שיעורי תורה פתח תקוה

רשימה מרוכזת של שיעורי תורה, חברותא, מדרשות כוללים וקבוצות לימוד באזור שחיפשת...

תוצאות חיפוש עבור הפרמטרים הבאים סוג פעילות > עיר > נושא הלימוד > מין המשתתפים > שם המרצה
יש שאלות אנחנו כאן שלח מייל

תוצאות חיפוש

סיווג שכונהכתובתימיםמשעהעד שעהמיועד לנושאמרצהטלפון איש קשרמפה
חברותותמדרשה, לשעבר ישיבת אור ישראל רוטשילד 87ו'8.00 בבוקר13.00כולםשיעורים וחברותות הרב פויפר 050-4101007
חברותותמדרשה, לשעבר ישיבת אור ישראל רוטשילד 87א'-ה'8.00 בבוקר23.00גבריםמגוון שיעורים וחברותות כל היום הרב פויפר 050-4101007
שיעורי תורהלב לאחים סולומון 12א' ב' ג'10.30-12.30 מדרשה לנשים כל יום 2 הרצאות: השקפה, זוגיות פרשת השבוע,הלכה ועודמרצים מתחלפיםברכה מנגל, במשרד 9302222
שיעורי תורהביכנ"ס אור מאיר יהודה הנשיא שכ' חזון עובדיהשבתקיץ 16.00, חורף 14.00 גברים ונשיםהלכות ופרשת שבועהרב רפאל זרר' שמואל זר 050-9091515
שיעורי תורהמדרשת הקטורת שלמה 5, ליד קניון סירקיןד'21.0022.30גבריםפרשת השבוע הרב אלישע יעקבעידן טובים 052-7632729
שיעורי תורהמדרשת הקטורת שלמה 5, ליד קניון סירקיןכל בוקר9.0013.00גבריםדף היומי הלכה ומשנה עידן טובים 052-7632729
חוגי ביתבית פרטי בחצר מוהליבר 14א'20.00 נשים ברוסיתכללי הר' חיים 054-8439032
מדרשיות לנוערביכנ"ס תהילת ד' בגין 20א' - ה'20.3022.00נעריםפעילות משתנה כל השבועמאיר קנטן050-7485397
שיעורי תורהפסגות גליס 37, א. תעשיה סגולהד'19.0022.30לסטודנטים בלבדפרויקט עם מלגה, יום השלמה לפרויקט של יום ג' מירב 050-6744477
חוגי בית שפירא 33 כניסה ב דירה 6א20.00 נשים - ברוסיתכשרות, חובת האדם בעולמו, דרך ארץתמר אנטיפולסקיתמר 050-8743488
יעוץ והכוונהמדרשיה הקטורת     נשיםחברותותבכל נושא, בתאוםורד 03-9074491 או במשרד 03-9080861
חברותותמדרשה הקטורת  שלמה 5, ליד קניון סירקיןא-ה20.3023.00נוערחברותות ולימוד בקבוצות, אוירה טובה, בר שתיה עידן טובים 052-7632729, 050-8584449
חברותותמדרשה הקטורת שלמה 5, ליד קניון סירקין   נשיםחברותות אישיותורד03-9074491
חברותותמדרשה, לשעבר ישיבת אור ישראל רוטשילד 87שבת14.0019.00כולםשיעורים וחברותות הרב פויפר 050-4101007
שיעורי תורהפסגות גליס 37, א. תעשיה סגולה ד'21.00 מדרשה לגברים ונשים חילוניים בלבד, מעורב, מגיל 18 ומעלהמדרשה- כיבוד קל, שתיה חמה.מרצים משתנים, ד'-בנימין שחרמירב 050-6744477
שיעורי תורהמדרשית קרבנו הקרן 7, הדר גניםב'20.0021.30גברים ונשים, חלוניים ומתחזקים הרב רפאל זרר' שמואל זר 050-9091515
חוגי ביתבית משפ' גולן  גורדון 38ד'21.3022.30גבריםאקטואליה ופרשת שבועהרב אריאל ניסל052-7642833
חוגי ביתבית משפ' משולמי כנסת ישראל 44ד'21.00 גבריםפרשת שבועהרב אריאל ניסל052-7642833
מדרשותבית לב לאחיםמרכזסולומון 12 ד'20.00-22.0022.00נערות דתיות, גם נשיםמדרשה רבקה בן סימון 052-7632706
מדרשותמרכז רוחני פסגותא. תעשיה סגולהגליס 37, א. תעשיה סגולהב' ד' ה'19.00-23.0022.30נערות 18-30, אקדמאיות, צריכות להתקבל ע"י הרבניתמדרשה מזכירה 054-4599640
מדרשותבי"ס נאות מרגליתשכ' אחדותהחמישה 9ב' ג'20.30 נערות מתחילותמדרשה מרים סולימן 052-5434443
שיעורי תורהפסגות גליס 37, א. תעשיה סגולהא'18.00-22.30 לסטודנטיות בלבדפרויקט עם מלגה, יום השלמה לפרויקט של יום ג' מירב 050-6744477
שיעורי תורהפסגות - קפה פתוח גליס 37, א. תעשיה סגולהה'21.00 מדרשה לרווקים ורווקות חילוניים מגיל 17 ומעלה, מעורבנושאים שונים אחת לשבועיים הרב פנגרמירב 050-6744477
שיעורי תורה יהודה הנשיא 48ד'20.00 מדרשה לנשים ובנותמדרשההרב רפאל זר ורבניות נוספותמורן 054-6226069ר' שמואל זר 050-9091515
שיעורי תורהבית כנסת הספרדי כפר גנים ג אויערבך פינת זכאיד'19.4520.45גבריםהלכה משנה ברורההרב רן ישראליראובן גבילי 050-9778772
שיעורי תורהבית כנסת הספרדי כפר גנים ג אויערבך פינת זכאישבתשעתיים וחצי לפני צאת השבת גבריםמשתנההרב ישראל ריאניראובן גבילי 050-9778772
מדרשיות לנוערבית כנסת הספרדי כפר גנים ג אויערבך פינת זכאישבתקיץ 12.45, חורף 12.15 ילדים 6-12תהיליםהרב יורם מלכהראובן גבילי 050-9778772
שיעורי תורהביכנ"ס אור מאיר יהודה הנשיא שכ' חזון עובדיהד'20.00 נשים ובנותהרצאות מגוונותהרב שמואל זרר' שמואל זר 050-9091515
שיעורי תורהביכנ"ס מקור חיים, אולם נחלת זאב [האולם הקטן] פרנקפורטר 11ו'כניסת השבת גברים, ברוסיתקבלת שבת למתחילים, ואח"כ פרשת השבועברוסיתהר' חיים 054-9456945
שיעורי תורהקפה מדרש גליס 37, א. תעשיה סגולהב' אחת לשבועיים21.00 לנשים חילוניותהעצמה נפשית ונושאים שוניםאפרת ברזלמירב 050-6744477
שיעורי תורהפסגות גליס 37, א. תעשיה סגולהג'18.00-22.30 לסטודנטיות חילונייםפרויקט עם מלגה, מצריך ראיון קבלהמרצים שוניםמירב 050-6744477
שיעורי תורהבית הספר נאות מרגליתשכ' אחדותהחמישה 9, צמוד לבית רבקהא'20.30, קיץ 21.00 נשים ונערותסדנאות ליחסי אנוש וחשיבה חיובית מרים פליימן 03-9088990
מדרשותבית לב לאחיםמרכזסולומון 12א' ג'19.30-22.0022.00נערות חילוניות 20-35 אקדמאיותמדרשהא' -הרב כפיר שחר ג'- הרב קרני, ומרצים אורחיםרבקה בן סימון 052-7632706
מדרשותמרכז, ליד רח' ההסתדרות חפץ חיים 5א'20.00-22.00 נערות 18-30, עממי, גם מתקדמותמדרשהמגווןהרבנית חנה סעד 050-4119445
שיעורי תורהביכנ"ס רננים כפר גנים ב', אוירבך פינת חיים גבאיג'21.1522.30גבריםגמראהרב זכריהזכריה 052-7127016
שיעורי תורהבית כנסת הספרדי כפר גנים ג אויערבך פינת זכאי, מקום משתנהב'21.1522.15גבריםשב שמעתתאהרב ישראל ריאניראובן גבילי 050-9778772
שיעורי תורהביכנ"ס בית יוסף רח' חנה רובינאב' ד'20.0022.00גבריםלימוד בקבוצות הלכה גמראהרב מנחם אלמליח054-8405155
שיעורי תורהביכנ"ס בית יוסף רח' חנה רובינאו'9.0011.00גבריםמגווןהרב מנחם אלמליח054-8405155
מדרשיות לנוערמאור יהודה קלאוזנר 14א' ג'21.3023.30נוערגמרא בשילוב מוסר צוריאל פרפיק 054-7969076
שיעורי תורהמדרשת הקטורת שלמה 5, ליד קניון סירקיןא'20.0022.00גברים ונשים בהפרדה, חילוניים ומסורתיים2 שיעורים, נושאים משתנים, זוגיות ועוד. פעם בחודש מסיבה לכב' ראש חודשמרצים מתחלפים. א'-גליה ישי והרב אידן טוביםמוריה כהן צדק 050-8855925
שיעורי תורהמדרשת הקטורת שלמה 5, ליד קניון סירקיןב'21.0022.30מדרשה לזוגות חילונייםאוירה מיוחדת: זוגיות,פרשת השבוע , כיבוד קל. בתאיום מראשכניסה 10 ₪עידן טובים 052-7632729
חברותותבית לב לאחים סולומון 12א'21.00 בחורים חילונייםחברותות משרד 9302222
שיעורי תורהפסגות גליס 37, א. תעשיה סגולהא'21.0022.30חילוניים - גברים ונשים, מגיל 17 ומעלההרצאות שונותמרצים משתנים, ד'-בנימין שחרמירב 050-6744477
שיעורי תורהביכנ"ס מקור חיים וולפסון 4א'ערב נשים נשואותזוגיותאורלית כהןחזקיהו אהובה 03-5740537, 054-8477405
שיעורי תורהבית הכנסת הספרדי מנחת שלמה 3ג'20.0021.00בעלי תשובה ומתחזקים  הרב יוסף מאיר[גבאי] 052-7616666
שיעורי תורהבית הכנסת הספרדי מנחת שלמה 3כל יום19.1520.15בעלי תשובה ומתחזקיםדף היומי הרב יוסף מאיר[גבאי] 052-7616666
חברותותבית הכנסת הגדולמרכז העירחובבי ציון 34א'20.0021.00גברים  אברהם הוניגסברג 050-4184194
מדרשותמתנ"ס רמת וורבר קלויזנר 13ד'20.00 נערות 17-30מדרשה 054-9147494
חוגי ביתמשפ' חג'בישעריהשלום מרחבי 9ב'21.30 גברים ונשים בהפרדהפרשת שבוע, מוסרהרב פלדאילה, 054-4525278
שימו לב, המידע מוגש כשירות לציבור, למערכת אין כל אחריות לטיב ואיכות השיעור ולאמינות ודיוק הפרטים כמבואר בתקנון מומלץ להתקשר טלפונית ולברר את מועדי שיעור התורה לפני ההגעה למקום
לא מצאת מקום ללמוד? חפש גם ב: חברותא | חוגי בית יהדות | ישיבות לחוזרים בתשובה | שיעורי תורה
מי אנחנו?
שיעורי תורה
ללמוד וללמד
ללמוד וללמד הינו אתר התנדבותי, מטרתינו לסייע במציאת שיעורים חברותא וקהילות תומכות למתחזקים, פרסום שיעורי תורה (לא מסחרי) באתר הינו חינם למטרת הכלל.