שיעורי תורה תל אביב

רשימה מרוכזת של שיעורי תורה, חברותא, מדרשות כוללים וקבוצות לימוד באזור שחיפשת...

תוצאות חיפוש עבור הפרמטרים הבאים סוג פעילות > עיר > נושא הלימוד > מין המשתתפים > שם המרצה
יש שאלות אנחנו כאן שלח מייל

תוצאות חיפוש

סיווג שכונהכתובתימיםמשעהעד שעהמיועד לנושאמרצהטלפון איש קשרמפה
שיעורי תורהביכנ"ס גאולהמרכזטשרניחובסקי 15ב'21:30:00 זכרגמראהרב ראובן ניר052-6885884
שיעורי תורהמדרשת אור בצרון ביצרון גינזבורג 8א'20:00:00 נקבההלכות, פרשת השבוע, חינוךהרב יחיאל לוימזל לוי 5625417
שיעורי תורהמדרשת אור בצרון ביצרון גינזבורג 8ג'  נקבהפרשת שבוע, שיחה בנושא האושר האמיתירבנים שוניםמזל לוי 5625417
שיעורי תורהמדרשת אור בצרון ביצרון גינזבורג 8ב'20:00:00 נקבהחינוך, הלכות, אקטואליההרב חממימזל לוי 5625417
שיעורי תורהבי"כ בית יהודה התקוהאחיעזר 2א'20:00:0021:00:00זכרגמראהרב חיים בראוןהרב בראון 052-7643840, בצהרים או בלילה אחרי 11
שיעורי תורהביכנ"ס יוסף חיים הגדולהתקוהדרך לוד 79א' - ה'20:00:0021:45:00זכרגמרא, מוסר, הלכההרב אברהם פרץעמנואל זינגול 052-7632707
שיעורי תורהביכנ"ס מגן דודהתקוהחנוך פינת דוחןשבת14:10:0015:10:00נקבהפרשת השבועהרבנית יפה יום טוב יפה 050-8699834
שיעורי תורהמתנ"ס בית דניהתקוההתקוה 10, פינת כבירא'15:00:0016:00:00נקבהאקטואליההרבנית יפה יום טוביפה 050-8699834
שיעורי תורהבית אלהתקוהנתן 59מוצאי שבת ויום ד'  הכלפרשת השבוע והשקפההרב חיים בן סניורעמנואל זינגול 052-7632707
שיעורי תורהבית אלהתקוהנתן 59ד'18:30:0020:30:00זכרעין יעקבהרב חיים בן סניורעמנואל זינגול 052-7632707
שיעורי תורהבי"כ בן פורת יד אליהו לוחמי גליפולי 2 ב'20:30:0021:30:00נקבההבית היהודיהרבנית מרים יזדירב ביכנ"ס הרב עזרא בשעות הערב - 052-7679404
שיעורי תורהבי"כ בן פורת יד אליהו לוחמי גליפולי 2 שבת 12:00:0013:00:00נקבהפרשת שבועהרב מנשהרב ביכנ"ס הרב עזרא בשעות הערב - 052-7679404
שיעורי תורהבי"כ שבט צופים חורביד אליהו נגבה 9שבת  זכרפרשת השבוע והלכותהרב אהרן כהןכהן 077-3391463, 052-3347988
שיעורי תורהבי"כ שבט צופים חורביד אליהו נגבה 9שבת  זכרהלכות בן איש חיהרב אהרן כהןכהן 077-3391463, 052-3347988
שיעורי תורהבי"כ של הרב קארוכפר שלםמנחם מדמון ליד ככר סעדיה ג'21:00:0022:00:00נקבהחינוך ילדים והבית היהודי הרב קארויניב מרום 03-6311175, רחמים 052-7678414
שיעורי תורהביכנ"ס בכיכר סעדיהכפר שלםרח' אסא קדמוניד'19:45:0020:45:00זכרעין יעקב - לצעיריםיעקב לויהרב עמנואל 052-7632707
שיעורי תורהביכנ"ס היכל הנסכפר שלםהטייסים 49ב'20:00:0021:30:00נקבהחינוך ילדיםהרבנית יפה יום טוב יפה יום טוב 050-8699834
שיעורי תורהבית הכנסת הגדול מרכזדיזנגוף 312א' 19:30:0022:00:00נקבההשקפה, הלכות ופרשת שבועהרבנית שרייברהרבנית שרייבר 050-6775552
שיעורי תורהבי"כ בן פורת יד אליהו לוחמי גליפולי 2 א'19:30:0021:00:00נקבהנושאים שוניםהרבנית הלןרב ביכנ"ס הרב עזרא בשעות הערב - 052-7679404
שיעורי תורהביכנ"ס יחזקאל ע"ש אור החייםעזראיהונדב 5א'19:00:00 נקבהכוחה של תפילההרבנית יפה יום טוב050-8699834
שיעורי תורהביכנ"ס אליהו הנביאעזראשתולים 27שבת 16:30:00נקבהפרשת השבועהרבנית יפה יום טוב050-8699834
שיעורי תורהביכנ"ס אליהו הנביאעזראשתולים 27א' ב ג' ד' ה'18:00:0020:00:00זכרגמרא, הלכה, מוסרהרב עזרא טרב 054-8440626הרב שמואל הרש 052-7632697, יוסי לוי 052-7632720
שיעורי תורהביהכנ"ס הגדולמרכזדיזנגוף 312א'- ד'19:30:0020:20:00זכרגמראהרב יהודה שרייברהרב שרייבר 050-4170352
שיעורי תורהבית אליהו לעולי לובהדר יוסףרח' מרקא'20:00:0021:00:00זכרפרשת השבוע ומוסרהרב אמינובהרב אמינוב 052-7668318
שיעורי תורהבית אליהו לעולי לובהדר יוסףרח' מרקשבת  זכרפרשת השבועהרב אמינובהרב אמינוב 052-7668318
שיעורי תורהביכנ"ס אור ציוןעזראתמוז 24ב' 20:00:00 נקבהעניני דיומאחדוה פלורנטין 5705822
שיעורי תורהבי"כ הרמב"ם קרית שלוםהקשת 49שבת 14:30:0015:30:00זכרפרשת השבוע והשקפההרב אדיר עמרוצי הרב יצחק עמרוצי 054-8407856
שיעורי תורהבמרכז "משמעות"רמת אביבברודצקי 17א' 20:00:00 נקבההשקפה והלכות . 15 ₪צפורה דהן והרב לבי לסירוגיןלהרשמה - חני 5749586, אפשר להשאיר הודעה
שיעורי תורההגוש הגדולרמת אביבשטרייכר 14א'21:00:00 נקבהחינוך וזוגיות להרשמה: חני 5749586
שיעורי תורהבי"כ הפועל המזרחי שפיראישראל מסלנט 22א'19:30:00 נקבהפרשת השבוע חדוה פלורנטין 5705822
שיעורי תורההיכל אהרןתל כבירזלמן שזר 42מוצ"ש20:30:0022:30:00נקבהטהרת המשפחה וחינוך ילדיםהרב בן ציוןמטטוב רושל 052-5213667
שיעורי תורהמתנ"ס רעותכרם התימניםהאר"י 10ב'  נקבהאקטואליההרבנית יפה יום טוביפה 050-8699834
שיעורי תורהבי"כ גבורת אליהויפועירית 7, יפו ג'כל יום10:30:0012:30:00זכרפרשת השבוע, הלכותשאול כהןמאיר 052-7651289
שיעורי תורה שיח יצחקיפוקהילת קנדה 8, יפו ד'כל יום17:45:0018:30:00זכרהלכה ופרשת השבועהרב מאיהמאיר 052-7651289
שיעורי תורה שיח יצחקיפוקהילת קנדה 8, יפו ד'שבת  זכרדף היומי מאיר 052-7651289
שיעורי תורה שיח יצחקיפוקהילת קנדה 8, יפו ד'כל יום  זכרדף היומי - למתחזקיםהרב מאירמאיר 052-7651289
שיעורי תורה שיח יצחקיפוקהילת קנדה 8, יפו ד'א' ג'  נקבהפרשת שבוע, הבית היהודי, חינוך ילדים, נושאים שונים דליה ישר 077-5021023, 050-7782338
שיעורי תורהסניף כסא רחמיםקרית שלוםאור החיים 39א'21:00:0023:00:00זכרגמרא למתחילים ומתקדמיםהרב אדיר עמרוצי 050-3763003
שיעורי תורהסניף כסא רחמיםקרית שלוםאור החיים 39ב'21:00:0023:00:00הכלאקטואליה והלכההרב אדיר עמרוצי 050-3763003
שיעורי תורהאצל מש' מדואלכפר שלםאסא קדמוני 6ב' ד'18:15:00 נקבהב' -מסילת ישרים, ד'-הלכותב' -הרב בצלאלי, ד'-הרב עובדמשרד בית שלמה 03-5172172 10-13.00
שיעורי תורהבי"כ שבט צופים חורביד אליהו נגבה 9ב'א'20:00:0021:30:00זכרהלכותהרב אהרן כהןכהן 077-3391463, 052-3347988
שיעורי תורהביכנ"ס זכרון קדושיםהדר יוסףרח' בני אפרים 204ד'19:15:0020:30:00זכרפרשת השבועהרב שלמה לוינשטייןהרב אמינוב 052-7668318
שיעורי תורהביכנ"ס יוסף חייםהתקוהדרך לוד 79שבת  זכרשלשה שיעורים שוניםהרב אברהם פרץעמנואל זינגול 052-7632707
שיעורי תורהבמרכז "משמעות"רמת אביבברודצקי 17א' 12:00:00נקבהחינוך ילדים. 20 ₪מישל נוימןלהרשמה: חני 5749586
שיעורי תורהביכנ"ס בן פורתיד אליהוגליפולי 2ו' 10:30:00זכרהלכה ופרשת שבוע הרב נתן מוצרפי 050-4125387
שיעורי תורהביכנ"ס אליהו הנביאהארגזים ג'21:30:0022:30:00זכרמוסר וחיזוקהרב אברהם ישראל077-5061086, 03-5061086
שיעורי תורהביכנ"ס באר מים חייםיד אליהופלמ"חג'21:30:0022:30:00זכרמוסר וחיזוקהרב אברהם ישראל077-5061086, 03-5061086
שיעורי תורהמרכז שורשיםמרכזפיירברג 13א' ג'19:30:0020:30:00זכרגמרא, פרשת שבועהרב יצחק רוזנצוייג077-3002994
שיעורי תורהביכנ"ס חממיכפר שלםמנחם מדמוןא'20:30:0022:00:00זכרגמרא, פרשת השבוע, מוסרהרב צארוםהרב עמנואל 052-7632707
שיעורי תורהביכנ"ס חממיכפר שלםמנחם מדמוןב' ד'19:30:0021:30:00זכרגמראהרב חדדהרב עמנואל 052-7632707
שיעורי תורהביכנ"ס מגן דודכפר שלםאסא הקדמוני, ליד מכולת דני שופב' ד'18:00:0019:00:00זכרגמרא ומוסרהרב עמנואלהרב עמנואל 052-7632707
שיעורי תורה שיח יצחקיפוקהילת קנדה 8, יפו ד'שבת15:00:0016:30:00זכרהלכההרב מאירמאיר 052-7651289
שיעורי תורהביכנ"ס הבוכרי המרכזיתל כבירארבר 10ליל שבת20:00:0021:00:00הכלפרשת השבוע ואקטואליההרב אדיר עמרוצי הרב יצחק עמרוצי 054-8407856
שיעורי תורהביכנ"ס שושניהתקוהעברי 17ה'19:30:0020:30:00זכרפרשת השבוע ואקטואליההרב יוסף חזקיהועמנואל זינגול 052-7632707
שיעורי תורהביכנ"ס שערי תפילהבבליצירלסון 10כל יום 07:00:00זכרגמראהרב אליהו טחןשמואל ברדה 054-8406041
שיעורי תורהביכנ"ס בן פורתיד אליהוגליפולי 2שבת14:00:0015:00:00הכלהלכות, מוסר , גמראהרב ישי עזראהרב ישי 052-7679404, עמנואל זינגול 052-7632707
שיעורי תורהביכנ"ס בן פורתיד אליהוגליפולי 2א'- ה'17:30:0019:45:00זכרהלכה, גמרא, מוסרהרה"ג ר ניסים דייןהרב ישי 052-7679404, עמנואל זינגול 052-7632707
שיעורי תורהבי"כ היכל דודיד אליהומרגוליןשבת12:00:00 נקבהפרשת השבועהרבנית יפה יום טוביפה יום טוב 050-8699834
שיעורי תורהמשפ' אנשלזוןבבליבבלי 21ב'20:00:0022:30:00נקבהפרשת השבוע, אקטואליה, שמירת הלשוןהרבנית מינדי גולומבקהרבנית מינדי 6167442, 050-4154454
שיעורי תורהמלון דבורהמרכזבן יהודה פינת גורדוןא'-ה'16:00:0020:00:00זכרשיעורים מתחלפים, כולל ארוחה קלה הרב נפתלי שטרן 054-8433915
שיעורי תורהמלון דבורהמרכזבן יהודה 87 ק"בא'-ה' 13:00:00זכרחברותות ושיעורים הרב ישראל אונגר 057-3120078
שיעורי תורהביכנ"ס שלום וצדקהפלורנטיןמרכולת 16א' - ה'17:00:0017:45:00זכרגמראהרב אליהו יצחק03-6182426
שיעורי תורהמתנ"ס מגידמרכזנורדאו 63אחת לשבועיים20:30:00 נקבהמידות, אמונה, השקפה ועודדבורה בר052-6066475 דבורה
שיעורי תורהביכנ"ס יוסף חייםהתקוהדרך לוד 79שבת17:30:0018:30:00זכרזוהרהרב ישראל יצחקיעמנואל זינגול 052-7632707
שיעורי תורהביכנ"ס יוסף חייםהתקוהדרך לוד 79שבת18:30:0019:30:00זכרבן איש חי, הלכותהרב אברהם כהןתהלה 050-5950034
שיעורי תורהביכנ"ס יוסף חייםהתקוהדרך לוד 79ליל שבת21:30:0022:30:00זכרהלכות, עונג שבתהרב אברהם כהןתהלה 050-5950034
שיעורי תורהביכנ"ס ישועת ישראלשפיראחכמי ישראל 90א' ב' ה'19:30:0021:00:00זכרמוסר, פרשת שבועהרב יונתן בן משההרב ארבוב 052-7134589
שיעורי תורהביכנ"ס ישועת ישראלשפיראחכמי ישראל 90ב'20:45:0022:00:00זכרגמראהרב מיכאל ארבובהרב ארבוב 052-7134589
שיעורי תורהביכנ"ס ישועת ישראלשפיראחכמי ישראל 90ד'21:00:0022:00:00זכרפרשת שבועהרב מיכאל ארבובהרב ארבוב 052-7134589
שיעורי תורהביכנ"ס ישועת ישראלשפיראחכמי ישראל 90שבת17:00:0017:30:00זכרהלכההרב מיכאל ארבובהרב ארבוב 052-7134589
שיעורי תורהמדרשת שורשיםמרכזפירברג 13   הכלנושאים שוניםמרצים שוניםלברר בטל' 03-5603243, או באתר
שיעורי תורהביכנ"ס עזרה ותושיהעזראשורשים 6א - ה'20:30:0022:00:00זכרשיעורים לגמרא ומוסר, כיבוד קל הרב עמנואל זינגול 052-7632707
שיעורי תורהביכנ"ס רמב"םנוה שרתרח' דבורה הנביאהליל שבת21:00:0023:30:00זכרדברי תורה, עונג שבתהרב דבהרב דוב 057-3102129
שיעורי תורהביכנ"ס רמב"םנוה שרתרח' דבורה הנביאהשבת13:00:00 זכרגמראהרב דובהרב דוב 057-3102129
שיעורי תורהבמקלטתל כבירזלמן שז"רא'21:00:0022:00:00זכרעין יעקב, הלכה, מוסרהרב מלכיאל יצחקוב050-9766686, 058-3266607
שיעורי תורהביכנ"ס משעןנאות אפקהשלונסקי 6ליל שבת  זכרפרשת שבוע הרב משה פרייליך 052-3221698
שיעורי תורהביכנ"ס משעןנאות אפקהשלונסקי 6שבת  זכרגמרא הרב משה פרייליך 052-3221698
שיעורי תורהשער הרחמים, במרכז המסחרישכון לבראלי 18א' ג' 'ה20:20:0022:00:00זכרגמרא, פרשת שבועהרב נתן מוצרפי050-4125387
שיעורי תורהכולל של הרב פריינטהיפוליד השעוןד'18:00:0019:00:00זכרפרשת שבועהרב חיים בראון052-7643840
שיעורי תורהביכנ"ס אהל אלעזרהתקוההתקוה 73א' - ה'  זכרמוסר, הלכה, אגדההרב עמדדיהרב חכם 050-6705526
שיעורי תורהביכנ"ס הגדולמרכזאלנבי 110ה'21:00:0023:00:00הכל הרב זמיר כהן ומרצה אורחמשה חיים:054-5557766, מיכל: 054-9914048
שיעורי תורהמדרשת אור בצרון ביצרון גינזבורג 8שבת12:30:00 נקבהאמירת תהילים, 2 שיעורים-מוסר ואקטואליההרבנית ציונה והרבנית חוה יומטובמזל לוי 5625417
שיעורי תורהבי"כ גבורי ישראליד אליהוהמערכה 36ד'  נקבהאקטואליההרבנית יפה יום טוביפה יום טוב 050-8699834
שיעורי תורהביכנ"ס רמב"םנוה שרתרח' דבורה הנביאהב' ד'20:00:0021:30:00זכרגמראהרב דובהרב דוב 057-3102129
שיעורי תורהביכנ"ס בית ישראליפוחלמית 7, יפו ד'כל יום17:00:0018:00:00זכרהלכה ופרשת שבועהרב יעקב מדןמאיר 052-7651289
שיעורי תורהביכנ"ס בית ישראליפוחלמית 7, יפו ד'כל יום18:00:0019:00:00זכרמגראהרב יעקב מדןמאיר 052-7651289
שיעורי תורהביכנ"ס מגן דודכפר שלםיהודה הצעיר 15ב' ה'19:00:0020:30:00זכרגמרא ומוסרהרב יוסףהרב עמנואל 052-7632707
שיעורי תורהביכנ"ס שערי תפילהבבליצירלסון 10ג'  זכרפרשת שבועהרב ברדההרב שמואל ברדה 054-8406041
שיעורי תורהכולל תל ברוךתל ברוךקפריסין 18ד'18:00:0019:00:00זכרהלכההרב בוטבול הרב רודרמן 052-6160500, 052-7676048
שיעורי תורהבי"ס תל חיכפר שלםמעפילי אגוז 74כל יום19:00:0020:00:00זכרגמרא ומוסרהרב אביזובאביזוב ניסים 052-7644423
שיעורי תורהבי"ס קהילות יעקבכפיראלנקווה 18א' ב' ד'21:00:0022:30:00נקבהמשתנהמגווןהרב ניסים אביזוב 052-7644423
שיעורי תורהביכנ"ס שלום וצדקהפלורנטיןמרכולת 16א' - ה'13:00:0014:00:00זכראקטואליההרב אליהו יצחק03-6182426
שיעורי תורהביכנ"ס פיירובתל כבירשזר 33שבת14:00:0015:00:00זכרעין יעקב, הלכה, מוסרהרב מלכיאל יצחקוב050-9766686, 058-3266607
שיעורי תורהבי"כ בית יהודה התקוהאחיעזר 2א'21:00:0021:45:00הכלפרשת שבוע, תפילת ערביתהרב חיים בראוןהרב בראון 052-7643840
שיעורי תורהבית כנסת הלויהתקוההתקוה 73א' - 'ה 13:00:00זכר  הרב ציון זינגול 052-7632714
שיעורי תורהבי"ס יחדיד אליהושד' החיל 8ה'20:30:00 נקבהמדרשה לנערות ונשים  אלינור 054-9006177
שיעורי תורהביכנ"ס אהל מועדמרכזשד"ל 5ה'20:00:00 זכרפרשת השבועהרב יוסף פרץאלי 050-4195159
שיעורי תורהביכנ"ס שלום וצדקהפלורנטיןמרכולת 16א' - ה'13:15:0014:00:00זכרפרשת שבוע והלכותהרב אליהו יצחקשלומי מרזן 052-7131923
שיעורי תורהבית כנסת בן פורתיד אליהוגליפולי 2, פינת נגבהא'20:00:0021:00:00זכר  שמואל גומבו 052-7165654
שיעורי תורהביכנ"ס עולי לוביפוחיננית 1ב'19:45:0020:45:00זכר  שמוליק קסלר 054-8446897
שיעורי תורהמשפ' כבירירמת אביבארתור רובינשטיין 4/2, ק"קב'21:15:00 נקבהפרשת שבועהרבנית ורד קוגמןעדי 0542601878
שיעורי תורהבי"כ בן פורת יד אליהו לוחמי גליפולי 2 ד'19:00:0021:00:00נקבהטהרת המשפחהרבנית מוסמכתזיוה עזרא 053-3119312
שיעורי תורהסיטי טאוור, כניסת דייריםליד הבורסהרח' זוסמן, קומה 18פעם בחודשיים, מספר מקומות מוגבל, ליצור קשר  הכלנושאים שוניםמרצים מערכיםסנדי 052-5593344
שיעורי תורהמשפ' תשובההדר יוסףקהילת פדובה 4ג'21:30:00 הכלפרשת שבועראובן דהןגב' תשובה 050-4203975
שימו לב, המידע מוגש כשירות לציבור, למערכת אין כל אחריות לטיב ואיכות השיעור ולאמינות ודיוק הפרטים כמבואר בתקנון מומלץ להתקשר טלפונית ולברר את מועדי שיעור התורה לפני ההגעה למקום
לא מצאת מקום ללמוד? חפש גם ב: חברותא | חוגי בית יהדות | ישיבות לחוזרים בתשובה | שיעורי תורה
מי אנחנו?
שיעורי תורה
ללמוד וללמד
ללמוד וללמד הינו אתר התנדבותי, מטרתינו לסייע במציאת שיעורים חברותא וקהילות תומכות למתחזקים, פרסום שיעורי תורה (לא מסחרי) באתר הינו חינם למטרת הכלל.