חברותות חיפה

רשימה מרוכזת של שיעורי תורה, חברותא, מדרשות כוללים וקבוצות לימוד באזור שחיפשת...

תוצאות חיפוש עבור הפרמטרים הבאים סוג פעילות > עיר > נושא הלימוד > מין המשתתפים > שם המרצה
יש שאלות אנחנו כאן שלח מייל

תוצאות חיפוש

סיווג שכונהכתובתימיםמשעהעד שעהמיועד לנושאמרצהטלפון איש קשרמפה
חוגי ביתמשפ' רחמים התיכון 68ב'20.1521.15גבריםגמראהרב קרמזדודי כהן 054-2144169
חוגי ביתמשפ' מוכתר חנקין 47ד'19.3020.45גבריםהבית היהודיהרב ריזלדודי כהן 054-2144169
מדרשיות לנוערמרכז קהילתינוה שאנןהגליל 52 ק"ג במועדוןב' ד' ה'21.0022.30נוער 18-25 למתחיליםמגווןהרב חנן כהן, הרב דוד כהןהרב דוד כהן 054-2144169
שיעורי תורהבית תהילה- שיר חדשנוה שאנןגלבוע 46 א'א' ה'20.0021.00גברים ונשים דוברי רוסיתפרשת השבועהרב צבי וסרמןהרב וסרמן 04-9847532
שיעורי תורהבית תהילהנוה שאנןגלבוע 46 אא' ג' 17.00-19.00 מדרשה לנשיםנושאים שונים: הלכה, מוסר, פרשת השבועמרצים שוניםאריאלה 054-2492233
שיעורי תורהבימ"ד זיו התורהנוה שאנןהגליל 52 - בעזרת הנשיםשבת שעה ו 50 ד' לפני השקיעה נשיםמשתנההרבנית מלכה מאיריפית 0548465169
שיעורי תורהישיבת החיים לדודעין היםההגה 7כל יום17.3020.30גבריםגמרא והלכה למתקדמיםהרב יעקב ביטון052-7682079
שיעורי תורהישיבת החיים לדודעין היםההגה 7ג'21.0023.00גברים ונשיםאקטואליה הרב שי פריאורי אוזן 054-8417847
שיעורי תורהישיבת החיים לדודעין היםההגה 7ו'8.3010.30גבריםפרשת שבוע הרב שי פריאורי אוזן 054-8417847
שיעורי תורהכוללנחלההרצוג 12א' ב' ד' ה'9.0010.00גבריםגמרא לפנסיונריםהרב ברוך קינד052-7656678 04-8621327 הרב הנדלס
מדרשותנוה שאנןטרומפלדור 35ג' ה'20.3022.00נערות 17 -30מדרשה אודליה כהן-052-7632958
מדרשותביכנ"ס היכל חנינהעין היםדרך צרפת 79א' 20.3021.00נערות 17 -30מדרשה לילך רות 052-7632860, 052-7139565
שיעורי תורהמתנ"ס בגיןרמת בגיןסורוקה 35ב'19.3021.00גברים ונשים - חלוני אקדמאי [ערכים]שיעור והרצאה - 45 ד' כל אחדמרצים מחלפים, בתיאום מראש, 10 ₪רבקה מערכים 050-4119297
שיעורי תורהישיבת החיים לדודעין היםההגה 7ו'8.30 גברים ונשיםפרשת השבוע עם אור החייםהרב שי פריאורי אוזן 054-8417847
מדרשותנוה שאנןהגלבוע 46 אא - ד17.00-22.00 נערות 19-28. אפשרות לפנימיה. כרוך בתשלום.מדרשה הרב פרקש 052-5610105,הרבנית פרקש 077-3456762
שיעורי תורהבית תהילה- שיר חדשנוה שאנןגלבוע 46 א'ו' 10.00 [בוקר]12.00גבריםפרשתשבוע והלכההרב האוסמןשושי 077-3456762, פנחס 052-5610105
שיעורי תורהבית כנסת ישראל הצעירה אורן 50א' - ו5.00 [בוקר]6.00גבריםדף היומיהרב קינג050-6848223
שיעורי תורהבית תהילהנוה שאנןגלבוע 46 אב'9.30-12.00 [בוקר] מדרשה לנשים3 שיעורים1. שרה ענבל 2. הילה שטריקר 3. הלכות ע"י רבענבל 050-4119481
חברותותישיבת החיים לדודעין היםההגה 7כל יום17.3019.00גבריםחברותות הרב אורי אוזן 054-8417847
מדרשיות לנוערגן יוניתנוה שאנןטרומפלדור 35ב' ג' ה'19.3022.00נוער חילוניחברותות בנושאים שונים שמעון שטרית 050-4424472
חוגי ביתמשתנהנוה דוד א'20.3021.30גברים - ע"י "לב לאחים"פרשת שבוע, הלכות ועודהרב ברוך אלחרריהודה לוין 054-8473526
חברותותתולדות יצחקנוה שאנןטרומפלדור 37ב' ג' ה'20.4021.45גברים דוברי רוסית, חילוניים ומתחזקיםחברותות עם אברכים הרב דב בורדן 052-7617539, 04-9849539
שיעורי תורהכוללנחלההרצוג 12כל יום11.3012.30גבריםגמרא הרב הנדלס 052-7656678
שיעורי תורהמדרשית שבילי השושניםנוה שאנןטרומפלדור 35א'21.00 נשים אקדמאיותחובת הלבבותהרב חיים פוקסאתי בבוקר 077-3456730/40, 04-8321081, 052-7997116
חוגי ביתמשפ' בן דודנוה דודהמלך יואש 13ד'18.00 נשיםאקטואליהחביבה לאופרדליה 04-8379168, 052-6833141
שיעורי תורהמרכז אפיקים ונקודה טובהאחוזהפיק"א 8ב'20.00 נשיםהלכה ופרשת שבועבלהה הריס. הלכה - הרב אברהם איטחאמנון 052-2604552
מדרשותביתמקוה נוה דוד ציקלג 6ב'20.30 נערות 15 ומעלה,גם נשיםמדרשה לוי אילנה 052-7127335
שיעורי תורהבית תהילה- שיר חדשנוה שאנןגלבוע 46 א'א'20.45 גברים ונשים חילוניים - ע"י ערכיםנושאים שוניםמרצים מתחלפים מערכיםאריאל 052-4042317
חברותותמרכז קהילתינוה שאנןהגליל 52 במועדוןכל יום17.3020.00חברותות לצעירים  הרב דוד כהן 054-2144169
חברותותמרכז קהילתינוה שאנןהגליל 52 בחדר נפרדכל יום19.3021.00חברותות למבוגרים  הרב דוד כהן 054-2144169
חברותותמרכז קהילתינוה שאנןהגליל 52 בחדר נפרדכל יום21.3022.30חברותות למבוגרים  הרב דוד כהן 054-2144169
שיעורי תורהמרכז קהילתינוה שאנןהגליל 52 במועדוןליל שבת21.0022.00גברים צעיריםשיעור באורח חיים הרב דוד כהן 054-2144169
שיעורי תורהמרכז קהילתינוה שאנןהגליל 52 במועדוןשבת15.0016.00גבריםהלכותהרב מידניהרב דוד כהן 054-2144169
שיעורי תורהמרכז קהילתינוה שאנןהגליל 52 במועדוןשבת15.0016.00נשיםאקטואליההרב לאנגהרב דוד כהן 054-2144169
חברותותאור הכרמלמרכזשער הלבנון 4כל יום18.3020.30חילונייםחברותות הרב יוסף ברדוגו 054-8453266 054-8453166
שיעורי תורהאור הכרמלמרכזשער הלבנון 4ד'20.3022.00נשים גב' נחמה ברדוגוהרב יוסף ברדוגו 054-8453266
שיעורי תורהאור הכרמלמרכזשער הלבנון 4ה'19.0019.45נשיםפרשת השבועהרב יוסף ברדוגוהרב יוסף ברדוגו 054-8453266
מדרשותביכנ"ס היכל עמרםעין היםחשמונאים 6ד'20.00 נערות 17 -30מדרשה לילך רות 052-7632860, 052-7139565
מדרשותקרית אליעזראלנבי 126ב'20.00 נערות 17-30מדרשה סיון מזרחי 054-8440927
שיעורי תורהביכנ"ס היכל חנינהעין היםדרך צרפת 79ד'20.00 נשיםאמונהיונה מהצריהלן תהילה 052-7639737, אחת המשתתפות
שיעורי תורהביכנ"ס שער הרחמיםשפרינצקסעדיה פז 36שבתחורף 14.00, קיץ 15.30 נשים ונערותתהילים ופרשת שבועהרבנית דבורה בניזריהלן תהילה 052-7639737
חוגי ביתמשפ' כהןשפרינצקסעדיה פז 24א'20.00 נשים ונערותמגווןהרבנית בתיה אסוליןהלן תהילה 052-7639737
מדרשיות לנועראור הכרמלמרכזרח' שער הלבנון 4א' ג' ד'18.3020.00נוער בגילאי 13-17נושאים שונים הרב יוסף ברדוגו 054-8453166
שימו לב, המידע מוגש כשירות לציבור, למערכת אין כל אחריות לטיב ואיכות השיעור ולאמינות ודיוק הפרטים כמבואר בתקנון מומלץ להתקשר טלפונית ולברר את מועדי שיעור התורה לפני ההגעה למקום
לא מצאת מקום ללמוד? חפש גם ב: חברותא | חוגי בית יהדות | ישיבות לחוזרים בתשובה | שיעורי תורה
מי אנחנו?
שיעורי תורה
ללמוד וללמד
ללמוד וללמד הינו אתר התנדבותי, מטרתינו לסייע במציאת שיעורים חברותא וקהילות תומכות למתחזקים, פרסום שיעורי תורה (לא מסחרי) באתר הינו חינם למטרת הכלל.