רשימה מרוכזת של שיעורי תורה, חברותא, מדרשות כוללים וקבוצות לימוד באזור שחיפשת...

תוצאות חיפוש עבור הפרמטרים הבאים סוג פעילות > עיר > נושא הלימוד > מין המשתתפים > שם המרצה
יש שאלות אנחנו כאן שלח מייל

תוצאות חיפוש

סיווג שכונהכתובתימיםמשעהעד שעהמיועד לנושאמרצהטלפון איש קשרמפה
שיעורי תורהבי"כ היכל אלעזר יהודה הלוי 47שבת15:00:0017:30:00זכרנושאים שונים ואקטואליההרב אורי לויןהרב לוין 054-8438644
שיעורי תורהביכנ"ס מרכזי  ה20:00:0021:30:00זכרפרשת שבוע וגמראהרב רוזנצוויג050-4114149
שיעורי תורהביכנ"ס נוה סביוןנוה סביוןצאלון 24שבתקיץ 13:30, חורף 13:00 נקבהתהילים, שיעור פרשת שבוע, קצת הלכותגב שוש מעוזשוש מעוז-"מהות" 050-6554100
שיעורי תורהביכנ"ס אהל משה יקותיאל אדם ליד בי"ס פרקופשבתקיץ 16:00, חורף 14:00 נקבהעבודת המידות והלכותגב אורה אורגב אורה אור 077-4335102, 050-6459631
שיעורי תורהביכנ"ס משכן שמעיה יוסף קארו 3ה21:00:0022:30:00הכלמוסרהרב רפאל זרהרב זר 050-8754477
שיעורי תורהביכנ"ס עץ חיים סעדיה חתוכה 70ג21:00:0023:00:00הכלהלכה ואקטואליה, פ.שבועהרב רפאל זרמשה קלבו 054-6663117
שיעורי תורהביכנ"ס בילו [ליד בי"ס הרצל] זבוטינסקי 18שבת12:0014:00נקבהתהילים ואח"כ פרשת השבוע, הלכות, השקפההרבנית מזל טוביםגב ניצחונה 052-7119155
שיעורי תורהביכנ"ס אהל חנה יהודה הלוי 35 פינת המעפילים 3אקיץ 19:30, חורף 19:00 נקבהקריאת תהילים, הלכות צניעות, השקפה ואקטואליהגב ניצחונה בן שושןגב ניצחונה 052-7119155
שיעורי תורהבי"כ בית אל (נימני) הרצל 21א - ה  זכרא' ב' - גמרא, ג' ד' ה' - מגווןהרב שלמה טובים רב העיר ועוד מרציםהרב בן שושן 052-7119057
שיעורי תורהבי"כ בית אל (נימני) הרצל 21שבת  זכרפרשת השבוע הרב טוביםהרב בן שושן 052-7119057
שיעורי תורהביכנ"ס בית מאיר  בילו פינת וינהוזד19:00:0020:00:00זכרגמראהרב שמואל אשרמשה קלבו 054-6663117
שיעורי תורהביכנ"ס של השלישיה צבי ישי, ליד קופ"ח הכלליתשבתקיץ 14:00, חורף 13:00, השעה משתנה נקבהרותהרבנית מילי שיקורלמילי 077-5366711
שיעורי תורהביכנ"ס היכל חיים  א - ו 08:45:00זכרפרשת השבוע ואקטואליההרב מוצרפימוצרפי 050-4125387
שיעורי תורהבית הקשיש  ג20:00:00 נקבהתהילים ואח"כ שיעור עדינה 052-4706353
שיעורי תורהביכנ"ס רמת יובל שכ' דורוקרב  זכרגמראהרב רוזנצוויג050-4114149
שיעורי תורהביכנ"ס בית מאיר  בילו פינת וינהוזשבת12:00:00 זכרגמראהרבנים מרדכי ברנר, ניסים נאור, שמואל אשרמשה קלבו 054-6663117
שיעורי תורהביכנ"ס יוסף חיים ספיר 1א - ה19:30:0020:15:00זכרדף היומיהרב וידאלניסים ג'אנח-גבאי 050-5253982
שיעורי תורהבי"כ היכל אלעזר יהודה הלוי 47א- ה  זכרא'-גמרא, ב' ה' - הלכות שבת, ג'- ד' - הלכות ברכותרבנים מתחלפיםאורי לוין 054-8438644
שיעורי תורהביכנ"ס עץ חייםאליד ביטוח לאומישבת14:45:00 נקבהחינוך ילדים, פרשת שבוע ושלום ביתגב יעל אלמליחיעל אלמליח 050-2498968
שיעורי תורהביכנ"ס אלי כהן בן פורתא20:00 נקבהעבודת המידותגב כרמלה נאוריונה נחום 050-3553718
שיעורי תורהביכנ"ס אור הגנוז עולי הגרדום 2ד21:00:0022:30:00הכלפרשת השבוע, אמונה ואקטואליההרב עודד שרעביאורה אור 077-4335102, 050-6459631
שיעורי תורהבקראוון ליד בית הכנסת הטריפוליטאיכל יום  זכרגמראהרב חיים שטיינברגהרב שטיינברג 050-4185656
שיעורי תורהביכנ"ס מגן דוד סעדיה חתוכה 64א ד21:00:0022:00:00זכרגמראהרב יעקב אלקייםהרב דב רוטנברג 052-7632703
שיעורי תורהבי"כ אהל משה משכן יצחק יקותיאל אדם 33א- ה17:30:0019:15:00זכרדף היומי הלכה ומוסרהרב גוטליב057-3109352
שיעורי תורהבי"כ אהל משה משכן יצחק יקותיאל אדם 33חורף בלבד - מוצאי שבת19:30:0020:30:00זכרדף היומי וסעודה רביעיתהרב גוטליב057-3109352
שיעורי תורהביכנ"ס עץ חיים סמטת חברון 4שבת קדש  זכרעין יעקבהרב אוחיוןאוחיון 050-4112515
שיעורי תורהשערי רחמים ז'בוטינסקי 10ד20:30:0022:00:00זכרעיו יעקב והלכות בנימין לביוב 052-7657686
שיעורי תורהביכנ"ס צמח צדק יקותיאל אדם 33מוצאי שבת21:30:0023:00:00הכלהלכה ואקטואליההרב אדיר עמרוציאורה אור 077-4335102, 050-6459631
שיעורי תורהביכנ"ס מצלאוירבין ב20:30:00 נקבההבית היהודי, הלכות, אקטואליההרבנית רחל שם טובמזי 052-2902517
שיעורי תורהבי"כ אהל משה משכן יצחק יקותיאל אדם 33קיץ בלבד, יום ו13:00:0014:00:00זכרדף היומיהרב גוטליב057-3109352
שיעורי תורהביכנ"ס צמח צדק יקותיאל אדם 31א - ה20:45:0021:30:00זכרגמרא והלכההרב זכאי052-7630352
שיעורי תורהביכנ"ס העירקים רמת פינקסא19:30:0021:30:00זכרפרשת השבועהרב מאיר כהן052-7110913
שיעורי תורהביכנ"ס העירקים רמת פינקסליל שבת22:00:00 זכרעונג שבת, מוסר ועבודת ה'הרב מאיר כהן052-7110913
שיעורי תורהביכנ"ס יוסף חייםנוה מונסוןספיר 1שבתקיץ 17:00, חורף 15:15 הכלפרשת השבוע והלכההרב וידלהרב וידל 054-6489890
שיעורי תורהביכנ"ס יוסף חיים ספיר 2, נוה מונוסוןד20:30:0022:00:00זכרפרשת שבוע, אקטואליההרב וידלהרב וידל 054-6489890
שיעורי תורהביכנ"ס אור יצחק ויצמן 83א ב ד ה20:45:0022:00:00זכרגמרא, פרשת שבוע, הלכה משה קלבו 054-6663117
שיעורי תורהביכנ"ס העירקים רמת פינקסד20:00:0022:00:00זכרגמראהרב אסי עדניהרב כהן 052-7110913
שיעורי תורהביכנ"ס יוסף חיים ספיר 1ב20:30:0022:00:00זכרפרשת השבוע הלכה ומוסרהרב וידלהרב וידל 054-6489890
שיעורי תורהביכנ"ס עץ חיים סעדיה חתוכה 70א - ה16:00:0019:00:00זכרגמרא, להכה, מוסרהרב שמואל ישורוןהרב יעקב ישורון 052-5275817
שיעורי תורהביכנ"ס נוה סביוןנוה סביוןצאלון 24ב21:00:00 נקבהנושאים שוניםגב שושנה גמליאלשוש מעוז-"מהות" 050-6554100
שיעורי תורהביכנ"ס יוסף חייםנוה מונסוןספיר 1ד, השיעור ייפתח מסוף 11/201720:30:00 הכלפרשת שבוע, אקטואליה וזוגיותהרב וידלהרב וידל 054-6489890
שיעורי תורהביכנ"ס של השלישייה צבי ישי, ליד קופ"ח כלליתב10:00 בבוקר נקבהתהילים-הסבר, ואקטואליההרבנית מילי שיקורלהרבנית מילי 077-5366711
שיעורי תורהמשתנה להתקשר לשלי לפני הגעהא21:00:00 נקבההבית היהודיגב מיה ארביבשלי 050-2858150
שיעורי תורהמשתנה להתקשר לשלי לפני הגעהג21:00:00 נקבהחינוך ילדים וזוגיותגב תמי יהלשלי 050-2858150
שיעורי תורהבית הקשיש  שבת11:45 בבוקר נקבהתהילים ושיעור קצר עדינה 052-4706353
שיעורי תורהביכנ"ס בן איש חי הרצל 20ד21:00:0022:00:00זכרהלכות שבתהרב מאיר כהן052-7110913
שיעורי תורהביכנ"ס כתר מנחם יקותיאל אדם 33א20:45:00 הכלנושאים שוניםהרב יונתן בן משהאורה אור 077-4335102, 050-6459631
שיעורי תורהביכנ"ס רפאל דקלה 10 20:30 נקבה משתנהגב אורה אור 077-4335102, 050-6459631
שיעורי תורהביכנ"ס מצלאוינוה רביןצפריר 3ד20:00:0021:00:00זכר  יחיאל ליברמן 054-8444324
שיעורי תורהבית כנסת צאלון 22א19:45:0020:45:00זכר  שמואל 050-4135303
שיעורי תורהביכנ"ס יוסף חייםנוה מונסוןספיר 1ב20:30:0021:00:00הכלפרשת השבועהרב וידלהרב וידל 054-6489890
שיעורי תורהביכנ"ס יחזקאל ספיר 3ב20:0022:00נקבה הרבנית דליה גבאי והרב חרישגב אורה אור 077-4335102, 050-6459631
שיעורי תורהביכנ"ס נוה סביוןנוה סביוןצאלון 24ה20:30 הכלהלכות ושלום ביתהרב צמחשוש מעוז-"מהות" 050-6554100
שימו לב, המידע מוגש כשירות לציבור, למערכת אין כל אחריות לטיב ואיכות השיעור ולאמינות ודיוק הפרטים כמבואר בתקנון מומלץ להתקשר טלפונית ולברר את מועדי שיעור התורה לפני ההגעה למקום
לא מצאת מקום ללמוד? חפש גם ב: חברותא | חוגי בית יהדות | ישיבות לחוזרים בתשובה | שיעורי תורה
מי אנחנו?
שיעורי תורה
ללמוד וללמד
ללמוד וללמד הינו אתר התנדבותי, מטרתינו לסייע במציאת שיעורים חברותא וקהילות תומכות למתחזקים, פרסום שיעורי תורה (לא מסחרי) באתר הינו חינם למטרת הכלל.