חוגי בית חולון

רשימה מרוכזת של שיעורי תורה, חברותא, מדרשות כוללים וקבוצות לימוד באזור שחיפשת...

תוצאות חיפוש עבור הפרמטרים הבאים סוג פעילות > עיר > נושא הלימוד > מין המשתתפים > שם המרצה
יש שאלות אנחנו כאן שלח מייל

תוצאות חיפוש

סיווג שכונהכתובתימיםמשעהעד שעהמיועד לנושאמרצהטלפון איש קשרמפה
שיעורי תורהבי"כ שערי ישועה  זלמן ארן א' ב'' ג'בחורף 20.30קיץ-אחרי ערביתגברים ב' ג' -גמרא, א'-נביאים וכתוביםהרב כהן צמח ר' גלעד רצון 077-5012070
שיעורי תורהבי"כ סודאי  רוטשילד 12א' ג' ד' ה'17.3019.00גבריםגמראהרב דוד בן משהר' גלעד רצון 077-5012070
שיעורי תורהבי"כ סודאי  רוטשילד 12א'20.1521.30גברים ונשיםהלכות הרב אליהו מאדרר' גלעד רצון 077-5012070
שיעורי תורהבי"כ סודאי  רוטשילד 12ב'חורף 19.30, קיץ 20.30 גברים ונשיםהלכות ושאלות ותשובות הרב אברהם יוסף ר' גלעד רצון 077-5012070
שיעורי תורהבי"כ סודאי  רוטשילד 12ד'21.3022.30גברים ונשיםאקטואליה הרב בן ציון מוצפיר' גלעד רצון 077-5012070
שיעורי תורהבי"כ סודאי  רוטשילד 12ה'21.0023.00גברים ונשיםמוסר ופרשת השבועהרב יוסף ניסן ר' גלעד רצון 077-5012070
שיעורי תורהבי"כ סודאי  רוטשילד 12שבת חורף 15.15, קיץ 16.00 גברים ונשיםמוסר ופרשת השבוע הרב עמרם מנשה ר' גלעד רצון 077-5012070
שיעורי תורהביכנ"ס הרמב"ם צרעה 3, נוה ארזיםכל יום 18.0019.30מתחזקים כל הגילגמרא, הלכה, מוסרהרב יונה לגזיאלהרב דוד ישר 054-3054389
שיעורי תורהביכנ"ס חסד ואמת טמטטאב 24, שכ' גריןג'20.3022.00גבריםפרשת שבוע והלכותהרב שמשון דניאל6510726, פרדי 050-8580393
שיעורי תורהביכנ"ס ארם נהרים ברנר 9, שכ' גריןכל יום חורף 17.00, קיץ לפני מנחה שעה ורבע גבריםגמראהרב אליהו רזי5043187, 052-2927534
שיעורי תורהבי"כ מגן דוד  שכ' ח 300, הופיין 17א'10.00 בוקר]13.00נשים   מור 5050829
שיעורי תורהבי"כ מגן דוד  הופיין 17א'20.00 [אחרי ערבית] נשים  מור 5050829
שיעורי תורהבי"כ מגן דוד - בעזרת נשים הופיין 17כל יום19.0020.3גבריםגמרא ומוסרהרב ירוחם מורהרב מור 054-6967632, 6760106
שיעורי תורהבי"כ מגן דוד הופיין 17ג'10.00[בוקר]13.00נשיםהבית היהודיהרבנית אסתר חרדיםגב' מור 5050829
מדרשיות לנוער רושילד 12, בי"כ סודאיא' ב' ג' ד'19.3020.30ילדיםגמרא והלכות, לימוד עם אברכיםיוחנן דרהין 052-7638609
מדרשיות לנוער הצרעה 3, בי"כ רמב"םא' - ה'18.0019.00ילדיםקבוצות בגמ', הלכה, ש"בדוד ישר054-3054389
מדרשותביכנ"ס עולי בבלנוה ארזיםהשופטים פינת אשתאול 5א' ב' ג' ד'18.0019.00מכתה ג' עד יב, בקבוצותמדרשה אירית ישר 054-7616816 אחרי 5.00
מדרשיות לנוערבי"כ אהבה ואחוה לבון 1,א'- ה'17.3019.00ילדים עזרא יצחייק03-5035430
שיעורי תורהביכנ"ס אביר יעקב נחמיהא' ב' ג' ה'20.0021.00גברים כל הגילאיםגמרא, נושאים שוניםהרב ישי מזלומיאן052-7691549
מדרשותביכנ"ס של הרב שעשוע במקלטתל גבוריםרח' מבצע סיני 25א' ג' ד'חורף 20.00. קיץ 20.3021.00נערות מגיל 13מדרשה הרבנית שרית אלוש- 6741739,
מדרשותביכנ"ס ארם נהריםנאות רחלברנר 9 (ככר סטרומה)א,ג,ה20.0022.00נערות 15-30מדרשה הרבנית צדקה 052-3228303
מדרשותביכנ"ס כתר התורהג'סי כהןסנהדרין 21ב ד ה20.0022.00נערות 15 ומעלה. הסעה בתוך העיר בחזור.מדרשה הרבנית ורד סיאני- 03-5018416, מורן 054-8458801
מדרשותמשפ' רצוןתל גבוריםהפורצים 8/1ג'21.0023.00נערות מגיל 14מדרשה אירית קאשי 03-5033257, רויטל רצון 077-5012070
שיעורי תורהביכנ"ס של הרב תם הרצוג 17שבת15.00 נשים - מתחילות ומתקדמותפרשת השבוע ומוסרהרבנית תםשושנה הלוי 050-3001375
שיעורי תורהביכנ"ס של הרב תם הרצוג 17ג'18.30 נשיםאמירת תהילים, פלא יועץהרב חיים יפהשושנה הלוי 050-3001375
שיעורי תורהביכנ"ס של הרב תם הרצוג 17א'19.00 נשיםנביאיםעליזה רינהולדשושנה לוי 050-3001375
שיעורי תורהביכנ"ס של הרב תם הרצוג 17ב'19.00 נשיםפרקי אבותהרבנית לנדמן או הרבשושנה הלוי 050-3001375
פרשת השבוע והלכות שבתביכנ"ס של הרב תם הרצוג 17ג'20.00 נשים - למתחילות ולמתקדמותפרשת השבוע והלכות שבתשמחה פרץחזן 5742071
פרשת השבוע והלכות שבתביכנ"ס של הרב תם הרצוג 17א'19.00 נשיםיהושע - שופטיםעליזה ריינהולדחנה א' ב' ג' בוקר 03-6145049
פרשת השבוע והלכות שבתביכנ"ס של הרב תם הרצוג 17ב'19.45 נשיםהלכותהרב יצחק עזראחנה א' ב' ג' בוקר 03-6145049
שיעורי תורהביכנ"ס של הרב תם הרצוג 17ג'20.00 נשים - מתחילות ומתקדמותפרשת השבוע והלכות שבתשמחה פרץחזן 03-5742071, 052-7601608
מדרשותביכנ"ס עטרת חכמיםתל גבוריםהחי"ם 4ליל שבתחורף:20.00, קיץ:22.00 נערות מגיל 13מדרשה הרבנית שרית אלוש- 6741739,
שיעורי תורהביכנ"ס הרמב"ם הצרעה 3שבתחורף 14.00, קיץ 15.00 גברים ונוערפרשת שהבוע, אקטואליה, פעילותהרב ישי מזלומיאן052-7691549
שיעורי תורהביכנ"ס סוכת שלום ברנר 10ה'19.3020.30גברים ונוערגמראהרב משה ברקת057-3108810
שיעורי תורהביכנ"ס בית דוד ברקת 28א' ב'18.45 גבריםא- מוסר והשקפה, ב-גמרא תעניתהרב יונתן ענבהאליהו אטיאס 050-7660909
חוגי ביתמשפ' אשר דב הוז פינת ברדיצ'בסקי 6ג'20.3022.00גבריםגמרא, פרשת שבוע, מוסר, אקטואליההרב חיים שלמה050-4128833
מדרשותביכנ"ס זכור לברהם ורבורג 7א' - מוסר, ד- הלכות21.30 נערות מגיל 15מדרשה הרבנית רונית רוזן בהנחית הרב רבי 054-2819497
חוגי ביתבית משפ' נגאוקר אלי כהן 5א'20.45 נשיםהבית היהודי, אמונה ובטחון, טהרת משפחההרבנית גאולה בן כליפהענבל 054-8465596
שיעורי תורהבי"כ בית דוד ברקת 28ב'20.30 נשיםהבית היהודי וחינוך ילדיםיפעת חסיןרב בית הכנסת הרב ענבה 055-6684455
חוגי ביתמשפ' אביגיל אושקי בן גוריון 22, ק"א,דירה 2ב'21.0022.15נשים ונערותפרשת שבוע, שלום בית, טהרהפאני הסאביגיל 054-8418948
מדרשיות לנוערביכנ"ס גבורות יצחק, במקלט אהרונוביץ 91, במקלטכל יום17.0019.00נוערחברותות ושיעור בגמרארבנים שוניםרביב לירן 052-7156656
מדרשיות לנוערביכנ"ס דרכי נועם קרית בן גוריוןמוצאי שבת22.0024.00נוערפרשת שבוע ומלוה מלכההרב אברעהם בן אסוליןהרב דיין 052-7625026
שיעורי תורהבי"כ אהבה ואחוה לבון 1,ב' ג' ה'19.0020.00גבריםגמראעזרא יצחייק03-5035430
מדרשיות לנוערביכנ"ס זכור לאברהם ורבורג 7ליל שבת22.1524.00נוערפרשת השבועהרב אסוליןהרב יעקב 052-7167725
שיעורי תורהביכנ"ס בית דוד ברקת 28כל יום20.00 גברים מתחזקיםדף היומיהרב גרוסמן [מאורות]אליהו אטיאס 050-7660909
מדרשיות לנוערביכנ"ס דרכי נועם לנדאו 14א' ג' ד'20.0021.15נוערמגווןהרב תומר דודהרב בן אסולין אברהם 052-7669262
חוגי ביתבית גב' סולטנה אלופי צה"ל 19ד'19.0020.00נשים - ברוסיתפרשת השבועהרב יצחק מסטורובהרב מסטורוב 054-8474808
שיעורי תורהביכנ"ס אביר יעקב נחמיהו'8.00 [בוקר]9.00גברים ונוערמשנה ברורההרב ישי מזלומיאן052-7691549
שיעורי תורהביכנ"ס אביר יעקב נחמיהשבתאחרי מנחה גברים ונוערפרשת השבוע ואקטואליההרב ישי מזלומיאן052-7691549
שיעורי תורהבי"כ מגן דוד - קומה למטה הופיין 17כל יום18.3020.00גבריםגמראהרב דניאליהרב מור 054-6967632, 6760106
שיעורי תורהבי"כ מגן דוד - קומה ב' הופיין 17כל יום21.0021.45גבריםגמראהרב אמיר חלוהרב מור 054-6967632, 6760106
שיעורי תורהבי"כ מגן דוד - בהיכל משה הופיין 17כל יום8.00 [בוקר]9.00נוערמשנה ברורההרב דניאליהרב מור 054-6967632, 6760106
חוגי ביתמשפחת מעודה קהלת 4ב'21.0022.30נוערמוסרהרב יעקב גדליההרב יעקב 052-7167725
מדרשיות לנוערביכנ"ס עולי בוכרה עין גדי 1א' ג' ד'משתנה נוער מתחזקגמרא, חומשהרב דוד מירזייב054-8456350
שיעורי תורהבי"כ מגן דוד  שכ' ח 300, הופיין 17ג'20.00 (אחרי ערבית) נשים  רבקה אנקוהרבקה 054-8406413, גב' מור 5050829
חוגי ביתמשפ' מזרחי קדושי קהיר 28/4ד'20.0021.30בחוריםגמרא ומוסרהרב רונן מגן052-7627367
שיעורי תורהביכנ"ס בית דוד ברקת 28ד'18.45 גברים נשואיםטהרת המשפחההרה"ג יעקב בן שמעוןאליהו אטיאס 050-7660909
שיעורי תורהבי"כ מגן דוד - קומה למטה הופיין 17כל יום20.0021.00גברים, מתחיליםהלכות, מוסרהרב דורוןהרב מור 054-6967632, 6760106
חוגי ביתמשפ' סלקו שכ' נוה ארזים, ברק 6ב'20.30 נשיםפרשת שבוע, סיפורי צדיקים, מוסר, כיבוד קלבתיה מזלומיאןבתיה 054-5990572, 077-2019221
שיעורי תורהביכנ"ס מאיר עיניים משעול פז 14ו'חורף 12.30, קיץ 13.30כשעהגבריםעין יעקבהרב יצחק פרץמיכאל 050-6220429
שיעורי תורהביכנ"ס שלום שבזי נוה ארזים, הנביאים 64שבת13.30 נשים ונערות אורית משלאימשלאי אורית- 077-3001625, 052-5123926 (אחרי השעה 15.00)
שיעורי תורהביכנ"ס ארם נהריים ברנר 9א'21.00 נשיםשלום בית וטהרת המשפחהמדריכת כלות הרבנית אסתר צדקהאסתר צדקה 052-3228303
שיעורי תורהביכנ"ס תורת משה חיים אבן עזרא 3שבתקיץ 14.15, לברר נשיםפרשת שבועמדריכת כלות הרבנית אסתר צדקהאסתר צדקה 052-3228303
חוגי ביתמשפ' שירלי פורמסהו קרית שרת, משה שרת 22, קומה ד'ג'11.1513.00נשים  שירלי פ' 03-5563481
שימו לב, המידע מוגש כשירות לציבור, למערכת אין כל אחריות לטיב ואיכות השיעור ולאמינות ודיוק הפרטים כמבואר בתקנון מומלץ להתקשר טלפונית ולברר את מועדי שיעור התורה לפני ההגעה למקום
לא מצאת מקום ללמוד? חפש גם ב: חברותא | חוגי בית יהדות | ישיבות לחוזרים בתשובה | שיעורי תורה
מי אנחנו?
שיעורי תורה
ללמוד וללמד
ללמוד וללמד הינו אתר התנדבותי, מטרתינו לסייע במציאת שיעורים חברותא וקהילות תומכות למתחזקים, פרסום שיעורי תורה (לא מסחרי) באתר הינו חינם למטרת הכלל.