שיעורי תורה פתח תקוה

רשימה מרוכזת של שיעורי תורה, חברותא, מדרשות כוללים וקבוצות לימוד באזור שחיפשת...

תוצאות חיפוש עבור הפרמטרים הבאים סוג פעילות > עיר > נושא הלימוד > מין המשתתפים > שם המרצה
יש שאלות אנחנו כאן שלח מייל

תוצאות חיפוש

סיווג שכונהכתובתימיםמשעהעד שעהמיועד לנושאמרצהטלפון איש קשרמפה
חברותותמדרשה, לשעבר ישיבת אור ישראל רוטשילד 87ו' 13:00:00זכרשיעורים וחברותות הרב פויפר 050-4101007
חברותותמדרשה, לשעבר ישיבת אור ישראל רוטשילד 87א'-ה' 23:00:00זכרמגוון שיעורים וחברותות כל היום הרב פויפר 050-4101007
שיעורי תורהלב לאחים סולומון 12א' ב' ג'  נקבה כל יום 2 הרצאות: השקפה, זוגיות פרשת השבוע,הלכה ועודמרצים מתחלפים. תשלום 10 ₪ ליוםברכה מנגל, במשרד 9302222
שיעורי תורהביכנ"ס אור מאיר יהודה הנשיא שכ' חזון עובדיהשבת  הכלהלכות ופרשת שבועהרב רפאל זרר' שמואל זר 050-9091515
שיעורי תורהמדרשת הקטורת שלמה 5, ליד קניון סירקיןד'21:00:0022:30:00זכרפרשת השבוע הרב אלישע יעקבעידן טובים 052-7632729
שיעורי תורהמדרשת הקטורת שלמה 5, ליד קניון סירקיןכל בוקר09:00:0013:00:00זכרדף היומי הלכה ומשנה עידן טובים 052-7632729
חוגי ביתבית פרטי בחצר מוהליבר 14א'20:00:00 נקבהכללי הר' חיים 054-8439032
מדרשיות לנוערביכנ"ס תהילת ד' בגין 20א' - ה'20:30:0022:00:00זכרפעילות משתנה כל השבועמאיר קנטן050-7485397
שיעורי תורהפסגות גליס 37, א. תעשיה סגולהד'21:00:00 זכרחינוך ילדיםהרב בנימין שחרעדי 050-6744477
חוגי בית שפירא 33 כניסה ב דירה 6ד' ה' סעודה שלישית20:00:00 הכלפרשת שבוע, משנה אבות, תהיליםתמר אנטיפולסקיתמר 050-8743488
יעוץ והכוונהמדרשיה הקטורת     נקבהחברותותבכל נושא, בתאוםורד 03-9074491 או במשרד 03-9080861
חברותותמדרשה הקטורת  שלמה 5, ליד קניון סירקיןא-ה20:30:0023:00:00זכרחברותות ולימוד בקבוצות, אוירה טובה, בר שתיה עידן טובים 052-7632729, 050-8584449
חברותותמדרשה, לשעבר ישיבת אור ישראל רוטשילד 87שבת14:00:0019:00:00זכרשיעורים וחברותות הרב פויפר 050-4101007
שיעורי תורהפסגות גליס 37, א. תעשיה סגולהא',21:00:00 הכלמדרשה- הרצאות שונות, כיבוד קל, שתיה חמה.הרב יגאל כהןעדי 050-6744477
שיעורי תורהמדרשית קרבנו הקרן 7, הדר גניםב'20:00:0021:00:00הכל הרב רפאל זרר' שמואל זר 050-9091515
חוגי ביתבית משפ' גולן  גורדון 38ד'21:30:0022:30:00זכראקטואליה ופרשת שבועהרב אריאל ניסל052-7642833
מדרשותבית לב לאחיםמרכזסולומון 12ב' ד' 22:00:00נקבהמדרשה רבקה בן סימון 052-7632706
מדרשותמרכז רוחני פסגותא. תעשיה סגולהגליס 37, א. תעשיה סגולהב' ד' ה' 22:30:00נקבהמדרשה מזכירה 054-4599640
מדרשותבי"ס נאות מרגליתשכ' אחדותהחמישה 9ב' ג'20:30:00 נקבהמדרשה מרים סולימן 052-5434443
שיעורי תורהפסגות גליס 37, א. תעשיה סגולהא'  נקבהפרויקט עם מלגה, יום השלמה לפרויקט של יום ג' מירב 050-6744477
שיעורי תורהפסגות - קפה פתוח גליס 37, א. תעשיה סגולהה'21:00:00 הכלנושאים שונים אחת לשבועיים הרב פנגרעדי 050-6744477
שיעורי תורה יהודה הנשיא 47ד'20:00:00 נקבהמדרשההרב רפאל זר ורבניות נוספותמורן 054-6226069ר' שמואל זר 050-9091515
שיעורי תורהבית כנסת הספרדי כפר גנים ג אויערבך פינת זכאיד'19:45:0020:45:00זכרהלכה משנה ברורההרב רן ישראליראובן גבילי 050-9778772
שיעורי תורהבית כנסת הספרדי כפר גנים ג אויערבך פינת זכאישבת  זכרמשתנההרב ישראל ריאניראובן גבילי 050-9778772
מדרשיות לנוערבית כנסת הספרדי כפר גנים ג אויערבך פינת זכאישבת  זכרתהיליםהרב יורם מלכהראובן גבילי 050-9778772
שיעורי תורהביכנ"ס אור מאיר יהודה הנשיא47, שכ' חזון עובדיהד'20:00:0022:30:00נקבהנושאים שוניםמרצים שוניםר' שמואל זר 050-9091515
שיעורי תורהביכנ"ס מקור חיים, אולם נחלת זאב [האולם הקטן] פרנקפורטר 11ו'  זכרקבלת שבת למתחילים, ואח"כ פרשת השבועברוסיתהר' חיים 054-9456945
שיעורי תורהקפה מדרש גליס 37, א. תעשיה סגולהב' אחת לשבועיים21:00:00 נקבההעצמה נפשית ונושאים שוניםאפרת ברזלמירב 050-6744477
שיעורי תורהפסגות גליס 37, א. תעשיה סגולהג'  נקבהפרויקט עם מלגה, מצריך ראיון קבלהמרצים שוניםמירב 050-6744477
שיעורי תורהבית הספר ברכת משהשכ' אחדותהחמישה 8, צמוד לבית רבקהא' ב' ג'  נקבהסדנאות ליחסי אנוש וחשיבה חיוביתמרצות מתחלפות לפי יוםמרים ועזרא פליימן 03-9088990, 052-5434443
מדרשותבית לב לאחיםמרכזסולומון 12א' ג' 22:00:00נקבהמדרשה רבקה בן סימון 052-7632706
מדרשותמרכז, ליד רח' ההסתדרות חפץ חיים 5א'  נקבהמדרשהמגווןהרבנית חנה סעד 050-4119445
שיעורי תורהביכנ"ס רננים כפר גנים ב', אוירבך פינת חיים זכאיג'21:15:0022:30:00זכרגמראהרב זכריהזכריה 052-7127016
שיעורי תורהביכנ"ס בית יוסף רח' חנה רובינאב' ד'20:00:0022:00:00זכרלימוד בקבוצות הלכה גמראהרב מנחם אלמליח054-8405155
שיעורי תורהביכנ"ס בית יוסף רח' חנה רובינאו'09:00:0011:00:00זכרמגווןהרב מנחם אלמליח054-8405155
מדרשיות לנוערמאור יהודה קלאוזנר 14א' ב'21:30:0023:30:00זכרגמרא בשילוב מוסר צוריאל פרפיק 054-7969076
שיעורי תורהמדרשת הקטורת שלמה 5, ליד קניון סירקיןד' או מוצאי שבת, לברר20:30:00 נקבהמדרשהגם מרצים מתחלפים וגם הרב עידןמוריה כהן צדק 050-8855925
שיעורי תורהמדרשת הקטורת שלמה 5, ליד קניון סירקיןג'20:30:0022:00:00הכלאוירה מיוחדת: זוגיות,פרשת השבוע , כיבוד קל. בתיאום מראש, סדרותמנחים זוגיים מתחלפים. כניסה 10 ₪עידן טובים 050-8584449
חברותותבית לב לאחים סולומון 12א'21:00:00 זכרחברותות משרד 9302222
שיעורי תורהביכנ"ס היכל יעקב כצנלסון 38, ליד יצחק שדהא'  נקבהזוגיותאורלית כהן יפה 054-3346241חזקיהו אהובה 03-5740537, 054-8477405
שיעורי תורהבית הכנסת הספרדי מנחת שלמה 3ג'20:00:0021:00:00זכר  הרב יוסף מאיר[גבאי] 052-7616666
שיעורי תורהבית הכנסת הספרדי מנחת שלמה 3כל יום19:15:0020:15:00זכרדף היומי הרב יוסף מאיר[גבאי] 052-7616666
מדרשותמתנ"ס רמת וורבר קלויזנר 13ד'20:30:00 נקבהמדרשה 054-9147494
שיעורי תורהביכנ"ס רבי דוד ומשה ברנר 29ג'19:00:0020:00:00זכרפרשת שבוע, מוסר, הלכה ר' שמואל זר 050-9091515
שיעורי תורהבי"ס נאות מרגליתשכ' אחדותהחמישה 9א'20:30:00 נקבהמדרשה מרים סולימן 052-5434443
שיעורי תורהבית לב לאחים סולומון 12ד'19:30:00 נקבההעצמה, תקשורת במשפחהאפרת ברזל, מרצה אורחרבקה בן סימון 052-7632706
חברותותבית כנסת הספרדי חיים זכאי 2, פינת ד"ר אויערבךב'19:45:0020:45:00זכר  דב קופמן 052-7664330
מדרשותבי"ס נאות מרגליתשכ' אחדותהחמישה 9א'20:30:00 נקבה  מרים סולימן 052-5434443
שיעורי תורהמדרשית קרבנו הקרן 7, הדר גניםכל יום16:30:0022:00:00זכרשיעורים וחברותו עם אברכים ר' שמואל זר 050-9091515
מדרשות קלאוזנר 13ד'20:30:00 נקבהמדרשה מוריה גבאי 054-9147404
שיעורי תורהביכנ"ס ברית שלום, מרז "מרבה תורה" הסיגליות 8ב'20:00:00 נקבההשקפה, אקטואליה, הלכההרבנית בן זקיהרבנית בן זקי 052-7604658
שיעורי תורה מוהליבר 14א'20:00:00 נקבה  הרב חיים 054-8439032
שיעורי תורהבית כנסתשעריההקונגרס 13ב'21:00:00 הכלמוסר, פרשת שבוע, השקפההרב פלדאילה 054-4525278
שימו לב, המידע מוגש כשירות לציבור, למערכת אין כל אחריות לטיב ואיכות השיעור ולאמינות ודיוק הפרטים כמבואר בתקנון מומלץ להתקשר טלפונית ולברר את מועדי שיעור התורה לפני ההגעה למקום
לא מצאת מקום ללמוד? חפש גם ב: חברותא | חוגי בית יהדות | ישיבות לחוזרים בתשובה | שיעורי תורה
מי אנחנו?
שיעורי תורה
ללמוד וללמד
ללמוד וללמד הינו אתר התנדבותי, מטרתינו לסייע במציאת שיעורים חברותא וקהילות תומכות למתחזקים, פרסום שיעורי תורה (לא מסחרי) באתר הינו חינם למטרת הכלל.