שיעורי תורה רמת גן

רשימה מרוכזת של שיעורי תורה, חברותא, מדרשות כוללים וקבוצות לימוד באזור שחיפשת...

תוצאות חיפוש עבור הפרמטרים הבאים סוג פעילות > עיר > נושא הלימוד > מין המשתתפים > שם המרצה
יש שאלות אנחנו כאן שלח מייל

תוצאות חיפוש

סיווג שכונהכתובתימיםמשעהעד שעהמיועד לנושאמרצהטלפון איש קשרמפה
שיעורי תורהבית כנסת מרום נוה חזון איש 90א' ב' ג' ד'21.0022.00צעירים וגברים מתחזקיםגמראהרב אליהו זלץ 052-7632734
שיעורי תורהביכנ"ס תפארת יעקב העמל 24, אזור אולמי מודעיןב'20.4522.30גברים מתחזקים הרב שלמה דוקמן, הרב מיכאלי משהשלמה דוקמן 057-3197929
שיעורי תורהבי"כ תפארת שמעון אפגנים  בבי"ס נטעים רמת שקמהא'20.30 נשים [מבוגרות]הלכות שבת הרב בן חיים יוסי לוי 052-7632720
שיעורי תורהביכנ"ס אור ישרים האם 14 - נוה יהושעא'20.30 נשיםפרשת שבוע ואקטואליהגב' שושנה משה יוסי לוי 052-7632720
שיעורי תורהבי"כ אהל רחל  רח' תלפיות 16ד'20.3022.00גברים ונשיםאקטואליההרב הרצל חודריוסי לוי 052-7632720, משה סחייק 050-44114060
שיעורי תורהבי"כ גאולי ישראל עזריאל 4 - רמת שקמהב' אחת לשבועיים20.30 נשיםמשתנההרבנית מוריאל מוריאל 5707876
שיעורי תורהבי"כ שלום שבזי  המחתרת 9 - עמידרשבת 12.00 נשים וצעירותפרשת השבועימימה כוכבי, נעימה בן שלמהאהרון 050-4184230
מדרשיות לנוערמוסדות בן איש חי הרכסים 55כל יום15.0017.00 נוער ילדיםכל קבוצה בקומה נפרדתהרב מאיר נגרהרב יניב 054-8419871
שיעורי תורהמוסדות בן איש חי הרכסים 55כל יום10.0013.00גבריםשיעור הרב מאיר נגרהרב יניב 054-8419874
שיעורי תורהבי"כ חזון למועד הגלגל 46, צמוד למד"אד'21.0022.30נשים נשואותאהבה, זוגיות, שלום בית, גידול ילדים ועודהרב יצחק ניסן050-4222884, הודיה 054-8122654
שיעורי תורהביכנ"ס זכרון קדושים יהודית 5ו'10.3011.30גברים מתחזקיםהלכות שבתהרב אפרים עובד 050-4113061הרב רפאל רופא 050-6815406
שיעורי תורהמדרשת יד מונבר שער העיר ז'בוטינסקי 7 ליד ארומהא' ג' 20.4522.00נערות 16-25למתחילותהרבנית מזל עלה054-3126261
חוגי ביתמשפ' לנקרי  מתניה 14א'20.30 נשיםמוסר ופרשת השבועדליה קליימןקליימן 5784236, לבדוק לפני הגעה
שיעורי תורהביכנ"ס אור ישרים האם 14, חצר בי"ס מורשת משה, נוה יהושעא'20.30 נשיםהעצמה אישית ברוח היהדותהרבנית שמחה יונה לסירוגין עם הרבנית פסיה אנגלהרבנית שמחה 5709087
שיעורי תורהביכנ"ס ששון שמואל רכסים 55כל יום15.3017.15נערים צעיריםגמרא ומוסרהרב מנצור052-3293919
שיעורי תורהבי"כ חזון למועד הגלגל 46, צמוד למד"אב' 21.30 צעירות 15-24זוגיות, אהבה, ומה שביניהםהרב משה כהןהרבנית אורלי 050-4222884, הודיה 054-8122654, הרב מויאל 050-4119415
שיעורי תורהבי"כ חזון למועד הגלגל 46, צמוד למד"אליל שבת (ששי בערב)בקיץ - 22.00, בחורף יותר מוקדם צעירים וצעירות 15-24עם הפרדה. עונג שבת, מטעמים וכיבוד עשיר יוסי לוי 052-7632720
שיעורי תורהבי"כ חזון למועד הגלגל 46, צמוד למד"אמוצאי שבת21.00 צעירות 15-24מלוה מלכה, ריקוד ושירה הרבנית אורלי 050-4222884, הודיה 054-8122654, הרב מויאל 050-4119415
שיעורי תורהבי"כ חזון למועד הגלגל 46, צמוד למד"אב'21.00 גברים  הרב יוסי לוי 052-7632720
מדרשיות לנוער בן שמן 10, במדרגות בשביל עד למעלהא'- ה'19.3021.00נערים חילוניים 14-18אמונה ומוסר, כיבוד קלהרב יואב קטן052-7226221
מדרשותמרכז נוערעל גבול ביאליקבן שמן 8ב' ה'20.00-21.3022.00נערות 14-18, חיילות וסטודנטיותמדרשה 050-3690202 שמחה קטן
חברותותביכנ"ס מתנ"ס שערי ניסים באר אורה 17כל יום, גם שבת16.0023.00נוער וצעירים חילונייםחברותות ושיעורים במיגוון נושאים גילי רחמים 050-4191508
מדרשותמגדל משה אביב, בית כנסת בקומת קרקעליד הבורסהז'בוטינסקי 7א'20.3022.00מתחילות 20 ומעלהמדרשה לאה טנג'י 054-8462466
מדרשותבמקלטעמידרזמנית-לנדרס 2 משפ' רובין. לברר אם אין שינויא' ב' ג' ד'19.00-22.0022.00נערות 17 -35מדרשה הרבנית יפה סרור 03-6777625, 052-7137737 ,057-3169161
שיעורי תורהבית כנסת רח' ההלכה   נערות בגיל תיכון וצבא  הרבנית רחל וינברג 054-8413901
חוגי ביתמשפ' עורקבי השר משה 45א'20.30 נשיםמגווןחנה ועלני 5704778, 052-7614779עורקבי 077-7512804, 052-5988220
שיעורי תורהביכנ"ס זכרון קדושים אחד העם 57כל יום19.3020.30גברים ונוער [אל המעיין]גמרא למתקדמיםהרב שמשון פרנקלהרב פרנקל 050-4107285
שיעורי תורהבית כנסת ראחוב ברקאי 20ד'21.0022.00מתחיליםפרשת השבוע, אקטואליההרב יהושע ניסנקורן057-3131840, 03-5745210
מדרשותביכנ"ס אהל מרדכירמת שקמהעזריאל 28ה'20.30 נערות 16-30מדרשה נעמי אליאס 052-7609978
שיעורי תורהביכנ"ס אהל שם פועלי הרכבת 4, פינת סירקין [גבעתיים]ד'20.30 נשיםקורסי ערב מרתקים באוירה יחודית בזוגיות וחינוך ילדיםתמי יהלתהילה 6194140,050-4166072
שיעורי תורהביכנ"ס הרמב"ם סיירת דוכיפת 10ב'9.3011.00נשים נשואותזוגיותאורלית כהןחזקיהו אהובה 03-5740537, 054-8477405
שיעורי תורהמלון סיטי טאוור ליד הבורסה זוסמן 14 קומה 22ב'20.3023.00חילוניות אקדמאיות מעל 22 עד 30מדרשההרבנית ורד קוגמן ורבנים אורחיםסנדי 052-5593344
מדרשותבי"ס השלוםעמידראצ"ל פינת בן אליעזרליל שבת21.00 נערות 17 -30מדרשה הרבנית יפה סרור 03-6777625, 052-7137737 ,057-3169161
מדרשיות לנוערמדרשת חזון עובדיה האם פינת הרריכל יום20.0022.00צעירים חילונייםגמרא,הלכות, מוסרהרב עזרא חזקיהו 050-4113798 ועודניר גבלר 054-8835018
חברותותביכנ"ס ששון שמואל רכסים 55א' - ה'19.3021.15נוער ומבוגריםחברותות הרב יניב פורמוזה 054-8419871
חברותותביכנ"ס ששון שמואל רכסים 55שבת14.0017.00גברים נשים ונוערפרשת השבועהרב יחיאל מויאלהרב יניב פורמוזה 054-8419871
חברותותביכנ"ס ששון שמואל רכסים 55שבת14.0017.00גבריםהלכה ואגדההרב אליהו מנצורהרב יניב פורמוזה 054-8419871
חברותותביכנ"ס ששון שמואלמרום נווה, רמת יצחקרכסים 55 פינת הרואה 177א' ד'20.30-22.0021.00נערות חילוניותמדרשהרבנים שוניםאורית סלמון 052-7118009
שיעורי תורהבית כנסת מרום נוה חזון איש 90א' - ה'10.00 [בוקר]13.30מדרשה לצעירים מתחזקיםגמראהרב דוד אקוקההרב יעקב כתובים 050-4188794
שיעורי תורהבית כנסת מרום נוה חזון איש 90ה'23.0024.00צעירים מתחזקיםפרשת השבועהרב יעקב סוויד - רב בית הכנסתהרב סוויד 052-7628921
שיעורי תורהבית כנסת מרום נוה חזון איש 90שבת ומוצ"ששבת - 14.00מוצ"ש - אחרי ערביתצעירים מתחזקיםהלכות שבתהרב משה כהןהרב סוויד 052-7628921
שיעורי תורהבית כנסת מרום נוה חזון איש 90א' - ו'8.15 [בוקר]10.00גברים וצעירים מתחזקיםשני שיעורי גמרא, כל אחד 45 ד'הרב גליק, הרב רוטלויהרב סוויד 052-7628921
שיעורי תורהבי"כ יד הגיבורים נגבה 16ד'20.3022.00צעירים וגברים חילונייםפרשת השבוע, מוסר וגמראהרב מיכאל דדוןהרב אורן חיון 050-4148184
מדרשיות לנוערמדרשת חזון עובדיה האם פינת הרריליל שבת23.0001.00צעירים חילונייםעונג שבתהרב עזרא חזקיהו 050-4113798 ועודניר גבלר 054-8835018
חברותותכולל בתוך ביכנ"ס אור ישרים האם 14א' - 'ה20.3022.15גברים וצעירים חילונייםחברותו ת עם אברכים מהכולל הרב סולטן 054-8440229
שיעורי תורהביכנ"ס תפארת משה עזריאל 2, בגינהא' - ה'18.0019.30נוער מתחזקים וחילונייםגמרא, מוסר, הלכהרבנים שוניםהרב ברוך חורש 057-3141440
שיעורי תורהביכנ"ס תפארת משה עזריאל 2, בגינהא' - ו'6.00 [בוקר]7.00גברים מתחזקיםגמראהרב רוזנברגהרב ברוך חורש 057-3141440
שיעורי תורהביכנ"ס תפארת משה עזריאל 2, בגינהשבת16.0018.00כולםהלכההרב דניאל חיימובהרב ברוך חורש 057-3141440
שיעורי תורהביכנ"ס הצעירים המחתרת 9א' - 'ה20.0022.00גברים ונוער מתחזקיםגמרא, מוסר, הלכהרבנים שוניםכהן ברק 052-7150399
שיעורי תורהמתנ"ס ההגנהליל שבת22.0024.00נוער חילוניעונג שבתרבנים שוניםכהן ברק 052-7150399
שיעורי תורהביכנ"ס זכרון קדושים יהודית 5א' - ה'21.3023.00גבריםגמראהרב אברהם ברדוגוהרב רפאל רופא 050-6815406
שיעורי תורהביכנ"ס זכרון קדושים יהודית 5ד'18.0019.00גברים מתחיליםבן איש חי, שומר אמוניםהרב ליאורהרב רפאל רופא 050-6815406
מדרשיות לנוער השר משה 32א - ה17.3021.30נערים מתחזקים וחילונייםשיעורים וחברותות, ביום ג' שיעור ליאור תשובה 054-8036378
מדרשותביכנ"ס אריאלעמידרהמחתרת 18א ב' ד'20.00 מתחילות, מתחזקות, חרדיות מודרניות, 15-27מדרשה כהן אביגיל 052-7150499
שיעורי תורהבית ספר חורב ארלזורוב 61ב'18.0020.00הורים, וילדים 0-14הרצאות להורים, פעילות לילדים, כולל ארוחת ערב, 20 ₪ למשתתף הרב ישראל גנץ 052-7647279, תהילה 050-4166072
שיעורי תורהביכנ"ס ששון שמואל רכסים 55 פינת הרואה 177שבתאחרי תפילת מנחה גברים ונשיםאקטואליההרב מויאלהרב מויאל 050-4119415
חברותותביכנ"ס תפארת משה עזריאל 2, בגינהכל יום18.0019.00גברים מתחיליםחברותותכל 4 אנשים לומדים בחברותאהרב ברוך חורש 057-3141440
שיעורי תורהליד ביכנ"ס הצעירים המחתרת, בניו ליד בית הכנסתא' - 'ה17.0018.00גברים מתחיליםגמראאברךכהן ברק 052-7150399
שיעורי תורהמפעל היצירה 16 (מתחם הבורסה) 10.1511.15מתחזקים אקדמאייםגמרא ברכות הרב משה 053-3120908
חוגי ביתמשפ' קאירי יד שלום 28 קומה אא21.00 זוגות חילונייםמשתנההרב מויאלהרב מויאל 050-4119415
מדרשותליד ארומה ז'בוטינסקי 7א'20.30 מתחילות 20 ומעלהמדרשה הרבנית מזל עלה 054-3126261
שימו לב, המידע מוגש כשירות לציבור, למערכת אין כל אחריות לטיב ואיכות השיעור ולאמינות ודיוק הפרטים כמבואר בתקנון מומלץ להתקשר טלפונית ולברר את מועדי שיעור התורה לפני ההגעה למקום
לא מצאת מקום ללמוד? חפש גם ב: חברותא | חוגי בית יהדות | ישיבות לחוזרים בתשובה | שיעורי תורה
מי אנחנו?
שיעורי תורה
ללמוד וללמד
ללמוד וללמד הינו אתר התנדבותי, מטרתינו לסייע במציאת שיעורים חברותא וקהילות תומכות למתחזקים, פרסום שיעורי תורה (לא מסחרי) באתר הינו חינם למטרת הכלל.