רשימה מרוכזת של שיעורי תורה, חברותא, מדרשות כוללים וקבוצות לימוד באזור שחיפשת...

תוצאות חיפוש עבור הפרמטרים הבאים סוג פעילות > עיר > נושא הלימוד > מין המשתתפים > שם המרצה
יש שאלות אנחנו כאן שלח מייל

תוצאות חיפוש

סיווג שכונהכתובתימיםמשעהעד שעהמיועד לנושאמרצהטלפון איש קשרמפה
שיעורי תורהביכנ"ס משפ הרב דמרישכונה גגולומב שבת  נקבההלכה והשקפה, פרשת השבועהרבנית יונה חגביחגבי 052-5513543
שיעורי תורהביכנ"ס גוזלן - שערי ניסיםשכונה ו החדשהחן 4 בניני גוזלןב21:00:0022:30:00נקבהזוגיות וחינוך ילדיםגב חנה ששוןגב ששון 053-3131161
שיעורי תורהביכנ"ס גוזלן - שערי ניסיםשכונה ו החדשהחן 4 בניני גוזלןד21:00:00 נקבהמגוון נושאים מותאם למתקדמותהרב גריינמן הרבנית ששון 053-3131161
שיעורי תורהביכנ"ס חסד לאברהםנוה זאבבר ניסן 1 - מול מס 6ב21:00:00 נקבהמידות, הבית היהודי, חינוך ילדים, מעגל השנה.הרבנית שרה הקלי מארגנת - גילה גורג 050-4158842
שיעורי תורהמקלט הגשר, ביכנ"ס אהבת ישראלשכונה השד היעליםב10:30:00 בבוקר נקבה2 הרצאות: הלכות, מוסר, אקטואליההרבנית מיה שוקרון, גב חנה ששוןהרבנית ששון 053-3131161, 052-7632873
שיעורי תורהבית כנסת משכן שמעוןו' החדשההמהר"ל 3כל יום12:00:0013:00:00זכרהלכההרב יוסף זדההרב זדה 054-7829051
שיעורי תורהבית כנסת רמות שלוםרמותיצחק המודעי 32שבת14:00:0016:00:00זכרהלכההרב יצחק בן שטריתיוסי ביטון 054-4306786
שיעורי תורהבית כנסת רמות שלוםרמותיצחק המודעי 32ב ה19:30:0020:30:00זכרמגווןהרב יצחק בן שטריתיוסי ביטון 054-4306786
שיעורי תורהישיבת בית יוסףו' החדשהאגן 1, קריה חרדיתג19:00:0020:00:00זכרהלכה ומוסרהרב גבריאל נחמניהרב נחמני 050-4119327
שיעורי תורהבית כנסת קול ברמהרמותדוד ילין, במקלטג22:00:00 זכרמגווןמגווןאיפרגן שמעון 052-3938493
שיעורי תורהביכנ"ס תפארת דוד ושלמהו' החדשהברוש 1כל יום  זכרהלכותהרב יונתן קמחיהרב ביטון 052-7670510
שיעורי תורהביכנ"ס תפארת דוד ושלמהו' החדשהברוש 1שבת  זכרהלכותהרב אלעזר ביטוןהרב ביטון 052-7670510
שיעורי תורהבית כנסת שערי ניסיםו' החדשהחן 4שבת17:45:0018:45:00זכרגמראהרב יצחק דהןרונן בוגנים 050-9799978
שיעורי תורהבית כנסת שערי ניסיםו' החדשהחן 4שבת10:30:0011:15:00זכרהלכה וגמראהרב יצחק דהןרונן בוגנים 050-9799978
שיעורי תורהביכנ"ס שירת הרמב"םשכונה טהנרי קנדל 12א- ה  זכרגמרא והלכההרב משה לבוןהרב לבון 050-9800026
שיעורי תורהביכנ"ס מרדכי היהודישכונה יאציזלינג 1א ב ג  זכרגמראהרב ינינב מלכהאלקיים יצחק 054-4495507
שיעורי תורהביכנ"ס מרדכי היהודישכונה יאציזלינג 1ד ה  זכרפרשת השבועהרב יניב מלכהאלקיים יצחק 054-4495507
שיעורי תורהביכנ"ס שבטי ישראלשכונה יאישראל רוקח 30א - ה20:00:0021:00:00זכרמגווןהרב דניאל סבגשלי הרצל 052-3861235
שיעורי תורהביכנ"ס שנות חייםשכונה ד'ר' עקיבא 78 [סוף אלעזר בנימין]ב20:30:0022:00:00זכרגמראהרב יוסף דמריהרב דמרי 052-7640807
שיעורי תורהקפה וחברותאשכונה יאהחידא 10ב20:30:00 הכלמגווןמרצים שוניםיעקב 050-4119328
שיעורי תורהבית כנסת אעלה בתמרשכונה ה'יציאת אירופה 5א19:00:0021:00:00זכרהלכה [משנ"ב] ומוסרהרב אורלן פרפרה054-2015206
שיעורי תורהבית כנסת אעלה בתמרשכונה ה'יציאת אירופה 5ד20:00:0021:00:00זכרהלכה ומוסרהרב אורלן פרפרה054-2015206
שיעורי תורהבית כנסת רמות שלוםרמותיצחק המודעי 32ליל שבת21:30:0022:30:00זכרעונג שבתהרב יצחק בן שטריתיוסי מויאל 052-2536420
שיעורי תורהבית כנסת רמות שלוםרמותיצחק המודעי 32א- ה19:00:0020:15:00זכרגמרא והלכהרבנים שוניםיוסי מויאל 052-2536420
שיעורי תורהמרכז קליטה יעלים יעליםא19:00 נקבהיהדות, הלכות הרבנית חגבי 052-5513543
שיעורי תורהבית כנסת אעלה בתמרשכונה ה'יציאת אירופה 5ג20:15:00 זכרהדרכה לחיי נישואיןהרב אורלן פרפרה054-2015206
שיעורי תורהבית כנסת רמות שלוםרמותיצחק המודעי 32ב20:30:0022:00:00זכרהלכה יוסי ביטון 054-4306786
שיעורי תורהבית כנסת רמות שלוםרמותיצחק המודעי 32ג19:00:0020:15:00זכרהלכות שבתהרב לחיאנייוסי מויאל 052-2536420
שיעורי תורהבית כנסת רמות שלוםרמותיצחק המודעי 32ו12:00:0013:15:00זכרפרשת שבועהרב יצחק בן שטריתיוסי מויאל 052-2536420
שיעורי תורהביכנ"ס קול רינה וישועהרמות במיכאל הנגבי 6א - ה19:15:00 זכרגמרא, הלכה, מוסרהרב יהודה צומעי050-8742490
שיעורי תורהביכנ"ס משכן שמעוןו' החדשההמהר"ל 3א - ה21:00:0022:15:00זכרדף היומיהרב יוסף זדה054-7829051
שיעורי תורהביכנ"ס קול רינה וישועהרמות במיכאל הנגבי 6גקיץ 20:30, חורף 20:00 נקבהמגווןהרבנית שמחה מור יוסף, הרב יהודה צומעי נורית 052-3910013
שיעורי תורהביכנ"ס חסד לאברהםנוה זאבבר ניסןב21:00 נקבהמגוון הרבנית הקלי 050-4119353
שיעורי תורהניחותאשכונה דמשעול סוכות 10ד20:30:00 הכלמגווןמרצים שוניםיעקב 050-4119328
שיעורי תורהבית כנסת רמות שלוםרמותיצחק המודעי 32ג20:30:0022:00:00זכרהלכות שבתהרב אושרייוסי מויאל 052-2536420
שיעורי תורהביכנ"ס קול רינה וישועהרמות במיכאל הנגבי 6שבת14:00:0015:30:00זכרתנ"ךהרב יהודה צומעי050-8742490
שיעורי תורהביכנ"ס תפארת דוד ושלמהו' החדשהברוש 1כל יום20:30:0021:30:00זכרגמראהרב מאיר בן שאנןהרב ביטון 052-7670510
שיעורי תורהביכנ"ס משכן שמעוןו' החדשההמהר"ל 3א - ה 10:30:00זכרגמרא בעיוןהרב יוסף זדהשמעון ביטון 052-7632878
שיעורי תורהביכנ"ס בית אליהוו' החדשה  ג20:00:0021:15:00זכרגמרא בעיוןהרב משה טלקרהרב נתי 054-8450100
שיעורי תורהביכנ"ס אבותשכונה א ב10:00 בבוקר נקבהשמיה"ל, צניעות, טהרת המשפחה, שבתהרבנית רוחמה רווחהרבנית רוחמה 054-8429411
שיעורי תורהביכנ"ס תפילת אליהונוה זאב א ב ד ה16:30:0017:30:00זכרגמרא בעיוןהרב יגאל לוישמעון ביטון 052-7632878
שיעורי תורהביכנ"ס בית אברהםשכונה א' א - ה19:30:0020:30:00זכרגמרא, מוסר הלכההרב דוד ביטוןשמעון ביטון 052-7632878
שיעורי תורהביכנ"ס עוד יוסף חישכונה יא' א ג19:45:0021:00:00זכר מוסר הלכההרב ברוך גזהיהרב אלירן 050-5996051
שיעורי תורהביכנ"ס משכן שמעוןו' החדשההמהר"ל 3א - ה19:30:0020:30:00זכרגמרא בעיוןהרב דב שטיינברגשמעון ביטון 052-7632878
שיעורי תורהבינכ"ס תפילת מריםשכונה יא' א- ה17:30:0018:30:00זכרגמרא, מוסר הלכההרב מאור אלבזשמעון ביטון 052-7632878
שיעורי תורהבית הכנסת אהבת חנהנחל עשןקדושי סלוניקיא20:15:0021:30:00זכררמב"םהרב חיים פלדמןפלדמן 054-8495451
שיעורי תורהבית הכנסת האחים אוםרמותהכטג21:00:0022:30:00זכררמח"להרב חיים פלדמןפלדמן 054-8495451
שיעורי תורהבית הכנסת אהבת ציוןשכונה ב'המשחרריםה20:45:0022:00:00זכררמח"ל מסילת ישריםהרב חיים פלדמןפלדמן 054-8495451
שיעורי תורהבית הכנסת רינת ירושליםשכונה א'רחבת הגלבועד20:30:0022:00:00זכרתניאהרב חיים פלדמןפלדמן 054-8495451
שיעורי תורהביכנ"ס שערי שלוםרמותאברהם ברוור 109, מקלט מס' 14ד18:00:00 זכרהלכה, מוסר, פרשת שבועהרב ראובן רזאליהו קסובר 050-6775335
שיעורי תורהביכנ"ס השלום השלום, ליד מכולת סויסהגקיץ 20:15, חורף 19:00 נקבההלכה והשקפההרבנית יונה חגביחגבי 052-5513543
שיעורי תורהנחל עשןדוד אלרואי 1א- ג20:30:0022:30:00נקבהאמונה ובטחון, הלכה והשקפההרבנית לויהרבנית לוי 052-7632647
שיעורי תורהביכנ"ס קול רינה וישועהרמות במיכאל הנגבי 6ד, שבת20:30:0021:30:00נקבהאקטואליההרבנית שמחה מור יוסף צומעי 050-8742490
שיעורי תורהביכנ"ס שירת הרמב"םשכונה טהנרי קנדל 12א20:00:0021:30:00נקבהאקטואליהמרצים שוניםהרב לבין 050-9800026
שיעורי תורהמשתנה כל שבוע יש הסעותד21:30 הכלאמונה, מוסר, חיזוקהרב חגי אסרףנופר 053-6234579
שיעורי תורהביכנ"ס אבותשכונה א ב19:00:0021:00:00נקבהפרשת השבוע, שמירת הלשון, צניעותהרבנית רוחמה רווחהרבנית רוחמה 054-8429411
שיעורי תורהבית אבות אשל אברהם ליד גרנד קניוןג11:00 בבוקר12:00נקבה הרבנית שטיינברג054-8413987
שימו לב, המידע מוגש כשירות לציבור, למערכת אין כל אחריות לטיב ואיכות השיעור ולאמינות ודיוק הפרטים כמבואר בתקנון מומלץ להתקשר טלפונית ולברר את מועדי שיעור התורה לפני ההגעה למקום
לא מצאת מקום ללמוד? חפש גם ב: חברותא | חוגי בית יהדות | ישיבות לחוזרים בתשובה | שיעורי תורה
מי אנחנו?
שיעורי תורה
ללמוד וללמד
ללמוד וללמד הינו אתר התנדבותי, מטרתינו לסייע במציאת שיעורים חברותא וקהילות תומכות למתחזקים, פרסום שיעורי תורה (לא מסחרי) באתר הינו חינם למטרת הכלל.