רשימה מרוכזת של שיעורי תורה, חברותא, מדרשות כוללים וקבוצות לימוד באזור שחיפשת...

תוצאות חיפוש עבור הפרמטרים הבאים סוג פעילות > עיר > נושא הלימוד > מין המשתתפים > שם המרצה
יש שאלות אנחנו כאן שלח מייל

תוצאות חיפוש

סיווג שכונהכתובתימיםמשעהעד שעהמיועד לנושאמרצהטלפון איש קשרמפה
יעוץ והכוונה מרים כהן   נקבהמידע על שיעורים לנשיםמפעילה שיעורי תורה לנשים09-9540099
שיעורי תורהבי"כ הגדול בן גוריון 2ליל שבת  זכרעונג שבת, פרשת השבועהרב תום חמורמי עמירה 052-6553282
שיעורי תורהבי"כ מקדש מלך מרכז העיר - ליד מד"א מוהליבר 4א - ד20:00:0021:30:00זכרגמרא, הלכה, מוסרבצלאל הוניגסברג052-7613383
שיעורי תורהבי"כ שערי תפילה יסוד המעלה 20א ג ה20:15:0021:15:00זכרגמרא, ה-פרשת השבועשלום צדוק052-7662099, 03-6190882
חוגי ביתמשפ גרינפלד ציונה חומה ומגדל 5א [להתקשר לפני הגעה]20:00:00 הכלפרשת השבוע, השקפה, הלכותהרב שמואל שיקוביצקיגרינפלד 09-9553437
שיעורי תורהביכנ"ס חפץ חייםנוה עמלחפץ חיים 53א20:30:00 נקבהפרשת השבוע ואגדותהרב שמואל אליהוהרב גרשי 054-8451787
חוגי ביתמשפ מזל פדאלינוה עמליציאת אירופה 14ב11:00:00 נקבהשמירת הלשון ואמירת תהיליםכרמלה גולדברגמזל 09-9547243
שיעורי תורההיכל מרדכיהרצליה פיתוחהנשיא 134א20:55:0022:10:00הכלנושאים שונים מרצים מתחלפים מערכים הרבנית רחל 050-4119526, ליאת 050-4119541
חברותותכולל אור זרוע אבן עזרא 35א - ה15:30:0017:00:00זכרנושאים מגווניםאברכי הכולל בחברותותרמי עמירה 052-6553282
שיעורי תורהביכנ"ס בית יוסף עולי עירק נוה ישראל, סעדיה גאון 11ד18:00:00 זכרגמרא, כלליהרב יחזקאל גליליראובן ניר 052-6885884
מדרשותמשפ טאוב הבנים 63א20:45:0022:30:00נקבה  ציפורה כהן בין 10 ל-12 052-7632548
שיעורי תורהבי"כ מקדש מלך מרכז העיר - ליד מד"א מוהליבר 4א - ה 12:30:00זכרגמרא, הלכההרב בצלאל הוניגסברג052-7613383
שיעורי תורהבי"כ נר קדושים סעדיה גאון 10, שכ' נוה ישראלא ג ה20:00:0021:15:00זכרנושאים מגווניםהרב רמי עמירהרמי עמירה 052-6553282
שיעורי תורהבי"כ אור זרוע אבן עזרא 35ו 10:45:00זכרגמרא, פרשת השבועבצלאל הוניגסברג052-7613383
שיעורי תורהביכנ"ס שערי שמים הרב קוק 6שבת12:30:00 נקבהפרשת השבוע ותהיליםהרבנית מרים כהןכהן 09-9540099, גב גרגי 09-9541463
מדרשיות לנוערבית מדרש לצעירים "אהבת רזיאל" סוקולוב 58א ג ה18:30:0021:30:00זכרמועדון - פעילויותהרב ידידיה הבהחג'ג' אושרי 054-4654058
מדרשיות לנוערבית מדרש לצעירים "אהבת רזיאל" סוקולוב 58ליל שבת22:00:00 הכלעונג שבת - פרשת השבועהרב ידידיה הבהחג'ג' אושרי 054-4654058
שיעורי תורהביכנ"ס מרוקאים רח' הרי גלעד, מתחם בתי הכנסתא -ה  זכרגמרא והלכההרב איזקובהרב איזקוב 052-7632738
חברותותבית מדרש עירקים רח' הרי גלעד, מתחם בתי הכנסתב19:45:0020:45:00זכרחברותות עם אברכים הרב איזקוב 052-7632738
מדרשיות לנוערבית מדרש עירקים רח' הרי גלעד, מתחם בתי הכנסתא ג ד ה20:00:0021:00:00זכרגמרא, הלכה, פרשת שבועא' ד' - יוסי לוי, ב' ג' - ניסן צבריהרב איזקוב 052-7632738
שיעורי תורההיכל מרדכיהרצליה פיתוחהנשיא 134א20:10:0020:55:00הכלעבודת המידותאלחנן זק /גבי אזר - לסירוגיןהרבנית רחל 050-4119526, ליאת 050-4119541
שיעורי תורהבי"כ מקדש מלך מרכז העיר - ליד מד"א מוהליבר 4ה20:00:0021:30:00זכרגמרא ופרשת שבועהרב בצלאל הוניגסברג052-7613383
חוגי ביתמשפ' נהרי כצנלסון 92, מאחרוי המכולתג20:00:0021:15:00זכרמוסר ופרשת שבועהרב יהודה כפירהרב כפיר057-3106466
שיעורי תורהבי"כ מקדש מלך מרכז העיר - ליד מד"א מוהליבר 4ליל שבת  זכרפרשת שבועהרב רם שטרית052-8985725
שיעורי תורהבי"כ מקדש מלך מרכז העיר - ליד מד"א מוהליבר 4שבת  זכרמוסר והלכההרב רם שטרית052-8985725
שיעורי תורההיכל מרדכי הנשיא 134, הרצליה פיתוחא- ד17:15:0018:15:00זכרגמרא עין יעקבהרב רם שטריתרם שטרית 052-8985725
שיעורי תורהבבי"ס רמב"ם פנקסג20:00:0021:00:00זכרעין יעקב, הלכות שבתהרב רם שטריתשטרית 052-8985725
שיעורי תורהביכנ"ס שער השמים הרב קוק 6ב20:00:00 נקבהפרשת שבוע הלכה ומוסרהרבנית סוזי יעקבגב גרגי 09-9541463 נוכחת בשיעורים
מדרשיות לנוערמדרשה סוקולוב 58 ק"בד, ליל שבת-עונג שבת, סעודה שלישית20:00:0022:00נקבה  תהילה היבה 054-8323582
מדרשותמדרשה, ביכנ"סמרכזהאילנות 58ב21:00:00 נקבה הרבנית ורד סיאניבר 052-7159514 אחת המשתתפות
שיעורי תורהביכנ"ס כתר תורה רחלמוצש"ק21:00 משתנה נקבהמידות , השקפה, אמונההרב יהודה מלכההרב מלכה 054-3369749
שיעורי תורההרצליה פיתוחוינגייט 90ד21:20:00 נקבהנושאים שונים, מרתקהרבנית ורד סיאניבר 052-7159514 אחת המשתתפות
שימו לב, המידע מוגש כשירות לציבור, למערכת אין כל אחריות לטיב ואיכות השיעור ולאמינות ודיוק הפרטים כמבואר בתקנון מומלץ להתקשר טלפונית ולברר את מועדי שיעור התורה לפני ההגעה למקום
לא מצאת מקום ללמוד? חפש גם ב: חברותא | חוגי בית יהדות | ישיבות לחוזרים בתשובה | שיעורי תורה
מי אנחנו?
שיעורי תורה
ללמוד וללמד
ללמוד וללמד הינו אתר התנדבותי, מטרתינו לסייע במציאת שיעורים חברותא וקהילות תומכות למתחזקים, פרסום שיעורי תורה (לא מסחרי) באתר הינו חינם למטרת הכלל.