רשימה מרוכזת של שיעורי תורה, חברותא, מדרשות כוללים וקבוצות לימוד באזור שחיפשת...

תוצאות חיפוש עבור הפרמטרים הבאים סוג פעילות > עיר > נושא הלימוד > מין המשתתפים > שם המרצה
יש שאלות אנחנו כאן שלח מייל

תוצאות חיפוש

סיווג שכונהכתובתימיםמשעהעד שעהמיועד לנושאמרצהטלפון איש קשרמפה
שיעורי תורהביכנ"ס בית אהרן שי עגנון 8א-ה20:30:0021:30:00זכרגמראהרב אוחיון, הרב ועקניןהרב אהרן אמסלם 050-4156947
שיעורי תורהביכנ"ס מגן אברהם רח' אשתאול, שכ' סיטיא - ה20:00:0021:00:00זכרגמראהרב פרטושאבי 052-7632864
שיעורי תורהביכנ"ס בית יוסף שפירא 38א -ה20:00:0022:00:00זכרמוסר והלכות, פרשת שבוערבנים מתחלפיםרונן שטרית 050-7470128
חברותותביכנ"ס וביהמ"ד "קרן בנימין" האיילה 9 במקלט, נאות אשקלוןא ה20:20:0021:20:00זכרגמרא למתקדמים אבי 055-6686008
שיעורי תורהביכנ"ס וביהמ"ד "קרן בנימין" האיילה 9 במקלט, נאות אשקלוןג20:30:0021:30:00זכרפרשת השבוע והשקפההרב אדרתאבי 055-6686008
שיעורי תורהביכנ"ס וביהמ"ד "קרן בנימין" האיילה 9 במקלט, נאות אשקלוןשבת17:00:0018:00:00זכרפרשת שבוע, הלכותהרב אלעד כהןאבי 055-6686008
חוגי ביתמשפ אלבז רוחמה משה יוליש 3/17ד19:00:0020:15:00נקבהאקטואליה, השקפה והלכה גב אורלי עזרן אלבז 08-6765038
שיעורי תורהבי"כ יד מיכאל   שרת 20ליל שבת  זכרמסע שבועי מרתק במשעולי פרשת השבוע הרב אלירן אוחנהאבי לב לאחים 052-7632864
מדרשיות לנוערביכנ"ס הטורקים קרן היסוד 6מוצ"ש  זכרמלוה מלכה סביב שולחנות ערוכים כיד המלך, מרצה אורחאבי- לב לאחים052-7632864
חברותותכולל אהל יוסף  בן גוריון, מול תחנה מרכזיתא - ה16:30:0018:00:00זכרגמרא והלכהאבי- לב לאחים052-7632864
חוגי ביתמשפ' ביטון אפרים צורא20:00:0021:30:00זכרהלכההרב מאיר בוסקילה050-4155565
שיעורי תורהביכנ"ס רמב"ם ליד מתנ"ס תקוותנו, גדעון 35כל יום19:00:0020:00:00זכרגמרא תעניתהרב חן אדרי057-3189004
שיעורי תורהבימ"ד כרם בנימיןנאות אשקלוןהאילה 9ד20:30:00 נקבהסדנאות שונות - חינוך, זוגיותסיגלית בן זכאי ורבניות נוספותאבי 055-6686008
מדרשותמדרשהגבעת ציוןראובן 14א-ד20:00:0022:00נקבה  הרבנית יהודית זעפרני 052-3921552, אורה סקגו-אם בית 050-4119535
חוגי ביתמשפ' מכלוף הבדולח 10ג20:00:0022:00:00זכרגמרא והלכההרב מאיר בוסקילה050-4155565
חברותותביכ"ס נר מאיר קומה עליונה יהדות ספרד 27, נוה דקליםה21:00:0022:30:00זכרחברותות בקבוצות לכל הגילאים+שיעור, בתאום עם ראש הכולל הרב יורם מכלוףעוז רוקחהרב מכלוף 052-4445087
שיעורי תורהביכנ"ס אשכולי פז הפרדס, שכ' סיטישבת  זכרהלכה ואגדה אבי- לב לאחים 052-7632864
שיעורי תורהישיבת אמת לדוד ההסתדרות, מול ביכנ"ס אהל משהא - ה19:00:0020:00:00זכרהלכותהרב אליהו הלויאבי 052-7632864
שיעורי תורהכולל אמרי בנימין יהדות ספרד,צמוד לגן חב"דה21:15:0023:00:00זכרפרשת שבועהרב עוז רוקחהרב מנשה קצאל 052-7643891
שיעורי תורהביכנ"ס אהל משה [בימ"ד חכמת שלמה] ההסתדרות 16מוצאי שבת  זכרגמראהרב אברהם בוכריסהרב ציון כהן 050-6730761
שיעורי תורהביכנ"ס אהל משה [בימ"ד קול מבשר] ההסתדרות 16א ב ד ה17:55:0019:20:00זכרגמרא והלכההרב אלירן חוריהרב ציון כהן 050-6730761
שיעורי תורהביכנ"ס אהל משה [בימ"ד חכמת שלמה ההסתדרות 16א - ה17:00:0018:30:00זכרדף היומיהרב אברהם בוכריסאבי 052-7632864 לב לאחים
שיעורי תורהביכנ"ס אהל משה [בימ"ד חכמת שלמה ההסתדרות 16א - ה20:30:0022:00:00זכרשולחן ערוך וגמראהרב שלמה כהןהרב ציון כהן 050-6730761
שיעורי תורהביכנ"ס אהל משה [בימ"ד משכן רבקה] ההסתדרות 16א - ה11:00:0012:00:00זכרהלכה ומדרשהרב חג'ג'הרב ציון כהן 050-6730761
שיעורי תורהביכנ"ס אהל משה [בימ"ד משכן רבקה] ההסתדרות 16ו12:00:0013:00:00זכרדף היומיהרב בוכריסהרב ציון כהן 050-6730761
שיעורי תורהביכנ"ס אהל משה [בימ"ד מרכזי] ההסתדרות 16ו12:00:0013:00:00זכרהלכההרב חגי שושבהרב ציון כהן 050-6730761
שיעורי תורהביכנ"ס אהל משה [בימ"ד משכן שלמה] ההסתדרות 16ליל שבת  זכראור החייםהרב אשר ועקניןהרב ציון כהן 050-6730761
מדרשיות לנוערביכנ"ס אהל משה [בימ"ד משכן שלמה] ההסתדרות 16א - ה17:00:0018:30:00זכרטעמי המקרא ופרשת שבועהרב אלקנה כהןהרב ציון כהן 050-6730761
שיעורי תורהביכנ"ס אהל משה [בימ"ד משכן רבקה] ההסתדרות 16ד21:00:0022:00:00זכרתנ"ךהמורה יוסף דבושהרב ציון כהן 050-6730761
שיעורי תורהביכנ"ס אהל משה [בימ"ד חוח ונזם] ההסתדרות 16שבת14:00:0015:15:00זכרגמראהרב ציון כהןהרב ציון כהן 050-6730761
שיעורי תורהביכנ"ס אהל שמעון מגדל רח' צה"ל, מאחורי בנק לאומיא - ה17:30:0019:00:00זכרגמראהרב ראובן בן דודהרב עמרם בן דוד 057-7573601
שיעורי תורהביכנ"ס דגל מחנה ראובן הלביאה 2ג ד  זכרגמראהרב בן דודהרב עמרם בן דוד 057-7573601
שיעורי תורהביכנ"ס דגל מחנה ראובן הלביאה 2א ב ה18:45:0020:30:00זכרגמרא ואגדההרב פינחס בן דודהרב עמרם בן דוד 057-7573601
שיעורי תורהביכנ"ס רמב"ם ליד מתנ"ס תקוותנו, גדעון 35שבת  זכרהלכה וגמראהרב חן אדרי057-3189004
שיעורי תורהביכנ"ס גבורי ישראל קקיון, שכ' אפרידרא - ה18:30:0020:00:00זכרגמרא והלכההרב משה אוחיוןאבי 052-7632864
שיעורי תורהביכנ"ס תפילת ראובן הנשיאשבת13:15:0015:00:00זכרגמראהרב אברהם איפרגןהרב עמרם בן דוד 057-7573601
שיעורי תורהאהלי יוסף שפינוזהמוצאי שבת22:00:00 זכר מרצים משתניםהרב יוסף 052-7632858
שיעורי תורהביכנ"ס נוה שלום קרן היסוד 8א ד19:30:0020:30:00זכרגמרא ונביאהרב אלישע ארנוןהרב ארנון 052-7631981
שיעורי תורהביכנ"ס אוהבי ישראל שיבת ציוןא - ה19:00:0020:00:00זכרהלכ הואגדההרב יוסף עמוסאבי 052-7632864
שיעורי תורהביכנ"ס בית אהרן שי עגנון 8שבת  זכרגמרא והלכותהרב אהרון אמסלם, הרב נחמיאסהרב אמסלם 050-4156947
שיעורי תורהביכנ"ס מגן אברהם רח' אשתאול, שכ' סיטיא - ה  זכר הלכההרב רפאל אברג'לישעיהו אביטן 054-8406565
שיעורי תורהביכנ"ס מגן אברהם רח' אשתאול, שכ' סיטישבת18:00:0020:00:00זכראקטואליה, פרשת שבועישעיה אביטןישעיהו אביטן 054-8406565
מדרשיות לנוערביכנ"ס מגן אברהם רח' אשתאול, שכ' סיטישבת14:00:0015:00:00הכלתהיליםישעיה אביטןישעיהו אביטן 054-8406565
שיעורי תורהביכנ"ס דגל מחנה ראובן הלביאה 2א-ה21:00:0022:00:00זכרגמרא והלכההרב פינחס בן דודהרב עמרם בן דוד 057-7573601
שיעורי תורהביכנ"ס בית אהרן שי עגנון 8א-ה19:00:0020:00:00זכרהלכההרב אמסלםהרב אהרן אמסלם 050-4156947
חברותותביכנ"ס שבות ישראל שכ' נאות אשקלון 59א- ה, ליל שבת20:15:0022:00:00זכרגמרא, מוסר, הלכה הרב מכלוף 052-4445087
חוגי ביתמשפ טוויק יפתח 5ג20:30:0022:00:00זכראמונה ובטחוןהרב חיים זיזתאללוף מתתיהו 050-4119326
שיעורי תורהביכנ"ס דגל מחנה ראובן הלביאה 2ד20:30:0022:00:00נקבההלכה ומוסרהרב בן דודהרב עמרם בן דוד 053-7573601
מדרשותמדרשהגני הורד החדשהרב פינטו 7 (מול בי"ס אור החיים)א19:30:00 נקבה  זיוה בטיטו 052-7632637 [לא בצהרים]
מדרשותמדרשהגבעת ציוןראובן 14שבת אחת לשבועיים, לתאם לפני שבת  נקבה  הרבנית זעפרני 052-3921552
מדרשותמדרשהברנעאפרסמון 31א-ד20:30:00 נקבה  מאיה אלוש 052-8667874
חברותותמקלט ההסתדרות 63א ג ה19:30:0021:30:00זכרחברותות עם אברכים :גמרא, מוסר, אגדהכיבודשלומי זדה 054-8454743
שיעורי תורהבית כנסת בית יהודה שפירא 40שבת16:00:00 זכרהלכות שבת שלומי זדה 054-8454743
שיעורי תורהביכנ"ס אוהבי ישראל גבעת ציוןא-ה19:00:0020:30:00זכרהלכה ומוסרהרב יהודה בן דודהרב עמרם בן דוד 053-7573601
חוגי ביתמשפ הרמב"ם שד הציונות 6/7מוצ"ש - להתקשר לפני הגעה21:00 נקבההלכות והליכות הבית היהודי, שמירת הלשון וכיבוד הורים להתקשר לפני הגעה: לירון הרמב"ם 052-7169907, נטלי 053-8299711
שיעורי תורהביכנ"ס נוה שלום קרן היסוד 8מוצ"ש22:00:0023:00:00זכרמוסר והלכההרב אלישע ארנוןהרב ארנון 052-7631981
שיעורי תורהבי"כ עולי אתיופיה שפיראב21:00:00 זכרמוסרהרב אלירן אוחנהאבי לב לאחים 052-7632864
שיעורי תורהבי"כ משכן יעקב המציל 1ג20:30:00 זכרמוסרהרב אלירן אוחנהאבי לב לאחים 052-7632864
חוגי ביתמשפק לנקרי חודשי השנה 1ג20:00:00 זכרמוסרהרב אלירן אוחנהאבי לב לאחים 052-7632864
שיעורי תורהבי"כ שבות יעקב אורטד20:30:0022:30:00זכרמוסרהרב יצחק פרץאבי לב לאחים 052-7632864
שיעורי תורהבי"כ משכן אריאל בלפור 7א- ה19:00:0020:30:00זכרגמרא והלכההרב משה אפרתיאבי לב לאחים 052-7632864
שיעורי תורהמקלט ההסתדרות 36מוצ"ש21:0022:00הכלהלכה, מוסר ואגדההרב יאיר סרוסיהרב שלומי זדה 054-8454743
שיעורי תורהביכנ"ס מצמיח ישועה רחמים בוקרהא- ה20:00:0022:00:00זכרהלכה מוסר אגדההרב יאיר סרוסיהרב שלומי זדה 054-8454743
שיעורי תורהמקלט ההסתדרות 36ג, ה21:30:0022:00נקבהפרשת שבוע, אקטואליה, יהדותהרב עוזי שלומי זדה 054-8454743
שימו לב, המידע מוגש כשירות לציבור, למערכת אין כל אחריות לטיב ואיכות השיעור ולאמינות ודיוק הפרטים כמבואר בתקנון מומלץ להתקשר טלפונית ולברר את מועדי שיעור התורה לפני ההגעה למקום
לא מצאת מקום ללמוד? חפש גם ב: חברותא | חוגי בית יהדות | ישיבות לחוזרים בתשובה | שיעורי תורה
מי אנחנו?
שיעורי תורה
ללמוד וללמד
ללמוד וללמד הינו אתר התנדבותי, מטרתינו לסייע במציאת שיעורים חברותא וקהילות תומכות למתחזקים, פרסום שיעורי תורה (לא מסחרי) באתר הינו חינם למטרת הכלל.