רשימה מרוכזת של שיעורי תורה, חברותא, מדרשות כוללים וקבוצות לימוד באזור שחיפשת...

תוצאות חיפוש עבור הפרמטרים הבאים סוג פעילות > עיר > נושא הלימוד > מין המשתתפים > שם המרצה
יש שאלות אנחנו כאן שלח מייל

תוצאות חיפוש

סיווג שכונהכתובתימיםמשעהעד שעהמיועד לנושאמרצהטלפון איש קשרמפה
שיעורי תורהביכנ"ס גאולהמרכזטשרניחובסקי 15ב21:30:00 זכרגמראהרב ראובן ניר052-6885884
שיעורי תורהמדרשת אור בצרון ביצרון גינזבורג 8אבערך 19:45 נקבההלכות, פרשת השבוע, חינוךהרבנית חיהמזל לוי 5625417
שיעורי תורהמדרשת אור בצרון ביצרון גינזבורג 8דבערך 19:45 נקבהפרשת שבוע, שיחה בנושא האושר האמיתיהרבנית חיה (אחרת)מזל לוי 5625417
שיעורי תורהמדרשת אור בצרון ביצרון גינזבורג 8בבערך 19:45 נקבהחינוך, הלכות, אקטואליההרב חממימזל לוי 5625417
שיעורי תורהביכנ"ס בית יהודה התקוהאחיעזר 2א20:00:0021:00:00זכרגמראהרב חיים בראוןהרב בראון 052-7643840, בצהרים או בלילה אחרי 11
שיעורי תורהביכנ"ס יוסף חיים הגדולהתקוהדרך לוד 79א - ה20:00:0021:45:00זכרגמרא, מוסר, הלכההרב אברהם פרץעמנואל זינגול 052-7632707
שיעורי תורהביכנ"ס מגן דודהתקוהחנוך פינת דוחןשבת14:10:0015:10:00נקבהפרשת השבועהרבנית יפה יום טובהרבנית יפה יום טוב 050-8699834
שיעורי תורהמתנ"ס בית דניהתקוההתקוה 10, פינת כבירא15:00:0016:00:00נקבהאקטואליההרבנית יפה יום טובהרבנית יפה יום טוב 050-8699834
שיעורי תורהביכנ"ס בית אלהתקוהנתן 59מוצאי שבת ויום ד  הכלפרשת השבוע והשקפההרב חיים בן סניורעמנואל זינגול 052-7632707
שיעורי תורהביכנ"ס בית אלהתקוהנתן 59ד18:30:0020:30:00זכרעין יעקבהרב חיים בן סניורעמנואל זינגול 052-7632707
שיעורי תורהביכנ"ס בן פורת יד אליהו לוחמי גליפולי 2 ב20:30:0021:30:00נקבההבית היהודיהרבנית מרים יזדירב ביכנ"ס הרב עזרא בשעות הערב - 052-7679404
שיעורי תורהביכנ"ס בן פורת יד אליהו לוחמי גליפולי 2 שבת 12:00:0013:00:00נקבהפרשת שבועהרב מנשהרב ביכנ"ס הרב עזרא בשעות הערב - 052-7679404
שיעורי תורהביכנ"ס שבט צופים חורביד אליהו נגבה 9שבת  זכרפרשת השבוע והלכותהרב אהרן כהןכהן 077-3391463, 052-3347988
שיעורי תורהבי"כ שבט צופים חורביד אליהו נגבה 9שבת  זכרהלכות בן איש חיהרב אהרן כהןכהן 077-3391463, 052-3347988
שיעורי תורהביכנ"ס של הרב קארוכפר שלםמנחם מדמון ליד ככר סעדיה ג21:45:0020:45הכלפרשת שבועהרב יהודה יוספירחמים 052-7678414
שיעורי תורהביכנ"ס בכיכר סעדיהכפר שלםרח' אסא קדמוניד19:45:0020:45:00זכרעין יעקב - לצעיריםיעקב לויהרב עמנואל 052-7632707
שיעורי תורהביכנ"ס היכל הנסכפר שלםהטייסים 49בחורף 19:0021:30:00נקבהחינוך ילדיםהרבנית יפה יום טוב יפה יום טוב 050-8699834
שיעורי תורהביכנ"ס הגדול מרכזדיזנגוף 312א19:30:0022:00:00נקבההשקפה, הלכות ופרשת שבועהרבנית שרייברהרבנית שרייבר 050-6775552
שיעורי תורהביכנ"ס בן פורת יד אליהו לוחמי גליפולי 2 א19:30:0021:00:00נקבהנושאים שוניםהרבנית הלןרב ביכנ"ס הרב עזרא בשעות הערב - 052-7679404
שיעורי תורהביכנ"ס יחזקאל ע"ש אור החייםעזראיהונדב 5א19:00:00 נקבהכוחה של תפילההרבנית יפה יום טובהרבנית יפה יום טוב 050-8699834
שיעורי תורהביכנ"ס אליהו הנביאעזראשתולים 27שבתקיץ 15:30, חורף: 15:00 נקבהפרשת השבועהרבנית יפה יום טובהרבנית יפה יום טוב 050-8699834
שיעורי תורהביכנ"ס אליהו הנביאעזראשתולים 27א ב ג ד ה18:00:0020:00:00זכרגמרא, הלכה, מוסרהרב עזרא טרב 054-8440626הרב שמואל הרש 052-7632697, יוסי לוי 052-7632720
שיעורי תורהביהכנ"ס הגדולמרכזדיזנגוף 312א- ד19:30:0020:20:00זכרגמראהרב יהודה שרייברהרב שרייבר 050-4170352
שיעורי תורהבית אליהו לעולי לובהדר יוסףרח' מרקא20:00:0021:00:00זכרפרשת השבוע ומוסרהרב אמינובהרב אמינוב 052-7668318
שיעורי תורהבית אליהו לעולי לובהדר יוסףרח' מרקשבת  זכרפרשת השבועהרב אמינובהרב אמינוב 052-7668318
שיעורי תורהביכנ"ס משכן הכהניםכיכר המדינהשד הציונות 20דחורף 19:00 נקבה1.הלכות ומנהגים 2.הרצאה משתנההרבנית רחל גליק + מרצה מערכיםהרבנית רחל גליק 050-4119526
שיעורי תורהביכנ"ס אור ציוןעזראתמוז 24ב20:00:00 נקבהאקטואליההגב חדוה פלורנטין משפ פלורנטין 5705822
שיעורי תורהבי"כ הרמב"ם קרית שלוםהקשת 49שבת 14:30:0015:30:00זכרפרשת השבוע והשקפההרב אדיר עמרוצי הרב יצחק עמרוצי 054-8407856
שיעורי תורהמרכז קהילתי "משמעות"רמת אביבברודצקי 17א20:00:00 נקבההשקפה והלכותצפורה דהן והרב ליבי לסירוגין15 ש"ח. להרשמה: חני 5749586, אפשר להשאיר הודעה
שיעורי תורההגוש הגדולרמת אביבשטרייכמן 14א21:00:00 נקבהחינוך וזוגיותהגב תמי יהל10 ש"ח. להרשמה: חני 5749586
שיעורי תורהביכנ"ס הפועל המזרחי שפיראישראל מסלנט 22א19:30:00 נקבהפרשת השבוע הגב חדוה פלורנטין משפ פלורנטין 5705822
שיעורי תורהמתנ"ס רעותכרם התימניםהאר"י 10ב  נקבהאקטואליההרבנית יפה יום טובהרבנית יפה יום טוב 050-8699834
שיעורי תורהבי"כ גבורת אליהויפועירית 7, יפו ג'כל יום10:30:0012:30:00זכרפרשת השבוע, הלכותשאול כהןמאיר 052-7651289
שיעורי תורה שיח יצחקיפוקהילת קנדה 8, יפו ד'כל יום17:45:0018:30:00זכרהלכה ופרשת השבועהרב מאיהמאיר 052-7651289
שיעורי תורה שיח יצחקיפוקהילת קנדה 8, יפו ד'שבת  זכרדף היומי מאיר 052-7651289
שיעורי תורה שיח יצחקיפוקהילת קנדה 8, יפו ד'כל יום  זכרדף היומי - למתחזקיםהרב מאירמאיר 052-7651289
שיעורי תורה שיח יצחקיפו דקהילת קנדה 8א, ג11:00 בבוקר12:45נקבהפרשת שבוע, הבית היהודי, חינוך ילדים, נושאים שוניםרבניות שונותדליה ישר 077-5021023, 050-7782338
שיעורי תורהמדרשת שורשים אחד העם 61-כתובת זמנית!ג20:00 נקבהנושאים שוניםהרב להבמזכירות שורשים: 03-5603243, או באתר
שיעורי תורהסניף כסא רחמיםקרית שלוםאור החיים 39א21:00:0023:00:00זכרגמרא למתחילים ומתקדמיםהרב אדיר עמרוצי 050-3763003
שיעורי תורהסניף כסא רחמיםקרית שלוםאור החיים 39ב21:00:0023:00:00הכלאקטואליה והלכההרב אדיר עמרוצי 050-3763003
שיעורי תורהבי"כ שבט צופים חורביד אליהו נגבה 9בא20:00:0021:30:00זכרהלכותהרב אהרן כהןכהן 077-3391463, 052-3347988
שיעורי תורהביכנ"ס זכרון קדושיםהדר יוסףרח' בני אפרים 204ד19:15:0020:30:00זכרפרשת השבועהרב שלמה לוינשטייןהרב אמינוב 052-7668318
שיעורי תורהביכנ"ס היכל דודיד אליהומרגולין פינת קיששבתקיץ 13:00, חורף 12:30 נקבהפרשת שבוע ואקטואליההרבנית זיוה עזראהרבנית זיוה עזרא 053-3119312
שיעורי תורהביכנ"ס יוסף חייםהתקוהדרך לוד 79שבת  זכרשלשה שיעורים שוניםהרב אברהם פרץעמנואל זינגול 052-7632707
שיעורי תורהמרכז קהילתי "משמעות"רמת אביבברודצקי 17א10:30 בבוקר12:00:00נקבהחינוך ילדיםהגב מישל נוימן20 ש"ח. להרשמה: חני 5749586
שיעורי תורהביכנ"ס בן פורתיד אליהוגליפולי 2ו 10:30:00זכרהלכה ופרשת שבוע הרב נתן מוצרפי 050-4125387
שיעורי תורהביכנ"ס אליהו הנביאהארגזים ג21:30:0022:30:00זכרמוסר וחיזוקהרב אברהם ישראל077-5061086, 03-5061086
שיעורי תורהביכנ"ס באר מים חייםיד אליהופלמ"חג21:30:0022:30:00זכרמוסר וחיזוקהרב אברהם ישראל077-5061086, 03-5061086
שיעורי תורהמרכז שורשיםמרכזאחד העם 61 - כתובת זמנית!א ג19:30:0020:30:00זכרגמרא, פרשת שבועהרב יצחק רוזנצוייג077-3002994
שיעורי תורהביכנ"ס חממיכפר שלםמנחם מדמוןא20:30:0022:00:00זכרגמרא, פרשת השבוע, מוסרהרב צארוםהרב עמנואל 052-7632707
שיעורי תורהביכנ"ס חממיכפר שלםמנחם מדמוןב ד19:30:0021:30:00זכרגמראהרב חדדהרב עמנואל 052-7632707
שיעורי תורהביכנ"ס מגן דודכפר שלםאסא הקדמוני, ליד מכולת דני שופב ד18:00:0019:00:00זכרגמרא ומוסרהרב עמנואלהרב עמנואל 052-7632707
שיעורי תורה שיח יצחקיפוקהילת קנדה 8, יפו ד'שבת15:00:0016:30:00זכרהלכההרב מאירמאיר 052-7651289
שיעורי תורהביכנ"ס הבוכרי המרכזיתל כבירארבר 10ליל שבת20:00:0021:00:00הכלפרשת השבוע ואקטואליההרב אדיר עמרוצי הרב יצחק עמרוצי 054-8407856
שיעורי תורהביכנ"ס שושניהתקוהעברי 17ה19:30:0020:30:00זכרפרשת השבוע ואקטואליההרב יוסף חזקיהועמנואל זינגול 052-7632707
שיעורי תורהביכנ"ס שערי תפילהבבליצירלסון 10כל יום 07:00:00זכרגמראהרב אליהו טחןשמואל ברדה 054-8406041
שיעורי תורהביכנ"ס בן פורתיד אליהוגליפולי 2שבת14:00:0015:00:00הכלהלכות, מוסר , גמראהרב ישי עזראהרב ישי 052-7679404, עמנואל זינגול 052-7632707
שיעורי תורהביכנ"ס בן פורתיד אליהוגליפולי 2א- ה17:30:0019:45:00זכרהלכה, גמרא, מוסרהרה"ג ר ניסים דייןהרב ישי 052-7679404, עמנואל זינגול 052-7632707
שיעורי תורהביכנ"ס היכל דודיד אליהומרגולין פינת קיששבת12:00:00 נקבהפרשת השבועהרבנית יפה יום טובהרבנית יפה יום טוב 050-8699834
שיעורי תורהמשפ אנשלזוןבבליבבלי 21ב20:00:0022:30:00נקבהפרשת השבוע, אקטואליה, שמירת הלשוןהרבנית מינדי גולומבקלוודא כתובת לפני הגעה. הרבנית מינדי 6167442, 050-4154454
שיעורי תורהמלון דבורהמרכזבן יהודה פינת גורדוןא-ה16:00:0020:00:00זכרשיעורים מתחלפים, כולל ארוחה קלה הרב נפתלי שטרן 054-8433915
שיעורי תורהמלון דבורהמרכזבן יהודה 87 ק"בא-ה 13:00:00זכרחברותות ושיעורים הרב ישראל אונגר 057-3120078
שיעורי תורהביכנ"ס שלום וצדקהפלורנטיןמרכולת 16א - ה17:00:0017:45:00זכרגמראהרב אליהו יצחק03-6182426
שיעורי תורהמתנ"ס מגידמרכזנורדאו 63לא בתדירות קבועה. יש ליצור קשר.20:30:00 נקבהמשתנהדבורה ברדבורה 052-6066475
שיעורי תורהביכנ"ס יוסף חייםהתקוהדרך לוד 79שבת17:30:0018:30:00זכרזוהרהרב ישראל יצחקיעמנואל זינגול 052-7632707
שיעורי תורהביכנ"ס יוסף חייםהתקוהדרך לוד 79שבת18:30:0019:30:00זכרבן איש חי, הלכותהרב אברהם כהןתהלה 050-5950034
שיעורי תורהביכנ"ס יוסף חייםהתקוהדרך לוד 79ליל שבת21:30:0022:30:00זכרהלכות, עונג שבתהרב אברהם כהןתהלה 050-5950034
שיעורי תורהביכנ"ס ישועת ישראלשפיראחכמי ישראל 90א ב ה19:30:0021:00:00זכרמוסר, פרשת שבועהרב יונתן בן משההרב ארבוב 052-7134589
שיעורי תורהביכנ"ס ישועת ישראלשפיראחכמי ישראל 90ב20:45:0022:00:00זכרגמראהרב מיכאל ארבובהרב ארבוב 052-7134589
שיעורי תורהביכנ"ס ישועת ישראלשפיראחכמי ישראל 90ד21:00:0022:00:00זכרפרשת שבועהרב מיכאל ארבובהרב ארבוב 052-7134589
שיעורי תורהביכנ"ס ישועת ישראלשפיראחכמי ישראל 90שבת17:00:0017:30:00זכרהלכההרב מיכאל ארבובהרב ארבוב 052-7134589
שיעורי תורהמדרשת שורשיםמרכזאחד העם 61-כתובת זמנית!ב20:00:00 הכלנושאים שוניםמרצים שוניםמזכירות שורשים: 03-5603243, או באתר
שיעורי תורהביכנ"ס עזרה ותושיהעזראשורשים 6א - ה20:30:0022:00:00זכרשיעורים לגמרא ומוסר, כיבוד קל הרב עמנואל זינגול 052-7632707
שיעורי תורהביכנ"ס רמב"םנוה שרתרח' דבורה הנביאהליל שבת21:00:0023:30:00זכרדברי תורה, עונג שבתהרב דבהרב דוב 057-3102129
שיעורי תורהביכנ"ס רמב"םנוה שרתרח' דבורה הנביאהשבת13:00:00 זכרגמראהרב דובהרב דוב 057-3102129
שיעורי תורהבמקלטתל כבירזלמן שז"רא21:00:0022:00:00זכרעין יעקב, הלכה, מוסרהרב מלכיאל יצחקוב050-9766686, 058-3266607
שיעורי תורהביכנ"ס משעןנאות אפקהשלונסקי 6ליל שבת  זכרפרשת שבוע הרב משה פרייליך 052-3221698
שיעורי תורהביכנ"ס משעןנאות אפקהשלונסקי 6שבת  זכרגמרא הרב משה פרייליך 052-3221698
שיעורי תורהשער הרחמים, במרכז המסחרישכון לבראלי 18א ג ה20:20:0022:00:00זכרגמרא, פרשת שבועהרב נתן מוצרפי050-4125387
שיעורי תורהכולל של הרב פריינטהיפוליד השעוןד18:00:0019:00:00זכרפרשת שבועהרב חיים בראון052-7643840
שיעורי תורהביכנ"ס אהל אלעזרהתקוההתקוה 73א - ה  זכרמוסר, הלכה, אגדההרב עמדדיהרב חכם 050-6705526
שיעורי תורהביכנ"ס הגדולמרכזאלנבי 110ה21:00:0023:00:00הכל מרצה אורח ואח"כ הרב זמיר כהןמשה חיים 054-5557766, מיכל 054-9914048
שיעורי תורהמדרשת אור בצרון ביצרון גינזבורג 8שבת12:30:00 נקבהאמירת תהילים, 2 שיעורים-מוסר ואקטואליההרבנית ציונה והרבנית חוה יומטובמזל לוי 5625417
שיעורי תורהביכנ"ס גבורי ישראליד אליהוהמערכה 36ד19:30 נקבהאקטואליההרבנית יפה יום טובהרבנית יפה יום טוב 050-8699834
שיעורי תורהביכנ"ס רמב"םנוה שרתרח' דבורה הנביאהב ד20:00:0021:30:00זכרגמראהרב דובהרב דוב 057-3102129
שיעורי תורהביכנ"ס בית ישראליפוחלמית 7, יפו ד'כל יום17:00:0018:00:00זכרהלכה ופרשת שבועהרב יעקב מדןמאיר 052-7651289
שיעורי תורהביכנ"ס בית ישראליפוחלמית 7, יפו ד'כל יום18:00:0019:00:00זכרמגראהרב יעקב מדןמאיר 052-7651289
שיעורי תורהביכנ"ס מגן דודכפר שלםיהודה הצעיר 15ב ה19:00:0020:30:00זכרגמרא ומוסרהרב יוסףהרב עמנואל 052-7632707
שיעורי תורהביכנ"ס שערי תפילהבבליצירלסון 10ג  זכרפרשת שבועהרב ברדההרב שמואל ברדה 054-8406041
שיעורי תורהכולל תל ברוךתל ברוךקפריסין 18ד18:00:0019:00:00זכרהלכההרב בוטבול הרב רודרמן 052-6160500, 052-7676048
שיעורי תורהבי"ס תל חיכפר שלםמעפילי אגוז 74כל יום19:00:0020:00:00זכרגמרא ומוסרהרב אביזובאביזוב ניסים 052-7644423
שיעורי תורהביכנ"ס שלום וצדקהפלורנטיןמרכולת 16א - ה13:00:0014:00:00זכראקטואליההרב אליהו יצחק03-6182426
שיעורי תורהביכנ"ס פיירובתל כבירשזר 33שבת14:00:0015:00:00זכרעין יעקב, הלכה, מוסרהרב מלכיאל יצחקוב050-9766686, 058-3266607
שיעורי תורהבי"כ בית יהודה התקוהאחיעזר 2א20:45:0021:45:00הכלפרשת שבוע, תפילת ערביתהרב חיים בראוןהרב בראון 052-7643840
שיעורי תורהבית כנסת הלויהתקוההתקוה 73א - ה 13:00:00זכר  הרב ציון זינגול 052-7632714
שיעורי תורהביכנ"ס מרכזי נווה צה"ליד אליהורח אלוף 19ה20:40:00 נקבה הרב ישי סעיד, חנן לדרמן, אריק לנדאו ועוד... אלינור 054-9006177
שיעורי תורהביכנ"ס אהל מועדמרכזשד"ל 5ה20:00:00 זכרפרשת השבועהרב יוסף פרץאלי 050-4195159
שיעורי תורהביכנ"ס שלום וצדקהפלורנטיןמרכולת 16א - ה13:15:0014:00:00זכרפרשת שבוע והלכותהרב אליהו יצחקשלומי מרזן 052-7131923
שיעורי תורהבית כנסת בן פורתיד אליהוגליפולי 2, פינת נגבהא20:00:0021:00:00זכר  שמואל גומבו 052-7165654
שיעורי תורהביכנ"ס עולי לוביפוחיננית 1ב19:45:0020:45:00זכר  שמוליק קסלר 054-8446897
שיעורי תורהבית כנסת תהילת אביב רח שרגא פרידמן 2ב20.30 נקבהפ. שבוע ועבודת המידותהרבנית ורד קוגמןעדי 054-2601878
שיעורי תורהביכנ"ס בית שלמהשבזישמרלינג 8א20:30 נקבהשלום בית. אפשרות לקבל הכוונה וייעוץ לזוגות.הרב בועז בצלאלימשרד 03-5172172 בין 10:00 ל-13:30
שימו לב, המידע מוגש כשירות לציבור, למערכת אין כל אחריות לטיב ואיכות השיעור ולאמינות ודיוק הפרטים כמבואר בתקנון מומלץ להתקשר טלפונית ולברר את מועדי שיעור התורה לפני ההגעה למקום
לא מצאת מקום ללמוד? חפש גם ב: חברותא | חוגי בית יהדות | ישיבות לחוזרים בתשובה | שיעורי תורה
מי אנחנו?
שיעורי תורה
ללמוד וללמד
ללמוד וללמד הינו אתר התנדבותי, מטרתינו לסייע במציאת שיעורים חברותא וקהילות תומכות למתחזקים, פרסום שיעורי תורה (לא מסחרי) באתר הינו חינם למטרת הכלל.