שיעורי תורה חולון

רשימה מרוכזת של שיעורי תורה, חברותא, מדרשות כוללים וקבוצות לימוד באזור שחיפשת...

תוצאות חיפוש עבור הפרמטרים הבאים סוג פעילות > עיר > נושא הלימוד > מין המשתתפים > שם המרצה
יש שאלות אנחנו כאן שלח מייל

תוצאות חיפוש

סיווג שכונהכתובתימיםמשעהעד שעהמיועד לנושאמרצהטלפון איש קשרמפה
חוגי ביתמשפ' אשר ברדיצ'בסקי 5ג'20:30:0022:00:00זכרגמרא ופרשת השבועהרב דוד המבורגר052-7632678
שיעורי תורהבי"כ שערי ישועה  זלמן ארן א' ב'' ג'  זכרב' ג' -גמרא, א'-נביאים וכתוביםהרב כהן צמח ר' גלעד רצון 077-5012070
שיעורי תורהבי"כ סודאי  רוטשילד 12א' ג' ד' ה'17:30:0019:00:00זכרגמראהרב דוד בן משהר' גלעד רצון 077-5012070
שיעורי תורהבי"כ סודאי  רוטשילד 12א'20:15:0021:30:00הכלהלכות הרב אליהו מאדרר' גלעד רצון 077-5012070
שיעורי תורהבי"כ סודאי  רוטשילד 12ב'  הכלהלכות ושאלות ותשובות הרב אברהם יוסף ר' גלעד רצון 077-5012070
שיעורי תורהבי"כ סודאי  רוטשילד 12ד'21:30:0022:30:00הכלאקטואליה הרב בן ציון מוצפיר' גלעד רצון 077-5012070
שיעורי תורהבי"כ סודאי  רוטשילד 12ה'21:00:0023:00:00הכלמוסר ופרשת השבועהרב יוסף ניסן ר' גלעד רצון 077-5012070
שיעורי תורהבי"כ סודאי  רוטשילד 12שבת   הכלמוסר ופרשת השבוע הרב עמרם מנשה ר' גלעד רצון 077-5012070
שיעורי תורהביכנ"ס הרמב"ם צרעה 3, נוה ארזיםכל יום 18:00:0019:30:00זכרגמרא, הלכה, מוסרהרב יונה לגזיאלהרב דוד ישר 054-3054389
שיעורי תורהביכנ"ס חסד ואמת טמטטאב 24, שכ' גריןג'20:30:0022:00:00זכרפרשת שבוע והלכותהרב שמשון דניאל6510726, פרדי 050-8580393
שיעורי תורהביכנ"ס ארם נהרים ברנר 9, שכ' גריןכל יום   זכרגמראהרב אליהו רזי5043187, 052-2927534
שיעורי תורהבי"כ מגן דוד  שכ' ח 300, הופיין 17א' 13:00:00נקבהנושאים משתניםהרבנית דליהמור 5050829
שיעורי תורהבי"כ מגן דוד  הופיין 17א'  נקבהנושאים משתניםהרבנית לילימור 5050829
שיעורי תורהבי"כ מגן דוד - בעזרת נשים הופיין 17כל יום19:00:0020:03:00זכרגמרא ומוסרהרב ירוחם מורהרב מור 054-8525684, 6760106
שיעורי תורהבי"כ מגן דוד הופיין 17ג' 13:00:00נקבהנושאים משתניםהרבנית אסתר חרדיםגב' מור 5050829
מדרשיות לנוערביכנ"ס רמב"ם הצרעה 3א' - ה'18:00:0019:00:00זכרקבוצות בגמ', הלכה, ש"בדוד ישר054-3054389
שיעורי תורהבי"כ מגן דוד - בהיכל משה הופיין 17כל יום 11:00:00זכרהלכות ומוסרהרב עובדיה יוסףהרב מור 054-8525684, 6760106
מדרשיות לנוערבי"כ אהבה ואחוה לבון 1,א'- ה'17:30:0019:00:00זכר עזרא יצחייק03-5035430
שיעורי תורהביכנ"ס אביר יעקב נחמיהא' ב' ג' ה'20:00:0021:00:00זכרגמרא, נושאים שוניםהרב ישי מזלומיאן052-7691549
מדרשותביכנ"ס של הרב שעשוע במקלטתל גבוריםרח' מבצע סיני 25ג'20:30:0021:00:00נקבהמדרשה הרבנית שרית אלוש- 6741739,
מדרשותביכנ"ס ארם נהריםנאות רחלברנר 9 (ככר סטרומה)א,ג,ה 22:00:00נקבהמדרשה הרבנית צדקה 052-3228303
מדרשותביכנ"ס כתר התורהג'סי כהןסנהדרין 21ב ד ה20:00:0022:00:00נקבהמדרשה הרבנית ורד סיאני- 03-5018416, מורן יחזקאל 054-8458801
מדרשותבימ"ד קרן אור משהתל גבוריםבעש"ט 13ג'21:00:0023:00:00נקבהמדרשה אירית קאשי 03-5033257, רויטל רצון 077-5012070
שיעורי תורהביכנ"ס של הרב תם הרצוג 17שבת15:00:00 נקבהפרשת השבוע ומוסרהרבנית תםשושנה הלוי 050-3001375
שיעורי תורהביכנ"ס של הרב תם הרצוג 17ג'18:00:00 נקבהאמירת תהילים, פלא יועץהרב חיים יפהשושנה הלוי 050-3001375
שיעורי תורהביכנ"ס של הרב תם הרצוג 17א'19:00:00 נקבהפרשת שבועעליזה רינהולדשושנה לוי 050-3001375
שיעורי תורהביכנ"ס של הרב תם הרצוג 17ב'19:00:00 נקבההלכות עפ"י הרמב"םהרבנית לנדמן או הרבשושנה הלוי 050-3001375
שיעורי תורהביכנ"ס של הרב תם הרצוג 17ג'20:00:00 נקבהפרשת השבוע והלכות שבתשמחה פרץחזן 03-5742071, 052-7601608
מדרשותביכנ"ס עטרת חכמיםתל גבוריםהחי"ם 4ליל שבת  נקבהמדרשה אורטל הררי 077-7031931
שיעורי תורהביכנ"ס הרמב"ם הצרעה 3שבת  זכרפרשת שהבוע, אקטואליה, פעילותהרב ישי מזלומיאן052-7691549
שיעורי תורהביכנ"ס סוכת שלום ברנר 10ה'19:30:0020:30:00זכרגמראהרב משה ברקת057-3108810
חוגי ביתמשפ' אשר דב הוז פינת ברדיצ'בסקי 6ג'20:30:0022:00:00זכרגמרא, פרשת שבוע, מוסר, אקטואליההרב חיים שלמה050-4128833
מדרשותביכנ"ס זכור לברהם ורבורג 7א' - מוסר, ד- מוסר21:30:00 נקבהמדרשה הרבנית רונית רוזן בהנחית הרב רבי 054-2819497
חוגי ביתבית משפ' נגאוקר אלי כהן 5א'20:45:00 נקבההבית היהודי, אמונה ובטחון, טהרת משפחההרבנית גאולה בן כליפהענבל 054-8465596
שיעורי תורהבי"כ בית דוד ברקת 28ב'20:30:00 נקבההבית היהודי וחינוך ילדיםיפעת חסיןרב בית הכנסת הרב ענבה 055-6684455
שיעורי תורהבית כנסת סולם יעקב מקלף 16, שכ' בן גוריוןב'21:15:0022:30:00נקבהפרשת שבוע, שלום בית, טהרהפאני הסאביגיל 054-8418948
מדרשיות לנוערביכנ"ס גבורות יצחק, במקלט עוזי נרקיס 4כל יום17:00:0019:00:00זכרחברותות ושיעור בגמרארבנים שוניםרביב לירן 052-7156656
שיעורי תורהבי"כ אהבה ואחוה לבון 1,ב' ג' ה'19:00:0020:00:00זכרגמראעזרא יצחייק03-5035430
מדרשיות לנוערביכנ"ס זכור לאברהם ורבורג 7ליל שבת22:15:00 זכרפרשת השבועהרב אסוליןהרב יעקב 052-7167725
מדרשיות לנוערביכנ"ס דרכי נועם לנדאו 14א' ג' ד'20:00:0021:15:00זכרמגווןהרב תומר דוד 052-7629426הרב בן אסולין אברהם 052-7639262
שיעורי תורהביכנ"ס אביר יעקב נחמיהו' 09:00:00זכרמשנה ברורההרב ישי מזלומיאן052-7691549
שיעורי תורהביכנ"ס אביר יעקב נחמיהשבת  זכרפרשת השבוע ואקטואליההרב ישי מזלומיאן052-7691549
שיעורי תורהבי"כ מגן דוד - קומה למטה הופיין 17כל יום18:30:0020:00:00זכרגמראהרב דניאליהרב מור 054-8525684, 6760106
שיעורי תורהבי"כ מגן דוד - קומה ב' הופיין 17כל יום21:00:0021:45:00זכרגמראהרב אמיר חלוהרב מור 054-8525684, 6760106
שיעורי תורהבי"כ מגן דוד - בהיכל משה הופיין 17כל יום 09:00:00זכרמשנה ברורההרב דניאליהרב מור 054-8525684, 6760106
מדרשיות לנוערביכנ"ס עולי בוכרה עין גדי 1א'ד'18:30:0020:00:00זכרגמרא, חומשהרב דוד מירזייב054-8456350
שיעורי תורהבי"כ מגן דוד  שכ' ח 300, הופיין 17ג'  נקבהנושאים משתניםרבקה אנקוהרבקה 054-8406413, גב' מור 5050829
חוגי ביתמשפ' מזרחי קדושי קהיר 28/4ד'20:00:0021:30:00זכרגמרא ומוסרהרב רונן מגן052-7627367
שיעורי תורהבי"כ מגן דוד - קומה למטה הופיין 17כל יום20:00:0021:00:00זכרהלכות, מוסרהרב דורוןהרב מור 054-8525684, 6760106
חוגי ביתמשפ' סלקו שכ' נוה ארזים, ברק 6ב'20:30:00 נקבהפרשת שבוע, סיפורי צדיקים, מוסר, כיבוד קלבתיה מזלומיאןבתיה 054-5990572, 077-2019221
שיעורי תורהביכנ"ס מאיר עיניים משעול פז 14ו'  זכרעין יעקבהרב יצחק פרץמיכאל 050-6220429
שיעורי תורהביכנ"ס שלום שבזי נוה ארזים, הנביאים 68שבת13:30:00 נקבה אורית משלאימשלאי אורית- 077-3001625, 052-5123926 (אחרי השעה 15.00)
שיעורי תורהביכנ"ס ארם נהריים ברנר 9א'21:00:00 נקבהשלום בית וטהרת המשפחהמדריכת כלות הרבנית אסתר צדקהאסתר צדקה 052-3228303
שיעורי תורהביכנ"ס גבעת רפאל (כיפה) אוריםשבת  נקבהפרשת שבועמדריכת כלות הרבנית אסתר צדקהאסתר צדקה 052-3228303
חוגי ביתמשפ' שירלי פורמסהו קרית שרת, משה שרת 22, קומה ד'ג'11:15:0013:00:00נקבהנושאים משתניםהרבנית יפעת חסיןשירלי פ' 03-5563481
שיעורי תורהבית כנסת סולם יעקב מקלף 16, שכ' בן גוריוןב'19:30:00 נקבהמידות, השקפה ועודפאני הסאביגיל 054-8418948
שיעורי תורהבי"כ בית דוד ברקת 28ג'20:15:0021:00:00הכלתשובות לשאלות בהלכההרב ענבהנלי 054-6393747
שיעורי תורהבי"כ סודאי  רוטשילד 12שבת  הכלהלכות הרב משה פרויסר' גלעד רצון 077-5012070
שיעורי תורהבית כנסת זכור לאברהם מפרץ שלמה 100ד' ה22:00:00 הכלד- מוסר, ה- פרשת שבועהרב מוגרביהרבנית מוגרבי 050-4160715
חוגי ביתמשפ' לוי חנקין 94, קומה 22ג'20:30:00 נקבהמשתנהמרצים מערכיםשילי 053-7358668
מדרשותמקלט קרן היסוד 1א' ג'  נקבהמדרשה אם בית: רחלי בן שמעון 054-8404787
חוגי ביתמשפ' שלום חברון 3ה'20:45:00 הכלמשתנהמרצים מערכיםיצחק 050-4119072
שימו לב, המידע מוגש כשירות לציבור, למערכת אין כל אחריות לטיב ואיכות השיעור ולאמינות ודיוק הפרטים כמבואר בתקנון מומלץ להתקשר טלפונית ולברר את מועדי שיעור התורה לפני ההגעה למקום
לא מצאת מקום ללמוד? חפש גם ב: חברותא | חוגי בית יהדות | ישיבות לחוזרים בתשובה | שיעורי תורה
מי אנחנו?
שיעורי תורה
ללמוד וללמד
ללמוד וללמד הינו אתר התנדבותי, מטרתינו לסייע במציאת שיעורים חברותא וקהילות תומכות למתחזקים, פרסום שיעורי תורה (לא מסחרי) באתר הינו חינם למטרת הכלל.