שיעורי תורה גבעתיים

רשימה מרוכזת של שיעורי תורה, חברותא, מדרשות כוללים וקבוצות לימוד באזור שחיפשת...

תוצאות חיפוש עבור הפרמטרים הבאים סוג פעילות > עיר > נושא הלימוד > מין המשתתפים > שם המרצה
יש שאלות אנחנו כאן שלח מייל

תוצאות חיפוש

סיווג שכונהכתובתימיםמשעהעד שעהמיועד לנושאמרצהטלפון איש קשרמפה
חוגי ביתמשפ' אדרי  משמר הירדן 4א'20.45 נשים אקטואליה,לאה מצרפי 5789523 גב' אדרי 5715522
חוגי ביתמשפ' טסלר נמעיין 10 ד' 3ה'20.0021.00גברים ונשיםפרשת השבועהרב משה וינברגרציונה טסלר 077-6264402 , 050-5705565
שיעורי תורהביכנ"ס בית שמואל הרצוג 44א- ה'16.0018.00גבריםגמראהרב עמירם סבןשלומי 054-4983331
שיעורי תורהביכנ"ס אהל שם סירקין פינת פועלי הרכבת 4ג'18.0019.00גברים ונוערגמראהרב ישראל גנץגנץ 052-7647279
שיעורי תורהביכנ"ס ארלוזורוב ארלוזורוב 14שבת7.308.00גבריםגמראהרה"ג יוסף גליקסברגשלומי 054-4983331
שיעורי תורהביכנ"ס ארלוזורוב ארלוזורוב 14שבתלאחר מוסף גבריםגמראהרב צבי פישמןשלומי 054-4983331
שיעורי תורהביכנ"ס בית אל טייבר 57ב'19.30 גבריםגמרא והלכותהרב אהרון מועלםשלומי 054-4983331
שיעורי תורהביכנ"ס בית אל טייבר 57ג'17.3018.30גבריםמשנה ברורההרב יוסף דואקשלומי 054-4983331
שיעורי תורהביכנ"ס בית אל טייבר 57ה'17.3019.00גבריםהלכות - בן איש חיהרב מנשה זליכהשלומי 054-4983331
שיעורי תורהביכנ"ס בית אל טייבר 57ד'20.00 גבריםהלכות ופרשת שבועהרב שרון שרכזישלומי 054-4983331
שיעורי תורהביכנ"ס בית אל טייבר 57ד'20.0023.00גבריםאמונה ומוסרהרב אהרון מזרחישלומי 054-4983331
שיעורי תורהביכנ"ס ר' מאיר בעל הנס קיבוץ גלויות 10ד'20.0021.30גבריםגמרא- מסכת קידושיןהרב יהשע טויטושלומי 054-4983331
שיעורי תורהביכנ"ס ר' מאיר בעל הנס קיבוץ גלויות 10ליל שבת20.0022.00גבריםגמרא- מסכת סנהדריןהרב אליהושלומי 054-4983331
שיעורי תורהביכנ"ס ר' מאיר בעל הנס קיבוץ גלויות 10 שבת14.00 גברים נשים נוערמוסר ופרשת שבועמרצים מתחלפיםשלומי 054-4983331
שיעורי תורהביכנ"ס ר' מאיר בעל הנס קיבוץ גלויות 10א' ב' ד' ה' 11.00 [בוקר]13.15גבריםהלכות, מוסר ועודהרב יעקב זהבישלומי 054-4983331
שיעורי תורהביכנ"ס בית אל טייבר 57א' ה'20.0023.00גבריםעין יעקב ומוסרהרב אהרן מזרחישלומי 054-4983331
שיעורי תורהביכנ"ס בית אל טייבר 57ב' ד'17.3019.00גבריםגמראהרב מנשה זליכהשלומי 054-4983331
שיעורי תורהביכנ"ס בית אל טייבר 57א'17.3019.00גבריםפרשת השבועהרב עובדיה נפתלישלומי 054-4983331
שיעורי תורהביכנ"ס בית אל טייבר 57שבת13.0014.00גבריםפרשת השבועהרב עובדיה נפתלישלומי 054-4983331
שיעורי תורהביכנ"ס ר' מאיר בעל הנס קיבוץ גלויות 10א' - 'ה16.00 גבריםהלכות ופרשת שבוער' אריה כהןשלומי 054-4983331
שיעורי תורהביכנ"ס ר' מאיר בעל הנס קיבוץ גלויות 10א' ג' ה'20.0023.00גבריםגמראהרב יהושע אבא שאולשלומי 054-4983331
שיעורי תורהביכנ"ס בית שמואל הרצוג 44ד' ה'21.3022.30גבריםגמרא מסכת ביצההרב שאול פרברשלומי 054-4983331
שיעורי תורהביכנ"ס בית שמואל הרצוג 44שבת10.30 [בוקר]11.30גבריםגמרא מסכת גיטיןהרב זכריה חזןשלומי 054-4983331
שיעורי תורהביכנ"ס בית שמואל הרצוג 44ב' ג' ד' ה'16.0018.00גבריםגמרא מסכת שבתהרב עמירם סבןשלומי 054-4983331
חברותותביכנ"ס ר' מאיר בעל הנס קיבוץ גלויות 10כל יום19.3021.00גבריםחברותות הרב יוסף לוי 052-7632720
מדרשיות לנוערביכנ"ס גבעת השלום כצנלסון 30א' - ה'18.0020.00נוער [מתחילים] הרב יעקב זיסהולץשלומי 054-4983331
מדרשיות לנוערביכנ"ס גבעת השלום כצנלסון 30א' ב' ד' ה'20.0021.00נוער [מתקדמים] הרב יעקב זיסהולץשלומי 054-4983331
מדרשיות לנוערביכנ"ס גבעת השלום כצנלסון 30ליל שבת22.0024.00צעירים 14-20כלליהרב ישראל זיסהולץשלומי 054-4983331
שיעורי תורהביכנ"ס רבי מאיר בעל הנס קיבוץ גלויות 10ב'19.00 נשיםפרשת השבוע ואקטואליההרבנית לילי טחןאגיוף אורי ולאה 5711433
שיעורי תורהביכנ"ס אהל שם פועלי הרכבת 4, פינת סירקיןשבתשעה וחצי לפני מנחה גבריםפרשת השבועהרב ישראל גנץגנץ 052-7647279
מדרשותגן ילדים בן גוריון 212ג'21.30 נערות 20 ומעלהמדרשה 1. דורין: 050-2378077, 2.אורית משלאי:052-5123926
שיעורי תורהביכנ"ס גבורת מרדכי הרצוג 32ד'7.45 [בוקר] גבריםמסכת גיטין בעיוןהרב שלום סנדיקשלומי 054-4893331
שיעורי תורהביכנ"ס גבורת מרדכי הרצוג 32ה'6.30 [בוקר] גבריםמסכת שבתהרב שלום סנדיקשלומי 054-4893331
שיעורי תורהביכנ"ס גבורת מרדכי הרצוג 32ה'8.00 [בוקר] גבריםפרשת שבוער' חגי פרידלרשלומי 054-4893331
שיעורי תורהביכנ"ס טור סיני הפועל 12א' - ה'15.30 גבריםדף היומיהרב חיים נדבשלומי 054-4893331
שיעורי תורהביכנ"ס תפארת ישראל לכיש 7א' - ה'20.0021.00גבריםדף היומיהרב יעקב רטשלומי 054-4893331
שיעורי תורהביכנ"ס תפארת צבי שיינקין 91א' - ה'7.00 [בוקר] גבריםגמראהרב יהודה בודניקשלומי 054-4893331
שיעורי תורהביכנ"ס תפארת צבי שיינקין 91א' - ה'10.30 [בוקר]12.30גבריםכולל בעלי בתיםהרב משה ברוידאשלומי 054-4893331
שיעורי תורהבית רמב"ם הפועל הצעיר 14ג'20.00 גבריםגמרא מסכת מגילההרב יורם הורוביץשלומי 054-4893331
שיעורי תורהביכנ"ס תפארת ישראל לכיש 7ג'21.30 גבריםגמרא - מסכת בבא מציעאהרב אברהם רזניקובשלומי 054-4893331
שיעורי תורהבית אליהו גולומב 12ד'19.30 גברים הרב אברהם שושןשלומי 054-4893331
שיעורי תורהבית אליהו גולומב 12שבת15.30 גבריםהלכותהרב אליקים אלונישלומי 054-4893331
שיעורי תורהבית יוסף הגלבוע 11שבת12.30 [צהרים] גבריםבן איש חיהרב חיים כהןשלומי 054-4893331
שיעורי תורהבית יוסף הגלבוע 11שבתבסעודה שלישית גבריםפרשת שבוע ומוסרהרב חיים כהןשלומי 054-4893331
מדרשיות לנוערביכנ"ס גבעת השלום כצנלסון 30מוצאי שבת21.3023.00נוערמלוה מלכההרב יעקב זיסהולץשלומי 054-4983331
שיעורי תורהאהבת ציון גונן 5שבת14.30 גבריםהלכות ופרשת שבוע שלומי 054-4983331
מדרשיות לנוערביכנ"ס גבעת השלום כצנלסון 30ב' ד'18.0019.00נוער הרב שלמה גבאישלומי 054-4983331
שיעורי תורהקהילת צעירים טייבר 65ד'20.3021.30גבריםסוגיות אקטואליות בהלכההרב אשר לביאשלומי 054-4983331
שיעורי תורהאהל משה גורדון 6ג'21.00 גבריםגמראהרב נדב פרידמןשלומי 054-4983331
שיעורי תורהביכנ"ס בית אל טייבר 57א' - ה'17.0020.00גבריםכולל ערבהרב אהרן מזרחישלומי 054-4983331
שיעורי תורהבית אליהו גולומב 12א'20.00 גבריםמוסר ופרשת שבועהרב אברהם שטריתשלומי 054-4893331
שיעורי תורהביכנ"ס בית שמואל הרצוג 44א' ב' ג'21.3022.30גבריםגמרא מסכת פסחיםהרב ישראל הוכוולדשלומי 054-4983331
שיעורי תורהביכנ"ס גבורת מרדכי הרצוג 32א' ב' ג' ד'6.30 [בוקר] גבריםמסכת שבתהרב שלום סנדיקשלומי 054-4893331
שיעורי תורהביכנ"ס גבורת מרדכי הרצוג 32א' - ו'7.40 [בוקר] גבריםדף היומיהרב אבי קלייןשלומי 054-4893331
שיעורי תורהביכנ"ס גבורת מרדכי הרצוג 32שבת10.15 [בוקר] גבריםגמרא מסכת סנהדריןהרב שלום סנדיקשלומי 054-4893331
שיעורי תורהבית אליהו גולומב 12ג'20.0021.00גבריםגמראהרב ישי זאיד052-8383064
שיעורי תורהביכנ"ס אהל שם סירקין פינת פועלי הרכבת 4א' ד'18.3019.30גבריםגמראהרב ישראל גנץגנץ 052-7647279
שיעורי תורהבית כנסת אליהו הנביא גולומב 14ג'11.00 נשיםמשתנה (מודעות וזוגיות)הרבנית כוכבה חנסבסואלה מנגן 5730073
שיעורי תורהביכנ"ס רבי מאיר בעל הנס קיבוץ גלויות 10שבת14.00 גברים, נשים, נוערמוסר ופרשת שבועמרצים מתחלפיםשלומי 054-4983331
מדרשותביכנ"ס היכל משה טייבר 27א' ג'20.30 נוער- בנים ובנות בהפרדה. בנות 14-18 הרבנית פרחהרב אייל כהן 052-8813336
שיעורי תורהביכנ"ס טור סיני הפועל הצעיר 10א'20.00 נשיםהבית היהודיהרבנית מרים יזדיגלי 052-4463177
שימו לב, המידע מוגש כשירות לציבור, למערכת אין כל אחריות לטיב ואיכות השיעור ולאמינות ודיוק הפרטים כמבואר בתקנון מומלץ להתקשר טלפונית ולברר את מועדי שיעור התורה לפני ההגעה למקום
לא מצאת מקום ללמוד? חפש גם ב: חברותא | חוגי בית יהדות | ישיבות לחוזרים בתשובה | שיעורי תורה
מי אנחנו?
שיעורי תורה
ללמוד וללמד
ללמוד וללמד הינו אתר התנדבותי, מטרתינו לסייע במציאת שיעורים חברותא וקהילות תומכות למתחזקים, פרסום שיעורי תורה (לא מסחרי) באתר הינו חינם למטרת הכלל.