רשימה מרוכזת של שיעורי תורה, חברותא, מדרשות כוללים וקבוצות לימוד באזור שחיפשת...

תוצאות חיפוש עבור הפרמטרים הבאים סוג פעילות > עיר > נושא הלימוד > מין המשתתפים > שם המרצה
יש שאלות אנחנו כאן שלח מייל

תוצאות חיפוש

סיווג שכונהכתובתימיםמשעהעד שעהמיועד לנושאמרצהטלפון איש קשרמפה
מדרשותביכנ"ס דרכי נועםגבעת זאבהמכבים 23 בג21:1523:00:00נקבה  מרים חמו 052-7632820, 02-5712879, שרה ששון 050-4146135
שיעורי תורההמנהל הקהילתי בית גןקרית יובלתורה ועבודה 10 (גבול בית וגן)ד9:30 בבוקר12:30נקבה3 שיעורים:1.אקטואליה 2.שיר השירים 3.הלכות שבת. 15 ש"ח ליום1.הרב מרקוביץ 2.הרבנית וקסברגר 3.הרב נויבירטמור 02-6427047 בין 3-6
שיעורי תורהרינת היונהרמת אשכולפארןא ב ג ד18:00:0020:30:00זכרלמתחילים - גמרא, הלכה ועוד, וכן למתקדמים, כולל יעוץהרב שרמןהרב שרמן 053-3110462, 02-5810463
חוגי ביתמשפ קלאהר חומה ליכטנשטיין 13ג20:30:00 נקבההבית היהודי גב שרה ריטרגב שרה 050-4119318
מדרשיות לנוערבי"כ אביעזרגילה הסנונית 3א ג ה20:30:0022:00:00זכרשעורי תורה מגוונים וחברותותשלומי דהן052-7644408
מדרשיות לנוערביכנ"ס זוהר מיכלהר חומהרח' זאב פלקא ג ה20:00:0022:00:00זכרשעורי תורה מגוונים וחברותותיעקב בן תקוה 052-7644409
מדרשיות לנוערביכנ"ס זכור לאברהםפסגת זאב צפוןמזל טלה 1א ג ד20:00:0022:00:00זכרשעורי תורה מגוונים וחברותותיעקב בן תקוה 052-7644409, 052-7639226
מדרשיות לנוערביכנ"ס זכות אבותרמת שרת ב ד20:00:0023:00:00זכרשעורי תורה מגוונים וחברותותיעקב בן תקוה 052-7644409
חוגי ביתמשפ כהן יפהגבעת זאב שבט בנימין 48א20:30:00 נקבהאקטואליהגב רותי חורימרים חמו 052-7632820
חוגי ביתמשפ' שמאירמות אהרי טרומן בעליהד21:00:0022:30:00זכרזוגיות וחינוך ילדיםהרב גלעד כליףישראל 054-7698403
חברותותבית המדרש אפיקים אור תורההר חוצביםהרטום 12א-ה 09:00:00זכרחברותות נתי בקר 0535311721
חברותותביהכנ"ס משכנות ישראלקטמוניםאלעזר בן יאיר 11ג21:00:0022:15:00זכר  הרב יחיאל רודמן 052-7632816
חברותותביכנ"ס מאורות הגבעהגבעת זאברח' קידרון, חניון המרכז המסחריא - ה20:30:0022:30:00זכרחברותות עם יחס אישי וחם אלי פריד 052-7166690
חברותותביכנ"ס חיי אדםגבעון החדשהבכניסה לישובא - ה20:30:0022:00:00זכרחברותות אלי פריד 052-7166690
חוגי ביתביכנ"סקרית יובלשטרן 5ב20:00 נקבהפרשת השבוע והלכהגב יפה גדיגב תמר לוי 052-7632604
מדרשותמדרשהגאולהדבורה הנביאה 7א-ד18:00:00 נקבה  הרבנית פיינהנדלר 02-5829123
מדרשותמדרשהמלחההאייל 6א,ב,ד-צפויים שינויים  נקבה  הרבנית ברנס 052-8693700
מדרשותמדרשהגאולההישיבה 7ב, ג, ד18:0022:00נקבה  הרבנית פרלין 052-7659352, 02-5835486
מדרשותמדרשהבוכריםיחזקאל 41א-ד19:00:00 נקבה  הרבנית שושנה זית 052-7675755, הרב גבריאל 054-8400441, 052-3313624
מדרשותמדרשהרמות 06זלדה המשוררת 18א-דא,ב-19:00, ג,ד-18:0022:00נקבה  הרבנית ויליגר 053-3150355, הרבנית תורגמן 02-5373528 053-3140086
מדרשותמדרשההר נוףהקבלן 10 (בית יצחק 1)א-ה  נקבה  הרב מנת 052-7633620. ליצור קשר עם הרב לבירור התאמה.
מדרשותמדרשהמטרסדורףסורוצקין 35 בא-ד17:0022:00נקבה  משרד 02-5386203 17.00-22.00, מזכירה רויטל 054-7477881
מדרשותביכנ"ס שערי תורהרמת שלמהקלונימוס 8א-ד18:0022:00נקבה  הרב הלפר 052-7183103, גב יהודית 052-7605974
מדרשותמדרשההר נוףקצנלבוגן 81א-ד17:0022:00נקבה  הרבנית פייגי 052-8377759, הרבנית אורלי 052-7141020
שיעורי תורהביכנ"ס אור ישראל בן יהודה 5 ק"ב במדרחובה 12:00:00זכרהלכההרב עובדיה יוסףשלום 052-7133464
מדרשיות לנוערביכנ"ס משכן הללפסגת זאברחק הולצברגד20:45:0022:15:00זכרגמראהרב צבי חסיןחסין 052-7632817
שיעורי תורהפיקוד מרכז נוה יעקבנוה יעקב כל יום12:45:0013:30:00זכרגמרא, מוסר, פרשת השבועהרב דוד פיילרחסין 052-7632817
חוגי ביתמשפ' שמאירמות אהרי טרומן בעליהא20:00:0021:00:00זכרהלכה ומוסרהרב גלעד כליףישראל 054-7698403
חוגי ביתמשפ' שמאירמות אהרי טרומן בעליהליל שבת22:00:0023:30:00זכרעונג שבת - פרשת שבוע, השקפה, אקטואליההרב גלעד כליף, הרב אורי כהןישראל 054-7698403
מדרשיות לנוערביכנ"ס קהילות יעקבנוה יעקב במרכז המסחרי, מול הדוארה20:00:0022:00:00זכר  שמחה שמחיוב 054-3105305
שיעורי תורהבחנותפסגת זאבמשה דיין 64א21:00:0022:00:00זכרגמראהרב קניגהרב צבי חסין 052-7632817
שיעורי תורהבית יצחקפסגת זאבגבירצמןא21:00:0022:00:00זכרגמראהרב משה כהןהרב צבי חסין 052-7632817
מדרשיות לנוערביכנ"ס ע"ש שי עגנוןארנונהלייב יפה 11ב ד20:00:0022:00:00זכראקטואליה, פרשת שבועדניאל בן חמו דניאל 052-7644420
מדרשיות לנוערביכנ"ס זכור לאברהםמלחהרח' הנמר 2א ג20:45:0022:30:00זכראקטואליהדניאל בן חמו052-7644420
מדרשיות לנוערויען שמואלגבעת מרדכימן 7ב ד20:00:0022:00:00זכראקטואליה, פרשת שבועישראל יפרח054-4903342
חברותותביהכנ"ס זכור לאברהםנוה יעקברח' ויקטור ויוליוסכל השבוע20:00:0021:00:00זכרחברותות ישראל רווח 052-7699595
חוגי ביתמשפ פסו רחלפסגת זאבונטורה 9ב20:30 כרגע נקבהמגווןגב רחל בן חמורחל בן חמו 050-4119384
מדרשותמתנ"ס הבוכריםבוכריםדוד 10א, ב, ד, ה20:00 נקבה  איתנה אלדרי 02-5326576, 052-7632646
מדרשותמשפ שירתיגילההמרגלית 302/30ב,ד,ליל שבת 20:00 (לגבי שבת-משתנה-יש לברר אצל שירן) נקבה  רכזת-נועה סתו 055-6760011, שירן שירתי 050-9676600, עונג שבת-רות דניאל 055-6777481
שיעורי תורהביכנ"ס הצריף-אליהו הנביאארמון הנציבשלמה בן יוסף 10ג20:30:00 נקבה גב מנוחה מזיערוחמה קרשינסקי 052-7669880
חוגי ביתמשפ לוי יפהקרית יובלזנגויל 11ב19:00:00 נקבה זהבה עוזרי/אסתר קוממיתמר לוי 052-7632604
שיעורי תורהמרכז חיבהניותהרצוג 75ג20:00:00 הכלמגווןמרצים משתנים שרה 050-4119295 בשעות הבוקר, אביאל 055-6654011
חוגי ביתמשפ נאורארמון הנציבדב גרונרד21:00 נקבההבית היהודיגב שרה ריטרגב שרה 050-4119318
שיעורי תורהביכנ"ס שלמי חייםקטמוןחיל נשי 4ג20:30 כרגע נקבהזוגיות, הבית היהודיגב רחל בן חמו 
חברותותביכנ"ס יקהל שלמהקטמוןר' יוסי בן יועזרג20:30:0022:30:00זכרהלכההרב מרדכי פרץהרב פרץ 054-8486016
שיעורי תורהחדר שיעורים של בית מנחם ישיבת מירא ב ג21:30:0022:30:00זכרהלכה והשקפההרב יצחק מילרהרב מילר 054-8406578
שיעורי תורהמשכן יוסףקטמוןשמעוני 20ד21:00:0022:30:00זכרגמרא, הלכה, סיפורי צדיקיםהרב יוסף אשכנזיהרב אשכנזי 052-7632816
חברותותביכנ"ס ברית שלוםקטמוןהשומר 8א- ה17:20:0021:00:00זכרכל נושאחברותות ושיעוריםהרב משה חכם 054-2008740
שיעורי תורהביכנ"ס ברית שלוםקטמוןהשומר 8ג21:30:0022:00:00הכלמוסר, אמונה ובטחוןהרב משה חכםהבת הודיה נעימי 0584200870
חברותותביכנ"ס ברית שלוםקטמוןהשומר 8שבתקיץ 16:00, חורף 15:00 הכלפרשת שבוע והלכההרב משה חכםהבת הודיה נעימי 0584200870
שיעורי תורהישיבת אשרי האישבית וגןהחיד"א 31ב18:45:0019:45:00זכרשיחות מוסרהרב יוסף בן פורתהרב אבידן פולק 054-8405311
שיעורי תורהביכנ"ס שערי עזראארמון הנציבדוד רזיאל 2א- ה18:00:0019:15:00זכרהלכה וגמראהרב אהרון ביטוןהרב ביטון 057-3185050
מדרשיות לנוערביכנ"ס שערי עזראארמון הנציבדוד רזיאל 2א ג20:30:0022:00:00זכרמגווןבקבוצותהרב יוסף לוי 050-4147310
שיעורי תורהביכנ"ס שערי עזראארמון הנציבדוד רזיאל 2מוצאי שבת  זכר גמראהרב יוסף לויהרב יוסף לוי 050-4147310
חברותותביכנ"ס רינת בית דוד (סיבוני)קטמוןיוסי בן יועזרא ג20:15:0021:15:00זכרגמרא, פרשת שבוע, הלכהחברותות עם אברכיםהרב כפרי 052-7503019
חברותותביכנ"ס חזון נחוםגילההמור 3, גילה אג20:00:0022:00:00זכרחברותות אורי גלר 054-8415135
שיעורי תורהביכנ"ס חזון נחוםגילההמור 3, גילה אג20:45:0021:30:00זכרהשקפההרב פנחסוביץאורי גלר 054-8415135
חברותותביכנ"ס חיי אדםנוה יעקבשד' נוה יעקב ליד בלוק 6א ב19:30:0021:30:00זכרחברותות הרב חיימוב 054-8409253, 02-6240963
שיעורי תורהביכנ"ס חיי אדםנוה יעקבשד' נוה יעקב ליד בלוק 6ליל שבת21:00:0022:00:00זכרפרשת שבועהרב אלירן אצילובהרב חיימוב 054-8409253, 02-6240963
שיעורי תורהביכנ"ס חיי אדםנוה יעקבשד' נוה יעקב ליד בלוק 6שבת14:00:0016:00:00זכרפרשת שבוע והלכותהרב חיימוב, רב בית הכנסתהרב חיימוב 054-8409253, 02-6240963
חברותותביכנ"ס משכן שרגא, בעזרת נשיםרמות אשיבת ציון 10א - ה21:00:0022:15:00זכרחברותות יעקב שוב 054-8415130, 02-5713935
חברותותביכנ"ס משכן שרגא, בעזרת נשיםרמות אשיבת ציון 10ה21:00:0022:15:00זכרהלכות שבתהרב יעקב שוביעקב שוב 054-8415130, 02-5713935
שיעורי תורהביכנ"ס עזרת תורהסנהדריה המורחבת כל יום21:30:0022:00:00זכרהלכה, מוסר, פרשת שבועהרב בן ציון וילדראורי רבינוביץ 054-8481100, 02-5863081
חברותותביכנ"ס עזרת תורהסנהדריה המורחבת כל יום20:00:0021:30:00זכרחברותות אורי רבינוביץ 054-8481100, 02-5863081
שיעורי תורהכולל פתחי תשובהגילהבן אליעזר 87כל יום19:00:0021:30:00זכרהלכה, מוסר, גמראהרב ערן, הרב גלעד חייםהרב אמנון בן חמו 052-4895706
חוגי ביתמשפ' כהןרמות בזרחי 4ב19:00:0021:00:00זכרפרשת שבוע, הלכות ועודהרב מרדכי פרץהרב פרץ 054-8486016
חברותותישיבת אור שמחעזרת תורהאבן האזל 22א - ה 10:00:00זכרחברותות בגמרא הרב ברוך רום 052-7690664
שיעורי תורהאפיקיםהגבעה הצרפתיתלחי 18א - ד17:00:0022:00:00זכרמגווןחברותות ושיעוריםהרב זאב גייזלר 052-5610126, 02-6519724
חברותותביכנ"ס כרם שלמההר חומהמרינוב 8ב ד20:30:0022:00:00זכרחברותות עם אברכיםע"י "לב לאחים" 
שיעורי תורהביכנ"ס שבט הלוירמות בדרך החורשא ב ג19:30:0020:30:00זכרמוסרהרב ירון אשכנזיהרב יוסף אשכנזי 052-7661881, 054-9526267
חוגי ביתגילההגננת 238/31ג20:30:0022:30:00זכרהלכה והשקפההרב רחמים יערירונן לוי 052-7632829
מדרשיות לנוערביכנ"ס משכן אברהםפסגת זאבאליהו מרידור 11א19:00:0021:00:00זכר  עדני אסי 050-4161641
שיעורי תורהביכנ"ס משכן שמואלגבעת מרדכיגולד 4כל ערב21:00:0022:00:00זכרמגווןמרצים שונים054-4903342 ישראל יפרח
שיעורי תורהביכנ"ס הרמב"םקרית יובלפלורנטין 36ב20:45:0022:15:00זכרמוסרהרב ארון רונןהרב רונן 050-7306361
שיעורי תורהביכנ"ס מאורות הגבעהגבעת זאברח' קידרון, חניון המרכז המסחריה20:30:0022:00:00זכרמוסרהרב אהרון רונן050-7306361, קובי סולמון 050-2487806
חוגי ביתמשפ לוי תמרגבעת זאבהגיא 21ג21:00:00 נקבהפרשת שבוע והלכות שבתגב נאוה בעדנימרים חמו 052-7632820
מדרשותביכנ"ס תפארת ציון ושרההר חומההרב מן ההר 20ב,ד,עונג שבת20:15 (לגבי שבת-יש לברר בכל פעם את השעה) נקבה  עינת 055-6700686
מדרשותביכנ"ס זכות אבותרמת שרתפרץ ברנשטיין 3ב ד20:00:00 נקבהמדרשה סתו 050-4750150
מדרשותמבנה מדרשת רחלבית ישראל - בוכריםבן ציון גול 7א, ג, הא,ה-20:00, ג-20:30 נקבה  הרבנית ורד קוגמן 02-5823714
מדרשותביכנ"ס שבחי בניםגבעת זאבקידרון 1, נוה מנחםב,ד,עונג שבת20:30:00 נקבה  שגית 053-3127111
שיעורי תורה בן יהודה 26ד20:30:0022:30:00הכלאקטואליה וזוגיותמרצים משתניםדליה 058-4119389
מדרשותביכנ"ס כתמר יפרחקרית יובלגואטמלה 29מוצ"ש21:00:00 נקבה  פופלינגר הילה 02-6416337, 050-4130396
שיעורי תורהביכנ"ס חזון נחוםגילההמור 3א20:30:00 נקבההלכה והשקפהגב פנחסוביץהרב אורי גלר 054-8415135
מדרשותביכנ"ס נועם פתפתברל לוקר 27ב, ד20:00 נקבה  ליהי 052-7730135, אור אטינגר 054-2429032
מדרשותמשפ שמואליפסגת זאב מרכזחיל האויר 21ב,ד,מוצ"ש [ליל שבת לברר אצל אילה 052-7864425]20:00 חובה להתקשר לפני הגעה! נקבה  אודיה ניצן 052-8506519
מדרשותביכנ"ס אהל חנהפסגת זאב מזרחשלמהג20:00 נקבה  אודיה ניצן 052-8506519
מדרשותביכנ"ס נוה אברהםרמות גרקנאטיב,ד,עונג שבת20:45:00 נקבה  ליאל 052-2636220, מרים:054-7740900
שיעורי תורהמדרשית מחזיק ברכהקטמוןהשומר 15א, ד21:30:00 נקבהא-הלכות (היום כשרות המטבח), ד-אקטואליה, אמונה ובטחוןהרב משה חכםהבת הודיה נעימי 058-4200870
מדרשותמדרשית מחזיק ברכה, ביכנ"ס רשב"יקטמון, ליד צומת פתהשומר 15ד21:30 נקבה הרב משה חכם ורבניות שונותהודיה נעימי 058-4200870
חוגי ביתמשפ אברהמיגבעת זאבדוכיפת 14ד20:30:00 נקבהפרשת שבוע ואקטואליההרב מיכאל מלכהרבקה אברהמי 050-7955316
שיעורי תורהביכנ"ס חיי אדםנוה יעקבשד נוה יעקב ליד בלוק 6ד20:30 נקבהשלום בית וטהרת המשפחההרבנית יפה יונהיעל חיימוב 054-8409254
מדרשותביכנ"ס חיי אדםנוה יעקבשד נוה יעקב ליד בלוק 6 ד20:30 נקבההכנה לנישואין, מוסר והלכההרבנית מיכל בן אפריםיעל חיימוב 054-8409254
שיעורי תורהביכנ"ס ברית שלוםקטמוןהשומר 8ג21:00:0022:00:00זכראמונה, חיזוקהרב משה חכםהרב משה חכם 054-2008740
שיעורי תורהביכנ"ס ברית שלוםקטמוןהשומר 8ב ג ד20:00:0021:00:00זכראמונה, חיזוקהרב גבריאלהרב משה חכם 054-2008740
שיעורי תורהביכנ"ס בית יהודהקטמוןניתי הארבליה21:00:0023:00:00זכרגמרא, פרשת השבועהרב כפריהרב כפרי 052-7503019
שיעורי תורהישיבת אשרי האישבית וגןהחיד"א 31כל יום 09:30:00זכרמוסרהרב פולקהרב פולק 054-8405311
שיעורי תורהביכנ"ס חזון נחוםגילההמור 3, גילה אד19:45:0020:45:00זכרהלכה, השקפה, גמראהרב רונן לויהרב לוי 052-7632829
שיעורי תורהביכנ"ס עזרת תורהסנהדריה המורחבת ה18:30:0020:00:00זכרפרשת שבועהרב בן ציון וילדראורי רבינוביץ 054-8481100, 02-5863081
חברותותביכנ"ס חניכי הישיבותקטמוןיצחק שדה 7ב ד21:00:0022:30:00זכרחברותות הרב יחיאל רודמן 052-7632816
חוגי ביתביהכנ"ס קדושת הלוירמות ברח' דרך החורש מול גן הקיפודא ב ג ד  זכרמוסרהרב רונן, הרב אשכנזיהרב אשכנזי 052-7661881, 054-9526267
מדרשיות לנוערביכנ"ס משכן אברהםפסגת זאבאליהו מרידור 11ג19:00:0021:00:00זכרגמרא, חברותות, מוסר עדני אסי 050-4161641
חברותותמקלטגבעת זאברח' המכבים, ליד קופ"ח כלליתא - ה20:30:0021:30:00זכרחברותות זלמן דישון 052-7135955
שיעורי תורהביכנ"ס ברית שלוםקטמוןהשומר 8ב21:30:00 הכלשלום בית וחינוך ילדיםהרב משה חכםהבת הודיה נעימי 058-4200870
חוגי ביתמשפ' בן ישי יעקב ואפרתגילה אשבתאי הנגבי 69/22ד21:00:0022:30:00זכרשוניםמרצים שוניםבן ישי יעקב 050-4119309
מדרשותביכנ"ס קהילות יעקבנוה יעקבמרכז מסחרי ממתקים מול עמי חייםב20:30 נקבה  אילת שריקי 054-8419616
מדרשותמשפ שריקינוה יעקבמאיר בלבן 4/11ד20:45  נקבה  אילת שריקי 054-8419616
מדרשותמדרשהרמת אשכולמדבר סיני 16ג, ד19:0022:00נקבה  הרבנית סילביה קדוש 054-9442523, משרד: 02-5409940, 02-5829917
שיעורי תורהביהכנ"ס שבט הלוירמות בדרך החורשד19:00:0020:00:00זכרמוסרהרב ירון אשכנזיהרב יוסף אשכנזי 052-7661881
חוגי ביתמשפ מזרחי דליהגבעת זאביהושע בן נון 8ג20:30:00 נקבה גב דליה חזןמרים חמו 052-7632820
חוגי ביתמשפ רחמנין מעייןגבעת זאבהתאנה 5ג20:30:00 נקבהטהרת המשפחהגב פנינה בן פורתחמו מרים 052-7632820
חוגי ביתמשפ חיארמון הנציבדב גרונר 236ג20:30:00 נקבה מלכה קציןמלכה קצין 02-5322161
חוגי ביתמשפ אוחנן ליבנתגילהמרגלית 305ג20:30:00 נקבהפרשת שבוע והרבה הלכותגב אסתר כהןחיה בידרמן 053-3112313
חוגי ביתמשפ אדרי תמרגילההדבש 208ג20:30:00 נקבהפרשת שבועגב בידרמן רבקהחיה בידרמן 053-3112313
חוגי ביתמשפ אלפיה בתיהגילהרוזמרין 52ג20:30:00 נקבהפרשת שבוע, השקפה ועודגב חזי חגיתחיה בידרמן 053-3112313
חוגי ביתמשפ מורןגילהשבתאי הנגבי 61ג20:30:00 נקבהפרשת שבוע, אמונה, ונושאים שוניםגב הן מריםבידרמן חיה 053-3112313
מדרשותמדרשהרמת אשכולששת הימים 21א-ה  נקבה  גב רבקה טרופ 050-4105257
שיעורי תורהבית וגןחיד"א 31רביעי 19:30:00זכר  הרב דרור הראל 050-4119374
חברותותביהכנ"ס משכנות ישראלקטמוןאלעזר בן יאיר 11ג21:00:0022:15:00זכרחברותות הרב יחיאל רודמן 052-7632816
שיעורי תורהעיר גניםקרית מנחםרח' קוסטריקה 50ג22:00:0023:30:00זכרהלכה והשקפההרב פלא כפרי052-7503019
שיעורי תורהביהכנ"ס בית יהודהקרית משההשושנהא ד20:00:0022:00:00זכרמוסרידידיה וילינגרידידיה 050-4171151
מדרשותמשפ יוניסירמת אשכולששת הימים 51ג20:00 נקבה  דניאל הלל מרקוביץ 054-9261767
מדרשותכרגע אין קבוע-להתעדכן בהמשךמטרסדורף ג20:00:00 נקבה  פופלינגר הילה 050-4130396
מדרשותמדרשת רוניהרובע היהודיבית אל 9   נקבה  שרה כץ 052-7178724
שיעורי תורהגן ילדיםגילה ג20:3021:30נקבהמשתנהגב בת שבע מוצרילאה 052-7123958
חוגי ביתמשפ שרה עוזריקטמוןיוסי בן יועזר 51א20:15 נקבהמשתנההרבנית ציינוירטגב חנה 052-7632806
שימו לב, המידע מוגש כשירות לציבור, למערכת אין כל אחריות לטיב ואיכות השיעור ולאמינות ודיוק הפרטים כמבואר בתקנון מומלץ להתקשר טלפונית ולברר את מועדי שיעור התורה לפני ההגעה למקום
לא מצאת מקום ללמוד? חפש גם ב: חברותא | חוגי בית יהדות | ישיבות לחוזרים בתשובה | שיעורי תורה
מי אנחנו?
שיעורי תורה
ללמוד וללמד
ללמוד וללמד הינו אתר התנדבותי, מטרתינו לסייע במציאת שיעורים חברותא וקהילות תומכות למתחזקים, פרסום שיעורי תורה (לא מסחרי) באתר הינו חינם למטרת הכלל.