לחיפוש מדרשות ופעילות תורנית לחצי כאן

Homes032

 

            הצניעות

                      היופי שלנו

 

 

בס"ד

 

אחותי היקרה

שמעתי אותך שואלת ומתעניינת בנושא הצניעות.

GLOBE

רצית להבין:

   ·          מהי הצניעות שמרבים לדבר עליה כל כך?

   ·          במה זה מחייב אותנו?

   ·          מדוע כל כך חשוב מה אלבש או לא אלבש?

   ·          מדוע עלי להימנע מדיבור ידידותי וחמים עם השכן, המכר, או המוכר בחנות?

   ·          מה ארוויח אם אקפיד על צניעותי?

   ·          ובכלל, כיון שלא חונכתי לצניעות מילדותי, אולי אין לי בכלל סיכוי להגיע אליה?

אני מקווה שתמצאי בדפים אלו תשובות לשאלותיך.

 

מה נותנת לנו הצניעות?

הצניעות מגינה על הבית בתוכו.

כולנו מבינות ומרגישות עד כמה אידיאליים הם חיי משפחה של בני זוג, שכל אחד מהם נאמן לבן זוגו, אוהב רק אותו, ומתעניין רק בו. ללא ספק, כל אחת מאיתנו רוצה שכך יראה ביתה. בעלה לא יתעניין בשום אישה אחרת, והיא לא תתעניין ולא תעניין גברים זרים. כל אחד מהם ידע בביטחון כי בן זוגו מסור ושייך רק לו. כל אחד מהם יתמצת את מלוא אהבתו ומסירותו רק לבן זוגו, מבלי להעביר אהבה לזולת.

מצב זה אידיאלי גם לגבי הילדים הגדלים בבית. אין ספק שיש קשר הדוק בין איכות חיי הנשואין, המושתתים על נאמנות ומסירות הדדית, לבין בריאות נפשם והצלחתם בחיים של ילדינו. בהעדר חיי משפחה וזוגיות תקינים, גדלים ילדים אבודים, הנקרעים בין אבא לאמא, ונפשם הרכה ניזוקה לתמיד, כפי שידוע לכולנו ריבוי הצרכים של טיפולים נפשיים הנפוצים בימינו. כידוע, כשטוב בבית ויש שלום, אין סיבה לברוח למקומות אחרים שלא היינו רוצים לראות שם את ילדינו.

בודאי שכל אשה ואם רוצה בית בריא ומתוקן, לה ולילדיה.

איך מגיעים לאידיליה הזאת?

הצניעות באה לעזרתינו להגן על הבית שלנו, על הקן המשפחתי!

כאשר האשה מקפידה לא לחשוף את עצמה בפני גברים זרים, לא ליצור אתם יחסי קרבה בדיבוריה, ולא להתקרב אליהם בשום צורה אחרת. אז יודע בעלה כי כל יופיה וחינה מיועדים אך ורק לו. והוא, גם ישמור את תשומת לבו לאשתו,  ולא יחפש חיבה ותשומת לב אצל אישה אחרת.

כדי להגיע למעלה זו אחר הנישואין, כל בת וכל בן צריכים להתרגל בזה מקטנותם. קשה מאד להתחיל להתרגל בשמירת מרחק ושמירת צניעות רק כזוג נשוי. ומלבד זאת, אם היו לנערה ולנער קשרים בלתי צנועים לפני הנישואין, נשאר רושם מקשרים אלו, ונמשך לתוך חיי הנישואין.

רושם הזכרונות מקשרים קודמים פוגע באיכות היחסים בין בני הזוג בכל המישורים הבין אישיים והקרובים ביותר. ההשוואות הצפות בתודעה פוגעות ברקמת הקשר הנרקם בין בני הזוג.

ולכן,  גם נערה שאינה נשואה, לא תיצור קשר עם גבר ולא תראה חיבה לאדם זר. היא תשמור מרחק של כבוד משכנים ומכרים, לא תתלוצץ עמם ולא תיצור מגע פיזי. היא תשמור את פנימיותה ובבוא העת תימסרנה רק לבעלה. והוא גם כן, אחרי שלא היה קשור עם שום אישה אחרת לפניה, יוכל ליצור עמה קשר אמיתי וחזק.

הצניעות מגינה על העולם.

אשה צנועה תורמת ואחראית לעולם מתוקן יותר, מוסרי יותר.

אדם נולד עם יצרים ודחפים: כבוד, שלטון, התחדשות, קיום. היצרים הם כוח ועוצמה לקידום העולם, כאשר משתמשים בהם בצורה החיובית. אבל אם משתמשים בהם בצורה השלילית, הם מביאים הרס וחורבן לעולם. בורא עולם שברא את היצרים ברא גם את הכח שבעזרתו ניתן לשלוט על היצרים ולא לתת להם למשול בנו. התורה, היהדות, מלמדת אותנו לווסת את היצרים.

 

ברור לכולנו, שלבוש בלתי צנוע או התנהגות בלתי צנועה בריש גלי מביאים להתעוררות יצרים. ובעקבותיהם אבדון, הרס העולם, הרס התאים המשפחתיים, הרס המוסר האנושי. וברגע שהמוסריות ירדה החלו רציחות, שפיכות דמים, התפרקות כללית מכל הטוב והישר.

אשה השומרת על צניעותה מביאה את העולם לאיזון היצרים. היא גורמת שהעולם יהיה מקום מוסרי, מוגן ושמור, מקום שנעים לחיות בו.

       vכתוב בתורה "כי ה' אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך" וכתוב גם "והיה מחניך קדוש, ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך". מהי משמעות פסוקים אלו? מפורש כאן שהאלוקים נמצא אתנו להצילנו מכל צרה, אבל אם יש בנו ערות דבר - חוסר צניעות, אזי האלוקים עוזב אותנו.

בורא העולם הוא מקור כל דבר טוב שיש בעולם. כאשר הבורא עוזב את העולם, הטוב נעלם! התפילות אינן מתקבלות בשמים, הפרנסה מתדרדרת, הבריאות נפגעת, אין הצלחה בשום תחום. ובנוסף לכך באות צרות רבות.

       vבארץ ישראל, שהיא ארץ קדושה, יש עוד יותר השפעה לחיזוק הצניעות או העדרה. יודעים אנו בצער - כמה מלחמות עברנו עם אלפי הרוגים ופצועים, כמה דם נשפך בתאונות דרכים או במריבות וקטטות, כמה רבו המחלות. הכוח שיכול לעמוד נגד אויבינו מסביב, כנגד כל הגויים המקיפים אותנו ושואפים להשמידנו, וגם נגד הצרות הרבות מבפנים, הכוח הוא אחד כוח לימוד התורה אצל הגברים וכוח שמירת הצניעות אצל הנשים.

הצניעות מגינה על כל אחת באופן אישי.

לכל אחת מאיתנו איכות פנימית מעולה. לכל אחת מאיתנו נפש עדינה, רוחניות, לא רק גוף חיצוני. כל מי ששומרת על צניעותה משדרת בזה מסר: "אני איכותית. אינני חיצונית. יש לי איכות, יש בי רוחניות, אני אני. אינני מחפשת אישורים חיצוניים לקיומי!"

הבגד מוסיף לאדם הלובש אותו כבוד ואצילות. איש עסקים מכובד לובש בגד שונה מהקבצן ברחוב ואפילו מאשר סתם אדם מן השורה, וכשהוא הולך לפגישה חשובה הוא מקפיד עוד יותר על בגדיו. אישה לא תלך לאירוע בחלוק הביתי שהיא משתמשת בו לניקיון הבית. והאם תוכלי לתאר לעצמך את הגברת הראשונה של ארה"ב או את מלכת אנגליה לבושה בג'ינס זרוק ובגופיה?

כל אחת מאיתנו היא כמו מלכה. אנו רוצות ללבוש בגד מכובד, המתאים למלכה. כאשר נלבש בגד מכובד, יעריכו אותנו, את אישיותינו, ולא יתמקדו בחיצוניות.

כל אחת מאיתנו דומה ליהלום. כמו שיהלום נשמר בכספת, ואין מניחים אותו הפקר ברשות הרבים. גם אנחנו איננו רוצות להיות הפקר לכולם, לא לשמש ככלי משחק, לא להוות אוביקט פרסום, אנו רוצות לשמור על עצמנו. לבוש צנוע שומר עלינו ככספת השומרת על היהלום.

 

 

 

האם לכל אישה ובת יש שייכות לצניעות? אולי זה לא נוגע לי באופן אישי?

חשוב לדעת הצניעות היא מתנה שיש לכל אחת מאתנו. תכונת הצניעות טבועה בעצם מהותה של כל אישה ובת מעם ישראל.

התורה מספרת על בריאת האישה בורא עולם לקח צלע מן האדם שנברא ראשון, ומהצלע הזו בנה את האישה. וחכמינו ז"ל מסבירים, כי הא-לקים ברא את האישה מן הצלע שהיא פנימית, כדי לתת לה תכונה של צניעות מטבע בריאתה. עוד אומרים שם חז"ל כי הבורא ציוה בזמן בריאת האישה על כל אבר מאבריה שיהיו צנועים.

אין פירוש הדבר שאשה צנועה צריכה להיות מוזנחת, שאינה צריכה לשים לב כלל לחיצוניותה. צניעות אין פירושה לבוש חסר טעם או חסר צורה!

צניעות = יופי וחן

 

האשה היהודיה הצנועה לובשת בגדים העונים על דרישות ההלכה, אולם היא מקפידה על כך שיהיו מכובדים ונאים. היא משתדלת שלבושה יהיה נושא חן בעיני בעלה, אך מתחשבת בדעתו ולא בדעת אחרים.

גם אין פירוש הדבר שאין מקום לחלק הגופני כלל. נהפוך הוא, התורה נותנת מקום לתכונות הנשיות להתבטא. בניגוד לנצרות, למשל, המתייחסת לכך בשלילה גמורה, ביהדות, להבדיל, יש מקום לנשים, מקום של כבוד. והנשיות מתבטאת ומווסתת בזמן ובמקום הנכונים. יופיה של האישה נועד לשמח את לב בעלה ובני ביתה, אך לא למשוך אליה עיני אנשים אחרים.

 

 

 

 

 


לא חונכתי לצניעות מילדותי, כיצד אהיה צנועה פתאום בבגרותי?

ישנו כלל, שהוא כוח מכוחות הנפש. המעשים שאדם עושה מפעילים את מחשבותיו ומשנים במשך הזמן את תכונותיו.

לבגדים צנועים או בלתי צנועים, כשרים או פסולים, יש השפעה על הלובש אותם.

לבישת הבגד הצנוע מחדירה בלובשת כוח של קדושה וטהרה, וגם, חלילה, להיפך.

האדם מודע כל הזמן לבגד שהוא לובש, ולכן הוא מושפע מלבישת הבגד. אישה הלובשת בגד צנוע, זוכרת כי קבלה על עצמה להתקרב לעבודת ה'. כך משפיע הבגד הצנוע על כוחות נפשה של הלובשת, ומחזק אותה.

ובהמשכו של התהליך, אישה או בת שתתחיל להתחזק בלבוש צנוע, תחזק בכך את ההתקדמות שהשיגה עד עכשיו. מעשיה והשתדלותה בשמירת הצניעות, יולידו בלבה רגש עמוק עוד יותר לצניעות. ככל שחולף הזמן, ולבושה והתנהגותה ישתפרו עוד ועוד, תמשיך להתפתח בקרבה הערכה עמוקה ומלאה עוד יותר למידה יקרה זו. לבוש והתנהגות עדינים מעדנים את האישה, ומעוררים בקרבה רגשות הולכים ומעמיקים לכל מה שמסמלת היהדות. כך נוצר מעגל של התחזקות בצניעות והתקרבות לבורא.

הדרך לרכוש מידה יקרה זו, הוא בהדרגה שלב אחר שלב.

להתחיל בנקודה אחת, ולאחר שהצניעות בנקודה זו הפכה להיות קניין שלנו, ונתחזקנו בה היטב, ניתן לעבור הלאה לנקודה נוספת. כוח הקדושה של הצניעות יתן לנו את החשק להתקדם עוד ועוד.

 

מדוע מדגישים את הצניעות דווקא לנשים?

העולם שאנו חיים בו מלא נסיונות ומלחמה רוחנית קשה. לגברים ניתן כלי שבו הם יכולים להלחם ולשמור על רמתם הרוחנית והמוסרית הכלי הזה הוא לימוד התורה.  וכמו שכתוב בגמרא: "בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין." כלומר, הקב"ה שברא את היצר הרע, מודיע לנו שברא כוח המסוגל לפעול כנגד היצר הרע התורה. אבל נשים אינן מחויבות בלימוד התורה, וגם הן זקוקות לכלי מלחמה לשמירת רמתן המוסרית. כלי המלחמה של הנשים היא הצניעות.

 

עוד ממעלות הצניעות

      ×        הצניעות מביאה ברכה לבית.

כמו שכתוב בזוהר הקדוש(פרשת נשא): בעלה מתברך בכל. בברכות שלמעלה, בברכות שלמטה, בעושר, בבנים, בבני בנים.

      ×        לאישה צנועה יש בנים צדיקים.

בניה של האשה הצנועה גדלים בעלי אישיות חיובית ואיתנה, שאינה מושפעת מהבלי העולם, והם אינם מתערבבים עם סביבה שלילית. הם מהווים את הבסיס להמשכיותו של עם ישראל.

כתוב שאם רואים אדם צדיק מאד, זהו סימן שאמו היתה צנועה ולכן זכתה בו. בתנ"ך יש כמה דוגמאות של בנים צדיקים שנולדו בגלל הצניעות של אמותיהם.

       vשרה אמנו שהיתה עקרה וזכתה בגיל תשעים ללדת בן צדיק כיצחק אבינו. והתורה רומזת שהיה זה בשכר צניעותה.

       vרות המואביה זכתה להנשא לבועז ולהקים את מלכות בית דוד, מלכות נצחית, בזכות צניעותה. כאשר הלכה ללקט שבלים בשדה התכופפה בצניעות מיוחדת, יותר משאר הבנות, ובועז הבחין בכך ולכן נשא אותה לאשה.

       vגם בדורות האחרונים ידוע על צדיקים מפורסמים שהוריהם זכו בהם בזכות צניעות האשה.

 

מעלת שמירת הצניעות בימינו

יש כלל ידוע בקיום מצוות - ככל שהצער גדול יותר, ככל שהקושי בקיום המצווה הוא רב יותר, השכר שמקבלים על כך מאת ה' יתברך יותר גדול, והוא גדול פי מאה מקיום אותה מצווה בלי קושי.

בזמננו עיקר הניסיון לכל אחד ואחת הוא בשני תחומים: אמונה וצניעות. דווקא בתחומים אלו מתגבר כוח הרע עד מאד. המתירנות על כל תוצאותיה המרות משתוללת בעולם כולו, והיא ביטוי להעדר אמונה והעדר צניעות.

וכיון שבזמנינו הקושי כל כך גדול, והניסיון כל כך קשה, השכר שמקבלים על כל מעשה של התחזקות והתקדמות גדול פי מאות ואלפים מאשר בעבר. לכן, כל התחזקות שלך, כל התקדמות, כל צעד קטן קדימה, מבטיחים את שכרך מאת האלוקים בכפלי כפלים.

 

מקצת הלכות צניעות

הצניעות כוללת הנהגות והלכות בכמה תחומים:

       v         לבוש

       v         התנהגות ודיבור

       v         ראיה ומחשבה

צניעות בלבוש

נשוב ונדגיש בגד צנוע אינו בגד מוזנח, מרושל, וחסר צורה! הוא צריך למלא אחר כללים מסוימים, אבל הוא בגד יפה.

החצאית        

       v         אורכה עד אחרי הברך, כך שהברך תהיה מכוסה גם בישיבה.

       v         לא צמודה לגוף.

       v         אסור שהחצאית תהיה שקופה ואפילו לא כנגד האור.

החולצה

החולצה צריכה לכסות בכל המקומות

       v         בשרוולים - לכסות את המרפק.

       v         סביב הצואר - ממקום שמתחיל שיפוע הגוף, צריך להיות מכוסה.

       v         קצה החולצה יהיה מעבר לתחילת החצאית, ולא ישאר מקום לראות חלקי גוף ביניהם.

השיער

       v         באשה נשואה (או שהיתה נשואה) יש חיוב לכסות את השיער.

 
צניעות בהתנהגות ובדיבור

   

       v         המנעות ממשיכת תשומת לב כוללת גם שלא לדבר בקול רם ברחוב, לא לצחוק בקול רם, וכדו', רצוי גם לא לאכול ברחוב.

       v         אין לפרסם ולספר דברים אישיים הראויים להשאר בהסתרה מאחרים.

       v         יש להזהר מאד ממילים ודיבורים של ניבול פה. לדיבור יש כח מיוחד להשפיע על הנשמה, ולכן יש להזהר במיוחד לדבר בלשון נקיה.

צניעות בראיה ובמחשבה

הראיה והמחשבה תלויים זה בזה. מראות אסורים גורמים למחשבות רעות.

אסור לראות סרטים, ספרים, תמונות, עיתונים וכדו' המראים התנהגות לא צנועה של בני אדם.

אדם שנחשף למראה לא צנוע, עליו לעצום את עיניו.

 

                                          הפקה: גב' רחל

                                       שאלות תגובות והערות במייל office@ll144.co.il  

                                          lilmod-ulelmed-logo