שיעורי תורה חולון

רשימה מרוכזת של שיעורי תורה, חברותא, מדרשות כוללים וקבוצות לימוד באזור שחיפשת...

תוצאות חיפוש עבור הפרמטרים הבאים סוג פעילות > עיר > נושא הלימוד > מין המשתתפים > שם המרצה
יש שאלות אנחנו כאן שלח מייל

תוצאות חיפוש

סיווג שכונהכתובתימיםמשעהעד שעהמיועד לנושאמרצהטלפון איש קשרמפה
שיעורי תורהבי"כ שערי ישועה  זלמן ארן א' ב'' ג'  זכרב' ג' -גמרא, א'-נביאים וכתוביםהרב כהן צמח ר' גלעד רצון 077-5012070
שיעורי תורהבי"כ סודאי  רוטשילד 12א' ג' ד' ה'17:30:0019:00:00זכרגמראהרב דוד בן משהר' גלעד רצון 077-5012070
שיעורי תורהבי"כ סודאי  רוטשילד 12א'20:15:0021:30:00הכלהלכות הרב אליהו מאדרר' גלעד רצון 077-5012070
שיעורי תורהבי"כ סודאי  רוטשילד 12ב'  הכלהלכות ושאלות ותשובות הרב אברהם יוסף ר' גלעד רצון 077-5012070
שיעורי תורהבי"כ סודאי  רוטשילד 12ד'21:30:0022:30:00הכלאקטואליה הרב בן ציון מוצפיר' גלעד רצון 077-5012070
שיעורי תורהבי"כ סודאי  רוטשילד 12ה'21:00:0023:00:00הכלמוסר ופרשת השבועהרב יוסף ניסן ר' גלעד רצון 077-5012070
שיעורי תורהבי"כ סודאי  רוטשילד 12שבת   הכלמוסר ופרשת השבוע הרב עמרם מנשה ר' גלעד רצון 077-5012070
שיעורי תורהביכנ"ס הרמב"ם צרעה 3, נוה ארזיםכל יום 18:00:0019:30:00זכרגמרא, הלכה, מוסרהרב יונה לגזיאלהרב דוד ישר 054-3054389
שיעורי תורהביכנ"ס חסד ואמת טמטטאב 24, שכ' גריןג'20:30:0022:00:00זכרפרשת שבוע והלכותהרב שמשון דניאל6510726, פרדי 050-8580393
שיעורי תורהביכנ"ס ארם נהרים ברנר 9, שכ' גריןכל יום   זכרגמראהרב אליהו רזי5043187, 052-2927534
שיעורי תורהבי"כ מגן דוד  שכ' ח 300, הופיין 17א' 13:00:00נקבהנושאים משתניםהרבנית דליהמור 5050829
שיעורי תורהבי"כ מגן דוד  הופיין 17א'  נקבהנושאים משתניםהרבנית לילימור 5050829
שיעורי תורהבי"כ מגן דוד - בעזרת נשים הופיין 17כל יום19:00:0020:03:00זכרגמרא ומוסרהרב ירוחם מורהרב מור 054-8525684, 6760106
שיעורי תורהבי"כ מגן דוד הופיין 17ג' 13:00:00נקבהנושאים משתניםהרבנית אסתר חרדיםגב' מור 5050829
שיעורי תורהבי"כ מגן דוד - בהיכל משה הופיין 17כל יום 11:00:00זכרהלכות ומוסרהרב עובדיה יוסףהרב מור 054-8525684, 6760106
שיעורי תורהביכנ"ס אביר יעקב נחמיהא' ב' ג' ה'20:00:0021:00:00זכרגמרא, נושאים שוניםהרב ישי מזלומיאן052-7691549
שיעורי תורהביכנ"ס של הרב תם הרצוג 17שבת15:00:00 נקבהפרשת השבוע ומוסרהרבנית תםשושנה הלוי 050-3001375
שיעורי תורהביכנ"ס של הרב תם הרצוג 17ג'18:00:00 נקבהאמירת תהילים, פלא יועץהרב חיים יפהשושנה הלוי 050-3001375
שיעורי תורהביכנ"ס של הרב תם הרצוג 17א'19:00:00 נקבהפרשת שבועעליזה רינהולדשושנה לוי 050-3001375
שיעורי תורהביכנ"ס של הרב תם הרצוג 17ב'19:00:00 נקבההלכות עפ"י הרמב"םהרבנית לנדמן או הרבשושנה הלוי 050-3001375
שיעורי תורהביכנ"ס של הרב תם הרצוג 17ג'20:00:00 נקבהפרשת השבוע והלכות שבתשמחה פרץחזן 03-5742071, 052-7601608
שיעורי תורהביכנ"ס הרמב"ם הצרעה 3שבת  זכרפרשת שהבוע, אקטואליה, פעילותהרב ישי מזלומיאן052-7691549
שיעורי תורהביכנ"ס סוכת שלום ברנר 10ה'19:30:0020:30:00זכרגמראהרב משה ברקת057-3108810
שיעורי תורהבי"כ בית דוד ברקת 28ב'20:30:00 נקבההבית היהודי וחינוך ילדיםיפעת חסיןרב בית הכנסת הרב ענבה 055-6684455
שיעורי תורהבית כנסת סולם יעקב מקלף 16, שכ' בן גוריוןב'21:15:0022:30:00נקבהפרשת שבוע, שלום בית, טהרהפאני הסאביגיל 054-8418948
שיעורי תורהבי"כ אהבה ואחוה לבון 1,ב' ג' ה'19:00:0020:00:00זכרגמראעזרא יצחייק03-5035430
שיעורי תורהביכנ"ס אביר יעקב נחמיהו' 09:00:00זכרמשנה ברורההרב ישי מזלומיאן052-7691549
שיעורי תורהביכנ"ס אביר יעקב נחמיהשבת  זכרפרשת השבוע ואקטואליההרב ישי מזלומיאן052-7691549
שיעורי תורהבי"כ מגן דוד - קומה למטה הופיין 17כל יום18:30:0020:00:00זכרגמראהרב דניאליהרב מור 054-8525684, 6760106
שיעורי תורהבי"כ מגן דוד - קומה ב' הופיין 17כל יום21:00:0021:45:00זכרגמראהרב אמיר חלוהרב מור 054-8525684, 6760106
שיעורי תורהבי"כ מגן דוד - בהיכל משה הופיין 17כל יום 09:00:00זכרמשנה ברורההרב דניאליהרב מור 054-8525684, 6760106
שיעורי תורהבי"כ מגן דוד  שכ' ח 300, הופיין 17ג'  נקבהנושאים משתניםרבקה אנקוהרבקה 054-8406413, גב' מור 5050829
שיעורי תורהבי"כ מגן דוד - קומה למטה הופיין 17כל יום20:00:0021:00:00זכרהלכות, מוסרהרב דורוןהרב מור 054-8525684, 6760106
שיעורי תורהביכנ"ס מאיר עיניים משעול פז 14ו'  זכרעין יעקבהרב יצחק פרץמיכאל 050-6220429
שיעורי תורהביכנ"ס שלום שבזי נוה ארזים, הנביאים 68שבת13:30:00 נקבה אורית משלאימשלאי אורית- 077-3001625, 052-5123926 (אחרי השעה 15.00)
שיעורי תורהביכנ"ס ארם נהריים ברנר 9א'21:00:00 נקבהשלום בית וטהרת המשפחהמדריכת כלות הרבנית אסתר צדקהאסתר צדקה 052-3228303
שיעורי תורהביכנ"ס גבעת רפאל (כיפה) אוריםשבת  נקבהפרשת שבועמדריכת כלות הרבנית אסתר צדקהאסתר צדקה 052-3228303
שיעורי תורהבית כנסת סולם יעקב מקלף 16, שכ' בן גוריוןב'19:30:00 נקבהמידות, השקפה ועודפאני הסאביגיל 054-8418948
שיעורי תורהבי"כ בית דוד ברקת 28ג'20:15:0021:00:00הכלתשובות לשאלות בהלכההרב ענבהנלי 054-6393747
שיעורי תורהבי"כ סודאי  רוטשילד 12שבת  הכלהלכות הרב משה פרויסר' גלעד רצון 077-5012070
שיעורי תורהבית כנסת זכור לאברהם מפרץ שלמה 100ד' ה22:00:00 הכלד- מוסר, ה- פרשת שבועהרב מוגרביהרבנית מוגרבי 050-4160715
שימו לב, המידע מוגש כשירות לציבור, למערכת אין כל אחריות לטיב ואיכות השיעור ולאמינות ודיוק הפרטים כמבואר בתקנון מומלץ להתקשר טלפונית ולברר את מועדי שיעור התורה לפני ההגעה למקום
לא מצאת מקום ללמוד? חפש גם ב: חברותא | חוגי בית יהדות | ישיבות לחוזרים בתשובה | שיעורי תורה
מי אנחנו?
שיעורי תורה
ללמוד וללמד
ללמוד וללמד הינו אתר התנדבותי, מטרתינו לסייע במציאת שיעורים חברותא וקהילות תומכות למתחזקים, פרסום שיעורי תורה (לא מסחרי) באתר הינו חינם למטרת הכלל.