רשימה מרוכזת של שיעורי תורה, חברותא, מדרשות כוללים וקבוצות לימוד באזור שחיפשת...

תוצאות חיפוש עבור הפרמטרים הבאים סוג פעילות > עיר > נושא הלימוד > מין המשתתפים > שם המרצה
יש שאלות אנחנו כאן שלח מייל

תוצאות חיפוש

סיווג שכונהכתובתימיםמשעהעד שעהמיועד לנושאמרצהטלפון איש קשרמפה
שיעורי תורהבי"כ מגן דוד - בהיכל משה הופיין 17כל יום17:00:0018:00:00זכרהלכות ומוסרהרב עובדיה יוסףהרב מור 054-8525684, 6760106
שיעורי תורהבי"כ שערי ישועה  זלמן ארן א ב ג  זכרב' ג' -גמרא, א'-נביאים וכתוביםהרב כהן צמח ר' גלעד רצון 077-5012070
שיעורי תורהבי"כ סודאי  רוטשילד 12א ג ד ה17:30:0019:00:00זכרגמראהרב דוד בן משהר' גלעד רצון 077-5012070
שיעורי תורהביכנ"ס סודאי  רוטשילד 12א20:15:0021:30:00הכלהלכות הרב אליהו מאדרהרב גלעד רצון 077-5012070
שיעורי תורהביכנ"ס סודאי  רוטשילד 12בקיץ 20:30, חורף 19:30 הכלהלכות ושאלות ותשובות הרב אברהם יוסף הרב גלעד רצון 077-5012070
שיעורי תורהביכנ"ס סודאי  רוטשילד 12ד21:30:0022:30:00הכלאקטואליה הרב בן ציון מוצפיהרב גלעד רצון 077-5012070
שיעורי תורהביכנ"ס סודאי  רוטשילד 12ה21:00:0023:00:00הכלמוסר ופרשת השבועהרב יוסף ניסן הרב גלעד רצון 077-5012070
שיעורי תורהביכנ"ס סודאי  רוטשילד 12שבת קיץ 16:00, חורף 15:15 הכלמוסר ופרשת השבוע הרב עמרם מנשה הרב גלעד רצון 077-5012070
שיעורי תורהביכנ"ס הרמב"ם צרעה 3, נוה ארזיםכל יום 18:00:0019:30:00זכרגמרא, הלכה, מוסרהרב יונה לגזיאלהרב דוד ישר 054-3054389
שיעורי תורהביכנ"ס חסד ואמת טמטטאב 24, שכ' גריןג20:30:0022:00:00זכרפרשת שבוע והלכותהרב שמשון דניאל6510726, פרדי 050-8580393
שיעורי תורהביכנ"ס ארם נהרים ברנר 9, שכ' גריןכל יום   זכרגמראהרב אליהו רזי5043187, 052-2927534
שיעורי תורהביכנ"ס מגן דוד  הופיין 17א10:00 בבוקר נקבהנושאים משתניםהרבנית דליהמור 5050829
שיעורי תורהביכנ"ס מגן דוד  הופיין 17א20:00:00 אחרי ערבית נקבהנושאים משתניםהרבנית לילימור 5050829
שיעורי תורהבי"כ מגן דוד - בעזרת נשים הופיין 17כל יום19:00:0020:03:00זכרגמרא ומוסרהרב ירוחם מורהרב מור 054-8525684, 6760106
שיעורי תורהביכנ"ס מגן דוד הופיין 17ג10:00 בבוקר נקבהנושאים משתניםהרבנית אסתר חרדיםמור 5050829
שיעורי תורהבי"כ מגן דוד - בהיכל משה הופיין 17כל יום 11:00:00זכרהלכות ומוסרהרב עובדיה יוסףהרב מור 054-8525684, 6760106
שיעורי תורהביכנ"ס אביר יעקב נחמיהא ב ג ה20:00:0021:00:00זכרגמרא, נושאים שוניםהרב ישי מזלומיאן052-7691549
שיעורי תורהביכנ"ס של הרב תם הרצוג 17שבתקיץ: 14:00, חורף 15:00 נקבהפרשת השבוע ומוסרהרבנית תםשושנה הלוי 050-3001375
שיעורי תורהביכנ"ס של הרב תם הרצוג 17ג18:00:00 נקבהאמירת תהילים, פלא יועץהרב חיים יפהשושנה הלוי 050-3001375
שיעורי תורהביכנ"ס של הרב תם הרצוג 17א19:00:00 נקבהפרשת שבועגב עליזה רינהולדשושנה לוי 050-3001375
שיעורי תורהביכנ"ס של הרב תם הרצוג 17ב19:00:00 נקבההלכות עפ"י הרמב"םהרבנית לנדמן או הרבשושנה הלוי 050-3001375
שיעורי תורהביכנ"ס של הרב תם הרצוג 17ג20:00:00 נקבהפרשת השבוע והלכות שבתגב שמחה פרץחזן 03-5742071, 052-7601608
שיעורי תורהביכנ"ס הרמב"ם הצרעה 3שבת  זכרפרשת שהבוע, אקטואליה, פעילותהרב ישי מזלומיאן052-7691549
שיעורי תורהביכנ"ס סוכת שלום ברנר 10ה19:30:0020:30:00זכרגמראהרב משה ברקת057-3108810
שיעורי תורהביכנ"ס סולם יעקבבן גוריוןמקלף 16ב20:15:0022:15נקבהפרשת שבוע, שלום בית, טהרהגב פאני הססימה 054-7371592
שיעורי תורהבי"כ אהבה ואחוה לבון 1,ב ג ה19:00:0020:00:00זכרגמראעזרא יצחייק03-5035430
שיעורי תורהביכנ"ס אביר יעקב נחמיהו 09:00:00זכרמשנה ברורההרב ישי מזלומיאן052-7691549
שיעורי תורהביכנ"ס אביר יעקב נחמיהשבת  זכרפרשת השבוע ואקטואליההרב ישי מזלומיאן052-7691549
שיעורי תורהבי"כ מגן דוד - קומה למטה הופיין 17כל יום18:30:0020:00:00זכרגמראהרב דניאליהרב מור 054-8525684, 6760106
שיעורי תורהבי"כ מגן דוד - קומה ב' הופיין 17כל יום21:00:0021:45:00זכרגמראהרב אמיר חלוהרב מור 054-8525684, 6760106
שיעורי תורהבי"כ מגן דוד - בהיכל משה הופיין 17כל יום 09:00:00זכרמשנה ברורההרב דניאליהרב מור 054-8525684, 6760106
שיעורי תורהביכנ"ס מגן דוד  הופיין 17ג20:00:00 אחרי ערבית נקבהנושאים משתניםגב רבקה אנקוהרבקה 054-8406413, מור 5050829
שיעורי תורהבי"כ מגן דוד - קומה למטה הופיין 17כל יום20:00:0021:00:00זכרהלכות, מוסרהרב דורוןהרב מור 054-8525684, 6760106
שיעורי תורהביכנ"ס מאיר עיניים משעול פז 14ו  זכרעין יעקבהרב יצחק פרץמיכאל 050-6220429
שיעורי תורהביכנ"ס שלום שבזינוה ארזיםהנביאים 68שבת13:30:00 נקבה גב אורית משלאימשלאי אורית 077-3001625, 052-5123926 (אחרי השעה 15.00)
שיעורי תורהביכנ"ס ארם נהריים ברנר 9א21:00:00 נקבהשלום בית וטהרת המשפחהמדריכת כלות הרבנית אסתר צדקההרבנית אסתר צדקה 052-3228303
שיעורי תורהביכנ"ס גבעת רפאל (כיפה) אוריםשבתקיץ 14:14, חורף 13:45 נקבהפרשת שבועמדריכת כלות הרבנית אסתר צדקההרבנית אסתר צדקה 052-3228303
שיעורי תורהביכנ"ס בית דוד ברקת 28ג20:15:0021:00:00הכלתשובות לשאלות בהלכההרב ענבהנלי 054-6393747
שיעורי תורהביכנ"ס סודאי  רוטשילד 12שבתקיץ 15:00, חורף: 14:30 הכלהלכות הרב משה פרויסהרב גלעד רצון 077-5012070
שיעורי תורהביכנ"ס זכור לאברהם מפרץ שלמה 100ד, הקיץ 22:00, חורף 21:45 הכלד-מוסר, ה-פרשת שבועהרב מוגרביהרבנית מוגרבי 050-4160715
שיעורי תורהביכנ"ס שערי רחמים  ב20:30 נקבהמוסר ועודגב נאוה ירדניירדני 6590650
שימו לב, המידע מוגש כשירות לציבור, למערכת אין כל אחריות לטיב ואיכות השיעור ולאמינות ודיוק הפרטים כמבואר בתקנון מומלץ להתקשר טלפונית ולברר את מועדי שיעור התורה לפני ההגעה למקום
לא מצאת מקום ללמוד? חפש גם ב: חברותא | חוגי בית יהדות | ישיבות לחוזרים בתשובה | שיעורי תורה
מי אנחנו?
שיעורי תורה
ללמוד וללמד
ללמוד וללמד הינו אתר התנדבותי, מטרתינו לסייע במציאת שיעורים חברותא וקהילות תומכות למתחזקים, פרסום שיעורי תורה (לא מסחרי) באתר הינו חינם למטרת הכלל.