יעוץ והכוונה הרצליה

רשימה מרוכזת של שיעורי תורה, חברותא, מדרשות כוללים וקבוצות לימוד באזור שחיפשת...

תוצאות חיפוש עבור הפרמטרים הבאים סוג פעילות > עיר > נושא הלימוד > מין המשתתפים > שם המרצה
יש שאלות אנחנו כאן שלח מייל

תוצאות חיפוש

סיווג שכונהכתובתימיםמשעהעד שעהמיועד לנושאמרצהטלפון איש קשרמפה
שיעורי תורהבי"כ הגדול בן גוריון 2ליל שבת20.30 חרף, 22.00 קיץ גברים ונוערעונג שבת, פרשת השבועהרב תום חמורמי עמירה 052-6553282
שיעורי תורהבי"כ מקדש מלך מרכז העיר - ליד מד"א מוהליבר 4א' - ד'20.0021.30גבריםגמרא, הלכה, מוסרבצלאל הוניגסברג052-7613383
שיעורי תורהבי"כ שערי תפילה יסוד המעלה 20א' ג' ה'20.1521.15גבריםגמרא, ה-פרשת השבועשלום צדוק052-7662099, 03-6190882
חוגי ביתמשפ' גרינפלד ציונה חומה ומגדל 5א' [להתקשר לפני הגעה]20.00 גברים ונשים.פרשת השבוע, השקפה, הלכותהרב שמואל שיקוביצקיגרינפלד 09-9553437
שיעורי תורהביכנ"ס חפץ חייםנוה עמלחפץ חיים 53א'20.30 נשיםפרשת השבוע ואגדותהרב שמואל אליהוהרב גרשי 054-8451787
חוגי ביתמשפ' מזל פדאלינוה עמליציאת אירופה 14,ב'11.00 נשיםשמירת הלשון, ב- 10 אומרים תהיליםכרמלה גולדברגמזל 09-9547243
שיעורי תורההיכל מרדכיהרצליה פיתוחהנשיא 134,א'20.5522.10גברים ונשים, אקדמאי - למתחיליםנושאים שונים מרצה מערכיםרחל 050-4119526, ליאת 050-4119541
חברותותכולל אור זרוע אבן עזרא 35א' - ה'15.3017.00גברים צעירים ונוערנושאים מגווניםאברכי הכולל בחברותותרמי עמירה 052-6553282
שיעורי תורהביכנ"ס בית יוסף עולי עירק נוה ישראל, סעדיה גאון 11ד'18.00משך כשעהגברים כל הגילאיםגמרא, כלליהרב יחזקאל גליליראובן ניר 052-6885884
מדרשותמשפחת טאוב הבנים 63א20.4522.30נערות 17 -30מדרשה ציפורה כהן בין 10 ל- 12, 052-2748343, 058-7218998
שיעורי תורהבי"כ מקדש מלך מרכז העיר - ליד מד"א מוהליבר 4א' - ה'10.00 [בוקר]12.30גבריםגמרא, הלכההרב בצלאל הוניגסברג052-7613383
שיעורי תורהבי"כ נר קדושים סעדיה גאון 10, שכ' נוה ישראלא' ג' ה'20.0021.15גבריםנושאים מגווניםהרב רמי עמירהרמי עמירה 052-6553282
שיעורי תורהבי"כ אור זרוע אבן עזרא 35ו'9.15 [בוקר]10.45גבריםגמרא, פרשת השבועבצלאל הוניגסברג052-7613383
שיעורי תורהביכנ"ס שערי שמים הרב קוק 4שבת12.30 נשיםפרשת השבוע ותהיליםהרבנית מרים כהןכהן 09-9540099
מדרשיות לנוערבית מדרש לצעירים "אהבת רזיאל" סוקולוב 58א' ג' ה'18.3021.30ילדי ביה"סמועדון - פעילויותהרב ידידיה הבהחג'ג' אושרי 054-4654058
מדרשיות לנוערבית מדרש לצעירים "אהבת רזיאל" סוקולוב 58ליל שבת22.00 נערים ונערות - יש מחיצהעונג שבת - פרשת השבועהרב ידידיה הבהחג'ג' אושרי 054-4654058
שיעורי תורהביכנ"ס מרוקאים רח' הרי גלעד, מתחם בתי הכנסתא -החורף 20.00, קיץ 20.30כשעהגבריםגמרא והלכההרב איזקובהרב איזקוב 052-7632738
חברותותבית מדרש עירקים רח' הרי גלעד, מתחם בתי הכנסתב'19.4520.45גברים ונוערחברותות עם אברכים הרב איזקוב 052-7632738
מדרשיות לנוערבית מדרש עירקים רח' הרי גלעד, מתחם בתי הכנסתא' ג' ד' ה'20.0021.00נוערגמרא, הלכה, פרשת שבועא' ד' - יוסי לוי, ב' ג' - ניסן צבריהרב איזקוב 052-7632738
שיעורי תורההיכל מרדכיהרצליה פיתוחהנשיא 134,א'20.1020.55גברים ונשים חילוניים אקדמאייםעבודת המידותאלחנן ז'ק /גבי אזררחל 050-4119526, ליאת 050-4119541
שיעורי תורהבי"כ מקדש מלך מרכז העיר - ליד מד"א מוהליבר 4ה'20.0021.30גבריםגמרא ופרשת שבועהרב בצלאל הוניגסברג052-7613383
חוגי ביתמשפ' נהרי כצנלסון 92, מאחרוי המכולתג'20.0021.15גברים מוסר ופרשת שבועהרב יהודה כפירהרב כפיר057-3106466
שיעורי תורהבי"כ מקדש מלך מרכז העיר - ליד מד"א מוהליבר 4ליל שבתאחרי ערביתכשעהגבריםפרשת שבועהרב רם שטרית052-8985725
שיעורי תורהבי"כ מקדש מלך מרכז העיר - ליד מד"א מוהליבר 4שבתבסעודה שלישית גבריםמוסר והלכההרב רם שטרית052-8985725
שיעורי תורההיכל מרדכי הנשיא 134, הרצליה פיתוחא'- ד'17.1518.15גבריםגמרא עין יעקבהרב רם שטריתרם שטרית 052-8985725
שיעורי תורהבבי"ס רמב"ם פנקסג'20.0021.00גבריםעין יעקב, הלכות שבתהרב רם שטריתשטרית 052-8985725
שיעורי תורהביכנ"ס שער השמים הרב קוק 6ב'20.00 נשיםפרשת שבוע הלכה ומוסררבשטרית 052-8985725
מדרשיות לנוערבית מדרש לצעירים "אהבת רזיאל" סוקולוב 58ד'20.00 נערות 14-23מדרשההרבנית אודליה ומרציםאודליה 050-2846621
מדרשותבית כנסתמרכזהאילנות 58ב21.30 נערותמדרשההרבנית ורד סיאניעדי 052-7661124, אחת המשתתפות
שיעורי תורהבית כנסת כתר תורה רח' רחלמוצש"ק20.00 נשים מסורתיות ודתיותמידות , השקפה, אמונההרב יהודה מלכההרב מלכה 054-3369749
שיעורי תורההרצליה פיתוחוינגייט 90ד'21.20 נשים נשואותנושאים שונים, מרתקהרבנית ורד סיאניאחת המשתתפות בר 052-7159514
שימו לב, המידע מוגש כשירות לציבור, למערכת אין כל אחריות לטיב ואיכות השיעור ולאמינות ודיוק הפרטים כמבואר בתקנון מומלץ להתקשר טלפונית ולברר את מועדי שיעור התורה לפני ההגעה למקום
לא מצאת מקום ללמוד? חפש גם ב: חברותא | חוגי בית יהדות | ישיבות לחוזרים בתשובה | שיעורי תורה
מי אנחנו?
שיעורי תורה
ללמוד וללמד
ללמוד וללמד הינו אתר התנדבותי, מטרתינו לסייע במציאת שיעורים חברותא וקהילות תומכות למתחזקים, פרסום שיעורי תורה (לא מסחרי) באתר הינו חינם למטרת הכלל.