שיעורי תורה בת ים

רשימה מרוכזת של שיעורי תורה, חברותא, מדרשות כוללים וקבוצות לימוד באזור שחיפשת...

תוצאות חיפוש עבור הפרמטרים הבאים סוג פעילות > עיר > נושא הלימוד > מין המשתתפים > שם המרצה
יש שאלות אנחנו כאן שלח מייל

תוצאות חיפוש

סיווג שכונהכתובתימיםמשעהעד שעהמיועד לנושאמרצהטלפון איש קשרמפה
חברותותאור החמה הנביאים 50א' ה'11.0013.00חברה צעיריםכולל וחברותות למתחזקיםהרב רזיאל אלול אליהו זוארץ 054-7912838
מדרשיות לנוערבית כנסת מאיר עיינים משעול פז 14א'ב'ג'ד20.0022.00   050-6220429
מדרשיות לנוערמרכז תורה-הרב עטיה סמטת הכרמל 6, רמת הנשיאא' ד'16.0019.3013-18גמרא, מוסר - למתחילם ומסורתייםרונן מגן 055-6689435
מדרשיות לנוערמרכז תורה-הרב עטיה סמטת הכרמל 6, רמת הנשיאשבתחרף 14.00, קיץ 16.00 13-18גמרא, מוסר - למתחילם ומסורתייםרונן מגן 055-6689435
חוגי ביתמשפ' בבאי ארלוזורוב 27 ק"ג ד' 11ג'21.3024.30גברים דרך ה' לרמח"ל ומוסרהרב נטףקובי 050-6536363
חוגי ביתמשפ' סבן בובוב 8א'20.1521.15גברים אמונההרב יצחק אסקפה052-6785515
חוגי ביתמשפ' מסיקה הגליל 6ד'20.0022.00גברים אמונההרב יצחק אסקפה052-6785515
חוגי ביתמשפ' חדד בר אילן 14א'20.00    אריק 057-8526870
שיעורי תורהביכנ"ס אהבת מישרים העצמאות 66כל יוםבוקר, אחה"צ וערב, לברר גבריםגמרא, אמונההרב רמי עובדיה052-8603292
שיעורי תורהר' מאיר בעל הנס  רח' השלושה 8, שכ' עמידרכל יום18.3020.30גברים מגווןהרב אליהו נטףהרב אליהו זוארץ 054-7912838
שיעורי תורהר' מאיר בעל הנס  רח' השלושה 8- עמידרב'21.0023.00גברים ונשיםהשעור המרכזי פרשת השבוע ומוסרהרב אליהו נטףהרב אליהו זוארץ 054-7912838
שיעורי תורהביכנ"ס האוהל  סמטת הורדים 6ה פעם בשבועים19.4521.30גברים מורשת ארץ ישראלמתחלפיםמיקי מוסקוביץ- הגבאי 054-8181024 5511903
שיעורי תורהזכרון משה  הגבול 28 - ליד המצבהכל יום 19.0021.00גברים גמראהרב דוד בן משההר' אליהו 054-7912838 יוסי 050-5303684
שיעורי תורהזכרון משה  הגבול 28 - ליד המצבהא'20.00 חורף, 20.30 קיץ נשיםפרקי אבות ומוסרהרבנית מרים בן משהבן משה 5061824
שיעורי תורהזכרון משה  הגבול 28 - ליד המצבהד'20.00 חורף, 20.30 קיץ נשיםפרשת השבוערחל חרזי 052-3683181בן משה 5061824
שיעורי תורהביכנ"ס שיכון ותיקים כצנלסון 39 (מול מכבי)כל יום 20.0021.30גברים פרשת השבועהרב גולדהרב גולד 050-4155508
שיעורי תורהמול בי"ס עקיבא - בגינה רח' נגבהשבתחורף 16.00, קיץ 18.00 נשיםחיזוק, מוסרהרבנית נאוה ירדניירדני03-6590650
שיעורי תורהבי"כ היכל אליהו  הגבעות 2ג' 20.0021.30נשים פרשת השבוע, הלכה, השקפה הרבנית בן סניורבן סניור 6740445
שיעורי תורהביכנ"ס למען שמו באהבה הרצל 55כל ערב19.0021.00גברים גמרא, מוסר הלכותהרב שי פרקשמוטי בוסקילה 050-7503004
שיעורי תורהבי"כ אור החמה הנביאים 50כל יום 12.3013.30גברים הלכה הרב רזיאל אלולהרב אליהו זוארץ 054-7912838
שיעורי תורהבי"כ אור החמה הנביאים 50כל יום 19.0021.00גברים מוסרהרב רזיאל אלולהרב אליהו זוארץ 054-7912838
שיעורי תורהישיבה מנין צעירים בחצר בי"ס הראל כובשי החרמון 4, רמת הנשיאכל יום20.1521.40גברים מוסר ופרשת השבוע, גמרא והלכההרב דוד שרעבי052-7647618
מדרשותמדרשיה, מול המועצה הדתית ביאליק 28א' - ה'20.0023.00נערותמדרשה קלודין- 03-5535173, 050-8743109
מדרשות ליבורנו 22 כניסה ד ק"אג'20.30 נערותמדרשה דליה ישר- 077-5021023, 050-7782338
שיעורי תורההמועצה הדתית פנקס 2ד' 9.30 בוקר כולןמגווניםמשתנים, בד"כ מערכיםחנה 052-4413668, רוזי כהן, רות גבאי 052-4433130
שיעורי תורהביכנ"ס פאר יפית ליבורנו 36שבתשעתיים לפני השקיעה עד מוצאי שבת כולןפרשת שבוע , אקטואליה. 2. פרקי אבות או הלכות. כולל תפילת מנחה סעודה שלישית וערביתהרבנית לאה זרהרבנית זר 052-7002419
שיעורי תורהביכנ"ס של הרב מימון הנביאים 79ד'20.3021.45גבריםגמראהרב אליהו בלסהמבורגר 052-7632678
שיעורי תורהתורת ישרים  עוזיאל 25 - מרכז העירכל יוםשעה ורבע לפני השקיעה גבריםעין יעקב הלכההרב ניסים אזויהרב ניסים אזוי 050-8743108
שיעורי תורהביכנ"ס האוהל  סמטת הורדים 6שבת15.3016.30גברים הלכות שבתהרב ממתיהו זרמיקי מוסקוביץ- הגבאי 054-8181024 5511903
שיעורי תורהביכנ"ס מחנה ישראל הגבעות 2כל יום20.0021.15גברים ונוערגמרא, הלכה,הרב יעקב מרינגר 052-7647618הרב משה פסרמן 03-5705992
שיעורי תורהמרכז תורה בית יעקב סמטת הכרמל 6 [ליד קופ"ח כללית]כל יום 9.00 [בוקר]10.00גבריםגמרא דף היומיהרב יצחק קולודצקיהרב שי יעקב 052-7618001
שיעורי תורהמרכז תורה בית יעקב סמטת הכרמל 6כל יום16.0018.00גבריםגמרא דף היומי [עם מנחה וערבית]הרב ניסים ששוןהרב שי יעקב 052-7618001
שיעורי תורהמרכז תורה בית יעקב סמטת הכרמל 6 [ליד קופ"ח כללית]א' - ד'אחרי ערבית גבריםהלכהמרצים מתחלפיםהרב שי יעקב 052-7618001
שיעורי תורהמרכז תורה בית יעקב סמטת הכרמל 6 [ליד קופ"ח כללית]ה'אחרי ערבית גבריםגמרא [לא דף היומי]הרב שלמה עטיההרב שי יעקב 052-7618001
שיעורי תורהמרכז תורה בית יעקב סמטת הכרמל 6 [ליד קופ"ח כללית]כל יום20.3022.00גבריםגמראהרב פרץהרב שי יעקב 052-7618001
שיעורי תורהמרכז תורה בית יעקב סמטת הכרמל 6 [ליד קופ"ח כללית]כל בוקר9.0013.00גבריםכולל בעלי בתים - מגוון שעורים ברצףמרצים מתחלפיםהרב שי יעקב 052-7618001
שיעורי תורהמרכז תורה בית יעקב סמטת הכרמל 6 [ליד קופ"ח כללית]שבתקיץ 16.00, חורף 14.30 גבריםהלכה בן איש חיהרבנים יוחנן עיני וירון בטשיהרב שי יעקב 052-7618001
שיעורי תורהמרכז תורה בית יעקב סמטת הכרמל 6 [ליד קופ"ח כללית]שבת14.30 גבריםגמרא [לא דף היומי]הרב שווקההרב שי יעקב 052-7618001
שיעורי תורהמרכז תורה בית יעקב סמטת הכרמל 6 [ליד קופ"ח כללית]ליל שבתאחרי הסעודה - 22.00 גבריםעונג שבת, פרשת שבוערבנים מתחלפיםהרב שי יעקב 052-7618001
מדרשיות לנוערמרכז תורה בית יעקב סמטת הכרמל 6 [ליד קופ"ח כללית]ליל שבתבין מנחה לערבית ילדותפרשת שבוע וסיפורי צדיקיםרבניות מתחלפותהרב שי יעקב 052-7618001
מדרשיות לנוערמרכז תורה בית יעקב סמטת הכרמל 6 [ליד קופ"ח כללית]שבת14.30עד מנחהילדותפרשת שבוע וסיפורי צדיקיםרבניות מתחלפותהרב שי יעקב 052-7618001
שיעורי תורהביכנ"ס פאר יפית ליבורנו 36ב' ד'חרף 19.00, קיץ 20.00כשעהגבריםגמראהרב שלמה בסועופר כהן 054-7970550
שיעורי תורהביכנ"ס פאר יפית ליבורנו 36ב'חרף 19.00, קיץ 20.00 גבריםהשקפה ואמונההרב יצחק בסועופר כהן 054-7970550
שיעורי תורהביכנ"ס פאר יפית ליבורנו 36ה'חרף 19.00, קיץ 20.00 גבריםהשקפה והלכותהרב זרעופר כהן 054-7970550
שיעורי תורהביכנ"ס פאר יפית ליבורנו 36שבת15.0018.00גבריםמוסר, הלכה, פרשת השבועהרב שלמה בסועופר כהן 054-7970550
שיעורי תורהאהל אברהם הצנחנים 9כל יוםחורף 17.15, קיץ 18.30 מתחזקיםהלכההרב אברהם ישראל03-5061086
שיעורי תורהאהל אברהם הצנחנים 9שבתחורף 14.00, קיץ 16.00במשך שעה וחצימתחזקיםהלכה ומוסרהרב אברהם ישראל 03-5061086
שיעורי תורהביכנ"ס עמית לתורה קדושי לוצק 20ד'20.3022.30זוגותהלכותהרב יצחק אסקפה052-6785515
חוגי ביתמשפ' בן עמי הנרייטה סולד 7בימים לא קבועים, ליצור קשר21.0022.00גבריםמוסר הלכה ואגדה, ערביתהרב ניר דור050-8755561
מדרשיות לנוערברכת כהן חלמית 7ג'18.0020.30ילדיםפרשת השבוע, מוסר משנההרב לאון כהן057-7769120
שיעורי תורהביכנ"ס אהבת מישרים העצמאות 66ליל שבתלברר גבריםנושאים שוניםהרב רמי עובדיה052-8603292
שיעורי תורהמרכז תורה בית יעקב סמטת הכרמל 6 [ליד קופ"ח כללית]כל יום4.30[בוקר]הנץ]גבריםדף היומי ושחריתהרב פרץהרב שי יעקב 052-7618001
מדרשיות לנוערמרכז תורה-הרב עטיה סמטת הכרמל 6, רמת הנשיאג'20.3022.00בוגרים רונן מגן 055-6689435
מדרשיות לנוערמקלט הגיבוריםא' ג' ה'19.0020.00, יום ה' עד 22.00נעריםמוסר והשקפההרב ניסים בוטוןמאיר 052-7651289
שיעורי תורהביכנ"ס היכל צבי סוקולוב 19 אכל ערב18.0019.00גבריםמגווןהרב חגי לוייוסי 050-5303684
שיעורי תורהביכנ"ס פאר יפית ליבורנו 36ב'19.30 נשיםהשקפה, מוסר, שלום בית, עבודת המידותהרבנית לאה זרהרבנית זר 052-7002419
שיעורי תורהמתנ"ס תהילת משה הפלמ"ח 17, עמידרב'19.30 נשים ונערותאקטואליה והבית היהודיהרבנית סיגלית אלבזענת ישר 050-2329942
שיעורי תורהמתנ"ס תהילת משה הפלמ"ח 17, עמידרב'11.00[בוקר] נשים ונערות  ענת ישר 050-2329942
מדרשיות לנוערמרכז תורה-הרב עטיה סמטת הכרמל 6, רמת הנשיאב' ג' ה'16.0018.0013-18גמרא, מוסררונן מגן 055-6689435
שיעורי תורהביכנ"ס מקדש מלך חביבה רייך 1א'20.0021.30בחוריםגמרא ומוסרהרב רונן מגןהרב רונן מגן 052-7627367, 055-6689435
שיעורי תורהביכנ"ס מקדש מלך חביבה רייך 1ב' ד'20.0021.30בחוריםגמרא ומוסרהרב גל חייםהרב רונן מגן 052-7627367, 055-6689435
שיעורי תורהתורת ישרים  עוזיאל 25 - מרכז העירב'20.3021.00גבריםפרשת שבוע ומוסרהרב ניסים אזויהרב ניסים אזוי 050-8743108
שיעורי תורהביכנ"ס האוהל  סמטת הורדים 6ג'20.3021.00גברים - ברוסית אברכים ברוסיתהרב מוסקוביץ 054-8181024
שיעורי תורהביכנ"ס גבעתי 6א'20.3021.30גבריםפרשת שבוע ומוסרהרב ניר דודהרב ניר דוד 050-8755561
שיעורי תורהביכנ"ס עדת ישורון כצנלסון 39ה'20.0021.00גבריםפרשת שבועהרב כהןהרב עופר כהן 054-7970550
שיעורי תורהביכנ"ס עדת ישורון כצנלסון 39ד'20.0021.00גבריםגמראהרב כהןהרב עופר כהן 054-7970550
שיעורי תורהביכנ"ס עדת ישורון כצנלסון 39שבת17.3018.30גבריםפרשת שבועהרב דניאל חדדהרב עופר כהן 054-7970550
חברותותבית מדרש חשמונאים 27, קרוב ליפוד'20.30 גבריםחברותותהרב יואל052-7156642
מדרשות הרצל 58א' ב' ג' ד'20.15 נערותמדרשה הרבנית פרקש 052-7684085
שיעורי תורה שיח יצחקיפוקהילת קנדה 8, יפו ד'א' ג' 10.45 [בוקר] נשים הבית היהודי, חינוך ילדים, נושאים שונים דליה ישר 077-5021023, 050-7782338
שיעורי תורה הרצל 58ב'20.15 נשים ונערותמדרשה הרבנית פרקש 052-7684085
מדרשותמשפחת מנחם הרצל 52 אד'20.30 נערות 18-30מדרשה יפית 050-8436294
שימו לב, המידע מוגש כשירות לציבור, למערכת אין כל אחריות לטיב ואיכות השיעור ולאמינות ודיוק הפרטים כמבואר בתקנון מומלץ להתקשר טלפונית ולברר את מועדי שיעור התורה לפני ההגעה למקום
לא מצאת מקום ללמוד? חפש גם ב: חברותא | חוגי בית יהדות | ישיבות לחוזרים בתשובה | שיעורי תורה
מי אנחנו?
שיעורי תורה
ללמוד וללמד
ללמוד וללמד הינו אתר התנדבותי, מטרתינו לסייע במציאת שיעורים חברותא וקהילות תומכות למתחזקים, פרסום שיעורי תורה (לא מסחרי) באתר הינו חינם למטרת הכלל.