רשימה מרוכזת של שיעורי תורה, חברותא, מדרשות כוללים וקבוצות לימוד באזור שחיפשת...

תוצאות חיפוש עבור הפרמטרים הבאים סוג פעילות > עיר > נושא הלימוד > מין המשתתפים > שם המרצה
יש שאלות אנחנו כאן שלח מייל

תוצאות חיפוש

סיווג שכונהכתובתימיםמשעהעד שעהמיועד לנושאמרצהטלפון איש קשרמפה
שיעורי תורהביכנ"ס נתיב מאיררובע דבן אליעזרשבת   זכרמנחה ועין יעקבהרב אשר חסידים050-4188601
שיעורי תורהביכנ"ס החידארובע גיצחק הנשיא 22ליל שבת22:00:00 זכרעונג שבת - כיבוד ופרשת השבועהרב מאיר מויאלהרב שטרית 054-8431237
שיעורי תורהביכנ"ס זכרון יוסףרובע בסטרומה 5שבת   זכרגמראהרב ישראל חתוךר' מרדכי 08-8557520, 054-8420805
שיעורי תורהביכנ"ס תורה וחסדרובע ברמב"ם 6א - ה11:30:0013:10:00זכרמוסר, גמרא, פרשת השבועהרב דניאל עמר052-7618316
שיעורי תורהביכנ"ס פורת יוסףרובע יפורצי הדרך 19א19:30:0021:00:00זכרפרשת השבוע והלכההרב ניסן ישראלי 054-8417042
שיעורי תורהביכנ"ס החידארובע גיצחק הנשיא 22א - ה19:00:0020:30:00זכרגמרא והלכההרב יצחק שיטריתהרב שטרית 054-8431237
שיעורי תורהביכנ"ס החידארובע גיצחק הנשיא 22א - ה11:30:0013:00:00זכרלמתקדמים - דף היומיהרב שלמה קדושהרב שטרית 054-8431237
שיעורי תורהישיבת מקור ישראלרובע בסטרומה 5א- ה20:30:0022:45:00זכרעין יעקב ומוסרהרב מיכאל אסולין052-7641823, 08-8660904
שיעורי תורהביכנ"ס תורה וחסדרובע ברמב"ם 6א ג ה21:00:0023:00:00זכרגמראהרב שלמה בוחבוט054-8424596
שיעורי תורהביכנ"ס מגן חסידיםרובע ג שבתלפי שעת המנחה נקבהתהילים ושיעור 052-8458294
שיעורי תורהביכנ"ס אחוות ישראלרובע יארח' כינרת 67א-ה19:00:0020:00:00זכרמגווןהרב יעקב אמסלםהרב יעקב אמסלם 050-4146661
שיעורי תורהביכנ"ס תפארת רפאלסיטיהמאבק 1א-ו 10:45:00זכרדף היומיהרב מאיר אבוחציראאבוחצירא 054-4391818
שיעורי תורהביכנ"ס תפארת רפאלסיטיהמאבק 1א ג20:30:0022:00:00זכרגמרא והלכההרב מאיר אבוחציראאבוחצירא 054-4391818
שיעורי תורהביכנ"ס אחוות ישראלרובע יארח' כינרת 67א- ה  זכרגמרא למתחיליםהרב אליהו אטיאסהרב יעקב אמסלם 050-4146661
שיעורי תורהביכנ"ס אחוות ישראלרובע יארח' כינרת 67א- ה09:00:00 זכרגמרא למתקדמיםהרב לאופרהרב יעקב אמסלם 050-4146661
שיעורי תורהביכנ"ס אחוות ישראלרובע יארח' כינרת 67שבת  זכרפרשת השבוע, בן איש חיהרב שי כוכביהרב יעקב אמסלם 050-4146661
שיעורי תורהביכנ"ס אחוות ישראלרובע יארח' כינרת 67ב20:30:0021:30:00זכריהדותהרב שי כוכביהרב יעקב אמסלם 050-4146661
שיעורי תורהביכנ"ס אחוות ישראלרובע יארח' כינרת 67ג21:00:0022:00:00זכרגמראהרב משה מונסנוגוהרב יעקב אמסלם 050-4146661
שיעורי תורהביכנ"ס פורת יוסףרובע יפורצי הדרך 19כל יום 08:00:00זכרדף היומיהרב יוסף לויהרב ניסן ישראלי 054-8417042
שיעורי תורהביכנ"ס החידארובע גיצחק הנשיא 22א - ה21:00:0022:30:00זכרדף היומיהרב יצחק שיטריתהרב שטרית 054-8431237
שיעורי תורהביכנ"ס החידארובע גיצחק הנשיא 22כל יום 10:30:00זכרדף היומי, הלכההרב עודד מרחוםהרב שטרית 054-8431237
שיעורי תורהביכנס" ילדי שגיא ויעקברובע אאילת 4א-ו 10:15:00זכרגמראהרב אורן דהןאילן גוזל 052-6652166
שיעורי תורהביכנס" ילדי שגיא ויעקברובע אאילת 4א - ה20:15:0021:15:00זכרנושאים מגווניםמרצים מתחלפיםאילן גוזל 052-6652166
שיעורי תורהביכנ"ס בית אהרןרובע באבן גבירול 4כל יום21:00:0023:00:00זכרגמראהרב רחמים כהן052-7649261
שיעורי תורהביכנ"ס אהל חייםרובע דבבי"ס שחר רח' המפרץא - ה11:00:0013:00:00זכרפרשת השבוע וגמ'הרב גדעוןהרב אהרן כהן 054-8450228
שיעורי תורהביכנ"ס אחוות ישראלרובע יאכנרת 97א ב20:00:0021:00:00נקבהיום א'- כללי, יום ב - טהרת המשפחהיום א' - מתחלף, יום ב' - הרבנית עמרהרב יעקב רבי 052-3640069
שיעורי תורהביכנ"ס קול יעקברובע השבזי 8שבת  נקבהפרשת השבוע ואקטואליההרבנית יפה בן שטריתרכזת ערכים - יפה בן שטרית 050-4119148
שיעורי תורהביכנ"ס תורה וחסדרובע ברמב"ם 6א - ה19:30:0020:45:00זכרגמרא והלכותהרב אברג'להרב דניאל 052-7618316
שיעורי תורהביכנ"ס אהל חייםרובע דבבי"ס שחר רח' המפרץב20:00:0021:30:00זכרמוסר והלכותהרב אהרן כהן054-8450228
שיעורי תורהפורת יוסף פורצי הדרךליל שבת  זכרפרשת שבוע, הלכות, עונג שבתהרב ניסן ישראליהרב ניסן 08-8531576
שיעורי תורהמתנ"ס תקוותנורובע בהמעפילים 21ד20:30:0022:00:00זכרמוסר והלכהיניב בירןיניב 050-4119666
שיעורי תורהלברר פרטים אצל הרב גלר     נקבהשיעורים ברוסית הרב אורי גלר 054-8415135
שיעורי תורהביכנ"ס רשב"ירובע ודב גור 42א - ה17:00:0018:00:00זכרפרשת השבוע [תפילת מנחה] מנחם 054-4226000
שיעורי תורהביכנ"ס נר המערבירובע גחטיבת הנגב [צמוד לביכנ"ס מירון לשעבר]א22:00:0023:00:00זכרשיעור קליל, גיטרה, לפעמים כיבוד קלעזרא אליהו054-8420024 [בצהרים]
שיעורי תורהמתנ"ס טנארובע השמואל הנגיד 9ג9:30 בבוקר נקבהפרשת השבוע, הלכות שבת, אקטואליההרבנית בן זקימשרד 08-8555438, בן זקי 052-7604658
שיעורי תורהביכנ"ס אור החייםרובע יישעיה הנביא, ליד המשטרהאקיץ 19:30, חורף 19:1521:00נקבהמגווןהרבנית בן זקילבנה 053-3107442, בן-זקי 052-7604658
שיעורי תורהביכנ"ס פניני דודסיטיהקליטה 1ב20:15 נקבהנושאים שונים, כולל כיבוד קלמרצים שוניםרכזת ערכים - יפה בן שטרית 050-4119148
שיעורי תורהביכנ"ס פניני דודסיטיהקליטה 1ב ד19:00:0020:00:00זכרכלליאברכים מרציםהרב דוד חמד 054-6509091
שיעורי תורהביכנ"ס פניני דודסיטיהקליטה 3א ג20:15:0021:15:00זכרגמראאברכים מרציםהרב דוד חמד 054-6509091
שיעורי תורהביכנס" ילדי שגיא ויעקברובע אאילת 4מוצאי שבת20:30:0022:00:00זכרנושאים מגווניםמרצים מתחלפיםאילן גוזל 052-6652166
שיעורי תורהביכנ"ס דעת ותבונהרובע בהנרייטה סולד, ליד הרבנותו13:30:0014:30:00זכרבן איש חיהרב שמשון בן רחמיםהרב שמשון 050-4101733
שיעורי תורהביכנ"ס לב יצחקרובע ורח' מיכאלשוילי 28 בכל יום20:00:0022:00:00זכרגמרא, פרשת שבועהרב מאיר ועקניןדודי אליאס 054-8829391
שיעורי תורהביכנ"ס אחוות ישראלרובע יארח' כינרת 67כל יום19:00:0020:30:00זכרגמרא ומוסרהרב פדידה050-4114546
שיעורי תורהישיבת מקור ישראלרובע בסטרומה 5ליל שבת21:00:0001:00:00זכרגמרא והרצאותהרב מיכאל אסולין052-7641823 אסולין
שיעורי תורהביכנ"ס אהל חייםרובע דבבי"ס שחר רח' המפרץא - ה17:30:0018:30:00זכרעין יעקבהרב גדעוןהרב אהרן כהן 054-8450228
שיעורי תורהביכנ"ס אהל חייםרובע דבבי"ס שחר רח' המפרץשבת15:00:0016:00:00זכרגמראהרב אשרהרב אהרן כהן 054-8450228
שיעורי תורהביכנ"ס תפארת רפאלסיטיהמאבק 1א - ה19:30:0020:30:00זכרגמראהרב מאיר אבוחציראאבוחצירא 054-4391818
שיעורי תורהביכנ"ס מגן יוסףרובע טראש פינה, ליד המתנ"סליל שבת20:00:0022:00:00זכרפרשת שבוע, מוספרהרב בן ציון קרדיבו ציון קרדי 052-7150442
שיעורי תורהביכנ"ס החדשסיטיהעצמאות 39שבת  זכרהלכההרב שמואל טולידנוהרב טולידנו 054-8404256
שיעורי תורהביכנ"ס החדשסיטיהעצמאות 39כל יום17:30:0018:30:00זכרהלכההרב שמואל טולידנוהרב טולידנו 054-8404256
שיעורי תורהביכנ"ס החדשסיטיהעצמאות 39ג20:30:0021:45:00הכלפרשת שבוע ומוסרהרב שמואל טולידנוהרב טולידנו 054-8404256
שיעורי תורהמדרשיה סולם יעקברובע טוברוריה 1כל יום17:00:0019:00:00זכרגמראהרב יעקב רביהרב רבי 052-3640069
שיעורי תורהמדרשיה סולם יעקברובע טוברוריה 1ג19:00:0020:00:00זכרהשקפה ומוסרהרב יעקב רביהרב רבי 052-3640069
שיעורי תורהמדרשיה סולם יעקברובע טוברוריה 1ה19:00:0020:30:00זכרפרשת השבועהרב שמעון מויאלהרב רבי 052-3640069
שיעורי תורהמתנ"ס טנארובע השמואל הנגיד 9ד [לפעמים א]10:30:00 בבוקר נקבהפרשת השבוע, יהדות, חגיםגב פנינה זינירות 054-8401379
שיעורי תורהביכנ"ס רינת זכריהרובע הברנרא16:30 נקבהפרשת שבוע, הלכותהרבנית נעמי טוויגטוויג 052-8458294
שיעורי תורהמקלטרובע אאחי אילת 10ב20:30:00 נקבהאקטואליה בפרשת השבוע, הלכות הרבנית אריאלה סויסהעליזה אלפסי 052-7632685
שיעורי תורהביכנ"ס תפארת רפאלסיטיהמאבק 1ה21:00:0022:00:00זכרפרשת שבוע אבוחצירא 054-4391818
שיעורי תורהמתנ"ס ספרארובע באב 4ה19:00:0020:00:00הכלפרשת שבועהרב אורי סקלאראוי 050-4145092
שיעורי תורהביכנ"ס מגן יוסףרובע טראש פינה, ליד המתנ"סד20:30:0022:00:00זכר הרב בן ציון קרדיבו ציון קרדי 052-7150442
שיעורי תורהביכנ"ס פורת יוסףרובע יפורצי הדרך 19ב ג ד ה19:30:0021:30:00זכרגמראהרב יוסף לויהרב ניסן ישראלי 054-8417042
שיעורי תורהמתנ"ס תקוותנורובע בהמעפילים 21ד20:30:00 הכלנושאים מגווניםמרצים שוניםיניב בירן 050-4119666
שיעורי תורהמתנ"ס טרובע טראשון לציון 4ב-פעם בשבועיים20:30 הכלמגווןמרצים שוניםיניב בירן 050-4119666
שיעורי תורהביכנ"סרובע יפורצי הדרך 19ב20:00:0021:00:00זכר  שמעון סלומון 054-8467888
שיעורי תורהביכנ"ס אברהם אבינורובע יאנחל נעמן 1ב20:00:0021:00:00זכר  יעקב גומבו 050-4125211
שיעורי תורהביכנ"סרובע טוברוריה 1ד20:00:0021:00:00זכר  יעקב גומבו 050-4125211
שיעורי תורהביכנ"ס של עולי רוסיהרובע ייחזקאל הנביא 10ה20:15 הכלפרשת השבוע הרב אורי סקלאר 050-4145092
שיעורי תורהביכנ"ס דעת ותבונהרובע בהנרייטה סולד, ליד הרבנותג19:30 הכלפרשת השבוע, מוסר, הלכההרב בן רחמיםהרב בן רחמים 050-4101733
שיעורי תורהרשת "סולם יעקב" ברוריה 1כל יום  זכרמרכז לצעירים, הכנה לבר מצוה. לימוד חוויתי ופעילויותהרב יעקב רבי052-3640069
שימו לב, המידע מוגש כשירות לציבור, למערכת אין כל אחריות לטיב ואיכות השיעור ולאמינות ודיוק הפרטים כמבואר בתקנון מומלץ להתקשר טלפונית ולברר את מועדי שיעור התורה לפני ההגעה למקום
לא מצאת מקום ללמוד? חפש גם ב: חברותא | חוגי בית יהדות | ישיבות לחוזרים בתשובה | שיעורי תורה
מי אנחנו?
שיעורי תורה
ללמוד וללמד
ללמוד וללמד הינו אתר התנדבותי, מטרתינו לסייע במציאת שיעורים חברותא וקהילות תומכות למתחזקים, פרסום שיעורי תורה (לא מסחרי) באתר הינו חינם למטרת הכלל.