מדרשות נתניה

רשימה מרוכזת של שיעורי תורה, חברותא, מדרשות כוללים וקבוצות לימוד באזור שחיפשת...

תוצאות חיפוש עבור הפרמטרים הבאים סוג פעילות > עיר > נושא הלימוד > מין המשתתפים > שם המרצה
יש שאלות אנחנו כאן שלח מייל

תוצאות חיפוש

סיווג שכונהכתובתימיםמשעהעד שעהמיועד לנושאמרצהטלפון איש קשרמפה
שיעורי תורהישיבת מאור ישראל רח' שטרית- ק. נורדאוכל יום17:30:0021:00:00זכרגמרא דף היומיהרב חיים כחלוןהרב רוזנברג 050-4111365
שיעורי תורהביכנ"ס אגודת שלום [של הפרסים] שכ' דורא, הנביאיםכל יום18:30:0020:00:00זכרגמרא ומוסרהרב אליהו דוק 052-2567103רונן 050-3637003
שיעורי תורהבי"כ זכור לדוד  רח' החלוצים 8כל יום10:00:0012:00:00זכרגמראהרב נח בן עמי 09-8820559, 054-2450015
שיעורי תורהבי"כ סגולה שכונת בן ציון רח' אבן גבירולכל יום18:00:0019:00:00זכרהלכה - למתקדמיםהרב יובל מחפוד054-8063111
שיעורי תורהבי"כ זכור לדוד  רח' החלוצים 8א' - ה'19:00:0021:00:00זכרגמראהרב נח בן עמי 09-8820559, 054-2450015
שיעורי תורהביכנ"ס בית יוסף עירקים  ב' ד'20:15:0021:30:00זכר אקטואליההרב איתי שמן052-7121616
שיעורי תורהבי"כ סגולה שכונת בן ציון רח' אבן גבירולכל יום09:30:0012:30:00זכרמגווןהרב אלימלך קובני050-5670099
שיעורי תורהבי"כ סגולה שכונת בן ציון רח' אבן גבירולא ב ד ה19:00:0020:00:00זכרגמראהרב יובל מחפוד054-8063111
שיעורי תורהביכ"ס של אשכנזים בכולל של הרב שלוש בובליק 16כל יום20:30:0022:30:00זכרגמרא והלכהרבנים שוניםאמנון 052-3841991
שיעורי תורהבית לב לאחים ברקת 2ה'21:10:0022:00:00הכלפרשת השבוע הרב נחמן הירשוביץהרב אהרון רייזמן 052-7632800
שיעורי תורהבית לב לאחים ברקת 2א'21:00:0022:00:00הכלמגוון נושאיםרבנים שוניםהרב אהרון רייזמן 052-7632800
מדרשיות לנוערבית כנסת שערי ציון הרב קוק 77ב' ד' ה'21:00:0022:00:00זכרנושאים שוניםהרב ניר ברנס050-3322613
חוגי ביתמשפ' שמן העליה 5/2ליל שבת  זכרפרשת שבוע ואקטואליההרב איתי שמן052-7121616
שיעורי תורהבית לב לאחים ברקת 2א' 12:00:00נקבההרצאות בנושאים שוניםהרבנית יום טוב09-8892000
שיעורי תורהבית לב לאחים ברקת 2ד'21:00:00 נקבהמודעות, הבית היהודיהרבנית שולמית פישר09-8892000
שיעורי תורהבית לב לאחים ברקת 2ב'  נקבהאמונה ובטחוןהרבנית נרקיס פרקש09-8892000
יעוץ והכוונה הימלפרב    מידע על שיעורי תורה וחברותות 054-8108844
חברותותסניף של מאור ישראל שכ' נאות גולדהכל יום09:30:0013:00:00זכרלימוד בחברותות הרב רוזנברג 050-4111365
מדרשיות לנוערבית כנסת שערי ציון הרב קוק 77ליל ש בת 22:00:00זכרעונג שבת, פרשת שבועהרב ניר ברנס050-3322613
מדרשיות לנוערביכנ"ס עץ החיים רזניק דוד 3ליל שבת 22:00:00זכרמוסררבנים מתחלפיםהרב שמעון 052-5610290
מדרשיות לנוערמקלט אור ישראלי שרעבי 8א'- ה'  זכרמגווןהרב מימון והרב בן משהיובל מגוז 057-3165431
שיעורי תורהמרכז תורני מקדש מרדכי אברהם שפירא 12א' - ה'21:00:0022:00:00זכרמגווןרבנים מתחלפיםמוטי פוקס 052-7646199
שיעורי תורהבית כנסת מאור ישראל נאות גולדה, קרית נורדאו   זכרכולל בעלי בתים, מגיד שיעורים מעוליםשוניםישראל רוזנברג 052-7676414
שיעורי תורהביכנ"ס בסוף הרחוב רח' יוחנן הסנדלר, שכ' גן ברכהה'20:00:00 נקבהפרשת השבוע הרב טל משאשמעיין יעקב 050-3509603
שיעורי תורהבית לב לאחים ברקת 2א' ב' ה'19:30:0021:00:00זכרגמרא למתחיליםהרב ראדיןהרב אהרון רייזמן 052-7632800
שיעורי תורהאולם בי"ס עוזיאל אייזיק רמבה 8ה'20:30:0021:30:00הכלפרשת שבוע ומוסרהרב רפאל רוביןעוז עזר 052-4340144
שיעורי תורהביכנ"ס שערי רחמים יאיר 17ב' ג'20:45:00 נקבהב - מידות ודרך ארץ, ג'- מוסר והלכהב' - הרב למוזי, ג'- הרב רובין ועודרעות עזר 050-9159259
מדרשות בן ציון 27ד'21:30:00 נקבהמדרשה אורגובי צפנת 052-7139077
מדרשות שלונסקי 46ג' ה'  נקבהמדרשה יהושע מורן 054-4583889
שיעורי תורהישיבת נר רחמים[הרב משה בן משה] רמת חן, אבן עזרא 4ליל שבת  הכלפרשת השבוע ומוסרהרב רפאל רוביןרעות עזר 050-9159259
שיעורי תורה זלמן שניאור 5כל יום. בליל שבת עונג שבת22:00:00 זכרשיעורים כללייםהרב יוחנן סבירהרב יוחנן סביר 052-4577890
מדרשותבית כנסת בתוך בניןדורהפתח תקוה 75ד'21:00:00 נקבהמדרשה יפית כביר 058-3277877
שיעורי תורהביכנ"ס מקור חיים רמת חן, פתח תקוה 111ג'21:00:00 נקבהזוגיות, שלום בית מוריה 058-3231308
שיעורי תורהבית לב לאחים ברקת 2ג' אחת לשבועיים  נקבההשקפההרבנית נרקיס פרקש09-8892000
שיעורי תורהבית לב לאחים ברקת 2א'19:00:00 נקבהנושאים שוניםמאיה ארביב09-8892000
שיעורי תורהבית לב לאחים ברקת 2ג'19:00:00 נקבהמגווןהרב אזרחי09-8892000
שיעורי תורהבית לב לאחים ברקת 2ג'20:15:00 נקבהשבתנרקיס פרקש09-8892000
חוגי ביתמשפחת ונטורה דרך הפארק 13ג' אחת לשבועיים20:30:00 הכל  דוד 050-8676424
שיעורי תורהבי"ס עוזיאל, הכיל הספורט אייזיק 8ה'20:30:00 הכלפרשת השבועהרב רפאל רוביןרעות עזר 050-9159259
מדרשיות לנוערבי"ס עוזיאל, היכל הספורט אייזיק 8ד'20:45:00 הכלמדרשההרב רפאל רוביןרעות עזר 050-9159259
מדרשיות לנוערשכ' בן ציון, דירה קומת קרקע בן ציון 28א' ד'21:30:00 נקבהמדרשה מוריה 058-3231308
מדרשיות לנוערביכנ"ס עץ החיים רזניק דוד 3א' ג' ה'20:30:0022:00:00זכרשיעור בגמרא הרב שמעון 052-5610290
שיעורי תורהביכנ"ס חסד ואמת עובדיה בן שלום 1א' ב' ג' ד'20:00:00 זכרפרקי א בות ועודהרב רפאל רוביןעוז עזר 052-4340144
שימו לב, המידע מוגש כשירות לציבור, למערכת אין כל אחריות לטיב ואיכות השיעור ולאמינות ודיוק הפרטים כמבואר בתקנון מומלץ להתקשר טלפונית ולברר את מועדי שיעור התורה לפני ההגעה למקום
לא מצאת מקום ללמוד? חפש גם ב: חברותא | חוגי בית יהדות | ישיבות לחוזרים בתשובה | שיעורי תורה
מי אנחנו?
שיעורי תורה
ללמוד וללמד
ללמוד וללמד הינו אתר התנדבותי, מטרתינו לסייע במציאת שיעורים חברותא וקהילות תומכות למתחזקים, פרסום שיעורי תורה (לא מסחרי) באתר הינו חינם למטרת הכלל.