רשימה מרוכזת של שיעורי תורה, חברותא, מדרשות כוללים וקבוצות לימוד באזור שחיפשת...

תוצאות חיפוש עבור הפרמטרים הבאים סוג פעילות > עיר > נושא הלימוד > מין המשתתפים > שם המרצה
יש שאלות אנחנו כאן שלח מייל

תוצאות חיפוש

סיווג שכונהכתובתימיםמשעהעד שעהמיועד לנושאמרצהטלפון איש קשרמפה
שיעורי תורהבית שרת [בקליניקה של סימונה, מפלס כניסה שמאלה] משמר הירדןד20:00:0021:15:00הכלנביא יחזקאל - לעומק ולרוחבהרב משה וינברגרשרי זיו 054-6200028, סימונה 052-2498115 לשלוח SMS
חוגי ביתמשפ אדרי  משמר הירדן 4א20:45:00 נקבהאקטואליה,גב לאה מצרפי 5789523גב אדרי 5715522
חוגי ביתמשפ טסלר מעיין 10 ד 3ה20:00:0021:30:00הכלפרשת השבוע והלכותהרב משה וינברגרגב ציונה טסלר 077-6264402, 050-5705565
שיעורי תורהביכנ"ס בית שמואל הרצוג 44א- ה16:00:0018:00:00זכרגמראהרב עמירם סבןשלומי 054-4983331
שיעורי תורהביכנ"ס אהל שם סירקין פינת פועלי הרכבת 4ג18:00:0019:00:00זכרגמראהרב ישראל גנץגנץ 052-7647279
שיעורי תורהביכנ"ס ארלוזורוב ארלוזורוב 14שבת07:30:0008:00:00זכרגמראהרה"ג יוסף גליקסברגשלומי 054-4983331
שיעורי תורהביכנ"ס ארלוזורוב ארלוזורוב 14שבת  זכרגמראהרב צבי פישמןשלומי 054-4983331
שיעורי תורהביכנ"ס בית אל טייבר 57ב19:30:00 זכרגמרא והלכותהרב אהרון מועלםשלומי 054-4983331
שיעורי תורהביכנ"ס בית אל טייבר 57ג17:30:0018:30:00זכרמשנה ברורההרב יוסף דואקשלומי 054-4983331
שיעורי תורהביכנ"ס בית אל טייבר 57ה17:30:0019:00:00זכרהלכות - בן איש חיהרב מנשה זליכהשלומי 054-4983331
שיעורי תורהביכנ"ס בית אל טייבר 57ד20:00:00 זכרהלכות ופרשת שבועהרב שרון שרכזישלומי 054-4983331
שיעורי תורהביכנ"ס בית אל טייבר 57ד20:00:0023:00:00זכראמונה ומוסרהרב אהרון מזרחישלומי 054-4983331
שיעורי תורהביכנ"ס ר' מאיר בעל הנס קיבוץ גלויות 10ד20:00:0021:30:00זכרגמרא- מסכת קידושיןהרב יהשע טויטושלומי 054-4983331
שיעורי תורהביכנ"ס ר' מאיר בעל הנס קיבוץ גלויות 10ליל שבת20:00:0022:00:00זכרגמרא- מסכת סנהדריןהרב אליהושלומי 054-4983331
שיעורי תורהביכנ"ס רבי מאיר בעל הנס קיבוץ גלויות 10 שבת14:00:00 הכלמוסר ופרשת שבועמרצים מתחלפיםאורי אגיוף 5711433
שיעורי תורהביכנ"ס ר' מאיר בעל הנס קיבוץ גלויות 10א ב ד ה 13:15:00זכרהלכות, מוסר ועודהרב יעקב זהבישלומי 054-4983331
שיעורי תורהביכנ"ס בית אל טייבר 57א ה20:00:0023:00:00זכרעין יעקב ומוסרהרב אהרן מזרחישלומי 054-4983331
שיעורי תורהביכנ"ס בית אל טייבר 57ב ד17:30:0019:00:00זכרגמראהרב מנשה זליכהשלומי 054-4983331
שיעורי תורהביכנ"ס בית אל טייבר 57א17:30:0019:00:00זכרפרשת השבועהרב עובדיה נפתלישלומי 054-4983331
שיעורי תורהביכנ"ס בית אל טייבר 57שבת13:00:0014:00:00זכרפרשת השבועהרב עובדיה נפתלישלומי 054-4983331
שיעורי תורהביכנ"ס ר' מאיר בעל הנס קיבוץ גלויות 10א - ה16:00:00 זכרהלכות ופרשת שבוער' אריה כהןשלומי 054-4983331
שיעורי תורהביכנ"ס ר' מאיר בעל הנס קיבוץ גלויות 10א ג ה20:00:0023:00:00זכרגמראהרב יהושע אבא שאולשלומי 054-4983331
שיעורי תורהביכנ"ס בית שמואל הרצוג 44ד ה21:30:0022:30:00זכרגמרא מסכת ביצההרב שאול פרברשלומי 054-4983331
שיעורי תורהביכנ"ס בית שמואל הרצוג 44שבת 11:30:00זכרגמרא מסכת גיטיןהרב זכריה חזןשלומי 054-4983331
שיעורי תורהביכנ"ס בית שמואל הרצוג 44ב ג ד ה16:00:0018:00:00זכרגמרא מסכת שבתהרב עמירם סבןשלומי 054-4983331
חברותותביכנ"ס ר' מאיר בעל הנס קיבוץ גלויות 10כל יום19:30:0021:00:00זכרחברותות הרב יוסף לוי 052-7632720
מדרשיות לנוערביכנ"ס גבעת השלום כצנלסון 30א - ה18:00:0020:00:00זכר הרב יעקב זיסהולץשלומי 054-4983331
מדרשיות לנוערביכנ"ס גבעת השלום כצנלסון 30א ב ד ה20:00:0021:00:00זכר הרב יעקב זיסהולץשלומי 054-4983331
מדרשיות לנוערביכנ"ס גבעת השלום כצנלסון 30ליל שבת22:00:00 זכרכלליהרב ישראל זיסהולץשלומי 054-4983331
שיעורי תורהביכנ"ס רבי מאיר בעל הנס קיבוץ גלויות 10ב19:00:00 נקבהפרשת השבוע ואקטואליההרבנית לילי טחןאגיוף אורי ולאה 5711433
שיעורי תורהביכנ"ס אהל שם פועלי הרכבת 4, פינת סירקיןשבת  זכרפרשת השבועהרב ישראל גנץגנץ 052-7647279
שיעורי תורהביכנ"ס גבורת מרדכי הרצוג 32ד  זכרמסכת גיטין בעיוןהרב שלום סנדיקשלומי 054-4893331
שיעורי תורהביכנ"ס גבורת מרדכי הרצוג 32ה  זכרמסכת שבתהרב שלום סנדיקשלומי 054-4893331
שיעורי תורהביכנ"ס גבורת מרדכי הרצוג 32ה  זכרפרשת שבוער' חגי פרידלרשלומי 054-4893331
שיעורי תורהביכנ"ס טור סיני הפועל 12א - ה15:30:00 זכרדף היומיהרב חיים נדבשלומי 054-4893331
שיעורי תורהביכנ"ס תפארת ישראל לכיש 7א - ה20:00:0021:00:00זכרדף היומיהרב יעקב רטשלומי 054-4893331
שיעורי תורהביכנ"ס תפארת צבי שיינקין 91א - ה  זכרגמראהרב יהודה בודניקשלומי 054-4893331
שיעורי תורהביכנ"ס תפארת צבי שיינקין 91א - ה 12:30:00זכרכולל בעלי בתיםהרב משה ברוידאשלומי 054-4893331
שיעורי תורהבית רמב"ם הפועל הצעיר 14ג20:00:00 זכרגמרא מסכת מגילההרב יורם הורוביץשלומי 054-4893331
שיעורי תורהביכנ"ס תפארת ישראל לכיש 7ג21:30:00 זכרגמרא - מסכת בבא מציעאהרב אברהם רזניקובשלומי 054-4893331
שיעורי תורהבית אליהו גולומב 12ד19:30:00 זכר הרב אברהם שושןשלומי 054-4893331
שיעורי תורהבית אליהו גולומב 12שבת15:30:00 זכרהלכותהרב אליקים אלונישלומי 054-4893331
שיעורי תורהבית יוסף הגלבוע 11שבת  זכרבן איש חיהרב חיים כהןשלומי 054-4893331
שיעורי תורהבית יוסף הגלבוע 11שבת  זכרפרשת שבוע ומוסרהרב חיים כהןשלומי 054-4893331
מדרשיות לנוערביכנ"ס גבעת השלום כצנלסון 30מוצאי שבת21:30:0023:00:00זכרמלוה מלכההרב יעקב זיסהולץשלומי 054-4983331
שיעורי תורהאהבת ציון גונן 5שבת14:30:00 זכרהלכות ופרשת שבוע שלומי 054-4983331
מדרשיות לנוערביכנ"ס גבעת השלום כצנלסון 30ב ד18:00:0019:00:00זכר הרב שלמה גבאישלומי 054-4983331
שיעורי תורהקהילת צעירים טייבר 65ד20:30:0021:30:00זכרסוגיות אקטואליות בהלכההרב אשר לביאשלומי 054-4983331
שיעורי תורהאהל משה גורדון 6ג21:00:00 זכרגמראהרב נדב פרידמןשלומי 054-4983331
שיעורי תורהביכנ"ס בית אל טייבר 57א - ה17:00:0020:00:00זכרכולל ערבהרב אהרן מזרחישלומי 054-4983331
שיעורי תורהבית אליהו גולומב 12א20:00:00 זכרמוסר ופרשת שבועהרב אברהם שטריתשלומי 054-4893331
שיעורי תורהביכנ"ס בית שמואל הרצוג 44א ב ג21:30:0022:30:00זכרגמרא מסכת פסחיםהרב ישראל הוכוולדשלומי 054-4983331
שיעורי תורהביכנ"ס גבורת מרדכי הרצוג 32א ב ג ד  זכרמסכת שבתהרב שלום סנדיקשלומי 054-4893331
שיעורי תורהביכנ"ס גבורת מרדכי הרצוג 32א - ו  זכרדף היומיהרב אבי קלייןשלומי 054-4893331
שיעורי תורהביכנ"ס גבורת מרדכי הרצוג 32שבת  זכרגמרא מסכת סנהדריןהרב שלום סנדיקשלומי 054-4893331
שיעורי תורהבית אליהו גולומב 12ג20:00:0021:00:00זכרגמראהרב ישי זאיד052-8383064
שיעורי תורהביכנ"ס אהל שם סירקין פינת פועלי הרכבת 4א ד18:30:0019:30:00זכרגמראהרב ישראל גנץגנץ 052-7647279
שיעורי תורהביכנ"ס רבי מאיר בעל הנס קיבוץ גלויות 10שבת14:00:00 הכלמוסר ופרשת שבועמרצים מתחלפיםשלומי 054-4983331
מדרשותביכנ"ס היכל משה טייבר 27א ג20:30:00 הכל הרבנית פרחהרב אייל כהן 052-8813336
שימו לב, המידע מוגש כשירות לציבור, למערכת אין כל אחריות לטיב ואיכות השיעור ולאמינות ודיוק הפרטים כמבואר בתקנון מומלץ להתקשר טלפונית ולברר את מועדי שיעור התורה לפני ההגעה למקום
לא מצאת מקום ללמוד? חפש גם ב: חברותא | חוגי בית יהדות | ישיבות לחוזרים בתשובה | שיעורי תורה
מי אנחנו?
שיעורי תורה
ללמוד וללמד
ללמוד וללמד הינו אתר התנדבותי, מטרתינו לסייע במציאת שיעורים חברותא וקהילות תומכות למתחזקים, פרסום שיעורי תורה (לא מסחרי) באתר הינו חינם למטרת הכלל.