מדרשות ירושלים

רשימה מרוכזת של שיעורי תורה, חברותא, מדרשות כוללים וקבוצות לימוד באזור שחיפשת...

תוצאות חיפוש עבור הפרמטרים הבאים סוג פעילות > עיר > נושא הלימוד > מין המשתתפים > שם המרצה
יש שאלות אנחנו כאן שלח מייל

תוצאות חיפוש

סיווג שכונהכתובתימיםמשעהעד שעהמיועד לנושאמרצהטלפון איש קשרמפה
שיעורי תורההמנהל הקהילתי קרית יובלקרית יובלתורה ועבודה 10 (גבול בית וגן)ד'  נקבה3 שיעורים: 1.מענייני דיומא. 2. שיר השירים. 3.הלכות שבת1. הרב מרקוביץ. 2. הרבנית וקסברגר 3. הרב נויבירט. המחיר 15 ₪ ליוםמור 02-6427047 בין 3-6
שיעורי תורהרינת היונהרמת אשכולפארןא' ב' ג' ד'18:00:0020:30:00זכרלמתחילים - גמרא, הלכה ועוד, וכן למתקדמים, כולל יעוץהרב שרמןהרב שרמן 053-3110462, 02-5810463
חוגי ביתמשפ' קלאהר חומה ליכטנשטיין 13ג'20:30:00 נקבההבית היהודי גב' שרה ריטרשרה ריטר 050-4119318
מדרשיות לנוערבי"כ אביעזרגילה הסנונית 3א' ג' ה'20:30:0022:00:00זכרשעורי תורה מגוונים וחברותותשלומי דהן052-7644408
מדרשיות לנוערביכנ"ס זוהר מיכלהר חומהרח' זאב פלקא' ג' ה'20:00:0022:00:00זכרשעורי תורה מגוונים וחברותותיעקב בן תקוה 052-7644409
מדרשיות לנוערביכנ"ס זכור לאברהםפסגת זאב צפוןמזל טלה 1א' ג' ד'20:00:0022:00:00זכרשעורי תורה מגוונים וחברותותיעקב בן תקוה 052-7644409, 052-7639226
מדרשיות לנוערביכנ"ס זכות אבותרמת שרת ב' ד'20:00:0023:00:00זכרשעורי תורה מגוונים וחברותותיעקב בן תקוה 052-7644409
חוגי ביתמשפ' כהן יפהגבעת זאב שבט בנימין 48א'20:30:00 נקבהאקטואליהרותי חוריחמו מרים 052-7632820
חוגי ביתמשפ' אלפסיקטמון יוסי בן יועזר 47א'20:30:00 נקבהפרשת השבוע והלכותהרבנית יוכבד צינוירט 02-5370994חנה 052-7632806
חוגי ביתמשפ' שמאירמות אהרי טרומן בעליהד'21:00:0022:30:00זכרזוגיות וחינוך ילדיםהרב גלעד כליףישראל 054-7698403
חברותותבית המדרש אפיקים אור תורההר חוצביםהרטום 12א-ה 09:00:00זכרחברותות נתי בקר 0535311721
חברותותביהכנ"ס משכנות ישראלקטמוניםאלעזר בן יאיר 11ג'21:00:0022:15:00זכר  הרב יחיאל רודמן 052-7632816
חברותותביכנ"ס מאורות הגבעהגבעת זאברח' קידרון, חניון המרכז המסחריא' - ה'20:30:0022:30:00זכרחברותות עם יחס אישי וחם אלי פריד 052-7166690
חברותותביכנ"ס חיי אדםגבעון החדשהבכניסה לישובא' - ה'20:30:0022:00:00זכרחברותות אלי פריד 052-7166690
חוגי ביתגב' ג'יסלקרית יובלבוליביה 5ב19:00:00 נקבהפרשת השבוע והלכהסימה שטרן/ברכה כהןלוי תמר 052-7632604
חוגי ביתמשפ' לוי רוזהפסגת זאבמשה דיין 5א'20:30:00 נקבההבית היהודיחוה בן הרושבן הרוש 050-4119317
מדרשותגאולהדבורה הנביאה 7 17:00:00 נקבהמדרשה הרבנית פיינהנדלר 02-5829123
מדרשותמלחההאייל 6כל יום  נקבהמדרשה הרבנית ברנס 052-8693700
מדרשותגאולההישיבה 7א'- ד'  נקבהמדרשה הרבנית פרלין 052-7659352, 02-5835486
מדרשותבוכריםיחזקאל 41א' - ד'19:00:00 נקבהמדרשה הרבנית שושנה זית 052-7675755, הרב גבריאל 054-8400441, 052-3313624
מדרשותרמות 06רח' זלדה המשוררת 18א' - ד'  נקבהמדרשה הרבנית ויליגר 057-3150355, הרבנית תורג'מן 02-5373528 057-3140086
מדרשותהר נוףהקבלן 10 (בית יצחק 1)א' - ה'  נקבהמדרשה הרב מנת 052-7633620. ליצור קשר עם הרב לבירור התאמה. מחלקה אנגלית אביגיל 02-6514455
מדרשותמטרסדורףסורוצקין 35 בא'- ה'  נקבהמדרשה משרד 02-5386203 17.00-22.00, יעקב 052-2249955, מזכירה
מדרשותביכנ"ס שערי תורהרמת שלמהפנימיה:רח' לובביץ מול מס' 36, לימודים: קלונימוס 8א'-ד'  נקבהמדרשה הרב הלפר 052-7183103, גב' יהודית 052-7605974
מדרשותהר נוףקצנלבוגן 81א' ד'  נקבהמדרשה הרבנית פייגי 052-8377759, הרבנית אורלי 052-7141020
שיעורי תורהביכנ"ס אור ישראל בן יהודה 5 ק"ב במדרחובה' 12:00:00זכרהלכההרב עובדיה יוסףשלום 052-7133464
מדרשיות לנוערביכנ"ס משכן הללפסגת זאברחק הולצברגד'20:45:0022:15:00זכרגמראהרב צבי חסיןחסין 052-7632817
שיעורי תורהפיקוד מרכז נוה יעקבנוה יעקב כל יום12:45:0013:30:00זכרגמרא, מוסר, פרשת השבועהרב דוד פיילרחסין 052-7632817
חוגי ביתמשפ' שמאירמות אהרי טרומן בעליהא'20:00:0021:00:00זכרהלכה ומוסרהרב גלעד כליףישראל 054-7698403
חוגי ביתמשפ' שמאירמות אהרי טרומן בעליהליל שבת22:00:0023:30:00זכרעונג שבת - פרשת שבוע, השקפה, אקטואליההרב גלעד כליף, הרב אורי כהןישראל 054-7698403
מדרשיות לנוערביכנ"ס קהילות יעקבנוה יעקב במרכז המסחרי, מול הדוארה'20:00:0022:00:00זכר  שמחה שמחיוב 054-3105305
שיעורי תורהבחנותפסגת זאבמשה דיין 64א'21:00:0022:00:00זכרגמראהרב קניגהרב צבי חסין 052-7632817
שיעורי תורהבית יצחקפסגת זאבגבירצמןא'21:00:0022:00:00זכרגמראהרב משה כהןהרב צבי חסין 052-7632817
מדרשיות לנוערביכנ"ס ע"ש שי עגנוןארנונהלייב יפה 11ב' ד'20:00:0022:00:00זכראקטואליה, פרשת שבועדניאל בן חמו דניאל 052-7644420
מדרשיות לנוערביכנ"ס זכור לאברהםמלחהרח' הנמר 2א' ג'20:45:0022:30:00זכראקטואליהדניאל בן חמו052-7644420
מדרשיות לנוערויען שמואלגבעת מרדכימן 7ב' ד'20:00:0022:00:00זכראקטואליה, פרשת שבועישראל יפרח054-4903342
חברותותביהכנ"ס זכור לאברהםנוה יעקברח' ויקטור ויוליוסכל השבוע20:00:0021:00:00זכרחברותות ישראל רווח 052-7699595
חוגי ביתמשפ' פסו רחלפסגת זאבונטורה 9ב'  נקבהאקטואליה, הבית היהודי, עבודת המידות, הלכה, הסבר מסודר על תהיליםרחל בן חמורחל בן חמו 050-4119384
חוגי ביתמשפ' אילוז דליהקרית יובלברזיל 103א'20:30:00 נקבהפרשת שבוע ואקטואליהחנה בניטהחנה 050-4119387
מדרשותבית משפ' שורתיגילההמרגלית 302/30ב' ד'20:00:00 נקבהמדרשה רכזת-נועה סתו 052-4744040שירן שורתי 050-9676600, עונג שבת:חן:052-5044493
שיעורי תורהביכנ"ס הצריף -אליהו הנביאארמון הנציבשלמה בן יוסף 10ג'20:30:00 נקבה מנוחה מזיערוחמה קרשינסקי 052-7669880
חוגי ביתמשפ' לוי יפהקרית יובלזנגויל 11ב'19:00:00 נקבה זהבה עוזרי/אסתר קוממילוי תמר 052-7632604
שיעורי תורהמרכז חיבהניותהרצוג 75ג'20:00:00 הכלזוגיות, מודעות,משמעות החייםמרצים משתנים שרה 050-4119295 בשעות הבוקר, אביאל 055-6654011
חברותותביכנ"ס יקהל שלמהקטמוןר' יוסי בן יועזרג'20:30:0022:30:00זכרהלכההרב מרדכי פרץהרב פרץ 054-8486016
שיעורי תורהחדר שיעורים של בית מנחם ישיבת מירא' ב' ג'21:30:0022:30:00זכרהלכה והשקפההרב יצחק מילרהרב מילר 054-8406578
שיעורי תורהמשכן יוסףקטמוןשמעוני 20ד'21:00:0022:30:00זכרגמרא, הלכה, סיפורי צדיקיםהרב יוסף אשכנזיהרב אשכנזי 052-7632816
חברותותביכנ"ס ברית שלוםקטמוןהשומר 8א'- ה'17:20:0021:00:00זכרכל נושאחברותות ושיעוריםהרב משה חכם 054-2008740
שיעורי תורהביכנ"ס ברית שלוםקטמוןהשומר 8ב'21:00:0022:00:00הכלזוגיות וטהרת המשפחההרב משה חכםהרב משה חכם 054-2008740
חברותותביכנ"ס ברית שלוםקטמוןהשומר 8שבת16:00:0017:15:00הכלפרשת שבוע והלכההרב משה חכםהרב משה חכם 054-2008740
שיעורי תורהישיבת אשרי האישבית וגןהחיד"א 31ב18:45:0019:45:00זכרשיחות מוסרהרב יוסף בן פורתהרב אבידן פולק 054-8405311
שיעורי תורהביכנ"ס שערי עזראארמון הנציבדוד רזיאל 2א'- ה'18:00:0019:15:00זכרהלכה וגמראהרב אהרון ביטוןהרב ביטון 057-3185050
מדרשיות לנוערביכנ"ס שערי עזראארמון הנציבדוד רזיאל 2א' ג'20:30:0022:00:00זכרמגווןבקבוצותהרב יוסף לוי 050-4147310
שיעורי תורהביכנ"ס שערי עזראארמון הנציבדוד רזיאל 2מוצאי שבת  זכר גמראהרב יוסף לויהרב יוסף לוי 050-4147310
חברותותביכנ"ס רינת בית דוד (סיבוני)קטמוןיוסי בן יועזרא' ג'20:15:0021:15:00זכרגמרא, פרשת שבוע, הלכהחברותות עם אברכיםהרב כפרי 052-7503019
חברותותביכנ"ס חזון נחוםגילההמור 3, גילה אג'20:00:0022:00:00זכרחברותות אורי גלר 054-8415135
שיעורי תורהביכנ"ס חזון נחוםגילההמור 3, גילה אג'20:45:0021:30:00זכרהשקפההרב פנחסוביץאורי גלר 054-8415135
חברותותביכנ"ס חיי אדםנוה יעקבשד' נוה יעקב ליד בלוק 6א' ב'19:30:0021:30:00זכרחברותות הרב חיימוב 054-8409253, 02-6240963
שיעורי תורהביכנ"ס חיי אדםנוה יעקבשד' נוה יעקב ליד בלוק 6ליל שבת21:00:0022:00:00זכרפרשת שבועהרב אלירן אצילובהרב חיימוב 054-8409253, 02-6240963
שיעורי תורהביכנ"ס חיי אדםנוה יעקבשד' נוה יעקב ליד בלוק 6שבת14:00:0016:00:00זכרפרשת שבוע והלכותהרב חיימוב, רב בית הכנסתהרב חיימוב 054-8409253, 02-6240963
חברותותביכנ"ס משכן שרגא, בעזרת נשיםרמות אשיבת ציון 10א' - 'ה21:00:0022:15:00זכרחברותות יעקב שוב 054-8415130, 02-5713935
חברותותביכנ"ס משכן שרגא, בעזרת נשיםרמות אשיבת ציון 10ה'21:00:0022:15:00זכרהלכות שבתהרב יעקב שוביעקב שוב 054-8415130, 02-5713935
שיעורי תורהביכנ"ס עזרת תורהסנהדריה המורחבת כל יום21:30:0022:00:00זכרהלכה, מוסר, פרשת שבועהרב בן ציון וילדראורי רבינוביץ 054-8481100, 02-5863081
חברותותביכנ"ס עזרת תורהסנהדריה המורחבת כל יום20:00:0021:30:00זכרחברותות אורי רבינוביץ 054-8481100, 02-5863081
שיעורי תורהכולל פתחי תשובהגילהבן אליעזר 87כל יום19:00:0021:30:00זכרהלכה, מוסר, גמראהרב ערן, הרב גלעד חייםהרב אמנון בן חמו 052-4895706
חוגי ביתמשפ' כהןרמות בזרחי 4ב'19:00:0021:00:00זכרפרשת שבוע, הלכות ועודהרב מרדכי פרץהרב פרץ 054-8486016
חברותותישיבת אור שמחעזרת תורהאבן האזל 22א' - ה' 10:00:00זכרחברותות בגמרא הרב ברוך רום 052-7690664
שיעורי תורהאפיקיםהגבעה הצרפתיתלחי 18א' - ד'17:00:0022:00:00זכרמגווןחברותות ושיעוריםהרב זאב גייזלר 052-5610126, 02-6519724
חברותותביכנ"ס כרם שלמההר חומהמרינוב 8ב' ד'20:30:0022:00:00זכרחברותות עם אברכיםע"י "לב לאחים" 
שיעורי תורהביכנ"ס שבט הלוירמות בדרך החורשא' ב' ג'19:30:0020:30:00זכרמוסרהרב ירון אשכנזיהרב יוסף אשכנזי 052-7661881, 054-9526267
חוגי ביתגילההגננת 238/31ג'20:30:0022:30:00זכרהלכה והשקפההרב רחמים יערירונן לוי 052-7632829
מדרשיות לנוערביכנ"ס משכן אברהםפסגת זאבאליהו מרידור 11א'19:00:0021:00:00זכר  עדני אסי 050-4161641
שיעורי תורהביכנ"ס משכן שמואלגבעת מרדכיגולד 4כל ערב21:00:0022:00:00זכרמגווןמרצים שונים054-4903342 ישראל יפרח
שיעורי תורהביכנ"ס הרמב"םקרית יובלפלורנטין 36ב'20:45:0022:15:00זכרמוסרהרב ארון רונןהרב רונן 050-7306361
שיעורי תורהביכנ"ס מאורות הגבעהגבעת זאברח' קידרון, חניון המרכז המסחריה'20:30:0022:00:00זכרמוסרהרב אהרון רונן050-7306361, קובי סולמון 050-2487806
חוגי ביתמשפ' לוי תמרגבעת זאבהגיא 21ג'21:00:00 נקבהפרשת שבוע והלכות שבתנאוה בעדניחמו מרים 052-7632820
חוגי ביתמשפ' בן נוןגילהשלמה דרגה 36א'21:00:00 נקבהכוחות הנפש של האשהגב' שרה ריטרשרה ריטר 050-4119318
מדרשותביכנ"ס תפארת ציון ושרההר חומההרב מן ההר 20ב' ד', עונג שבת20:15:00 נקבהמדרשה עינת:055-6700686,
מדרשותביכנ"ס זכות אבותרמת שרתפרץ ברנשטיין 3ב' ד'20:00:00 נקבהמדרשה סתו 050-4750150
מדרשותמבנה מדרשת רחלבית ישראל - בוכריםבן ציון גול 7א' ה'20:00:00 נקבהמדרשה הרבנית ורד קוגמן 02-5823714
מדרשותביכנ"ס שבחי בניםגבעת זאבקידרון 1, נוה מנחםב' ד' עונג שבת20:30:00 נקבהמדרשה שגית:053-3127111
שיעורי תורה בן יהודה 26ד'20:30:0022:30:00הכלאקטואליה וזוגיותמרצים משתניםדליה 058-4119389
מדרשותביכנ"ס כתמר יפרחקרית יובלגואטמלה 29מוצאי שבת21:00:00 נקבהמדרשה פופלינגר הילה 02-6416337, 050-4130396
שיעורי תורהגבעת זאבגבעת זאב פרטים והרשמה 02-5373413כרגע בהפסקה  נקבההעצמה אישית מתוך מסילת ישרים, דיונים ושאלות אישיותתהילה ברנד02-5373413 ערכים מחלקה אקדמאית
שיעורי תורהביכנ"ס חזון נחוםגילההמור 3א'20:30:00 נקבההלכה והשקפהגב' פנחסוביץהרב אורי גלר:054-8415135
שיעורי תורהביכנ"ס ברית שלוםקטמוןהשומר 8שבת  הכלשבת-פרשת שבוע, הלכה אקטואליתהרב משה חכםהודיה נעימי 058-4200870
מדרשותביכנ"ס נועם פתפתרח' ברל לוקר 27ב' ד'20:30:00 נקבהמדרשה ליהי 052-7730135
מדרשותמשפ' ניצןפסגת זאב מרכז ב' ד' מוצ"ש [ליל שבת לברר אצל אילה 052-786442520:00:00 נקבהמדרשה אודיה ניצן 052-8506519
מדרשותביכנ"ס אהל חנהפסגת זאב מזרחרח' שלמהג'20:00:00 נקבהמדרשה אודיה ניצן 052-8506519
מדרשותביכנ"ס נוה אברהםרמות גרח' רקנאטיב' ד' עונג שבת20:45:00 נקבהמדרשה ליאל 052-2636220, מרים:054-7740900
שיעורי תורהביכנ"ס רשב"יקטמוןהשומר 15א' ד'21:30:00 נקבהא - הלכות (כיום כשרות המטבח), ד- פרשת שבוע אקטואליההרב משה חכם ורבניות שונותהודיה נעימי 058-4200870
מדרשותליד צומת פת, מדרשת מחזיק ברכה ביכנ"ס רשב"יקטמוןהשומר 15ד'  נקבהמדרשההרב משה חכם ורבניות שונותהודיה נעימי 054-4200870
חוגי ביתמשפ' אברהמיגבעת זאבדוכיפת 14ד'20:30:00 נקבהפרשת שבוע ואקטואליההרב מיכאל מלכהרבקה אברהמי 050-7955316
שיעורי תורהביכנ"ס חיי אדםנוה יעקבשד' נוה יעקב ליד בלוק 6ד'21:00:00 נקבההבית היהודי, מוסר והלכההרבניות יפה יונה ומיכל בן אפריםיעל חיימוב 054-8409254
שיעורי תורהביכנ"ס חיי אדםנוה יעקבשד' נוה יעקב ליד בלוק 6 ד'21:00:00 נקבהמדרשההרבניות צביה דני ומיכליעל חיימוב 054-8409254
שיעורי תורהביכנ"ס ברית שלוםקטמוןהשומר 8ג'21:00:0022:00:00זכראמונה, חיזוקהרב משה חכםהרב משה חכם 054-2008740
שיעורי תורהביכנ"ס ברית שלוםקטמוןהשומר 8ב' ג' ד'20:00:0021:00:00זכראמונה, חיזוקהרב גבריאלהרב משה חכם 054-2008740
שיעורי תורהמדרשיהקטמוןהשומר 15א' ג' ה'  נקבהמגווןמרצים שוניםהרבנית מרים חכם 054-2008750
שיעורי תורהביכנ"ס בית יהודהקטמוןניתי הארבליה'21:00:0023:00:00זכרגמרא, פרשת השבועהרב כפריהרב כפרי 052-7503019
שיעורי תורהישיבת אשרי האישבית וגןהחיד"א 31כל יום 09:30:00זכרמוסרהרב פולקהרב פולק 054-8405311
שיעורי תורהביכנ"ס חזון נחוםגילההמור 3, גילה אד'19:45:0020:45:00זכרהלכה, השקפה, גמראהרב רונן לויהרב לוי 052-7632829
שיעורי תורהביכנ"ס עזרת תורהסנהדריה המורחבת ה'18:30:0020:00:00זכרפרשת שבועהרב בן ציון וילדראורי רבינוביץ 054-8481100, 02-5863081
חברותותביכנ"ס חניכי הישיבותקטמוןיצחק שדה 7ב' ד'21:00:0022:30:00זכרחברותות הרב יחיאל רודמן 052-7632816
חוגי ביתביהכנ"ס קדושת הלוירמות ברח' דרך החורש מול גן הקיפודא' ב' ג' ד'  זכרמוסרהרב רונן, הרב אשכנזיהרב אשכנזי 052-7661881, 054-9526267
מדרשיות לנוערביכנ"ס משכן אברהםפסגת זאבאליהו מרידור 11ג'19:00:0021:00:00זכרגמרא, חברותות, מוסר עדני אסי 050-4161641
חברותותמקלטגבעת זאברח' המכבים, ליד קופ"ח כלליתא' - ה'20:30:0021:30:00זכרחברותות זלמן דישון 052-7135955
שיעורי תורהביכנ"ס ברית שלוםקטמוןהשומר 8ב'  הכלשלום בית וחינוך ילדיםהרב משה חכםהבת הודיה נעימי 058-4200870
חוגי ביתמשפ' בן ישי יעקב ואפרתגילה אשבתאי הנגבי 69/22ד'21:00:0022:30:00זכרשוניםמרצים שוניםבן ישי יעקב 050-4119309
מדרשותבית משפ' אטינגרארמון הנציבאנוסי משהד 5/7ד'20:00:00 נקבהמדרשה אור אטינגר 054-2429032
מדרשותביכנ"ס קהילות יעקבנוה יעקבמרכז מסחרי ממתקים מול אמי חייםב'20:30:00 נקבהמדרשה אילת שריקי 054-8419616
מדרשותבית משפ' שריקינוה יעקבמאיר בלבן 4/11ד' וליל שבת - עונג שבת20:30:00 נקבהמדרשה אילת שריקי 054-8419616
מדרשותנודדגילה ב ג'19:45:00 נקבהמדרשהמרצים שוניםישראלי שרה 050-4119096
מדרשותרמת אשכולמדבר סיני 16א' - ה'  נקבהמדרשה הרבנית סילביה קדוש 054-9442523, משרד: 02-5409940, 02-5829917
שיעורי תורהביהכנ"ס שבט הלוירמות בדרך החורשד'19:00:0020:00:00זכרמוסרהרב ירון אשכנזיהרב יוסף אשכנזי 052-7661881
חוגי ביתמשפ' מזרחי דליהגבעת זאביהושע בן נון 8ג'20:30:00 נקבה דליה חזןחמו מרים 052-7632820
חוגי ביתמשפ' רחמנין מעייןגבעת זאבהתאנה 5ג'20:30:00 נקבהטהרת המשפחהפנינה בן פורתחמו מרים 052-7632820
חוגי ביתמשפ' חיארמון הנציבדב גרונר 231ג'20:30:00 נקבה מלכה קציןקצין מלכה 02-5322161
חוגי ביתמשפ' אוחנן ליבנתגילהמרגלית 305ג'20:30:00 נקבהפרשת שבוע והרבה הלכותשושי ורבידרמן חיה 053-3112313
חוגי ביתמשפ' אדרי תמרגילהרח' הדבש 208ג'20:30:00 נקבהפרשת שבועבידרמן רבקהבידרמן חיה 053-3112313
חוגי ביתמשפ' אלפיה בתיהגילהרוזמרין 52ג'20:30:00 נקבההכל, מסיבות, הפרשת חלהחזי חגיתבידרמן חיה 053-3112313
חוגי ביתמשפ' קרין חיהגילההרדןף 582ג'20:30:00 נקבהנושאים שונים, מסיבות, הפרשת חלהכוכבהבידרמן חיה 053-3112313
חוגי ביתמשפ' מורןגילהשבתאי הנגבי 61ג'20:30:00 נקבהפרשת שבוע, אמונה, ונושאים שוניםכהן מריםבידרמן חיה 053-3112313
חוגי ביתאצל רבקה בן אמוגילההצלב 422ג'20:30:00 נקבהפרשת שבוע, אמונה, ונושאים מתחלפיםשנור שרהבידרמן חיה 053-3112313
מדרשותרמת אשכולששת הימים 21א' - ד'  נקבהמדרשה רבקה טרופ 050-4105257
שיעורי תורהבית וגןחיד"א 31רביעי 19:30:00זכר  הרב דרור הראל 050-4119374
חברותותביהכנ"ס משכנות ישראלקטמוןאלעזר בן יאיר 11ג'21:00:0022:15:00זכרחברותות הרב יחיאל רודמן 052-7632816
שיעורי תורהעיר גניםקרית מנחםרח' קוסטריקה 50ג'22:00:0023:30:00זכרהלכה והשקפההרב פלא כפרי052-7503019
שיעורי תורהביהכנ"ס בית יהודהקרית משההשושנהא' ד'20:00:0022:00:00זכרמוסרידידיה וילינגרידידיה 050-4171151
מדרשותמשפ' יוניסירמת אשכולששת הימים 51ג'20:00:00 נקבהמדרשה דניאל הלל מרקוביץ 054-9261767
מדרשותביכנ"ס של הרב עמאררמת אשכולמיצרי טיראןד'20:00:00 נקבהמדרשה דניאל הלל מרקוביץ 054-9261767
מדרשותבי"סמטרסדורףאליאבג'20:00:00 נקבהמדרשה פופלינגר הילה 050-4130396
מדרשותמדרשת רוניהרובע היהודיבית אל 9   נקבהמדרשה שרה כץ 052-7178724, רותי דרורי 052-7647800
שימו לב, המידע מוגש כשירות לציבור, למערכת אין כל אחריות לטיב ואיכות השיעור ולאמינות ודיוק הפרטים כמבואר בתקנון מומלץ להתקשר טלפונית ולברר את מועדי שיעור התורה לפני ההגעה למקום
לא מצאת מקום ללמוד? חפש גם ב: חברותא | חוגי בית יהדות | ישיבות לחוזרים בתשובה | שיעורי תורה
מי אנחנו?
שיעורי תורה
ללמוד וללמד
ללמוד וללמד הינו אתר התנדבותי, מטרתינו לסייע במציאת שיעורים חברותא וקהילות תומכות למתחזקים, פרסום שיעורי תורה (לא מסחרי) באתר הינו חינם למטרת הכלל.