רשימה מרוכזת של שיעורי תורה, חברותא, מדרשות כוללים וקבוצות לימוד באזור שחיפשת...

תוצאות חיפוש עבור הפרמטרים הבאים סוג פעילות > עיר > נושא הלימוד > מין המשתתפים > שם המרצה
יש שאלות אנחנו כאן שלח מייל

תוצאות חיפוש

סיווג שכונהכתובתימיםמשעהעד שעהמיועד לנושאמרצהטלפון איש קשרמפה
שיעורי תורהביכנ"ס יד הגיבורים נגבה 16ה18:30:0019:30:00הכלפרשת השבוע ואקטואליה הרב ברוך רוזנבלוםיוסי לוי 052-7632720
שיעורי תורהבית כנסת מרום נוה חזון איש 90א ב ג ד21:00:0022:00:00זכרגמראהרב אליהו זלץ 052-7632734
שיעורי תורהביכנ"ס תפארת יעקב העמל 24, אזור אולמי מודעיןב20:45:0022:30:00זכר הרב שלמה דוקמן, הרב מיכאלי משהשלמה דוקמן 057-3197929
שיעורי תורהביכנ"ס אור ישריםנוה יהושעהאם 14א20:30:00 נקבהפרשת שבוע ואקטואליהגב שושנה משה יוסי לוי 052-7632720
שיעורי תורהביכנ"ס אהל רחל  תלפיות 16ד20:30:0022:00:00הכלאקטואליההרב הרצל חודריוסי לוי 052-7632720, משה סחייק 050-4114060
שיעורי תורהבי"כ גאולי ישראלרמת שקמהעזריאל 4 ב, אחת לשבועיים20:15:00 נקבהמשתנההרבנית מוריאל מוריאל 5707876
שיעורי תורהביכנ"ס שלום שבזי עמידרהמחתרת 9 שבת-בחודש הקרוב 11-10/2017 לא יתקיים שיעור12:00:00 נקבהפרשת השבועגב ימימה כוכבי, גב נעימה בן שלמהאהרון 050-4184230
שיעורי תורהמוסדות בן איש חי הרכסים 55כל יום10:00:0013:00:00זכרשיעור הרב מאיר נגרהרב יניב 054-8419874
שיעורי תורהביכנ"ס זכרון קדושים יהודית 5ו10:30:0011:30:00זכרהלכות שבתהרב אפרים עובד 050-4113061הרב רפאל רופא 050-6815406
שיעורי תורהביכנ"ס אור ישריםנוה יהושעהאם 14, חצר "מורשת משה"אקיץ 20:30, חורף 20:00 נקבההעצמה אישית ברוח היהדות הרבנית פסיה אנגלהרבנית אנגל 052-7672588
שיעורי תורהביכנ"ס ששון שמואל רכסים 55כל יום15:30:0017:15:00זכרגמרא ומוסרהרב מנצור052-3293919
שיעורי תורהבי"כ חזון למועד הגלגל 46, צמוד למד"אב21:00:00 זכר  הרב יוסי לוי 052-7632720
שיעורי תורהביכנ"ס זכרון קדושים אחד העם 57כל יום19:30:0020:30:00זכרגמרא למתקדמיםהרב שמשון פרנקלהרב פרנקל 050-4107285
שיעורי תורהבית כנסת ראחוב ברקאי 20ד21:00:0022:00:00זכרפרשת השבוע, אקטואליההרב יהושע ניסנקורן057-3131840, 03-5745210
שיעורי תורהבי"ס בן אליעזר פינת אצלג21:00:00 הכלמוסר, פ. שבוע, השקפההרב פלדאילה 054-4525278
שיעורי תורהביכנ"ס הרמב"ם סיירת דוכיפת 10ב, מתחילה סדרה בערך בתחילת 12/201709:15 בבוקר11:00:00נקבהזוגיותגב אורלית כהן25 ש"ח למפגש. חזקיהו אהובה 03-5740537, 054-8477405
שיעורי תורהבית כנסת מרום נוה חזון איש 90א - ה 13:30:00זכרגמראהרב דוד אקוקההרב יעקב כתובים 050-4188794
שיעורי תורהבית כנסת מרום נוה חזון איש 90ה23:00:00 זכרפרשת השבועהרב יעקב סוויד - רב בית הכנסתהרב סוויד 052-7628921
שיעורי תורהבית כנסת מרום נוה חזון איש 90שבת ומוצ"ש  זכרהלכות שבתהרב משה כהןהרב סוויד 052-7628921
שיעורי תורהבית כנסת מרום נוה חזון איש 90א - ו 10:00:00זכרשני שיעורי גמרא, כל אחד 45 ד'הרב גליק, הרב רוטלויהרב סוויד 052-7628921
שיעורי תורהבי"כ יד הגיבורים נגבה 16ד20:30:0022:00:00זכרפרשת השבוע, מוסר וגמראהרב מיכאל דדוןהרב אורן חיון 050-4148184
שיעורי תורהביכנ"ס הצעירים המחתרת 9, במקלט שמחתח להסתדרותא - ה20:00:0022:00:00זכרגמרא, מוסר, הלכהרבנים שוניםכהן ברק 052-7150399
שיעורי תורהביכנ"ס זכרון קדושים יהודית 5א - ה21:30:0023:00:00זכרגמראהרב אברהם ברדוגוהרב רפאל רופא 050-6815406
שיעורי תורהבי"ס חורב ארלזורוב 61ב18:30:00 הכלהרצאות לנשים, פעילות לילדים, כולל קפה ומאפה לאמהות וארוחת ערב לילדים 20 ₪ למשתתף. הרב ישראל גנץ 052-7647279, תהילה 050-4166072
שיעורי תורהביכנ"ס ששון שמואל רכסים 55 פינת הרואה 177שבתקיץ 18:00, חורף 16:00 הכלאקטואליההרב יחיאל מויאלהרב מויאל 050-4119415, הרב יניב פורמוזה 054-8419871
שיעורי תורהביכנ"ס גיבורי ישראל נגבה פינת הרא"הלילות שבת חורף בלבד20:15 משתנה לפי השקיעה הכלפרשת שבועהרב בראוןהרב בראון 052-7643840
שיעורי תורהליד ביכנ"ס הצעירים המחתרת, בנין ליד בית הכנסת במקלטא - ה17:00:0018:00:00זכרגמראאברךכהן ברק 052-7150399
שיעורי תורהביכנ"ס ששון שמואל-זמנית. לברר עוד כחודשייםמרום נווה, רמת יצחקרכסים 55 פינת הרואה 177א, ד20:30 נקבה א-הרב ביטון, ד-הרבנית מירי הורביץהרב מלכה 052-3293919
שיעורי תורהביכנ"ס רבי יהודה הלוי בצלאל 12, מתחם הבורסה 10:15:0011:15:00זכרגמרא ברכות הרב משה 053-3120908
שיעורי תורהביכנ"ס תפארת יעקב העמל 24, אזור אולמי מודעיןכל יום  זכר הרב שלמה דוקמן, הרב מיכאלי משהשלמה דוקמן 057-3197929
שימו לב, המידע מוגש כשירות לציבור, למערכת אין כל אחריות לטיב ואיכות השיעור ולאמינות ודיוק הפרטים כמבואר בתקנון מומלץ להתקשר טלפונית ולברר את מועדי שיעור התורה לפני ההגעה למקום
לא מצאת מקום ללמוד? חפש גם ב: חברותא | חוגי בית יהדות | ישיבות לחוזרים בתשובה | שיעורי תורה
מי אנחנו?
שיעורי תורה
ללמוד וללמד
ללמוד וללמד הינו אתר התנדבותי, מטרתינו לסייע במציאת שיעורים חברותא וקהילות תומכות למתחזקים, פרסום שיעורי תורה (לא מסחרי) באתר הינו חינם למטרת הכלל.