רשימה מרוכזת של שיעורי תורה, חברותא, מדרשות כוללים וקבוצות לימוד באזור שחיפשת...

תוצאות חיפוש עבור הפרמטרים הבאים סוג פעילות > עיר > נושא הלימוד > מין המשתתפים > שם המרצה
יש שאלות אנחנו כאן שלח מייל

תוצאות חיפוש

סיווג שכונהכתובתימיםמשעהעד שעהמיועד לנושאמרצהטלפון איש קשרמפה
מדרשיות לנוערבית כנסת מאיר עיינים משעול פז 14אבגד20:00:0022:00:00   050-6220429
מדרשיות לנוערמרכז תורה-הרב עטיה סמטת הכרמל 6, רמת הנשיאא ד16:00:0019:30:00זכרגמרא, מוסר - למתחילם ומסורתייםרונן מגן 052-7627367
מדרשיות לנוערמרכז תורה-הרב עטיה סמטת הכרמל 6, רמת הנשיאשבת  זכרגמרא, מוסר - למתחילם ומסורתייםרונן מגן 052-7627367
חוגי ביתמשפ' בבאי ארלוזורוב 27 ק"ג ד' 11ג21:30:00 זכרדרך ה' לרמח"ל ומוסרהרב נטףקובי 050-6536363
חוגי ביתמשפ' סבן בובוב 8א20:15:0021:15:00זכראמונההרב יצחק אסקפה052-6785515
חוגי ביתמשפ' מסיקה הגליל 6ד20:00:0022:00:00זכראמונההרב יצחק אסקפה052-6785515
חוגי ביתמשפ' חדד בר אילן 14א20:00:00    אריק 057-8526870
שיעורי תורהביכנ"ס אהבת מישרים העצמאות 66כל יום  זכרגמרא, אמונההרב רמי עובדיה052-8603292
שיעורי תורהר' מאיר בעל הנס  רח' השלושה 8, שכ' עמידר, קומה בכל יום18:30:0020:30:00זכרמוסר, יש קפה ועוגיותהרב אליהו נטףהרב אליהו זוארץ 054-7912838
שיעורי תורהביכנ"ס רבי מאיר בעל הנסעמידרהשלושה 8, בקומת קרקעב21:00:0023:00:00הכלהשיעור המרכזי פרשת השבוע ומוסרהרב אליהו נטףהרב אליהו זוארץ 054-7912838
שיעורי תורהזכרון משה  הגבול 28 - ליד המצבהכל יום 19:00:0021:00:00זכרגמראהרב דוד בן משההר' אליהו 054-7912838 יוסי 050-5303684
שיעורי תורהביכנ"ס זכרון משה  הראשונים 11א  נקבהנושאים שוניםהרבנית מרים בן משהבן משה 5061824
שיעורי תורהביכנ"ס זכרון משה  הראשונים 11בקיץ 20:30, חורף 19:30 נקבהפרשת שבועגב רחל חרזי בן משה 5061824
שיעורי תורהביכנ"ס שיכון ותיקים כצנלסון 39 (מול מכבי)כל יום 20:00:0021:30:00זכרפרשת השבועהרב גולדהרב גולד 050-4155508
שיעורי תורהמול בי"ס עקיבא - בגינה נגבהשבתכרגע 14:00-לברר בהמשך נקבהחיזוק, מוסרהרבנית נאוה ירדניירדני 03-6590650
שיעורי תורהביכנ"ס היכל אליהו  הגבעות 2ג20:30:0021:30:00נקבהפרשת השבוע, הלכה, השקפה הרבנית בן סניורבן סניור 6740445
שיעורי תורהביכנ"ס למען שמו באהבה הרצל 55כל ערב19:00:0021:00:00זכרגמרא, מוסר הלכותהרב שי פרקשמוטי בוסקילה 050-7503004
שיעורי תורהבי"כ אור החמה הנביאים 50כל יום 19:00:0021:00:00זכרמוסרהרב רזיאל אלול052-7102245
מדרשותמדרשה, מול המועצה הדתית ביאליק 28א - ה20:30:0023:00:00נקבה  קלודין 03-5535173, 050-8743109
מדרשותביכנ"ס (בבניין מגורים, למטה) הנרקיסעונג שבתחורף 21:15 נקבה  גב דליה ישר 077-5021023, 050-7782338
שיעורי תורההמועצה הדתית פנקס 2ד9:30 בבוקר12:30נקבהמספר שיעורים בנושאים שונים, קפה וכיבוד, ללא תשלוםשני רבנים אורחיםגב חנה 052-4413668, רות גבאי 052-4433130
שיעורי תורהביכנ"ס פאר יפית ליבורנו 36שבת1.שעה לפני מנחה, 2.סעודה שלישית נקבהפרשת שבוע, אקטואליההרבנית לאה זרהרבנית זר 052-7002419
שיעורי תורהתורת ישרים  עוזיאל 25 - מרכז העירכל יום17:00:0018:30:00זכרעין יעקב הלכההרב ניסים אזויהרב ניסים אזוי 050-8743108
שיעורי תורהביכנ"ס האוהל  סמטת הורדים 6שבת15:30:0016:30:00זכרהלכות שבתהרב מתתיהו זרמיקי מוסקוביץ- הגבאי 054-8181024 5511903
שיעורי תורהביכנ"ס מחנה ישראל הגבעות 2כל יום20:00:0021:15:00זכרגמרא, הלכה,הרב יעקב מרינגר 052-7647618הרב משה פסרמן 03-5705992
שיעורי תורהמרכז תורה בית יעקב סמטת הכרמל 6 [ליד קופ"ח כללית]כל יום 10:00:00זכרגמרא דף היומיהרב יצחק קולודצקיהרב שי יעקב 052-7618001
שיעורי תורהמרכז תורה בית יעקב סמטת הכרמל 6כל יום16:00:0018:00:00זכרגמרא דף היומי [עם מנחה וערבית]הרב ניסים ששוןהרב שי יעקב 052-7618001
שיעורי תורהמרכז תורה בית יעקב סמטת הכרמל 6 [ליד קופ"ח כללית]א - ד  זכרהלכהמרצים מתחלפיםהרב שי יעקב 052-7618001
שיעורי תורהמרכז תורה בית יעקב סמטת הכרמל 6 [ליד קופ"ח כללית]ה  זכרגמרא [לא דף היומי]הרב שלמה עטיההרב שי יעקב 052-7618001
שיעורי תורהמרכז תורה בית יעקב סמטת הכרמל 6 [ליד קופ"ח כללית]כל יום20:30:0022:00:00זכרגמראהרב פרץהרב שי יעקב 052-7618001
שיעורי תורהמרכז תורה בית יעקב סמטת הכרמל 6 [ליד קופ"ח כללית]כל בוקר09:00:0013:00:00זכרכולל בעלי בתים - מגוון שעורים ברצףמרצים מתחלפיםהרב שי יעקב 052-7618001
שיעורי תורהמרכז תורה בית יעקב סמטת הכרמל 6 [ליד קופ"ח כללית]שבת  זכרהלכה בן איש חיהרבנים יוחנן עיני וירון בטשיהרב שי יעקב 052-7618001
שיעורי תורהמרכז תורה בית יעקב סמטת הכרמל 6 [ליד קופ"ח כללית]שבת14:30:00 זכרגמרא [לא דף היומי]הרב שווקההרב שי יעקב 052-7618001
שיעורי תורהמרכז תורה בית יעקב סמטת הכרמל 6 [ליד קופ"ח כללית]ליל שבת  זכרעונג שבת, פרשת שבוערבנים מתחלפיםהרב שי יעקב 052-7618001
מדרשיות לנוערמרכז תורה בית יעקב סמטת הכרמל 6 [ליד קופ"ח כללית]ליל שבת, שבתבליל שבת-בין מנחה לערבית, בשבת קיץ-14:30 נקבה רבניות מתחלפותהרב שי יעקב 052-7618001
שיעורי תורהביכנ"ס פאר יפית ליבורנו 36ב ד  זכרגמראהרב שלמה בסועופר כהן 054-7970550
שיעורי תורהביכנ"ס פאר יפית ליבורנו 36ב  זכרהשקפה ואמונההרב יצחק בסועופר כהן 054-7970550
שיעורי תורהביכנ"ס פאר יפית ליבורנו 36ה  זכרהשקפה והלכותהרב זרעופר כהן 054-7970550
שיעורי תורהביכנ"ס פאר יפית ליבורנו 36שבת15:00:0018:00:00זכרמוסר, הלכה, פרשת השבועהרב שלמה בסועופר כהן 054-7970550
שיעורי תורהאהל אברהם הצנחנים 9כל יום  זכרהלכההרב אברהם ישראל03-5061086
שיעורי תורהאהל אברהם הצנחנים 9שבת  זכרהלכה ומוסרהרב אברהם ישראל 03-5061086
חוגי ביתמשפ' בן עמי הנרייטה סולד 7בימים לא קבועים, ליצור קשר21:00:0022:00:00זכרמוסר הלכה ואגדה, ערביתהרב ניר דור050-8755561
שיעורי תורהביכנ"ס אהבת מישרים העצמאות 66ליל שבת  זכרנושאים שוניםהרב רמי עובדיה052-8603292
שיעורי תורהמרכז תורה בית יעקב סמטת הכרמל 6 [ליד קופ"ח כללית]כל יום  זכרדף היומי ושחריתהרב פרץהרב שי יעקב 052-7618001
מדרשיות לנוערמרכז תורה-הרב עטיה סמטת הכרמל 6, רמת הנשיאג20:30:0022:00:00זכר רונן מגן 052-7627367
מדרשיות לנוערמקלט הגיבורים 40א ג ה19:00:00 זכרמוסר והשקפההרב ניסים בוטון054-8464380
חוגי ביתמשפ' אטיאס רח' ירושלים 1ב20:00:0022:00:00זכרפרשת השבועהרב שמואל הרשהרב הרש 052-7632697
שיעורי תורהביכנ"ס היכל צבי סוקולוב 19 אכל ערב18:00:0019:00:00זכרמגווןהרב חגי לוייוסי 050-5303684
שיעורי תורהביכנ"ס פאר יפית ליבורנו 36ב19:30:00 נקבההשקפה, מוסר, שלום בית, עבודת המידותהרבנית לאה זרהרבנית זר 052-7002419
שיעורי תורהמתנ"ס תהילת משהעמידרהפלמ"ח 17ב21:00:00 נקבהאקטואליה והבית היהודיהרבנית סיגלית אלבזגב ענת ישר 050-2329942
שיעורי תורהמתנ"ס תהילת משהעמידרהפלמ"ח 17ב11:00 בבוקר נקבה הרבנית יהודית כהןגב ענת ישר 050-2329942
מדרשיות לנוערמרכז תורה-הרב עטיה סמטת הכרמל 6, רמת הנשיאב ג ה16:00:0018:00:00זכרגמרא, מוסררונן מגן 052-7627367
שיעורי תורהביכנ"ס מקדש מלך חביבה רייך 3א20:00:0021:30:00זכרגמרא ומוסרהרב רונן מגןהרב רונן מגן 052-7627367, 055-6689435
שיעורי תורהביכנ"ס מקדש מלך חביבה רייך 3ב ד20:00:0021:30:00זכרגמרא ומוסרהרב גל חייםהרב רונן מגן 052-7627367, 055-6689435
שיעורי תורהתורת ישרים  עוזיאל 25 - מרכז העירב20:00:0021:00:00זכרגמראהרב ניסים אזויהרב ניסים אזוי 050-8743108
שיעורי תורהביכנ"ס האוהל  סמטת הורדים 6ג20:30:0021:00:00זכר אברכים ברוסיתהרב מוסקוביץ 054-8181024
שיעורי תורהביכנ"ס עדת ישורון כצנלסון 39ה20:00:0021:00:00זכרפרשת שבועהרב כהןהרב עופר כהן 054-7970550
שיעורי תורהביכנ"ס עדת ישורון כצנלסון 39ד20:00:0021:00:00זכרגמראהרב כהןהרב עופר כהן 054-7970550
שיעורי תורהביכנ"ס עדת ישורון כצנלסון 39שבת17:30:0018:30:00זכרפרשת שבועהרב דניאל חדדהרב עופר כהן 054-7970550
חברותותבית מדרש חשמונאים 27, קרוב ליפוד20:30:0021:30:00זכרחברותות עודד כהן 054-8475670
שיעורי תורהביכנ"ס רבי מאיר בעל הנס השלושה 8ג20:3021:45נקבהמוסר, פרקי אבותגב יעלגב יעל 054-8593372
מדרשות הרצל 58א-ד20:30:00 נקבה  הרבנית פרקש 052-7684085
שיעורי תורה שיח יצחקיפו דקהילת קנדה 8א ג11:00 בבוקר נקבההבית היהודי, חינוך ילדים, נושאים שונים גב דליה ישר 077-5021023, 050-7782338
שיעורי תורה הרצל 58ב20:30:00 נקבה  הרבנית פרקש 052-7684085
חוגי ביתמשפ' פטרושנסקי בלפור 123ב19:00:0020:00:00הכלמוסר, הלכההרב ניר דודהרב ניר דוד 050-8755561
שיעורי תורהביכנ"ס ר' מאיר בעל הנס רח' השלושה 8- עמידר, בקומת קרקעכל יום18:30:0020:30:00זכר הרב אליהו נטףהרב אליהו זוארץ 054-7912838
שיעורי תורהביכנ"ס פאר יפית ליבורנו 36א, ג16:30:0017:45:00נקבהתהילים ומוסרהרבנית לאה זרהרבנית זר 052-7002419
שיעורי תורהביכנ"ס משכנות יעקב ירושלים 5ד19:00:00 נקבהפרשת השבועהרב יצחק מסטורוב054-8474808
שיעורי תורהבית מדרש חשמונאים 27, קרוב ליפוד20:30:0021:30:00זכרחברותות עודד כהן 054-8475670, הרב יואל פסרמן 052-7156642
חברותותביכנ"ס עדת ישורון כצנלסון 39ב20:00:0021:00:00זכרחברותות בנציון וינטרוב 052-7657707
שיעורי תורהביכנ"ס עדת ישורון כצנלסון 39ב20:00:0021:00:00זכרחברותות בנציון וינטרוב 052-7657707
שיעורי תורהביכנ"ס נצח ישראל ירושלים 67ג20:00 נקבהנושאים שוניםגב נאוה ירדניירדני 6590650
שיעורי תורהביכנ"ס רבי מאיר בעל הנס השלושה 8ב20:00 נקבהשמיה"ל, מוסר, פרשת שבוע ואקטואליהגב מיכל סולםגב מיכל 052-7699425
שימו לב, המידע מוגש כשירות לציבור, למערכת אין כל אחריות לטיב ואיכות השיעור ולאמינות ודיוק הפרטים כמבואר בתקנון מומלץ להתקשר טלפונית ולברר את מועדי שיעור התורה לפני ההגעה למקום
לא מצאת מקום ללמוד? חפש גם ב: חברותא | חוגי בית יהדות | ישיבות לחוזרים בתשובה | שיעורי תורה
מי אנחנו?
שיעורי תורה
ללמוד וללמד
ללמוד וללמד הינו אתר התנדבותי, מטרתינו לסייע במציאת שיעורים חברותא וקהילות תומכות למתחזקים, פרסום שיעורי תורה (לא מסחרי) באתר הינו חינם למטרת הכלל.