רשימה מרוכזת של שיעורי תורה, חברותא, מדרשות כוללים וקבוצות לימוד באזור שחיפשת...

תוצאות חיפוש עבור הפרמטרים הבאים סוג פעילות > עיר > נושא הלימוד > מין המשתתפים > שם המרצה
יש שאלות אנחנו כאן שלח מייל

תוצאות חיפוש

סיווג שכונהכתובתימיםמשעהעד שעהמיועד לנושאמרצהטלפון איש קשרמפה
שיעורי תורהבי"כ פרס נובל סול בלו 13ה19:20:0020:00:00זכרפרשת השבוע ואקטואליההרב רחמים מזרחיהרב רחמים מזרחי 057-3142127
שיעורי תורהביכנ"ס דגל דודנוה יםתורה ועבודה 40ג21:00 נקבהשמירת הלשון, אקטואליה, פרשת השבועהרב טנגיסופר 9514612, 050-8491022
שיעורי תורהבי"כ הכרמים היוגבים 4ב ד20:30:0022:00:00זכרהלכהר' נועם שקאלו057-3134005
שיעורי תורהביכנ"ס חי טייבמרכזזבוטינסקי 49ג17:00:00 נקבהשמיה"ל וענייני הבית היהודיהרבנית יפה קוטקוט 052-7131257
שיעורי תורהביכנ"ס ארץ חמדהמרכזצ"ג הבנות 29א19:15:00 נקבההשקפה, הבית היהודי, שמיה"להרבנית יפה קוטקוט 0527131257
שיעורי תורהבי"כ המרכזינאות שקמהבן סרוק 1א ד20:00:0021:30:00זכר הרב אליהו כהן 052-7650363מנחם 052-7632569
שיעורי תורהביכנ"ס אדמונד ספראנוה דקליםאופירה 2ב20:30:00 נקבהפרשת שבוע, הבית היהודי, שמחה, אמונהמרצות שונות [הרבנית כוכבה אהרון, הרבנית לסרי, הרבנית יפה קוט, הרב אסולין]שרה חנון 053-2826004
שיעורי תורהביכנ"ס זכור לאברהם המערב הישןהירשפלד 22בקיץ 20:00, חורף 19:00 נקבהחשיבה חיובית ואקטואליה בפרשת השבועהרבנית דבורה וולוזיןתרצה דיל 052-7632675
שיעורי תורהבית כנסת שי עולמותרמת אליהואנילביץ 18, פינת אבגי משהא ב ד19:00:0020:00:00זכרגמרא, הלכה, פרשת השבועהרב יניב נתן 050-8883288עמנואל 050-8883288
שיעורי תורהבית כנסת שי עולמותרמת אליהואנילביץ 18, פינת אבגי משהה19:00:0020:00:00זכרמוסר והלכההרב יהודה אלאלוףעמנואל 050-8883288
שיעורי תורהבית כנסת שי עולמותרמת אליהואנילביץ 18ג19:00:00 זכרפרשת השבוע ופרפראותהרב ברוך רוזנבלוםעמנואל 050-8883288
שיעורי תורהבי"כ כל ישראל חבריםקרית ראשוןהרותם 4 א' ליד הנרקיס ב20:45:0022:30:00זכרגמרא והלכההרב רן ישראליאילן 050-7392284
שיעורי תורהבי"כ פרס נובל סול בלו 13א - ה17:30:0018:30:00זכרמגווןהרב רחמים מזרחיהרב רחמים מזרחי 057-3142127
שיעורי תורהכולל אשר לשלמה ירושלים פינת יגאל אלוןא - ה20:15:0021:30:00זכרגמרא ומוסרהרב דוד יגאליהרב אשר יגאלי 054-8495442
שיעורי תורהכולל אשר לשלמה ירושלים פינת יגאל אלוןא - ה 13:00:00זכרגמרא ומוסר והלכותר' שלמה תםהרב אשר יגאלי 054-8495442
שיעורי תורהכולל אשר לשלמה ירושלים פינת יגאל אלוןשבת14:00:00 זכרהלכותהרב שילה יגאליהרב אשר יגאלי 054-8495442
שיעורי תורהבית כנסת שד' בן ציון 10א20:30:0021:30:00זכרגמראהרב ניהוזהרב אייל כהן 052-8813336
שיעורי תורהביכנ"ס בית אל שד בן ציון 10 - מול המשטרהב20:30:0021:30:00זכרהשקפההרב צביקה הורביץהרב אייל כהן 052-8813336
שיעורי תורהבית כנסת אשליםנאות אשליםהתזמורת 51א ג ה19:00:0020:30:00זכרנושאים מגווניםהרב שלום בריל052-6706615
שיעורי תורהבי"כ כל ישראל חבריםקרית ראשוןהרותם 4 א' ליד הנרקיס א - ה 11:00:00זכרדף היומיהרב ארז נחשוןאילן 050-7392284
שיעורי תורהביכנ"ס משכן אליעזרנאות שקמהבן סרוק 5א ג17:00:0018:15:00זכרגמראמנחם עמיתמנחם עמית 057-3188233
שיעורי תורהבית כנסתמזרחמורדי הגטאות 90א20:30:0021:30:00זכרגמרא ופרשת שבועהרב יוסף קפלןהרב יוסף ברזל 050-4166070
שיעורי תורהבית כנסתכצנלסוןקפלן 24א20:45:0021:30:00זכר הרב אברהם יונגרייז 052-7604887
שיעורי תורהבי"כ הכרמיםכרמיםהיוגבים 4ד20:30:0021:30:00זכרהלכות, פרשת שבועהרב גייגרהרב יוסף ברזל 050-4166070
שיעורי תורהבית כנסתגני אסתרפופל 20ב  זכר הרב יהודה עמית ארזי054-8421100
שיעורי תורהבית כנסתרמזהירקון 4א20:30:0021:30:00זכר הרב רונן גבאי054-8414593
שיעורי תורהבית כנסתרמת אליהואיבגי 5ד20:00:0021:00:00זכר הרב משה כהן052-7684074
שיעורי תורהבית כנסתמרכזז'בוטינסקי 49ד20:30:0021:40:00זכרגמרא ופרשת שבועהרב יוסף צבי ברזל050-4166070
שיעורי תורהבית כנסתמזרחהחבצלת 19א20:30:0021:30:00זכרגמרא ופרשת שבועהרב אליהו גולןהרב יוסף ברזל 050-4166070
שיעורי תורהבית כנסת שבזימזרחהחצבא20:30:0021:30:00זכרגמראהרב עמרםהרב יוסף ברזל 050-4166070
שיעורי תורהבית כנסתרמת אליהו ב20:45:0021:45:00זכראגדה וגמ'הרב רבינוביץהרב מנחם ברקוביץ 052-7632569
שיעורי תורהבית כנסת בן איש חי ליד קניון הבארג20:45:0021:45:00זכרהלכה, פרשת שבועהרב יהודה בורוכובהרב מנחם ברקוביץ 052-7632569
שיעורי תורהביכנ"ס כרמי ישראלכרמיםהיקב 9א20:15:00 נקבהחינוך ושלום בית, חשיבה חיוביתגב יפעת חסיןסיגל אדות 050-8916114
שיעורי תורהביכנ"ס בית ניסים טולדנו 4א-ה21:30:00 זכרמוסר ומשניותהרב פנחס שלום פרידמן053-3179885 פרידמן
שיעורי תורהביכנ"ס בית ניסים טולדנו 4א-ה12:30:0013:30:00זכרמשניות עין יעקבהרב פנחס שלום פרידמן053-3179885 פרידמן
שיעורי תורהביכנ"ס בית ניסים טולדנו 4א-ה17:30:0018:45:00זכרגמרא מסכת כתובותהרב פנחס שלום פרידמן053-3179885 פרידמן
שיעורי תורהחיידר ראשל"צ דרור 21שבתקיץ 16:00, חורף 14:00 נקבההאשה מתוך הפרשההרבנית אנט דדוןהרבנית אנט דדון 054-8460547
שיעורי תורהביכנ"ס הכרמיםכרמיםהיוגבים 4שבתקיץ 14:30  נקבהפרשת שבוע,הלכות וחגיםהרבנית בטשויליהרבנית בטשוילי 052-6393152
שיעורי תורהמזרחהנוטרים פינת הארזג20:0021:00נקבהאקטואליההרבנית אורלי חבההרבנית אורלי 054-8481182
שיעורי תורהביכנ"ס פרס נובל סול בלו 13ג11:30 בבוקר נקבהסדרהגב אורלית כהןחנה זיגדון 050-4777755
שיעורי תורהבית כנסת פופל 22ג20:00:0022:00:00זכרחברותות שוקי ויסמן 058-5569669
שימו לב, המידע מוגש כשירות לציבור, למערכת אין כל אחריות לטיב ואיכות השיעור ולאמינות ודיוק הפרטים כמבואר בתקנון מומלץ להתקשר טלפונית ולברר את מועדי שיעור התורה לפני ההגעה למקום
לא מצאת מקום ללמוד? חפש גם ב: חברותא | חוגי בית יהדות | ישיבות לחוזרים בתשובה | שיעורי תורה
מי אנחנו?
שיעורי תורה
ללמוד וללמד
ללמוד וללמד הינו אתר התנדבותי, מטרתינו לסייע במציאת שיעורים חברותא וקהילות תומכות למתחזקים, פרסום שיעורי תורה (לא מסחרי) באתר הינו חינם למטרת הכלל.