רשימה מרוכזת של שיעורי תורה, חברותא, מדרשות כוללים וקבוצות לימוד באזור שחיפשת...

תוצאות חיפוש עבור הפרמטרים הבאים סוג פעילות > עיר > נושא הלימוד > מין המשתתפים > שם המרצה
יש שאלות אנחנו כאן שלח מייל

תוצאות חיפוש

סיווג שכונהכתובתימיםמשעהעד שעהמיועד לנושאמרצהטלפון איש קשרמפה
מדרשותבית לב לאחיםמרכזברקת 2א, ג, ד19:00:0021:00:00נקבה  רחלי בוחבוט 054-8436399, שרה מקמל 052-7632641
שיעורי תורהישיבת מאור ישראל רח' שטרית- ק. נורדאוכל יום17:30:0021:00:00זכרגמרא דף היומיהרב חיים כחלוןהרב רוזנברג 050-4111365
שיעורי תורהביכנ"ס אגודת שלום [של הפרסים] שכ' דורא, הנביאיםכל יום18:30:0020:00:00זכרגמרא ומוסרהרב אליהו דוק 052-2567103רונן 050-3637003
שיעורי תורהבי"כ זכור לדוד  רח' החלוצים 8כל יום10:00:0012:00:00זכרגמראהרב נח בן עמי 09-8820559, 054-2450015
שיעורי תורהבי"כ סגולה שכונת בן ציון רח' אבן גבירולכל יום18:00:0019:00:00זכרהלכה - למתקדמיםהרב יובל מחפוד054-8063111
שיעורי תורהבי"כ זכור לדוד  רח' החלוצים 8א - ה19:00:0021:00:00זכרגמראהרב נח בן עמי 09-8820559, 054-2450015
שיעורי תורהביכנ"ס בית יוסף עירקים  ב ד20:15:0021:30:00זכר אקטואליההרב איתי שמן052-7121616
שיעורי תורהבי"כ סגולה שכונת בן ציון רח' אבן גבירולכל יום09:30:0012:30:00זכרמגווןהרב אלימלך קובני050-5670099
שיעורי תורהבי"כ סגולה שכונת בן ציון רח' אבן גבירולא ב ד ה19:00:0020:00:00זכרגמראהרב יובל מחפוד054-8063111
שיעורי תורהביכ"ס של אשכנזים בכולל של הרב שלוש בובליק 16כל יום20:30:0022:30:00זכרגמרא והלכהרבנים שוניםאמנון 052-3841991
שיעורי תורהבית לב לאחים ברקת 2ה21:00:0022:00:00הכלפרשת השבוע הרב נחמן הירשוביץהרב אהרון רייזמן 052-7632800
שיעורי תורהבית לב לאחים ברקת 2א21:00:0022:00:00הכלמגוון נושאיםרבנים שוניםהרב אהרון רייזמן 052-7632800
מדרשיות לנוערבית כנסת שערי ציון הרב קוק 77ב ד ה21:00:0022:00:00זכרנושאים שוניםהרב ניר ברנס050-3322613
חוגי ביתמשפ' שמן העליה 5/2ליל שבת  זכרפרשת שבוע ואקטואליההרב איתי שמן052-7121616
שיעורי תורהבית לב לאחים ברקת 2א11:00 בבוקר12:00:00נקבההרצאות בנושאים שוניםהרבנית יום טוב09-8892000
מדרשותמדרשה רזניק 3ב-רק לנערות, ג וליל שבת-גם לנעריםב-20:00, ג-21:0022:00הכל  גב אורנה אסוס 052-5610290
שיעורי תורהבית לב לאחים ברקת 2ב10:30 בבוקר נקבהאמונה ובטחוןהרבנית נרקיס פרקש09-8892000
שיעורי תורהארגון בואי בשלום     נקבה  גב שרית דיין 054-8416709
יעוץ והכוונה הימלפרב    מידע על שיעורי תורה וחברותות 054-8108844
חברותותסניף של מאור ישראל שכ' נאות גולדהכל יום09:30:0013:00:00זכרלימוד בחברותות הרב רוזנברג 050-4111365
מדרשיות לנוערבית כנסת שערי ציון הרב קוק 77ליל ש בת 22:00:00זכרעונג שבת, פרשת שבועהרב ניר ברנס050-3322613
מדרשיות לנוערביכנ"ס עץ החיים רזניק דוד 3ליל שבת 22:00:00זכרמוסררבנים מתחלפיםהרב שמעון 052-5610290
מדרשיות לנוערמקלט אור ישראלי שרעבי 8א- ה  זכרמגווןהרב מימון והרב בן משהיובל מגוז 057-3165431
שיעורי תורהמרכז תורני מקדש מרדכי אברהם שפירא 12א - ה21:00:0022:00:00זכרמגווןרבנים מתחלפיםמוטי פוקס 052-7646199
שיעורי תורה רזניק 3ד20:0021:30נקבהטהרת המשפחה גב אורנה אסוס 052-5610290
שיעורי תורהבית כנסת מאור ישראל נאות גולדה, קרית נורדאו   זכרכולל בעלי בתים, מגיד שיעורים מעוליםשוניםישראל רוזנברג 052-7676414
שיעורי תורהביכנ"ס בסוף הרחובגן ברכהיוחנן הסנדלרה20:00:00 נקבהפרשת השבוע הרב טל משאשהשיעור לא עודכן! איש הקשר אינו עונה. מעיין יעקב 050-3509603
שיעורי תורהבית לב לאחים ברקת 2א ב ה19:30:0021:00:00זכרגמרא למתחיליםהרב ראדיןהרב אהרון רייזמן 052-7632800
שיעורי תורהביכנ"ס שערי רחמים יאיר 17ב, ג21:00 נקבהב-מידות ודרך ארץ, ג-מוסר והלכהב-הרב למוזי, ג-הרב רובין ועודרעות עזר 050-9159259
מדרשותמדרשה בן ציון 27   נקבה  אסתר סבו 050-4141586
מדרשותמדרשה שלונסקי 46ב, ג, ה21:0022:30נקבה  מורן יהושע 054-4583889
שיעורי תורהישיבת נר רחמים [הרב משה בן משה]רמת חןאבן עזרא 4ליל שבתקיץ 22:30, חורף 21:30 - משתנה בהתאם לזמן כניסת שבת הכלפרשת השבוע ומוסרהרב רפאל רוביןרעות עזר 050-9159259
שיעורי תורה זלמן שניאור 5כל יום. בליל שבת עונג שבת22:00:00 זכרשיעורים כללייםהרב יוחנן סבירהרב יוחנן סביר 052-4577890
שיעורי תורהבימ"ד נר רחמיםרמת חןאבן עזרא 4ג21:30:00 נקבהזוגיות, שלום ביתהרבנית חבצלת בן משהמוריה 058-3231308
שיעורי תורהבית לב לאחים ברקת 2ג אחת לשבועיים11:00 בבוקר נקבההשקפההרבנית נרקיס פרקש09-8892000
שיעורי תורהבית לב לאחים ברקת 2ג19:30:00 נקבההלכות ברכות, תפילההרבנית נרקיס פרקש09-8892000
חוגי ביתמשפחת ונטורה דרך הפארק 13/1ג 21:00 הכל  דוד 050-8676424
שיעורי תורהבי"ס עוזיאל, היכל הספורט אייזיק 8ד, ה20:30:00 הכל הרב רפאל רוביןרעות עזר 050-9159259
מדרשיות לנוערבי"ס עוזיאל, היכל הספורט אייזיק 8ד, ה20:30:00 הכל הרב רפאל רוביןרעות עזר 050-9159259
מדרשיות לנוערביכנ"ס עץ החיים רזניק דוד 3א ג ה20:30:0022:00:00זכרשיעור בגמרא הרב שמעון 052-5610290
שיעורי תורהביכנ"ס חסד ואמת עובדיה בן שלום 1א ב ג ד20:00:00 זכרפרקי א בות ועודהרב רפאל רוביןעוז עזר 052-4340144
שימו לב, המידע מוגש כשירות לציבור, למערכת אין כל אחריות לטיב ואיכות השיעור ולאמינות ודיוק הפרטים כמבואר בתקנון מומלץ להתקשר טלפונית ולברר את מועדי שיעור התורה לפני ההגעה למקום
לא מצאת מקום ללמוד? חפש גם ב: חברותא | חוגי בית יהדות | ישיבות לחוזרים בתשובה | שיעורי תורה
מי אנחנו?
שיעורי תורה
ללמוד וללמד
ללמוד וללמד הינו אתר התנדבותי, מטרתינו לסייע במציאת שיעורים חברותא וקהילות תומכות למתחזקים, פרסום שיעורי תורה (לא מסחרי) באתר הינו חינם למטרת הכלל.