שמיני עצרת

היום השמיני של סוכות נקרא שמיני עצרת- למעשה זהו חג נפרד בו לא יושבים בסוכה. שמיני עצרת מכונה שמחת תורה כי מסיימים את קריאת 52 פרשות השבוע של השנה החולפת
הטעם לחוג את חג שמיני עצרת מובא בתורה: הקב"ה אומר לעם ישראל שבעת ימי הסוכות חגגתם בביתי-בית המקדש וכעת קשה עלי פרידתכם ולכן הישארו עוד יום אחד היום השמיני, עצרו ממלאכתכם ואח"כ שובו לביתכם.

ביום זה מתפללים על הגשם תפילה מיוחדת הנקראת תפילת גשם. מיום זה ואילך מזכירים בתפילת העמידה (תפילת שמונה עשרה) את המילים "משיב הרוח ומוריד הגשם" בברכה השניה, במקום המילים "מוריד הטל" שנאמרו בקיץ.

שמחת תורה

משה רבנו תיקן תקנה לעם ישראל, שיהיו קוראים בתורה בכל שבת ושבת, וחז"ל תיקנו לנו מה לקרוא. המנהג שפשט בכל ישראל הוא לסיים את קריאת כל חמשת חומשי תורה במשך שנה אחת יום הסיום של הקריאה הזו נקבע ליום שמיני עצרת,

ביום זה מסיימים לקרוא את הפרשה האחרונה שבתורה פרשת "וזאת הברכה" ומיד מתחילים את סדר הפרשיות מחדש וקוראים את הקטע הראשון שבפרשה הראשונה- פרשת בראשית

הסיום וההתחלה של קריאת התורה נעשים מתוך שמחה - השמחה ששמח עם ישראל על הזכות שנפלה בחלקו מכל העמים, לקבל את התורה מהקב"ה וללמוד בה בכל עת.

הקפות

נוהגים להוציא מארון הקודש את כל ספרי התורה, ולרקוד עמם שבע הקפות, הן בערב אחרי תפילת ערבית, והן בבוקר אחר תפילת שחרית. ויש נוהגים במנחה ובמוצאי החג (הקפות שניות).

קריאת התורה

בכל שבת וחג קוראים בתורה ומחלקים את הפרשה לשבעה קטעים בכל חלק עולה לתורה אחד המתפללים ואומר את ברכות התורה. הקריאה האחרונה בפרשה נקראת מפטיר. בשמחת תורה מחלקים את הפרשיות בהתאם לכמות המתפללים כי בשמחת תורה חובה לתת לכל הגברים כולל הילדים! לעלות לתורה.

סדר קריאת התורה

בהתחלה קוראים פרשת וזאת הברכה ומי שמסיים את הקריאה האחרונה נקרא "חתן תורה". בהמשך מתחילים לקרוא פרשת בראשית והעולה לתורה לקריאת המילים הראשונות נקרא "חתן בראשית" לאחר מכן קוראים הפטרה לשמחת תורה. הסיום וההתחלה של קריאת התורה נעשים מתוך שמחה - השמחה ששמח עם ישראל על הזכות שנפלה בחלקו מכל העמים, לקבל את התורה מהקב"ה וללמוד בה בכל עת.

כל הנערים

מקבצים את כל הילדים סביב בימת בית הכנסת ומסוככים מעליהם בטלית, קוראים את בתורה את הפרק "המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים..." ובסיום... זורקים עליהם סוכריות.

תפילת יזכור

נהוג בכל תפוצות ישראל להזכיר נשמת ההורים שנפטרו ביום כיפור, פסח, שבועות ושמיני עצרת.
מי שיש לו אב ואם יוצא מבית הכנסת בעת הזכרת נשמות ויש שנוהגים שבשנת האבל הראשונה לנפטר לא אומרים יזכור. תפילת יזכור אפשר להגיד גם ללא מנין.

תפילת הגשם

בחזרת הש"ץ של תפילת מוסף מוסיפים את תפילת הגשם. בתפילה זו פיוטים יחודיים משולבים בקטעי חזנות, ובסיומם מבקשים שהשנה תהיה מבורכת בגשמי ברכה
שאתה הוא...משיב הרוח ומוריד הגשם
לברכה ולא לקללה
לחיים ולא למות
לשובע ולא לרזון.

בחו"ל חוגגים שני ימי יום טוב, ביום הראשון מוסיפים לתפילה הרגילה רק את התוספות של שמיני עצרת-יזכור ותפילת הגשם. וביום השני רק את התוספות של שמחת תורה- הקפות, חתני תורה בראשית וכל הנערים.

מנהג הקפות שניות

במוצאי שמחת תורה מתקיימים הקפות שניות בבתי הכנסת ובמרכזי הערים. מקור המנהג אינו עתיק כל כך בעת שפרצה מלחמת העולם השנייה לא ידעו יהודי ארץ ישראל את גורל אחיהם שבפולין, רב שכונת פלורנטין הרב יצחק ידידיה פרנקל חשש כי יתכן ובני הגולה החוגגים ביום השני את שמחת תורה לא יוכלו לחגוג ולערוך הקפות ולכן הציע למתפללי בית הכנסת שבשכונתו לערוך הקפות לזכותם של יהודי אירופה . באותה שנה חגגו מעט אנשים אבל מאז השתרש המנהג והפך לאירועים המוניים. מאמר מס' 21
מאמר הבא: סיום
מאמר הקודם:הושענא רבה

תודה שהייתם איתנו בכל סדרת המאמרים על חודש תשרי. אנו תקוה כי המאמרים .הועילו ותרמו לקדושת החג מאמרים נוספים על חגי ישראל מופיעים בעמוד הבית של אתר ללמוד וללמד
www.ll144.co.il

© כל הזכויות שמורת ללמוד וללמד

Design by OS Templates

אין לעשות שימוש מסחרי בתכני האתר. מותר להדפיס ולהפיץ לתועלת הציבור את דפי הלכות ראש השנה יום כיפור

ברכת חג שמח, צום קל ושנה טובה מצוות ללמוד וללמד מאגר שיעורי תורה וחברותא