יעוץ והכוונה הרצליה

רשימה מרוכזת של שיעורי תורה, חברותא, מדרשות כוללים וקבוצות לימוד באזור שחיפשת...

תוצאות חיפוש עבור הפרמטרים הבאים סוג פעילות > עיר > נושא הלימוד > מין המשתתפים > שם המרצה
יש שאלות אנחנו כאן שלח מייל

תוצאות חיפוש

סיווג שכונהכתובתימיםמשעהעד שעהמיועד לנושאמרצהטלפון איש קשרמפה
שיעורי תורהבי"כ נר קדושים סעדיה גאון 10, שכ' נוה ישראלליל שבת20.30 חרף, 22.00 קיץ גברים ונוערעונג שבת, פרשת השבועהרב תום חמורמי עמירה 052-6553282
שיעורי תורהבי"כ מקדש מלך מרכז העיר - ליד מד"א מוהליבר 4א' - ד'20.0021.30גבריםגמרא, הלכה, מוסרבצלאל הוניגסברג052-7613383
שיעורי תורהבי"כ שערי תפילה יסוד המעלה 20א' ג' ה'20.1521.15גבריםגמראשלום צדוק052-7662099, 03-6190882
חוגי ביתמשפ' גרינפלד ציונה חומה ומגדל 5א' [להתקשר לפני הגעה]20.1521.15גברים ונשים.פרשת השבוע, השקפה, הלכותהרב שמואל שיקוביצקיגרינפלד 09-9553437
מדרשיות לנוערביכנ"ס אלי כהן אבן גבירול 46, שכ' ויצמןב' ד'20.0021.30נעריםנושאים מגווניםשלום ברילהרב בריל 052-6706615
שיעורי תורהביכנ"ס חפץ חיים חפץ חיים 53, נוה עמלא'20.00 נשיםפרשת השבוע ואגדותהרב שמואל אליהוהרב גרשי 054-8451787
חוגי ביתמשפ' מזל פדאלי יציאת אירופה 14, נוה עמלב'11.00 נשיםשמירת הלשון, ב- 10 אומרים תהיליםכרמלה גולדברגמזל 09-9547243
שיעורי תורההיכל מרדכי הנשיא 134, הרצליה פיתוחא'20.5522.10גברים ונשים, אקדמאי - למתחיליםנושאים שונים מרצה מערכיםרחל 050-4119526, ליאת 050-4119541
חברותותבי"כ נר קדושים סעדיה גאון 10, שכ' נוה ישראלא' - ה'15.3017.00גברים צעירים ונוערנושאים מגווניםאברכי הכולל בחברותותרמי עמירה 052-6553282
שיעורי תורהביכנ"ס בית יוסף עולי עירק נוה ישראל, סעדיה גאון 11ד'18.00משך כשעהגברים כל הגילאיםגמרא, כלליהרב יחזקאל גליליראובן ניר 052-6885884
מדרשותמשפחת טאוב הבנים 63א20.4522.30נערות 17 -30מדרשה ציפורה כהן,052-3312273 [בין 10 ל- 12], 052-7632548, 058-7218998
שיעורי תורהבי"כ מקדש מלך מרכז העיר - ליד מד"א מוהליבר 4א' - ה'10.00 [בוקר]12.30גבריםגמרא, הלכההרב בצלאל הוניגסברג052-7613383
שיעורי תורהבי"כ נר קדושים סעדיה גאון 10, שכ' נוה ישראלא' ג' ה'20.0021.15גבריםנושאים מגווניםהרב רמי עמירהרמי עמירה 052-6553282
שיעורי תורהבי"כ אור זרוע אבן עזרא 35ו'9.15 [בוקר]10.45גבריםגמרא, פרשת השבועבצלאל הוניגסברג052-7613383
שיעורי תורהביכנ"ס שערי שמים הרב קוק 4שבת12.30 נשיםפרשת השבוע ותהיליםהרבנית מרים כהןכהן 09-9540099
שיעורי תורהבי"כ שערי ציון [הטורקים] סעדיה גאון 12, שכ' נוה ישראלא' - ה' 20.00 גברים ונוערגמרא, הלכה, מוסר, פרשת שבועהרב תום חמוהרב חמו 052-7686886
שיעורי תורהבי"כ אברהם אבינו [הפרסים] שכ' שביבג'חורף 19.00, קיץ 20.15 גברים ונוער מוסר, פרשת שבועהרב תום חמוהרב חמו 052-7686886
שיעורי תורהביכנ"ס בית יוסף עולי לוב נוה ישראל, סעדיה גאון 11א' ג'21.0024.00גברים ונוערמוסרהרב דוד כהן סיבירסקיאורי ליבנדמן 052-4560435
מדרשיות לנוערבית מדרש לצעירים "אהבת רזיאל" סוקולוב 58א' ג' ה'18.3021.30ילדי ביה"סמועדון - פעילויותהרב ידידיה הבהחג'ג' אושרי 054-4654058
מדרשיות לנוערבית מדרש לצעירים "אהבת רזיאל" סוקולוב 58ליל שבת22.00 נערים ונערות - יש מחיצהעונג שבת - פרשת השבועהרב ידידיה הבהחג'ג' אושרי 054-4654058
שיעורי תורהביכנ"ס מרוקאים רח' הרי גלעד, מתחם בתי הכנסתא -החורף 20.00, קיץ 20.30כשעהגבריםגמרא והלכההרב איזקובהרב איזקוב 052-7632738
חברותותבית מדרש עירקים רח' הרי גלעד, מתחם בתי הכנסתב'19.4520.45גברים ונוערחברותות עם אברכים הרב איזקוב 052-7632738
מדרשיות לנוערבית מדרש עירקים רח' הרי גלעד, מתחם בתי הכנסתא' ג' ד' ה'20.0021.00נוערגמרא, הלכה, פרשת שבועא' ד' - יוסי לוי, ב' ג' - ניסן צבריהרב איזקוב 052-7632738
שיעורי תורההיכל מרדכי הנשיא 134, הרצליה פיתוחא'20.1020.55גברים ונשים חילוניים אקדמאייםשיעור בפרשת השבועאלחנן ז'ק /גבי אזררחל 050-4119526, ליאת 050-4119541
שיעורי תורהבי"כ מקדש מלך מרכז העיר - ליד מד"א מוהליבר 4ה'20.0021.30גבריםגמרא ופרשת שבועהרב בצלאל הוניגסברג052-7613383
שיעורי תורהבי"כ אשכנזים רח' סעדיה גאוןליל שבתשעה וחצי אחרי כניסת שבת נערים מוסר, פרשת שבועהרב תום חמוהרב חמו 052-7686886
חוגי ביתמשפ' נהרי כצנלסון 92, מאחרוי המכולתג'20.0021.15גברים מוסר ופרשת שבועהרב יהודה כפירהרב כפיר057-3106466
שיעורי תורהבי"כ מקדש מלך מרכז העיר - ליד מד"א מוהליבר 4ליל שבתאחרי ערביתכשעהגבריםפרשת שבועהרב רם שטרית052-8985725
שיעורי תורהבי"כ מקדש מלך מרכז העיר - ליד מד"א מוהליבר 4שבתבסעודה שלישית גבריםמוסר והלכההרב רם שטרית052-8985725
שיעורי תורההיכל מרדכי הנשיא 134, הרצליה פיתוחא'- ד'17.1518.15גבריםגמרא עין יעקבהרב רם שטריתרם שטרית 052-8985725
שיעורי תורהבבי"ס רמב"ם פנקסג'20.0021.00גבריםעין יעקב, הלכות שבתהרב רם שטריתשטרית 052-8985725
שיעורי תורהביכנ"ס שער השמים הרב קוק 6ב'20.15 נשיםפרשת שבוע הלכה ומוסרהרב רם שטריתשטרית 052-8985725
מדרשיות לנוערבית מדרש לצעירים "אהבת רזיאל" סוקולוב 58ד'20.30 נערים ונערות - יש מחיצהמדרשההרבנית אודליה ומרציםחג'ג' אושרי 054-4654058
מדרשותבית כנסתגן רשלהאילנות 58ב21.30 נערותנושאים שונים, מרתקהרבנית ורד סיאניעדי 052-7661124, אחת המשתתפות
מדרשותבית כנסת כתר תורה רח' רחלמוצש"ק20.00 נשים מסורתיות ודתיותמידות , השקפה, אמונההרב יהודה מלכההרב מלכה 054-3369749
שימו לב, המידע מוגש כשירות לציבור, למערכת אין כל אחריות לטיב ואיכות השיעור ולאמינות ודיוק הפרטים כמבואר בתקנון מומלץ להתקשר טלפונית ולברר את מועדי שיעור התורה לפני ההגעה למקום
לא מצאת מקום ללמוד? חפש גם ב: חברותא | חוגי בית יהדות | ישיבות לחוזרים בתשובה | שיעורי תורה
מי אנחנו?
שיעורי תורה
ללמוד וללמד
ללמוד וללמד הינו אתר התנדבותי, מטרתינו לסייע במציאת שיעורים חברותא וקהילות תומכות למתחזקים, פרסום שיעורי תורה (לא מסחרי) באתר הינו חינם למטרת הכלל.