רשימה מרוכזת של שיעורי תורה, חברותא, מדרשות כוללים וקבוצות לימוד באזור שחיפשת...

תוצאות חיפוש עבור הפרמטרים הבאים סוג פעילות > עיר > נושא הלימוד > מין המשתתפים > שם המרצה
יש שאלות אנחנו כאן שלח מייל

תוצאות חיפוש

סיווג שכונהכתובתימיםמשעהעד שעהמיועד לנושאמרצהטלפון איש קשרמפה
מדרשותקרית האומנים עוזי חיטמן 31א, ג20:30:0022:00נקבה  רכזת-תהילה סרוסי 050-4112008
מדרשותמתנ"ס תורנינוה דודבר אילן 37א, ג, ה 22:00:00נקבה  ברכה ליבמן 052-7632727, 08-9744806, 08-9741550
שיעורי תורהבי"כ גני דן  פעמונית א ב20:00:0021:00:00זכרא- מוסר ב-הלכה הרב אקטא 050-4148491 הרב אפרים וולפין 0548444050
שיעורי תורהזרע יצחק בר אילן 37, סוף רח בית הללב  נקבהפרשת השבוע, הלכות, השקפה, שמירת הלשון ועודהרבנית מלכה בן סניורהרבנית בן סניור 03-6740445
שיעורי תורהבי"כ רשב"י  בן צבי ב20:00:0022:00:00זכרהלכותהרב ניסים לוי 052-7127866 הרב אפרים וולפין 0548444050
שיעורי תורהבי"כ אהבת ישראל במקלט הצנחניםד20:00:0022:00:00זכרגמרא ודברי חיזוקהרב ניסים לוי 052-7127866 הרב אפרים וולפין 0548444050
חוגי ביתמשפ דהן כינרת 20ג21:00:00 נקבהפרשת השבוע, השקפה, הלכההרבנית רחל אונר תמי 050-4149541
שיעורי תורהביכנ"ס אהל אברהם השריוןב21:00:00 נקבהפרשת השבוע, השקפה, הלכההרבנית ענת שובהזיוה 052-6895552 בשעות הבוקר, תמי 050-4149541
שיעורי תורהביכנ"ס רשב"םנוה דודרח האילנותב20:45:00 נקבהפרשת השבוע, השקפה, הלכהגב נחמה כהן תמי 050-4149541
חוגי ביתמשפ נינה נסימוב ההסתדרות 6/19ג21:00:00 נקבהמגווןהרבנית חגית050-8216344
חוגי ביתמשפ רחל רביוב יובלים 6/9ב21:00:0022:00:00נקבהאקטואליה ופרשת השבוע, חינוך, שמירת הלשוןגב יעל נחשוןרחל 08-9210939 תמי 050-4149541
חוגי ביתמשפ דעמן קרית האומנים, ישראת פולייקוב 12/14א20:45:0022:00:00זכרמשניות והלכותהרב אליהו בניסטי052-7632698 הרב אפרים וולפין 0548444050
חברותותמדרשיה של הרב שלי בן צבי 43, [במקלט של שלי]א ג ד ה20:30:0022:00:00זכרד חברותות. א ג ה שיעורים הרב שמואל שפיגל 052-7632682 הרב אפרים וולפין 0548444050
מדרשיות לנוערמדרשה של הרב דוידוב לעדת הבוכרים בן גוריון 6, במקלטב ד21:00:0022:00:00זכרפרשת שבוע והלכותהרב ברוך דוידובהרב שמואל שפיגל 052-7632682 הרב אפרים וולפין 0548444050
מדרשיות לנוערמדרשיה של הרב קעטבי ההסתדרות 20, משפ פרץג21:00:0022:00:00זכר הרב מאיר קעטביהרב שמואל שפיגל 052-7632682 הרב אפרים וולפין 0548444050
חוגי ביתמשפ עמליה בונדה בר אילן 1ב21:00:00 נקבהפרשת השבוע, השקפה, הלכהגב שולמית בירנהק תמי 050-4149541
חברותותביכנ"ס חזון יחזקאל עוזי חיטמן 15, ק. האמוניםב ד20:30:0022:00:00זכר  שאול לוסטיג 052-7632711 הרב אפרים וולפין 0548444050
חוגי ביתבית משפ ביטון ציון אשר 3, שכ גני דןא20:45:0022:00:00זכרהלכות ופרשת שבועהרב והבישראל מאיר כהן 052-7632739הרב אפרים וולפין 0548444050
חוגי ביתבית משפ חמו כרמל 5א20:45:0022:00:00זכרגמראהרב רפאל ברנשטייןישראל מאיר כהן 052-7632739 הרב אפרים וולפין 0548444050
שיעורי תורהביכנ"ס רשב"ם רח האילנות, נוה דודא ג21:00:0022:00:00זכרמוסר, פרשת שבועהרב דייןהרב שמואל שפיגל 052-7632682 הרב אפרים וולפין 0548444050
שיעורי תורהמקלט בית אליהו דוד אלעזר 6ב20:00:0021:30:00זכרפרשת שבוע, אקטואליה, הלכההרב אליהו בניסטיהרב בניסטי 052-7632698 הרב אפרים וולפין 0548444050
מדרשותביכנ"ס שומרי הגחלת בן צביא, ה20:00:0021:30נקבה  בריסקמן חמדה 03-6197484, 054-8437299
חוגי ביתמשפ חזן שאשא ארגוב 4 אג21:00:0022:00:00זכרמשניותהרב יצחק דרנראפרים וולפין 054-8444050
חוגי ביתמשפ קקורייב ספיר 3, גני דןג21:00:0022:00:00זכרמשניותהרב בניסטיהרב בניסטי 052-7632698 הרב אפרים וולפין 0548444050
מדרשותביכנ"ס אהל יעקב הלילך 9ב, ד21:0022:00נקבה  יפה יוספוב 052-6226302
שימו לב, המידע מוגש כשירות לציבור, למערכת אין כל אחריות לטיב ואיכות השיעור ולאמינות ודיוק הפרטים כמבואר בתקנון מומלץ להתקשר טלפונית ולברר את מועדי שיעור התורה לפני ההגעה למקום
לא מצאת מקום ללמוד? חפש גם ב: חברותא | חוגי בית יהדות | ישיבות לחוזרים בתשובה | שיעורי תורה
מי אנחנו?
שיעורי תורה
ללמוד וללמד
ללמוד וללמד הינו אתר התנדבותי, מטרתינו לסייע במציאת שיעורים חברותא וקהילות תומכות למתחזקים, פרסום שיעורי תורה (לא מסחרי) באתר הינו חינם למטרת הכלל.