שיעורי תורה יהוד

רשימה מרוכזת של שיעורי תורה, חברותא, מדרשות כוללים וקבוצות לימוד באזור שחיפשת...

תוצאות חיפוש עבור הפרמטרים הבאים סוג פעילות > עיר > נושא הלימוד > מין המשתתפים > שם המרצה
יש שאלות אנחנו כאן שלח מייל

תוצאות חיפוש

סיווג שכונהכתובתימיםמשעהעד שעהמיועד לנושאמרצהטלפון איש קשרמפה
שיעורי תורהביכנ"ס מרכזי  ה'20:00:0021:30:00זכרפרשת שבוע וגמראהרב רוזנצוויג050-4114149
שיעורי תורהביכנ"ס נוה סביוןנוה סביוןצאלון 24שבת  נקבהתהילים, שיעור פרשת שבוע, קצת הלכותשוש מעוזשוש מ"מהות" 050-6554100
שיעורי תורהביכנ"ס אהל משה יקותיאל אדם ליד בי"ס פרקופשבת  נקבהעבודת המידות והלכותאורה אוראורה אור 077-4335102, 050-6459631
שיעורי תורהביכנ"ס משכן שמעיה יוסף קארו 3ה'21:00:0022:30:00הכלמוסרהרב רפאל זרהרב זר 050-8754477
שיעורי תורהביכנ"ס עץ חיים סעדיה חתוכה 70ג'21:00:0023:00:00הכלהלכה ואקטואליה, פ.שבועהרב רפאל זרמשה קלבו 054-6663117
שיעורי תורהבי"כ בילו [ליד בי"ס הרצל] ז'בוטינסקי 18שבת  נקבהתהילים ואח"כ פרשת השבועהרבנית מזל בן טוביםניצחונה 052-7119155
שיעורי תורהביכנ"ס אהל חנה יהודה הלוי 35 פ' המעפילים 3א'  נקבהקריאת תהילים,הלכות צניעות, השקפה ואקטואליהניצחונה, בר"ח הרבנית בן טוביםניצחונה 052-7119155
שיעורי תורהבי"כ בית אל (נימני) הרצל 21א' - ה'  זכרא' ב' - גמרא, ג' ד' ה' - מגווןהרב שלמה טובים רב העיר ועוד מרציםהרב בן שושן 052-7119057
שיעורי תורהבי"כ בית אל (נימני) הרצל 21שבת  זכרפרשת השבוע הרב טוביםהרב בן שושן 052-7119057
שיעורי תורהביכנ"ס בית מאיר  בילו פינת וינהוזד'19:00:0020:00:00זכרגמראהרב שמואל אשרמשה קלבו 054-6663117
שיעורי תורהביכנ"ס של השלישיה צבי ישי, ליד קופ"ח הכלליתשבת  נקבהרותגב' מילי שיקורלמילי 077-5366711
שיעורי תורהביכנ"ס היכל חיים  א' - ו' 08:45:00זכרפרשת השבוע ואקטואליההרב מוצרפימוצרפי 050-4125387
שיעורי תורהבית הקשיש  ג'19:00:00 נקבהתהילים ואח"כ שיעור עדינה 052-4706353
שיעורי תורהביכנ"ס רמת יובל שכ' דורוקרב'  זכרגמראהרב רוזנצוויג050-4114149
שיעורי תורהביכנ"ס בית מאיר  בילו פינת וינהוזשבת12:00:00 זכרגמראהרבנים מרדכי ברנר, ניסים נאור, שמואל אשרמשה קלבו 054-6663117
שיעורי תורהביכנ"ס יוסף חיים ספיר 1א' - ה'19:30:0020:15:00זכרדף היומיהרב וידאלניסים ג'אנח-גבאי 050-5253982
שיעורי תורהבי"כ היכל אלעזר יהודה הלוי 47א'- ה'  זכרא'-גמרא, ב' ה' - הלכות שבת, ג'- ד' - הלכות ברכותרבנים מתחלפיםאורי לוין 054-8438644
שיעורי תורהביכנ"ס עץ חיים שכ' א' ליד ביטוח לאומישבת14:45:00 נקבהחינוך ילדים, פרשת שבוע ושלום ביתיעל אלמליחיעל אלמליח 050-2498968
שיעורי תורהביכנ"ס אלי כהן רח' בן פורתא'19:30:00 נקבהעבודת המידותכרמלה נאוריונה נחום 050-3553718
שיעורי תורהביכנ"ס אור הגנוז עולי הגרדום 2ד'21:00:0022:30:00הכלפרשת השבוע, אמונה ואקטואליההרב עודד שרעביאורה אור 077-4335102, 050-6459631
שיעורי תורהבקראוון ליד בית הכנסת הטריפוליטאיכל יום  זכרגמראהרב חיים שטיינברגהרב שטיינברג 050-4185656
שיעורי תורהביכנ"ס מגן דוד סעדיה חתוכה 64א' ד'21:00:0022:00:00זכרגמראהרב יעקב אלקייםהרב דב רוטנברג 052-7632703
שיעורי תורהבי"כ אהל משה משכן יצחק יקותיאל אדם 33א'- ה'17:30:0019:15:00זכרדף היומי הלכה ומוסרהרב גוטליב057-3109352
שיעורי תורהבי"כ אהל משה משכן יצחק יקותיאל אדם 33חורף בלבד - מוצאי שבת19:30:0020:30:00זכרדף היומי וסעודה רביעיתהרב גוטליב057-3109352
שיעורי תורהביכנ"ס עץ חיים סמטת חברון 4שבת קדש  זכרעין יעקבהרב אוחיוןאוחיון 050-4112515
שיעורי תורהשערי רחמים ז'בוטינסקי 10ד'20:30:0022:00:00זכרעיו יעקב והלכות בנימין לביוב 052-7657686
שיעורי תורהביכנ"ס צמח צדק יקותיאל אדם 33מוצאי שבת21:30:0023:00:00הכלהלכה ואקטואליההרב אדיר עמרוציאורה אור 077-4335102, 050-6459631
שיעורי תורהביכנ"ס מסלאורביןשכ' רביןב'20:30:00 נקבההבית היהודי, הלכות, אקטואליההרבנית רחל שם טובמזי 052-2902517
שיעורי תורהבי"כ אהל משה משכן יצחק יקותיאל אדם 33קיץ בלבד, יום ו13:00:0014:00:00זכרדף היומיהרב גוטליב057-3109352
שיעורי תורהביכנ"ס צמח צדק יקותיאל אדם 31א' - 'ה20:45:0021:30:00זכרגמרא והלכההרב זכאי052-7630352
שיעורי תורהביכנ"ס העירקים רמת פינקסא'19:30:0021:30:00זכרפרשת השבועהרב מאיר כהן052-7110913
שיעורי תורהביכנ"ס העירקים רמת פינקסליל שבת22:00:00 זכרעונג שבת, מוסר ועבודת ה'הרב מאיר כהן052-7110913
שיעורי תורהביכנ"ס יוסף חיים ספיר 1, נוה מונוסוןשבת  הכלפרשת השבוע והלכההרב וידלהרב וידל 054-6489890
שיעורי תורהביכנ"ס יוסף חיים ספיר 2, נוה מונוסוןד'20:30:0022:00:00זכרפרשת שבוע, אקטואליההרב וידלהרב וידל 054-6489890
שיעורי תורהביכנ"ס אור יצחק ויצמן 83א' ב' ד' ה'20:45:0022:00:00זכרגמרא, פרשת שבוע, הלכה משה קלבו 054-6663117
שיעורי תורהביכנ"ס העירקים רמת פינקסד'20:00:0022:00:00זכרגמראהרב אסי עדניהרב כהן 052-7110913
שיעורי תורהביכנ"ס יוסף חיים ספיר 1ב'20:30:0022:00:00זכרפרשת השבוע הלכה ומוסרהרב וידלהרב וידל 054-6489890
שיעורי תורהביכנ"ס עץ חיים סעדיה חתוכה 70א' - ה'16:00:0019:00:00זכרגמרא, להכה, מוסרהרב שמואל ישורוןהרב יעקב ישורון 052-5275817
שיעורי תורהביכנ"ס נוה סביוןנוה סביוןצאלון 24ב'21:00:00 נקבהנושאים שוניםשושנה גמליאלשוש מעוז 050-6554100
שיעורי תורהמשתנה להתקשר לשלי לפני הגעהא'21:00:00 נקבההבית היהודימיה ארביבשלי 050-2858150
שיעורי תורהמשתנה להתקשר לשלי לפני הגעהג'21:00:00 נקבהחינוך ילדים וזוגיותתמי יהלשלי 050-2858150
שיעורי תורהבית הקשיש  שבת  נקבהתהילים ושיעור קצר עדינה 052-4706353
שיעורי תורהביכנ"ס בן איש חי הרצל 20ד'21:00:0022:00:00זכרהלכות שבתהרב מאיר כהן052-7110913
שיעורי תורהבית קפה יוצרים 6ג'20:30:00 נקבהמשתנה. הפרשת חלה. כולל ארוחה קלה, 50 ₪. גליה לוי 050-2238418, 052-5554751
שיעורי תורהביכנ"ס כתר מנחם יקותיאל אדם 33א'20:45:00 הכלנשואים שוניםהרב יונתן בן משהאורה אור 077-4335102, 050-6459631
שיעורי תורהביכנ"ס מצלאוינוה רביןצפריר 3ד'20:00:0021:00:00זכר  יחיאל ליברמן 054-8444324
שיעורי תורהבית כנסת צאלון 22א'19:45:0020:45:00זכר  שמואל 050-4135303
שיעורי תורהביכנ"ס יוסף חיים ספיר 1, נוה מונוסוןב'20:00:0021:00:00הכלפרשת השבועהרב וידלהרב וידל 054-6489890
שימו לב, המידע מוגש כשירות לציבור, למערכת אין כל אחריות לטיב ואיכות השיעור ולאמינות ודיוק הפרטים כמבואר בתקנון מומלץ להתקשר טלפונית ולברר את מועדי שיעור התורה לפני ההגעה למקום
לא מצאת מקום ללמוד? חפש גם ב: חברותא | חוגי בית יהדות | ישיבות לחוזרים בתשובה | שיעורי תורה
מי אנחנו?
שיעורי תורה
ללמוד וללמד
ללמוד וללמד הינו אתר התנדבותי, מטרתינו לסייע במציאת שיעורים חברותא וקהילות תומכות למתחזקים, פרסום שיעורי תורה (לא מסחרי) באתר הינו חינם למטרת הכלל.