חברותות חיפה

רשימה מרוכזת של שיעורי תורה, חברותא, מדרשות כוללים וקבוצות לימוד באזור שחיפשת...

תוצאות חיפוש עבור הפרמטרים הבאים סוג פעילות > עיר > נושא הלימוד > מין המשתתפים > שם המרצה
יש שאלות אנחנו כאן שלח מייל

תוצאות חיפוש

סיווג שכונהכתובתימיםמשעהעד שעהמיועד לנושאמרצהטלפון איש קשרמפה
חוגי ביתמשפ' רחמים התיכון 68ב'20.1521.15גבריםגמראהרב קרמזדודי 054-2144169
חוגי ביתמשפ' מוכתר חנקין 47ד'19.3020.45גבריםהבית היהודיהרב ריזלדודי 054-2144169
מדרשיות לנוערמרכז קהילתינוה שאנןהגליל 52 ק"ג במועדוןב' - ה'21.0022.30נוער 18-25 למתחיליםמגווןהרב חנן כהן, הרב דוד כהןהרב דוד כהן 054-2144169
שיעורי תורהבית תהילה- שיר חדשנוה שאנןגלבוע 46 א'א' ה'20.0021.00גברים ונשים דוברי רוסיתפרשת השבועהרב צבי וסרמןהרב וסרמן 04-9847532
שיעורי תורהבית תהילהנוה שאנןגלבוע 46 אא' ג' 17.00-19.00 מדרשה לנשיםנושאים שונים: הלכה, מוסר, פרשת השבועמרצים שוניםאריאלה 054-2492233
שיעורי תורהבימ"ד זיו התורהנוה שאנןהגליל 52 - בעזרת הנשיםשבת 16.30 נשים, פתוח לקהל הרחבמשתנההרב מרדכי אליהו לנגאתי בבוקר 077-3456730/40, 04-8321081, 052-7997116
שיעורי תורהישיבת החיים לדודעין היםההגה 7כל יום17.3020.30גבריםגמרא והלכה למתקדמיםהרב יעקב ביטון052-7682079
שיעורי תורהישיבת החיים לדודעין היםההגה 7ג'21.0023.00גברים ונשיםאקטואליה הרב שי פריאורי אוזן 054-8417847
שיעורי תורהישיבת החיים לדודעין היםההגה 7ו'8.3010.30גבריםפרשת שבוע הרב שי פריאורי אוזן 054-8417847
שיעורי תורהכוללנחלההרצוג 12א' ב' ד' ה'9.0010.00גבריםגמרא לפנסיונריםהרב ברוך קינד04-8621327 הרב הנדלס
מדרשותנוה שאנןטרומפלדור 35ג' ה'21.1522.00נערות 17 -30מדרשה אודליה כהן- 077-9322226
מדרשותביכנ"ס היכל חנינהעין היםדרך צרפת 79א' ד'א- 20.30, ד 20.0021.00נערות 17 -30מדרשה לילך רות 052-7632860
שיעורי תורהמתנ"ס בגין בכרמלרמת אשכולסורוקה 35ב'19.3021.00גברים ונשים - חלוני אקדמאי [ערכים]שיעור והרצאה - 45 ד' כל אחדמרצים מחלפים, בתיאום מראש, 10 ₪רבקה מערכים 050-4119297
שיעורי תורהישיבת החיים לדודעין היםההגה 7ו'8.30 גברים ונשיםפרשת השבוע עם אור החייםהרב שי פריאורי אוזן 054-8417847
מדרשותנוה שאנןהגלבוע 46 אא - ד17.00-22.00 נערות 19-28. אפשרות לפנימיה. כרוך בתשלום.מדרשה הרב פרקש 052-5610105,הרבנית פרקש 077-456762
שיעורי תורהבית תהילה- שיר חדשנוה שאנןגלבוע 46 א'ו' 10.00 [בוקר]12.00גבריםפרשתשבוע והלכההרב האוסמןשושי 077-3456762, פנחס 052-5610105
שיעורי תורהבית כנסת ישראל הצעירה אורן 50א' - ו5.00 [בוקר]6.00גבריםדף היומיהרב קינג050-6848223
מדרשותביכנ"ס היכל עמרם חשמונאים 6ד'20.00-21.30 נערותמדרשה הדר בן סימון 050-9388153
שיעורי תורהבית תהילהנוה שאנןגלבוע 46 אב'9.30-12.00 [בוקר] מדרשה לנשים3 שיעורים1. שרה ענבל 2. הילה שטריקר 3. הלכות ע"י רבענבל 050-4119481
שיעורי תורהמדרשית שבילי השושניםנוה שאנןטרומפלדור 35ב' ד'21.00 נשים כל המגזרים, פתוח לקהל הרחבנושאים משתניםמרצים מתחלפיםאתי בבוקר 077-3456730/40, 04-8321081, 052-7997116
חברותותישיבת החיים לדודעין היםההגה 7כל יום17.3019.00גבריםחברותות הרב אורי אוזן 054-8417847
מדרשיות לנוערבימ"ד זיו התורהנוה שאנןהגליל 52כל ערבבשעות הערב נוער חילוניחברותות בנושאים שונים שרון שטרית 050-4424472
חוגי ביתמשתנהנוה דוד ב'20.3021.30גברים - ע"י "לב לאחים"פרשת שבוע, הלכות ועודהרב ברוך אלחרריהודה לוין 054-8473526
חברותותמקלט כולל הלכהנוה שאנןמנדלי מוכר ספרים 1ב' ג'20.4021.45גברים דוברי רוסית, חילוניים ומתחזקיםחברותות עם אברכים הרב דב בורדן 052-7617539, 04-9849539
מדרשיות לנוערביכנ"ס היכל זוהרהרמת הדרסנש חנה 23ב' ה'20.1521.30נערים מתחזקים ה' -הרב שי פרי, ב'- הרב סטרולשלמה רועי 052-7681447
מדרשיות לנוערביכנ"ס היכל זוהרהרמת הדרסנש חנה 23ג'20.0022.00נערים מתחזקיםגמרא ופרשת שבועהרב עזרא רביבשלמה רועי 052-7681447
שיעורי תורהמדרשית שבילי השושניםנוה שאנןטרומפלדור 35א'21.00 נשים אקדמאיותהשקפה, אמונההרב חיים פוקסאתי בבוקר 077-3456730/40, 04-8321081, 052-7997116
חוגי ביתמשפ' בן דודנוה דודהמלך עוזיהו 4ד'19.30 נשיםאקטואליהחביבה לאופרגב' בן דוד 052-2830869
שיעורי תורהמרכז אפיקים ונקודה טובהאחוזהפיק"א 8ב'20.00 נשיםהלכה ופרשת שבועמרצים שונים.הרב יששכר 052-6176134, משרד ה' בערב: 04-8243654, 052-6383963
מדרשותבית המלך שאול 7/1א' ב'20.00 נערותמדרשה לוי אילנה 052-7127335
שיעורי תורהבית תהילה- שיר חדשנוה שאנןגלבוע 46 א'א'20.1521.45גברים ונשים חילוניים - ע"י ערכיםנושאים שוניםמרצים מתחלפים מערכיםאריאלה 054-2492233
חברותותמרכז קהילתינוה שאנןהגליל 52 במועדוןכל יום17.3020.00חברותות לצעירים  הרב דוד כהן 054-2144169
חברותותמרכז קהילתינוה שאנןהגליל 52 בחדר נפרדכל יום19.3021.00חברותות למבוגרים  הרב דוד כהן 054-2144169
חברותותמרכז קהילתינוה שאנןהגליל 52 בחדר נפרדכל יום21.3022.30חברותות למבוגרים  הרב דוד כהן 054-2144169
שיעורי תורהמרכז קהילתינוה שאנןהגליל 52 במועדוןליל שבת21.0022.00גברים צעיריםשיעור באורח חיים הרב דוד כהן 054-2144169
שיעורי תורהמרכז קהילתינוה שאנןהגליל 52 במועדוןשבת15.0016.00גבריםהלכותהרב מידניהרב דוד כהן 054-2144169
שיעורי תורהמרכז קהילתינוה שאנןהגליל 52 במועדוןשבת15.0016.00נשיםאקטואליההרב לאנגהרב דוד כהן 054-2144169
שיעורי תורהאור הכרמלמרכזשער הלבנון 4ג'20.0021.30גברים ונשים חילונייםנושאים שוניםטובי המרציםהרב יוסף ברדוגו 054-8453266
חברותותאור הכרמלמרכזשער הלבנון 4כל יום18.0018.50חילונייםחברותות הרב יוסף ברדוגו 054-8453266
שיעורי תורהאור הכרמלמרכזשער הלבנון 4ד'20.3022.00נשים גב' נחמה ברדוגוהרב יוסף ברדוגו 054-8453266
שיעורי תורהאור הכרמלמרכזשער הלבנון 4ה'19.0019.45נשיםפרשת השבועהרב יוסף ברדוגוהרב יוסף ברדוגו 054-8453266
שימו לב, המידע מוגש כשירות לציבור, למערכת אין כל אחריות לטיב ואיכות השיעור ולאמינות ודיוק הפרטים כמבואר בתקנון מומלץ להתקשר טלפונית ולברר את מועדי שיעור התורה לפני ההגעה למקום
לא מצאת מקום ללמוד? חפש גם ב: חברותא | חוגי בית יהדות | ישיבות לחוזרים בתשובה | שיעורי תורה
מי אנחנו?
שיעורי תורה
ללמוד וללמד
ללמוד וללמד הינו אתר התנדבותי, מטרתינו לסייע במציאת שיעורים חברותא וקהילות תומכות למתחזקים, פרסום שיעורי תורה (לא מסחרי) באתר הינו חינם למטרת הכלל.