רשימה מרוכזת של שיעורי תורה, חברותא, מדרשות כוללים וקבוצות לימוד באזור שחיפשת...

תוצאות חיפוש עבור הפרמטרים הבאים סוג פעילות > עיר > נושא הלימוד > מין המשתתפים > שם המרצה
יש שאלות אנחנו כאן שלח מייל

תוצאות חיפוש

סיווג שכונהכתובתימיםמשעהעד שעהמיועד לנושאמרצהטלפון איש קשרמפה
שיעורי תורהביכנ"ס יד הגיבורים נגבה 16ה18:30:0019:30:00הכלפרשת השבוע ואקטואליה הרב ברוך רוזנבלוםיוסי לוי 052-7632720
שיעורי תורהבית כנסת מרום נוה חזון איש 90א ב ג ד21:00:0022:00:00זכרגמראהרב אליהו זלץ 052-7632734
שיעורי תורהביכנ"ס תפארת יעקב העמל 24, אזור אולמי מודעיןב20:45:0022:30:00זכר הרב שלמה דוקמן, הרב מיכאלי משהשלמה דוקמן 057-3197929
שיעורי תורהביכנ"ס אור ישריםנוה יהושעהאם 14א20:30:00 נקבהפרשת שבוע ואקטואליהגב שושנה משה יוסי לוי 052-7632720
שיעורי תורהביכנ"ס אהל רחל  תלפיות 16ד20:30:0022:00:00הכלאקטואליההרב הרצל חודריוסי לוי 052-7632720, משה סחייק 050-4114060
שיעורי תורהבי"כ גאולי ישראלרמת שקמהעזריאל 4 ב, אחת לשבועיים20:15:00 נקבהמשתנההרבנית מוריאל מוריאל 5707876
שיעורי תורהביכנ"ס שלום שבזי עמידרהמחתרת 9 שבת-בחודש הקרוב 11-10/2017 לא יתקיים שיעור12:00:00 נקבהפרשת השבועגב ימימה כוכבי, גב נעימה בן שלמהאהרון 050-4184230
מדרשיות לנוערמוסדות בן איש חי הרכסים 55כל יום15:00:0017:00:00זכרכל קבוצה בקומה נפרדתהרב מאיר נגרהרב יניב 054-8419871
שיעורי תורהמוסדות בן איש חי הרכסים 55כל יום10:00:0013:00:00זכרשיעור הרב מאיר נגרהרב יניב 054-8419874
שיעורי תורהביכנ"ס זכרון קדושים יהודית 5ו10:30:0011:30:00זכרהלכות שבתהרב אפרים עובד 050-4113061הרב רפאל רופא 050-6815406
שיעורי תורהביכנ"ס אור ישריםנוה יהושעהאם 14, חצר "מורשת משה"אקיץ 20:30, חורף 20:00 נקבההעצמה אישית ברוח היהדות הרבנית פסיה אנגלהרבנית אנגל 052-7672588
שיעורי תורהביכנ"ס ששון שמואל רכסים 55כל יום15:30:0017:15:00זכרגמרא ומוסרהרב מנצור052-3293919
מדרשותביכנ"ס חזון למועד הגלגל 46, צמוד למד"אליל שבת (ששי בערב)קיץ 22:00, חורף 21:00 הכלעם הפרדה. עונג שבת, מטעמים וכיבוד עשיר יוסי לוי 052-7632720
מדרשותביכנ"ס שלום בן אליעזר פינת אצלליל שבת20:30:00 נקבה  הרבנית יפה סרור 03-6777625, 052-7137737
שיעורי תורהבי"כ חזון למועד הגלגל 46, צמוד למד"אב21:00:00 זכר  הרב יוסי לוי 052-7632720
מדרשיות לנוער בן שמן 10, במדרגות בשביל עד למעלהא- ה19:30:0021:00:00זכראמונה ומוסר, כיבוד קלהרב יואב קטן052-7226221
חברותותביכנ"ס מתנ"ס שערי ניסים באר אורה 17כל יום, גם שבת16:00:0023:00:00זכרחברותות ושיעורים במיגוון נושאים גילי רחמים 050-4191508
מדרשותביכנ"ס ארם נהריים ברנר 9א, ג, ה20:30:0022:15נקבה גב אסתר צדקהגב אסתר 052-3228303
חוגי ביתמשפ בן דוד חרות 12ג21:00 הכלמגווןמשתנהיש להירשם מראש: אשר 050-8676489
מדרשותמגדל משה אביב, בית כנסת בקומת קרקעליד הבורסהזבוטינסקי 7א20:1522:00:00נקבה  לאה טנגי 054-8462466
מדרשותמקלטעמידרההגנה 41א, ב, ג, ד19:0022:00:00נקבה  הרבנית יפה סרור 03-6777625, 052-7137737
חוגי ביתמשפ עורקבי השר משה 45א20:30:00 נקבהמגווןגב חנה ועלני עורקבי 077-7512804, 052-5988220
שיעורי תורהביכנ"ס זכרון קדושים אחד העם 57כל יום19:30:0020:30:00זכרגמרא למתקדמיםהרב שמשון פרנקלהרב פרנקל 050-4107285
שיעורי תורהבית כנסת ראחוב ברקאי 20ד21:00:0022:00:00זכרפרשת השבוע, אקטואליההרב יהושע ניסנקורן057-3131840, 03-5745210
שיעורי תורהבי"ס בן אליעזר פינת אצלג21:00:00 הכלמוסר, פ. שבוע, השקפההרב פלדאילה 054-4525278
שיעורי תורהביכנ"ס הרמב"ם סיירת דוכיפת 10ב, מתחילה סדרה בערך בתחילת 12/201709:15 בבוקר11:00:00נקבהזוגיותגב אורלית כהן25 ש"ח למפגש. חזקיהו אהובה 03-5740537, 054-8477405
מדרשיות לנוערמדרשת חזון עובדיה האם פינת הרריכל יום20:00:0022:00:00זכרגמרא,הלכות, מוסרהרב עזרא חזקיהו 050-4113798 ועודניר גבלר 054-8835018
חברותותביכנ"ס ששון שמואל רכסים 55א - ה19:45:0021:30:00זכרחברותות דוד פריוף 054-8449334
חברותותביכנ"ס ששון שמואל רכסים 55שבת14:00:0017:00:00זכרהלכה ואגדההרב אליהו מנצורהרב יניב פורמוזה 054-8419871
מדרשותביכנ"ס ששון שמואל-זמנית. לברר עוד כחודשייםמרום נווה, רמת יצחקרכסים 55 פינת הרואה 177ג20:0021:00נקבה הרבנית מזלהרב מלכה 052-3293919
שיעורי תורהבית כנסת מרום נוה חזון איש 90א - ה 13:30:00זכרגמראהרב דוד אקוקההרב יעקב כתובים 050-4188794
שיעורי תורהבית כנסת מרום נוה חזון איש 90ה23:00:00 זכרפרשת השבועהרב יעקב סוויד - רב בית הכנסתהרב סוויד 052-7628921
שיעורי תורהבית כנסת מרום נוה חזון איש 90שבת ומוצ"ש  זכרהלכות שבתהרב משה כהןהרב סוויד 052-7628921
שיעורי תורהבית כנסת מרום נוה חזון איש 90א - ו 10:00:00זכרשני שיעורי גמרא, כל אחד 45 ד'הרב גליק, הרב רוטלויהרב סוויד 052-7628921
שיעורי תורהבי"כ יד הגיבורים נגבה 16ד20:30:0022:00:00זכרפרשת השבוע, מוסר וגמראהרב מיכאל דדוןהרב אורן חיון 050-4148184
מדרשיות לנוערמדרשת חזון עובדיה האם פינת הרריליל שבת23:00:0001:00:00זכרעונג שבתהרב עזרא חזקיהו 050-4113798 ועודניר גבלר 054-8835018
חברותותכולל בתוך ביכנ"ס אור ישרים האם 14א - ה20:30:0022:15:00זכרחברותו ת עם אברכים מהכולל הרב סולטן 054-8440229
שיעורי תורהביכנ"ס הצעירים המחתרת 9, במקלט שמחתח להסתדרותא - ה20:00:0022:00:00זכרגמרא, מוסר, הלכהרבנים שוניםכהן ברק 052-7150399
שיעורי תורהביכנ"ס זכרון קדושים יהודית 5א - ה21:30:0023:00:00זכרגמראהרב אברהם ברדוגוהרב רפאל רופא 050-6815406
מדרשיות לנוער השר משה 32א - ה17:30:0021:30:00זכרשיעורים וחברותות, ביום ג' שיעור ליאור תשובה 054-8036378
מדרשותביכנ"ס אריאלעמידרהמחתרת 18א, ב, ד20:3022:00נקבה  אביגיל כהן 052-7150499
שיעורי תורהבי"ס חורב ארלזורוב 61ב18:30:00 הכלהרצאות לנשים, פעילות לילדים, כולל קפה ומאפה לאמהות וארוחת ערב לילדים 20 ₪ למשתתף. הרב ישראל גנץ 052-7647279, תהילה 050-4166072
שיעורי תורהביכנ"ס ששון שמואל רכסים 55 פינת הרואה 177שבתקיץ 18:00, חורף 16:00 הכלאקטואליההרב יחיאל מויאלהרב מויאל 050-4119415, הרב יניב פורמוזה 054-8419871
שיעורי תורהביכנ"ס גיבורי ישראל נגבה פינת הרא"הלילות שבת חורף בלבד20:15 משתנה לפי השקיעה הכלפרשת שבועהרב בראוןהרב בראון 052-7643840
שיעורי תורהליד ביכנ"ס הצעירים המחתרת, בנין ליד בית הכנסת במקלטא - ה17:00:0018:00:00זכרגמראאברךכהן ברק 052-7150399
שיעורי תורהביכנ"ס ששון שמואל-זמנית. לברר עוד כחודשייםמרום נווה, רמת יצחקרכסים 55 פינת הרואה 177א, ד20:30 נקבה א-הרב ביטון, ד-הרבנית מירי הורביץהרב מלכה 052-3293919
שיעורי תורהביכנ"ס רבי יהודה הלוי בצלאל 12, מתחם הבורסה 10:15:0011:15:00זכרגמרא ברכות הרב משה 053-3120908
מדרשיות לנוערמדרשת חזון עובדיה האם פינת הרריכל יום15:00:0017:30:00זכרגמרא,הלכות הרב ניר גבלר 054-8835018
שיעורי תורהביכנ"ס תפארת יעקב העמל 24, אזור אולמי מודעיןכל יום  זכר הרב שלמה דוקמן, הרב מיכאלי משהשלמה דוקמן 057-3197929
שימו לב, המידע מוגש כשירות לציבור, למערכת אין כל אחריות לטיב ואיכות השיעור ולאמינות ודיוק הפרטים כמבואר בתקנון מומלץ להתקשר טלפונית ולברר את מועדי שיעור התורה לפני ההגעה למקום
לא מצאת מקום ללמוד? חפש גם ב: חברותא | חוגי בית יהדות | ישיבות לחוזרים בתשובה | שיעורי תורה
מי אנחנו?
שיעורי תורה
ללמוד וללמד
ללמוד וללמד הינו אתר התנדבותי, מטרתינו לסייע במציאת שיעורים חברותא וקהילות תומכות למתחזקים, פרסום שיעורי תורה (לא מסחרי) באתר הינו חינם למטרת הכלל.