שיעורי תורה ראשון לציון

רשימה מרוכזת של שיעורי תורה, חברותא, מדרשות כוללים וקבוצות לימוד באזור שחיפשת...

תוצאות חיפוש עבור הפרמטרים הבאים סוג פעילות > עיר > נושא הלימוד > מין המשתתפים > שם המרצה
יש שאלות אנחנו כאן שלח מייל

תוצאות חיפוש

סיווג שכונהכתובתימיםמשעהעד שעהמיועד לנושאמרצהטלפון איש קשרמפה
שיעורי תורהביכנ"ס דגל דודנוה יםתורה ועבודה 40ג'20:30:00 נקבהשמירת הלשון, אקטואליה, פרשת השבועהרב טנג'יסופר 9514612, 050-8491022
שיעורי תורהבי"כ הכרמים היוגבים 4ב' ד'20:30:0022:00:00זכרהלכהר' נועם שקאלו057-3134005
שיעורי תורהבית כנסת חי טייבמרכזז'בוטינסקי 49א'  נקבהפרשת השבועהרבנית יפה קוטקוט 050-4119082
שיעורי תורהביכנ"ס ארץ חמדהמרכזצ"ג הבנות 29א'19:15:00 נקבההשקפה, הבית היהודיהרבנית יפה קוטקוט 050-4119082
שיעורי תורהבי"כ יגיע כפיים אולם עוקשימרכזבלפור 22, פינת ירושליםא' פעם בשבועיים20:30:00 נקבהפרשת שבוע, הלכות, אמונהאירית מדמוןתקוה 052-5349953
שיעורי תורהבי"כ המרכזינאות שקמהבן סרוק 1א' ד'20:00:0021:30:00זכר הרב אליהו כהן 052-7650363מנחם 052-7632569
שיעורי תורהבי"כ משכנות ישראלנאות שקמהבעל הטורים 4ד' פעם בשבועיים21:00:00 נקבהאקטואליה והשקפהאורנה חסוןסיגלית 052-2312807
שיעורי תורהביכנ"ס אדמוני ספראנוה דקליםאופירה 2ב'20:30:00 נקבהפרשת שבוע, הבית היהודימרצות שונות [הרבנית כוכבה אהרון, הרבנית לסרי, יפה קוט, הרב אסולין]שרה חנון 053-2826004
שיעורי תורהבי"כ זכור לאברהם המערב הישןהירשפלד 20ב'  נקבהחשיבה חיובית ואקטואליה בפרשת השבועהרבנית דבורה וולוז'יןתרצה דיל 052-7632675
שיעורי תורהבית כנסת שי עולמותרמת אליהואנילביץ 18, פינת אבגי משהא' ב' ד'19:00:0020:00:00זכרגמרא, הלכה, פרשת השבועהרב יניב נתן 050-8883288עמנואל 050-8883288
שיעורי תורהבית כנסת שי עולמותרמת אליהואנילביץ 18, פינת אבגי משהה'19:00:0020:00:00זכרמוסר והלכההרב יהודה אלאלוףעמנואל 050-8883288
שיעורי תורהבית כנסת שי עולמותרמת אליהואנילביץ 18ג'19:00:00 זכרפרשת השבוע ופרפראותהרב ברוך רוזנבלוםעמנואל 050-8883288
שיעורי תורהבי"כ כל ישראל חבריםקרית ראשוןהרותם 4 א' ליד הנרקיס ב'20:45:0022:30:00זכרגמרא והלכההרב רן ישראליאילן 050-7392284
שיעורי תורהבי"כ פרס נובל סול בלו 13א' - ה'17:30:0018:30:00זכרמגווןהרב רחמים מזרחיהרב רחמים מזרחי 057-3142127
שיעורי תורהכולל אשר לשלמה ירושלים פינת יגאל אלוןא' - ה'20:15:0021:30:00זכרגמרא ומוסרהרב דוד יגאליהרב אשר יגאלי 054-8495442
שיעורי תורהכולל אשר לשלמה ירושלים פינת יגאל אלוןא' - ה' 13:00:00זכרגמרא ומוסר והלכותר' שלמה תםהרב אשר יגאלי 054-8495442
שיעורי תורהכולל אשר לשלמה ירושלים פינת יגאל אלוןשבת14:00:00 זכרהלכותהרב שילה יגאליהרב אשר יגאלי 054-8495442
שיעורי תורהבית כנסת שד' בן ציון 10א'20:30:0021:30:00זכרגמראהרב ניהוזהרב אייל כהן 052-8813336
שיעורי תורהבית כנסת- בית אל שד' בן ציון 10 - מול המשטרהב'20:30:0021:30:00הכלהשקפההרב אייל כהן, לבנים, הרבנית פרח לבנותהרב אייל כהן 052-8813336
שיעורי תורהבית כנסת אשליםנאות אשליםהתזמורת 51א' ג' ה'19:00:0020:30:00זכרנושאים מגווניםהרב שלום בריל052-6706615
שיעורי תורהבי"כ כל ישראל חבריםקרית ראשוןהרותם 4 א' ליד הנרקיס א' - ה' 11:00:00זכרדף היומיהרב ארז נחשוןאילן 050-7392284
שיעורי תורהביכנ"ס משכן אליעזרנאות שקמהבן סרוק 5א' ג'17:00:0018:15:00זכרגמראמנחם עמיתמנחם עמית 057-3188233
שיעורי תורהבית כנסתמזרחמורדי הגטאות 90א20:30:0021:30:00זכרגמרא ופרשת שבועהרב יוסף קפלןהרב יוסף ברזל 050-4166070
שיעורי תורהבית כנסתכצנלסוןקפלן 24א20:45:0021:30:00זכר הרב אברהם יונגרייז 052-7604887
שיעורי תורהבי"כ הכרמיםכרמיםהיוגבים 4ד'20:30:0021:30:00זכרהלכות, פרשת שבועהרב גייגרהרב יוסף ברזל 050-4166070
שיעורי תורהבית כנסתגני אסתרפופל 20ב'  זכר הרב יהודה עמית ארזי054-8421100
שיעורי תורהבית כנסתרמזהירקון 4א'20:30:0021:30:00זכר הרב רונן גבאי054-8414593
שיעורי תורהבית כנסתרמת אליהואיבגי 5ד'20:00:0021:00:00זכר הרב משה כהן052-7684074
שיעורי תורהבית כנסתמרכזז'בוטינסקי 49ד'20:30:0021:40:00זכרגמרא ופרשת שבועהרב יוסף צבי ברזל050-4166070
שיעורי תורהבית כנסתמזרחהחבצלת 19א20:30:0021:30:00זכרגמרא ופרשת שבועהרב אליהו גולןהרב יוסף ברזל 050-4166070
שיעורי תורהבית כנסת שבזימזרחהחצבא20:30:0021:30:00זכרגמראהרב עמרםהרב יוסף ברזל 050-4166070
שיעורי תורהבית כנסתרמת אליהו ב'20:45:0021:45:00זכראגדה וגמ'הרב רבינוביץהרב מנחם ברקוביץ 052-7632569
שיעורי תורהבית כנסת בן איש חי ליד קניון הבארג'20:45:0021:45:00זכרהלכה, פרשת שבועהרב יהודה בורוכובהרב מנחם ברקוביץ 052-7632569
שיעורי תורהבית כנסת כרמי ישראלכרמיםכרמים 9, ליד היקבא'20:15:00 נקבהחינוך ושלום ביתיפעת חסיןסיגל אדות 050-8916114
שיעורי תורהביכנ"ס בית ניסים טולדנו 4א-ה21:30:00 זכרמוסר ומשניותהרב פנחס שלום פרידמן053-3179885 פרידמן
שיעורי תורהביכנ"ס בית ניסים טולדנו 4א-ה12:30:0013:30:00זכרמשניות עין יעקבהרב פנחס שלום פרידמן053-3179885 פרידמן
שיעורי תורהביכנ"ס בית ניסים טולדנו 4א-ה17:30:0018:45:00זכרגמרא מסכת כתובותהרב פנחס שלום פרידמן053-3179885 פרידמן
שיעורי תורהביכנ"ס שי עולמותרמת אליהוהרב יבגי 1(אחרי אנילביץ 18)ב'20:30:00 נקבהמגווןהרבנית שני יהודהשני יהודה 052-7156376
שיעורי תורהחידר ראשל"צ דרור 21שבת14:30:00 נקבההאשה מתוך הפרשההרבנית אנט דדוןהרבנית אנט דדון 054-8460547
שיעורי תורהבית כנסת הכרמיםכרמיםהיוגבים 4שבת13:30:00 נקבהפרשת שבוע,הלכות וחגיםהרבנית בטשוילי052-6393152 הרבנית בטשוילי
שיעורי תורהמדרש בית נשיאנוה דקליםארם צובא, אחרי המכללהד'19:30:00 נקבהשמירת הלשון, ואח"כ נושאים מגוונים.הרב דניאל דניאל ואח"כ מרצות מתחלפותורד כהן 050-8310010
שיעורי תורהבית כנסת פופל 22ג'20:00:0022:00:00זכרחברותות שוקי ויסמן 058-5569669
שימו לב, המידע מוגש כשירות לציבור, למערכת אין כל אחריות לטיב ואיכות השיעור ולאמינות ודיוק הפרטים כמבואר בתקנון מומלץ להתקשר טלפונית ולברר את מועדי שיעור התורה לפני ההגעה למקום
לא מצאת מקום ללמוד? חפש גם ב: חברותא | חוגי בית יהדות | ישיבות לחוזרים בתשובה | שיעורי תורה
מי אנחנו?
שיעורי תורה
ללמוד וללמד
ללמוד וללמד הינו אתר התנדבותי, מטרתינו לסייע במציאת שיעורים חברותא וקהילות תומכות למתחזקים, פרסום שיעורי תורה (לא מסחרי) באתר הינו חינם למטרת הכלל.