שיעורי תורה חדרה

רשימה מרוכזת של שיעורי תורה, חברותא, מדרשות כוללים וקבוצות לימוד באזור שחיפשת...

תוצאות חיפוש עבור הפרמטרים הבאים סוג פעילות > עיר > נושא הלימוד > מין המשתתפים > שם המרצה
יש שאלות אנחנו כאן שלח מייל

תוצאות חיפוש

סיווג שכונהכתובתימיםמשעהעד שעהמיועד לנושאמרצהטלפון איש קשרמפה
שיעורי תורהבית לב לאחים הנשיא 24מוצ"ש 21:00:00זכרפרקי אבותהרב יצחק מונדיאנו, הרב גיורא ג'נחאברהם 052-7632740,משרד 04-6224747
שיעורי תורהלב לאחים  הנשיא 24א'21:00:0022:30:00נקבההשקפה, הבית היהודי וערבי חוויהמרצים מתחלפיםאיטח חנה 050-2730063, משרד: 04-6224747
שיעורי תורהלב לאחים  הנשיא 24ג'21:00:00 נקבההבית היהודיזהבה בן שבתאיטח חנה 050-2730063, משרד: 04-6224747
שיעורי תורהבי"כ אהלי אשר  רש"י 23, שכ' שלמהשבת  נקבהפרשת השבועהרב לוין /מירי דרילמןתקות אחינו, ברכה 050-2000414, 04-6332762
שיעורי תורהביכנ"ס עץ חיים בן צביג'  נקבהפרשת השבוע, זוגיות, אקטואליהמיה ארביבתקות אחינו, ברכה 050-2000414, 04-6332762
שיעורי תורהלב לאחים  הנשיא 24א'19:45:00 נקבהזוגיות מאושרתאורית לבןאיטח חנה 04-6224747
שיעורי תורה     זכר   
שיעורי תורהלב לאחים  הנשיא 24ב' ג' 12:00:00נקבה2 נושאים בכל פעםמרצות שונות, אוסנת ליזון, יפה ציקוניאיטח חנה 04-6224747
שיעורי תורהביכנ"ס אהבת ישראל האירוס 4, במקלטא' -'ה'18:45:0020:30:00זכרגמרא והלכההרב רפי שגבאברהם 052-7632740, משרד 04-6224747
שיעורי תורהביכנ"ס עטרת יצחק בוטוקובסקיא, ד19:00:0020:00:00זכרגמרא והלכההרב בן נעיםהרב בן נעים 050-4190828
שיעורי תורהביכנ"ס נוה שלום יציאת אירופה 13, מאחורי קופת חוליםא'-ה'19:00:0020:30:00זכרגמרא , הלכההרב רונן דהןהרב רונן 052-7184454
שיעורי תורהביכנ"ס עץ חיים בן צבי, שיכון עובדיםג18:00:0019:00:00זכרהלכההרב בן נעיםהרב בן נעים 050-4190828
שיעורי תורהביכנ"ס רמב"ם פינת הנשיאא' - ה'17:00:0020:30:00זכרגמרא, הלכה, מוסרהרב דוד רחמיםהרב יעקב 052-7632750
שיעורי תורהישיבת רב פעלים הרצל, שכ' נחליאלא' - ה'15:00:0020:30:00זכרגמרא, הלכה, מוסרהרב ליאור כחלוןהרב אברהם הררי 052-7632740
שיעורי תורהבית כנסת קהילת יעקב היסמין 9, שכ' קלריןא-ה17:15:0020:00:00זכרשני שיעורים: פרשת השבוע, גמראהרב ברוך בוזנההרב ברוך בוזנה 050-4100462
שיעורי תורהביכנ"ס קהילת יעקב יסמין 9ב'21:00:00 נקבהאקטואליההרבנית נאוה בוזנהנאוה בוזנה 052-7656464
שיעורי תורהבית כנסת קהילת יעקב היסמין 9, שכ' קלריןשבת קודש  זכרהלכות שבתהרב בוזנההרב ברוך בוזנה 050-4100462
שיעורי תורהביכנ"ס ברנדס שכונת ברנדסב' - ד'17:00:0019:00:00זכרגמרא והלכההרב בן נעים050-4190828
שיעורי תורהביכנ"ס רשב"י מיכאל חזני 14ליל שבת20:00:00 נקבהמוסר מפרשת השבועהרב פינחס עגיב052-7322330
שיעורי תורהביכנ"ס ציון, משפ' חדד השושניםשבת  זכרפרשת שבוע והלכההרב עוז צמח, הרב משה אשכנזיהרב רונן 052-7184454
שיעורי תורהלב לאחים  הנשיא 24ב' ד' 22:30:00זכרהשקפה ואמונההרב רונן כהןהרב דוד צייכנר 050-4190848
שיעורי תורהבית מדרש שובו בניםגבעת אולגהמאחורי המתנ"סב'20:00:00 נקבההבית היהודירחל בסהרחל בסה 04-6212742, 058-3212743
שיעורי תורהלב לאחים  הנשיא 24ג'  נקבה2 נושאים בכל פעםמאיה ארביב ומרצה אורחתמזל הררי 052-7668410
שיעורי תורהלב לאחים  הנשיא 24ד'21:30:00 נקבה2 נושאים בכל פעםשירן תורג'מןמזל הררי 052-7668410
שיעורי תורהבית מדרש שובו בניםגבעת אולגהמאחורי המתנ"סד'21:15:00 נקבהזוגיותרחל בסהרחל בסה 04-6212742, 058-3212743
שיעורי תורהבית מדרש שובו בניםגבעת אולגהמאחורי המתנ"סג'21:15:00 נקבההלכות בכל הנושאיםרחל בסהרחל בסה 04-6212742, 058-3212743
שיעורי תורהמשרד מכירות - וילה שכ' הפרקה פעם בשבועיים20:30:00 נקבהחינוך וזוגיות - מעגלים במשפחהתמי יהלברכה 050-2000414
שימו לב, המידע מוגש כשירות לציבור, למערכת אין כל אחריות לטיב ואיכות השיעור ולאמינות ודיוק הפרטים כמבואר בתקנון מומלץ להתקשר טלפונית ולברר את מועדי שיעור התורה לפני ההגעה למקום
לא מצאת מקום ללמוד? חפש גם ב: חברותא | חוגי בית יהדות | ישיבות לחוזרים בתשובה | שיעורי תורה
מי אנחנו?
שיעורי תורה
ללמוד וללמד
ללמוד וללמד הינו אתר התנדבותי, מטרתינו לסייע במציאת שיעורים חברותא וקהילות תומכות למתחזקים, פרסום שיעורי תורה (לא מסחרי) באתר הינו חינם למטרת הכלל.