בתי ספר תורניים

רשימת בתי ספר תורניים ברחבי הארץ

אם נתקלתם במידע לא מעודכן תוכלו לפנות אלינו office@ll144.co.il
יש שאלות אנחנו כאן שלח מייל

שם בית הספר כתובת יישוב טלפון פקס בעלות סוג
ת"ת דרכי חיים החיד"א 9001 אופקים 08-9960906 08-9960605 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
בית יעקב נווה יוכבד הרב חורי אופקים 08-9962507 08-9925394 מרכז בית יעקב בית ספר תורני
בית יעקב סיני הרב חורי 959 אופקים 08-9962066 08-9961415 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
משגב האמהות החיד"א 36 אופקים 08-9921214 08-9924459 משגב האמהות בית יעקב אופקים בית ספר תורני
משכן התלמוד שכ בנה ביתך 222 אופקים 08-9961299 08-9925402 משכן התלמוד בית ספר תורני
ב"י מעלות חיה הרב אלנקווה רפאל 4 אופקים 08-9962832 08-9963236 עירית אופקים בית ספר תורני
שושנים לבנות חפץ חיים 26 אופקים 08-9960634 08-9921785 עירית אופקים בית ספר תורני
ת"ת וב"י דרכי נועם קבוץ גלויות 52 אופקים 08-9923568 08-9923315 עירית אופקים בית ספר תורני
ת"ת יסדת עוז קהילות בן יעקב 1 אופקים 08-9961396 08-9923434 עירית אופקים בית ספר תורני
ת"ת תורה לשמה הרב אבוחצירה 5 אופקים 08-9926276 08-9962082 עירית אופקים בית ספר תורני
אור הגנוז בנים אור הגנוז אור הגנוז 04-6980762 04-6990538 מ. אזורית מרום הגליל בית ספר תורני
בית יעקב ולאה בנות אור הגנוז אור הגנוז 04-6991270 073-7017629 מ. אזורית מרום הגליל בית ספר תורני
תיכון בית יעקב מונטיפיורי 34 אור יהודה 03-5333764 03-5333764 אורות חינוך בית ספר תורני
ב"י מכתב מאליהו קארו יוסף 6 אור יהודה 03-5335377 03-6346158 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
מדעים ויהדות ההסתדרות 22 אור יהודה 03-6341948 03-6343471 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
ת"ת מכתב מאליהו קארו יוסף 6 אור יהודה 03-6340421 03-5332617 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
שערי תורה דרדשתי 10 אור עקיבא 02-5001044 02-6257559 סמינר - לוית חן בית ספר תורני
אור שלום אלעזר דוד 6 אור עקיבא 04-6260701 04-6706962 עירית אור עקיבא בית ספר תורני
בית אליהו אחיעזר אחיעזר 03-9095233 03-9370569 בית אליהו אחיעזר בית ספר תורני
אילת השחר נחשון אילת 08-6336692 08-6336694 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
איתמר איתמר איתמר 02-9974336 02-9978027 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
אור האמת חוני המעגל 1 אלעד 03-5745479 03-9099102 אור האמת אלעד בית ספר תורני
אמרי מרדכי רבן יוחנן בן זכאי 95 אלעד 03-9097530 03-9097528 אור המלך בית ספר תורני
תיכון פרי תואר בית י רבן יוחנן בן זכאי 38 אלעד 03-9097530 03-9097528 אור המלך בית ספר תורני
תיכון קהילתי אהל תמר חוני המעגל 32 אלעד 03-9170788 03-9170788 ב.י.א. חינוך חרדי בית ספר תורני
הליכות שלמה הרא"ש 1 אלעד 03-5288537 03-5288537 בית מדרש תורה ומוסר-הליכות בית ספר תורני
חכמת דוד רבן יוחנן בן זכאי 79 אלעד 02-6501122 153-2567099 חכמת דוד בית ספר תורני
כנסת יחזקאל הרא"ש 4 אלעד 03-9323150 03-9080268 כנסתי יחזקאל אלעד בית ספר תורני
תורת אמת רש"י 5 אלעד 03-9093399 03-6033384 כתף לזולת תומכי שבת בית ספר תורני
ת"ת מוריה אלעד רבן יוחנן בן זכאי אלעד 03-9090422 03-9090433 מוריה אלעד בית ספר תורני
בית יעקב אור המאיר רבי יהודה הנשיא 53 אלעד 03-9063863 03-9063863 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
בית מרגלית רבי טרפון 1 אלעד 03-9160846 03-9160856 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
בית מרגלית החדש שמעון בן שטח 3 אלעד 03-9369996 03-9369996 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
דעת יוסף רש"י 5 אלעד 03-9326277 03-9326279 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
דרך המלך פרי תואר רבן יוחנן בן זכאי 95 אלעד 03-9324335 03-9087761 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
מאור ישראל אבטליון 5 אלעד 03-9097530 03-9097530 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
סמינר בית מרגלית רבי יהושע 5 אלעד 03-9160846 03-9160856 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ת"ת פרי תואר רבן יוחנן בן זכאי 38 אלעד 073-2445521 03-9074486 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
תת מעיין החינוך אלעד רבי יהודה הנשיא 53 אלעד 03-9063863 03-9063863 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
אהל חי'ה רשב"י 44 אלעד 03-9334475 03-9334470 קול ציון ת"צ בית ספר תורני
מקדש מנחם רבן יוחנן בן זכאי 75 אלעד 03-9160448 02-5802645 קרן עזרת מנחם בית ספר תורני
לדעת חכמה רבי יונתן בן עוזי 19 אלעד 03-9092112 03-9161113 שיר חדש חדיש אלעד בית ספר תורני
דרכי חנה המאירי 1 אלעד 03-5377307 03-5377308 תפארת החיים אשדוד בית ספר תורני
אדרת אליהו - מיצד אספר 1 אספר 02-6252182 אדרת אליהו בית"ר עילית בית ספר תורני
נווה אריאל השומרון אריאל 03-9365663 03-9366878 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
נאות שמחה ברנר 28 אשדוד 08-8652223 08-8652224 אוצרות חיים בית ספר תורני
אורחות חיים אברהם הרב רוזובסקי 3 אשדוד 050-4148643 02-6524432 אורחות החיים ע"ש רבי חיים בית ספר תורני
בית יעקב חסידי רב ינאי 3 אשדוד 08-8579900 08-8663562 ארשת ישראל בית ספר תורני
סמינר לבנות ויזניץ רב ינאי 5 אשדוד 08-8641526 08-8641526 בי"ס וסמינר לבנות ויזניץ בית ספר תורני
סמינר חניכי הישיבות העבודה 60 אשדוד 08-8666902 08-8569881 גני מאורות המעיין בית ספר תורני
דרכי משה רב חיסדא 2 אשדוד 08-8671170 08-8671175 דרכי משה אשדוד בית ספר תורני
עטרת מאיר אור החיים 13 אשדוד 08-8659967 08-8660276 חזון מאיר ובית ישראלי בית ספר תורני
שפתי כהן ההסתדרות 15 אשדוד 08-8665418 153-8856722 חינוך ורווחה לכל בית ספר תורני
מרכז חנוך משיבי חיים סטרומה 5 אשדוד 08-6600901 08-6817328 מכון מורשת גד בית ספר תורני
אבן ישראל יוחנן בן זכאי 6 אשדוד 08-8641973 08-9560360 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
אהבת ישראל אור מלכה שדרות רש"י אשדוד 08-8679310 08-8679310 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
אורות מרגלית מאיר בעל הנס 46 אשדוד 08-8679498 08-6847073 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
בית יעקב עוז והדר התלמוד 5 אשדוד 08-8677040 08-8677040 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
חניכי הישיבות יוחנן בן זכאי 7 אשדוד 08-8666902 08-8677334 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
שערי ציון אב 14 אשדוד 08-8695520 08-8678076 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ת"ת אור מאיר יוחנן בן זכאי 13 אשדוד 08-8670628 08-8541272 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ת"ת אורות התורה מאיר בעל הנס 46 אשדוד 08-8662689 08-6847073 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ת"ת בית יוסף שערי יושר 3 אשדוד 08-8529619 08-8567453 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ת"ת בית ישראל התלמוד 1 אשדוד 08-8569967 08-8660276 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ת"ת מורשה אחיעזר 2 אשדוד 08-8531035 08-8531065 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ת"ת נחלת מאיר יוחנן בן זכאי 9 אשדוד 08-8665682 08-8665682 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
שובו אשדוד-מעורב יאיר 3 אשדוד 08-8527812 08-8531916 עירית אשדוד בית ספר תורני
קרית חינוך אשדוד הרקפת 14 אשדוד 08-8558436 08-8558435 קרית חינוך לבנים בית ספר תורני
ת"ת מורשה הרב אבוחצירה 20 אשדוד 08-8531035 08-8569172 תלמוד תורה מורשה בית ספר תורני
סמינר בית יעקב החדש רב חיסדא 10 אשדוד 08-8649343 08-8654613 תפארת החיים אשדוד בית ספר תורני
מעיין חיים ושלום אבימלך 1 אשקלון 08-6727272 08-6726649 מעיין חיים ושלום בית ספר תורני
מעיין חיים ושלום לכיש 9 אשקלון 08-6753236 08-6756280 מעיין חיים ושלום בית ספר תורני
מעיין חיים ושלום בנות אבימלך אשקלון 08-6727272 08-6726649 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
מעיין חיים ושלום בנים לכיש 1 אשקלון 08-6717790 08-6717790 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
שובו ניצנים-מעורב לביאה 2 אשקלון 08-6758258 08-6757251 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
תיכון בית יעקב חביב אבשלום 1005 אשקלון 08-6842708 08-6842708 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
ב"י נצח ישראל עולי הגרדום 1005 אשקלון 08-6732128 08-6732906 עירית אשקלון בית ספר תורני
המסילה -נתיבות משה ההסתדרות 32 אשקלון 08-6761704 08-6762867 עירית אשקלון בית ספר תורני
ת"ת פלא יועץ מילרוד אליעזר 11 אשקלון 08-6788972 08-6781607 עירית אשקלון בית ספר תורני
ב"י באר יעקב חזון איש 1 באר יעקב 08-9221837 08-9282380 מ. מקומית באר יעקב בית ספר תורני
תיכון דתי באר יעקב ז'בוטינסקי 3 באר יעקב 08-9281040 08-9281054 תיכון דתי באר יעקב בית ספר תורני
תיכון בית חיה ורבקה שאול ואליהו 4 באר שבע 08-6104180 08-6105242 יקיר באר שבע תורת ר' דוד בית ספר תורני
אוצר החיים דורי יעקב 27 באר שבע 08-6105855 08-6105856 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
אוצר החיים מעורב האיסיים 11 באר שבע 08-6494704 08-6487441 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
בנות חייל דורי יעקב 17 באר שבע 08-6430289 08-6101477 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ת"ת משכן מאיר רבי טרפון באר שבע 08-6232477 08-6232477 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ת"ת וב"י נתיב מאיר יהודה הנשיא 1 באר שבע 08-6495445 08-6483325 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
שובו-מעורב מקלף מרדכי 28 באר שבע 08-6199226 08-6199066 עירית באר שבע בית ספר תורני
ת"ת ובי' מרכז באר שב החלוץ 2 באר שבע 08-6278125 08-6238121 עירית באר שבע בית ספר תורני
תורני נווה זאב רזיאל 4 באר שבע 08-6101577 08-6108799 עירית באר שבע בית ספר תורני
אור מרגלית ורבורג 7 באר שבע 08-6230914 08-6650313 עתיד רשת חינוך ובתי ספר בע"מ בית ספר תורני
בת מלך בית הגדי 51 בית הגדי 08-9931774 08-9931888 בנות משה בית ספר תורני
ת"ת אהל משה בית הגדי בית הגדי 08-9941706 08-9941722 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ת"ת דברי יחזקאל בית מאיר 40 בית מאיר 02-5792698 02-5792698 קהילת תוכנית בית מאיר בית ספר תורני
חסד ורחמים אהבת ישראל 9 בית שאן 04-6060143 04-6581929 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
בית שאן אדיר-מעורב שכ נוף קדומים בית שאן 04-6588813 077-5480012 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
בנות הדסה נחל ערוגות 13 בית שמש 02-9916330 02-9916332 אדני בניה בית ספר תורני
סמינר בית יעקב נחל לכיש 36 בית שמש 02-9924218 02-9922871 באר מרים רמת בית שמש בית ספר תורני
בנות ויזניץ בן עזאי 16 בית שמש 02-9925356 02-9925357 בנות ויזניץ בית ספר תורני
בנות ויזניץ האדמו"ר מבעלזא 1 בית שמש 072-2224988 02-6516769 בנות ויזניץ בית ספר תורני
אור תורה ריב"ל 28 בית שמש 02-6536474 02-6536473 דולה ומשקה בית ספר תורני
ת"ת תשב"ר בית שמש נחל ערוגות 11 בית שמש 02-9927272 02-9927273 העמותה לחינוך תשב"ר בית ספר תורני
ואת עלית בית ישראל 1 בית שמש 02-5730644 153-25863769 ואת עלית בית ספר תורני
זכרון דוד אור שמח 15 בית שמש 02-9923459 02-9923459 זכרון דוד ישיבה לצעירים בית ספר תורני
מורשת דליה חיי שרה מעשי חייא 13 בית שמש 02-9918380 02-9997633 חיי שרה מורשת דליה בית ספר תורני
תיכון בית יעקב רבי מאיר בעל הנס 6 בית שמש 02-9992283 02-9998817 למעלה מן השמש בית ספר תורני
מנחת ישראל מנחת יצחק 15 בית שמש 077-2018402 077-2018404 מנחת ישראל בית ספר תורני
אורחות אמותינו )בנות נחל רפאים 6 בית שמש 02-5718943 02-5725896 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
בדרך אבותינו נחל לוז 21 בית שמש 02-6334477 02-9925629 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
בית יעקב עוז והדר נחל ערוגות 28 בית שמש 02-9921996 02-5637019 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
בית יעקב רמב"ש רבי מאיר בעל הנס 6 בית שמש 02-5805616 02-5805617 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
חיי שרה בנות מעשי חייא 13 בית שמש 02-9918380 02-9997633 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
מאור לציון אוהל יהושע 21 בית שמש 02-9927080 153-29927080 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ת"ת חניכי הישיבות רבי יהושע בית שמש 02-9991423 02-9910898 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ת"ת תורה לשמה רש"י 9006 בית שמש 02-9915838 02-9995059 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
תורת שלום נחל לוז 3 בית שמש 02-5800144 02-5725896 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
תפארת החיים מעורב רמב"ם 37 בית שמש 02-9917330 02-9990958 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
שובו-מעורב הגפן בית שמש 02-9993930 02-9994930 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
משכנותיך ישראל רמב"ם 21 בית שמש 02-9916656 02-9914460 משכנותיך ישראל ירושלים בית ספר תורני
סוכת דוד נחל ערוגות 11 בית שמש 02-5000550 02-5803119 סוכת דוד בית ספר תורני
אור משה בני דן 2 בית שמש 02-5638197 153-25638197 עזרה ומזור לנוער הנושר בית ספר תורני
בנות חייל הגפן 26 בית שמש 02-9998295 02-9995369 עירית בית שמש בית ספר תורני
מקור חכמה בן איש חי 14 בית שמש 02-9926653 עירית בית שמש בית ספר תורני
ת"ת דרכי נועם נחל רפאים 17 בית שמש 02-9925273 153-29922919 עמותת דרכי נועם בית שמש בית ספר תורני
פניני חן נחל רפאים 6 בית שמש 072-2479651 072-2479649 פניני חן סמינר לבנות בית ספר תורני
אמרי בינה מעשי חייא 13 בית שמש 02-9918327 02-9952488 קרן בינה בית ספר תורני
אומנות ודעת הגפן 26 בית שמש 02-9993930 03-5791145 שובו בית ספר תורני
קול יעקב חי רבי עקיבא 1 בית שמש 072-2731043 077-4448481 שערי תורה וחסד בית שמש בית ספר תורני
ת"ת כלל חסידי בית שמש בן איש חי 2 בית שמש 050-4145120 ת"ת כלל חסידי ביתר בית ספר תורני
ת"ת מוריה רמת ב.שמש נחל ערוגות 17 בית שמש 02-9990754 02-9910492 ת"ת מוריה בית שמש בית ספר תורני
תת מוריה רמת בית שמש נחל ערוגות 17 בית שמש 02-9990754 02-9910492 ת"ת מוריה בית שמש בית ספר תורני
תורת אליהו נחל ערוגות 15 בית שמש 02-9997765 02-9998434 תו"מ תורה ומדע בית ספר תורני
תורת אליהו נחל ערוגות 15 בית שמש 02-9997765 02-9998434 תו"מ תורה ומדע בית ספר תורני
תורת הנחל אור שמח 15 בית שמש 02-6526443 02-5326071 תורת הנחל בית ספר תורני
אדרת אליהו דרכי איש 12 ביתר עילית 054-2229622 077-4701491 אדרת אליהו בית"ר עילית בית ספר תורני
אורות התלמוד המגיד ממעזריטש ביתר עילית 02-5805298 153-25805298 אוזר ישראל בגבורה בית ספר תורני
בדרך אימותינו קדושת ציון 2 ביתר עילית 02-5800144 02-5725896 אורחות אבותינו בית ספר תורני
בנות ובית יעקב כנסת מרדכי 8 ביתר עילית 02-5807137 02-5807514 בנות ובית יעקב ביתר בית ספר תורני
אור וערכים בנין דוד 3 ביתר עילית 02-5808241 02-5803130 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
אור וערכים - בנות אוהל שרה 18 ביתר עילית 02-9705915 02-5802126 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
בית יעקב שירת יוסף יסוד העבודה 17 ביתר עילית 02-5803191 08-5805107 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
בית מרגלית חפץ חיים 9 ביתר עילית 02-5805647 02-5803137 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
דרך אמותינו המגיד ממעזריטש 106 ביתר עילית 02-5808579 02-5725896 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
חפץ חיים איגרות משה 6 ביתר עילית 02-5725573 02-5725494 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
יחי ראובן הרב בנדר 3 ביתר עילית 02-5322069 02-5829397 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
מורשת רחל קדושת לוי 59 ביתר עילית 02-5808054 02-5807960 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
מעשי הגדולים קדושת לוי 99 ביתר עילית 02-5807903 02-5725507 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
תת תורת חסד אם הבנים 9 ביתר עילית 02-5802177 02-5725732 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
בית יעקב אהבת חסד אלעזר המודעי 23 ביתר עילית 02-5806463 02-5802367 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
ת"ת נפש החיים קדושת לוי 99 ביתר עילית 02-5807903 02-5804870 מרכז נר ישראל בית ספר תורני
משמרת מאיר איגרות משה 6 ביתר עילית 02-5808865 02-5808334 משמרת מאיר בית ספר תורני
משמרת מאיר איגרות משה 40 ביתר עילית 02-5802804 02-5808334 משמרת מאיר בית ספר תורני
נעם מנחם הרב קעניג 5 ביתר עילית 02-5800144 02-5725896 נועם מנחם בית ספר תורני
נזר התלמוד חב"ד 21 ביתר עילית 02-5805781 02-5805781 נזר התלמוד בית ספר תורני
נתיבות חכמה קדושת לוי 64 ביתר עילית 02-5800441 02-5805556 נתיבות חוכמה בית ספר תורני
סמינר מורשת ירושלים הרב שך 62 ביתר עילית 02-5866882 02-5866882 סמינר מורשת ירושלים בית ספר תורני
ת"ת נטעי מאיר קדושת לוי 59 ביתר עילית 02-5806053 02-5725334 עירית ביתר עלית בית ספר תורני
דעת ותבונה הרב אוירבך 13 ביתר עילית 02-6282626 153-26282626 קדושת משה - ירושלים בית ספר תורני
היכל אברהם בנין דוד 3 ביתר עילית 052-7644323 153-25327022 קהל חסידי לעלוב אור אברהם בית ספר תורני
הסמינר הירושלמי ביתר קדושת לוי 115 ביתר עילית 02-5804997 02-5804997 קול החינוך בית ספר תורני
שבילי דעת הרב אוירבך 13 ביתר עילית 02-5803623 02-5803623 קרן דעת ומוסר בית ספר תורני
ת"ת כלל חסידי ביתר ע המגיד ממעזריטש 5 ביתר עילית 02-5725271 153-25725271 ת"ת כלל חסידי ביתר בית ספר תורני
אליה הרב אוירבך 34 ביתר עילית 02-5950450 02-5950451 תימורה בית ספר תורני
בית יעקב ביתר קדושת לוי 59 ביתר עילית 02-5804092 02-5800245 תנועת בית יעקב קרן פיתוח בית ספר תורני
אורות ירושלים קדושת לוי 103 ביתר עילית 02-5805298 153-25805298 תקווה לעם בית ספר תורני
אור אברהם הרב הירש 19 בני ברק 03-6162747 03-6162746 אגודת יוצאי בוכרה בית ספר תורני
מוסדות חנוך אור חיים עזרא 51 בני ברק 03-6714446 03-6770498 אור החיים בית ספר תורני
דרכי שלמה הרב ברוט 11 בני ברק 073-7963380 077-5558088 בית שמעיה בית ספר תורני
ברכת נחום רשב"ם 25 בני ברק 03-5786069 03-5786069 ברכת נחם בית ספר תורני
בית עזריה הרב כהנמן 111 בני ברק 052-8985581 02-6516765 זכרו תורת השם בית ספר תורני
שיח יצחק יואל 18 בני ברק 03-5709985 03-6484291 ינובון בשיבה בית ספר תורני
חכמת שלמה אלישע 2 בני ברק 03-5740884 03-5744067 כנסת אברהם בית ספר תורני
בת רא"ם פרמישלאן אברבנאל 15 בני ברק 03-6169119 072-2766159 מורשת פרמישלאן בית ספר תורני
תת בני אחים פרמישלאן הרב חדד שאול 15 בני ברק 03-6169119 072-2766159 מורשת פרמישלאן בית ספר תורני
אוצר החיים בנות נורדאו 39 בני ברק 03-5794069 03-5796642 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ותתפלל חנה - בנות אורליאן 25 בני ברק 03-5743565 03-6765269 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
פנינת בית יעקב ירושלים 35 בני ברק 03-5707963 153-35707963 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ת"ת אהלי אברהם אביעד 5 בני ברק 03-5799586 03-5781832 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ת"ת אור דוד אבו חצירא ישראל 32 בני ברק 03-5793750 03-6152926 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ת"ת איש מצליח בן זומא 21 בני ברק 03-6190541 03-6189630 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ת"ת כינור לדוד בן זומא 17 בני ברק 03-6190512 03-5794257 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ת"ת תפארת מרדכי עזרא 72 בני ברק 03-5780034 03-5789361 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
אהל רחל מתתיהו 8 בני ברק 03-7787787 03-7787786 משנה חיים - מודיעין עילית בית ספר תורני
סמינר תהילה צפת 9 בני ברק 03-5707836 03-5707846 עירית בני ברק בית ספר תורני
ת"ת רזי-לי אורליאן 3 בני ברק 03-6774949 03-5747896 עירית בני ברק בית ספר תורני
ת"ת תלפיות חזון איש 70 בני ברק 03-6775485 03-5744632 עירית בני ברק בית ספר תורני
מוהרן בעל התניא 26 בני ברק 03-6749239 153-36749239 קרן בוני חיי עולם בית ספר תורני
סמינר עטרת רחל אהרונוביץ ראובן 33 בני ברק 03-5780712 03-5780641 רשת אורט בית ספר תורני
יסודי ת"ת בוסטון חזון איש 76 בני ברק 03-5784382 03-5784382 תלמוד תורה תפארת בוסטון בית ספר תורני
בני ציון בר אילן 75 בת ים 03-5524462 03-5519438 בני ציון בת-ים בית ספר תורני
נתיבות רבקה המעפילים 1 בת ים 03-5080771 03-5084627 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ת"ת בני ציון בר אילן 75 בת ים 03-5524462 03-5519438 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ת"ת האיש משה הגבורים 33 בת ים 03-6594759 03-6594761 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
נתיבות רבקה המעפילים 1 בת ים 03-5082030 03-5084627 נתיבות רבקה בית ספר תורני
שובו פרץ 15 בת ים 077-4005296 077-4250402 עירית בת ים בית ספר תורני
אור פנחס יסמין 13 דירה 8 גבע בנימין 02-6569565 02-6569565 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
בית יעקב תבונות האיילות גבעת זאב 02-5871068 02-5871064 מ. מקומית גבעת זאב בית ספר תורני
יהוידע הר ציון 31 גן יבנה 072-2212775 072-2212776 חינוך ומסורה בית ספר תורני
חטיבה תורנית יהוידע הר ציון 31 גן יבנה 072-2212775 072-2212776 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
ב"י ישמח משה עין חנוך 19 גני תקווה 03-5341063 03-6351980 מ. מקומית גני תקוה בית ספר תורני
ת"ת משיבת נפש סמ תבור 8 גני תקווה 03-5344615 03-5353864 מ. מקומית גני תקוה בית ספר תורני
שלהבת הדרום(בנות) שד הנשיא 35 דימונה 08-6558788 08-6559028 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ת"ת ניצני הנגב שד הנשיא 35 דימונה 08-6558788 08-6559028 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ת"ת ובי' שילה דימונה שכ נווה דוד 2 דימונה 08-6553930 08-6556022 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
נחלת אפרים שד הנשיא 35 דימונה 08-6558788 08-6571764 שלהבת הדרום בית ספר תורני
שלהבת הדרום שד הנשיא 35 דימונה 08-6558788 08-6557599 שלהבת הדרום בית ספר תורני
נוה משה רשב"י קבוץ גלויות 8 הוד השרון 09-7667066 09-7656356 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ת"ת ובי' וולפסון מורדי הגטאות 58 הרצליה 09-9563799 09-9557404 עירית הרצליה בית ספר תורני
ב"י זכרון יעקב הלל יפה 20 זכרון יעקב 04-6397270 04-6292680 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
ת"ת זכרון יעקב הזית 9 זכרון יעקב 04-6396667 04-6290087 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
ת"ת מפי עוללים הלל יפה 8 זכרון יעקב 04-6396319 04-6291016 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
מרכז חינוך לבנות הלל יפה 20 זכרון יעקב 04-6396187 04-6390307 מרכז חינוך תורני זכרון יעקב בית ספר תורני
אהל משה בנות זמרת זמרת 08-9931811 08-9944682 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
באר מרים אלי כהן 36 חדרה 04-6547222 04-6547222 אדרת אליהו מעשה חושב חדרה בית ספר תורני
בית יעקב ז'בוטינסקי 45 חדרה 04-6227460 04-6224142 בית יפה בית ספר תורני
בני יששכר על כנפי נשרים 4 חדרה 077-2004200 04-6213928 יודעי בינה בית ספר תורני
חפץ חיים ישעיהו 32 חדרה 04-6218410 04-9112584 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
שובו-מעורב העצמאות 25 חדרה 04-6207392 04-6201274 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
נתיב אור יגאל 110 חדרה 04-6208228 04-6207762 נתיב אור בית ספר תורני
ב"י נר שמואל האלון 45 חדרה 04-6210993 04-6336944 עירית חדרה בית ספר תורני
ת"ת ובי'מדעים ויהדות עין גב 1 חדרה 04-6213838 04-6213265 עירית חדרה בית ספר תורני
ת"ת נר שמואל האלון 45 חדרה 04-6220458 04-6331977 עירית חדרה בית ספר תורני
תהילה אלי כהן חדרה 04-6345669 04-6345667 עירית חדרה בית ספר תורני
קרית המתיבתא הגדוד העברי 13 חדרה 04-6341919 04-6331075 קרית המתיבתא בית ספר תורני
בית יוסף חזית חמש 10 חולון 03-5037401 03-5035820 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
בנות ציון הרב קוק חולון 03-5015587 03-5010939 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
תת מפי עוללים שיבת ציון 1 חולון 03-5054528 03-6512656 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ב"י בית דוד חולון ברקת ראובן 28 חולון 03-5010387 03-5017403 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
בית דוד ברקת ראובן 28 חולון 03-5032245 03-5032153 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
ת"ת בית דוד ברדיצ'בסקי 9 חולון 03-5011354 03-5010359 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
לווית חן גאולים 25 חולון 03-5027360 03-5179693 עירית חולון בית ספר תורני
אוהל יהושע התשעה 27 חיפה 04-8670612 04-8670614 אוהל יהושוע בית ספר תורני
ביחד הגליל 99 חיפה 04-8121632 077-4121580 ביחד רשת לקידום מצויינות בחינו בית ספר תורני
בית יוסף רבי עקיבא 20 חיפה 04-8643538 04-8643538 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ת"ת מורשת התורה רבי עקיבא 9 חיפה 04-8641846 04-8644299 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
בית יעקב תהילה תל מאנה 28 חיפה 04-8111125 04-8864381 מרכז בית יעקב בית ספר תורני
ת"ת וב"י שערי תורה הגבורים 17 חיפה 04-8667031 04-8629028 עירית חיפה בית ספר תורני
ת"ת ובי' נתיבות משה קדושי השואה 13 חיפה 04-8760337 04-8777272 עירית חיפה בית ספר תורני
ת"ת מסורת ישראל חיפה בר גיורא 75 חיפה 04-8679491 04-8626358 עירית חיפה בית ספר תורני
ת"ת תורת אמת בן בבא 4 חיפה 04-8665191 04-8661923 עירית חיפה בית ספר תורני
תהלת שלמה החשמל 8 חיפה 04-8124950 04-8124960 רשת גנים "צאן לקדושים" בית ספר תורני
תיכון בית יעקב בצלאל 5 חיפה 04-8622158 04-8673548 תיכון בית יעקב לבנות בית ספר תורני
ברסלב חצור הגלילית רמב"ם 1 חצור הגלילית 04-6860216 04-6860216 יהי חסדך בית ספר תורני
ת"ת וב"י קול מנחם קריה חסידית חצור הגלילית 04-6935514 04-6931673 מ. מקומית חצור הגלילית בית ספר תורני
קול יהודה (מעורב) מנחם בגין 124 חצור הגלילית 04-6930084 04-6930084 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
מעיין האמונה בנות חריש חריש 04-6372046 04-6372046 מ. מקומית חריש בית ספר תורני
תלמוד תורה ברסלב בנים חריש חריש 04-6376070 04-6376070 מ. מקומית חריש בית ספר תורני
ת"ת חמדת התורה טבריה טבור הארץ 25 טבריה 04-6715283 04-6712574 מאורות רפאל ע"ש הרב רפאל קוק בית ספר תורני
בת מלך מודיעין 14 טבריה 04-6792435 04-6715721 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ת"ת תפארת טבריה כרכום 1 טבריה 04-6656015 04-6656017 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
תפארת בית יעקב המגינים 54 טבריה 04-6722207 04-6792266 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
יד חרוצים חזון איש 3 טבריה 04-6734718 04-6734716 מרכז לחינוך מקצועי בית ספר תורני
עטרת מרדכי רמת בן גוריון 1112 טבריה 04-6735272 04-6735272 עוז יונתן בית ספר תורני
בית יעקב טבריה אלחדיף 22 טבריה 04-9721913 04-6726913 עירית טבריה בית ספר תורני
ת"ת בית יוסף חזון איש טבריה 04-6733840 04-6733840 עירית טבריה בית ספר תורני
תת ובי שכון ג טבריה שכון ג טבריה 04-6796872 04-6732399 עירית טבריה בית ספר תורני
עטרת רחל מודיעין 13 טבריה 077-4260848 077-3240075 עמותת עתידין להיגאל בית ספר תורני
בת מלך כלנית 2 טבריה 072-2203113 052-7661348 קדושת משה - ירושלים בית ספר תורני
תורת חסד בגליל רחל 9 טבריה 04-6715759 04-6715759 תורת חסד בגליל בית ספר תורני
בנות תפארת אחוה 369 טבריה 04-6722699 04-6733700 תפארת טבריה בית ספר תורני
ת"ת ובי' מסורת אבות האלה 5 טירת כרמל 04-8571822 04-8574164 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
בית פייגא לבנות יבנאל 2 יבנאל 04-6708441 04-6708758 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ת"ת ילדי חן יבנאל 1 יבנאל 04-6708276 04-6708757 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
בית מלכה יבנאל יבנאל 04-6721900 04-6721909 קהילת חסדי ברסלב בית ספר תורני
בנות לאה חרמון 13 יבנה 08-9431758 08-9431758 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
כתר תורה הגרי זכריה 2 יבנה 08-9437733 08-9422533 נצ"ח זכריה בית ספר תורני
בית יעקב סיני בנות הגלבוע 4 יבנה 08-9301525 08-9301528 עירית יבנה בית ספר תורני
ת"ת ובי' סיני יבנה הגלבוע יבנה 08-9320101 08-9421625 עירית יבנה בית ספר תורני
בי"ס בנות תורת חיים יד בנימין יד בנימין 08-8598958 08-8695210 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ת"ת תורת חיים יד בנימין יד בנימין 08-8691002 08-8691735 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
אולפנת טהר מעלה עמוס 5 יד בנימין 08-8691696 08-8691734 תורת חיים נווה דקלים בית ספר תורני
ת"ת ובי' נר ישראל קדושי מצרים 25 יהוד-מונוסון 03-5364042 03-5361225 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
בית יעקב יסודות יסודות יסודות 08-9496022 08-9410076 מ. אזורית נחל שורק בית ספר תורני
אוהל ברכה ילין דוד 41 ירושלים 02-6523183 02-6524523 אדני בניה בית ספר תורני
מבוא התלמוד חסידי קרלין 11 ירושלים 02-5879078 02-5384930 אהל מרים בית ספר תורני
אוזר ישראל קהילות יעקב 19 ירושלים 02-5805298 153-5805298 אוזר ישראל בגבורה בית ספר תורני
אור מזל וברכה הרב שרירא 19 ירושלים 052-8555547 077-5025098 אור מזל וברכה בית ספר תורני
אמרי משה דרוק שלמה זלמן 1 ירושלים 02-6331792 02-5874043 אור רחל ויוסף בית ספר תורני
משכן התורה הקבלן 40 ירושלים 02-6512160 02-6512945 אורות התשובה בית ספר תורני
בית יעקב באידיש סורוצקין 40 ירושלים 02-5371175 02-5377633 אמונה ציון בית ספר תורני
שירת מרים שמריה 13 ירושלים 02-5825719 02-5822291 אמור אל הכוהנים בית ספר תורני
ת"ת שלום בניך שמואל הנביא 40 ירושלים 02-5816585 02-5816561 אמור אל הכוהנים בית ספר תורני
תורת חיים פתח תקוה 10 ירושלים 02-5002032 02-5021767 באר מים חיים, קריית צאנז י-ם בית ספר תורני
לב אליהו הרב גולדקנופף 9 ירושלים 02-5716071 02-5715051 בדרכי רבותינו בית ספר תורני
חכמי לב תורה ועבודה 1 ירושלים 02-6441111 02-6413960 בויאר אג' לקידום החינוך בית ספר תורני
שירת דבורה הרב פלקסר יצחק ירושלים 02-5002928 02-5379648 בי"ס וגנ"י שירת דבורה בית ספר תורני
הצנע לכת הרב פניז'ל ירושלים 02-5851013 02-5851013 בי"ס לבנות הצנע לכת בית ספר תורני
בית חוה ילין דוד 13 ירושלים 02-5375749 02-5375745 בי"ס לבנות חסידי באיאן בית ספר תורני
תורת משה מירסקי יצחק 10 ירושלים 02-5711407 02-5711385 בית ה' תורת משה בית ספר תורני
בית עולות מעגלי הרי"ם לוין 29 ירושלים 02-5811338 02-5826750 בית עולות בית ספר תורני
עולמות תכון חרד.בנות אהליאב 16 ירושלים 02-5336211 02-5336697 בית שולמית בית ספר תורני
בנות ויזניץ מענה שימחה 4 ירושלים 073-2181600 02-5387805 בנות ויזניץ בית ספר תורני
בנות ויזניץ מענה שימחה 2 ירושלים 02-5380657 02-5387805 בנות ויזניץ בית ספר תורני
מ. חינוכי בנות מוריה נחמו 7 ירושלים 02-6288276 02-6278333 בנות מוריה בית ספר תורני
בית יעקב מרגלית שמואל הנביא 83 ירושלים 02-5826678 02-5827885 בנות שימחה ומרגלית בית ספר תורני
התיכון התורני טרומן הרי 2 ירושלים 02-5861712 153-25861712 בני מלכים בית ספר תורני
ברכת ישראל מאיר הרב אבן דנן 4 ירושלים 02-5879621 02-5860035 ברכת ישראל מאיר בית ספר תורני
עמלה של תורה שד גולדה מאיר 9 ירושלים 02-5377112 02-5380622 הדרת ירושלים בית ספר תורני
כנסת מרדכי ויונה הרב ז'ולטי בצלאל 22 ירושלים 02-6262343 02-6262343 חביבון ישראל ירושלים בית ספר תורני
שירה חדשה בן ציון 15 ירושלים 02-6255610 02-6257144 חינוך בשמחה בית ספר תורני
דחסידי גור ירמיהו 24 ירושלים 02-5380187 02-5380167 חסידי גור ירושלים בית ספר תורני
בנות צופיה נג'ארה 12 ירושלים 02-5667840 02-5667174 יד לצופיה בית ספר תורני
ים התורה מירסקי יצחק 7 ירושלים 02-5870743 02-5870742 ים התורה רמות בית ספר תורני
תורת זאב חזון איש 45 ירושלים 02-5410551 02-5410550 יעד מרדכי צרפת בית ספר תורני
בית מרדכי הטורים 36 ירושלים 02-5791123 02-5791145 ישיבה גדולה אורייתא בית ספר תורני
אורחות איש הרב קצנלבוגן רפאל 71 ירושלים 02-6518849 02-6520611 מהות מפעלי הוראה והרבצת תורה בית ספר תורני
מנחת שלמה ראשון לציון 7 ירושלים 02-5371821 02-5383896 מהות מפעלי הוראה והרבצת תורה בית ספר תורני
מכון אהרון וישראל יואל 12 ירושלים 02-5370430 02-5370170 מכון אהרון וישראל בית ספר תורני
מכון בית יעקב למורות ברנדיס ירושלים 02-5318611 02-5387840 מכון בית יעקב בית ספר תורני
מקצועי בית יעקב מינץ 53 ירושלים 02-5000791 02-5372005 מכון בית יעקב בית ספר תורני
מכון הברכה אבן יהושע 7 ירושלים 02-5370196 02-5380066 מכון הברכה בית ספר תורני
מעלות בית יעקב בוקסבאום מרדכי 12 ירושלים 02-5818970 02-5321210 מכון ריבקין בית ספר תורני
מסילת יעקב ילין דוד 13 ירושלים 02-5325786 02-5323716 מסילת יעקב בית ספר תורני
אורה ברמה (בנות) אגרות משה 20 ירושלים 02-5714159 02-5712496 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
אמונת ציון הנביאים 42 ירושלים 02-6272589 02-6282899 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
בי"ס יוסף ה' עליכם מזל דלי 21 ירושלים 02-5836129 02-5837588 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
בנות ציון מירסקי יצחק ירושלים 02-5866635 02-5864087 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
בפי ישרים תורה ועבודה ירושלים 02-6419940 153-26419940 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
יוסף לקח בנות שד נוה יעקב ירושלים 02-5836132 02-6565119 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
יראת ה'' מרכז ספיר 7 ירושלים 02-6587720 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
לחם ביכורים אביר יעקב 1 ירושלים 02-5831585 02-6563720 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
למען אחי-ת"ת שערי תורה שמואל הנביא 85 ירושלים 02-6222600 02-5829397 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
מרכז תורני בנות ציון מירסקי יצחק 5 ירושלים 02-5866635 02-5864084 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
עטרת אסתר הרב זווין 21 ירושלים 02-5854799 02-5850422 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ת"ת אהבת משה ישעיהו 7 ירושלים 02-5021332 02-5021332 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ת"ת אור חדש הר-נוף הקבלן 36 ירושלים 02-6514088 02-6537186 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ת"ת אמונת ציון -בנים הע"ח ירושלים 02-6282899 02-6272589 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ת"ת במסילה נעלה שמעון הצדיק 23 ירושלים 02-5828611 02-5322156 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ת"ת דברות משה הרב קצנלבוגן רפאל 83 ירושלים 02-6540339 02-6512950 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ת"ת מאור ישראל הרב אור שרגא 21 ירושלים 02-5713227 02-5869328 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ת"ת נתיבי התורה ולנשטיין 34 ירושלים 02-5711175 02-5711175 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ת"ת פאר יוסף הרב זווין 21 ירושלים 02-5835517 02-5385502 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ת"ת תורה ברמה אגרות משה 25 ירושלים 02-5712213 02-5712214 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
תולדות ניסים חכמי יוסף 42 ירושלים 02-6431759 02-6431023 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
תולדות ניסים בנים הרב פרנק 36 ירושלים 02-6446340 02-6446334 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
תיכון בית יעקב מלכי ישראל 57 ירושלים 02-5382455 02-5383012 מרכז בית יעקב בית ספר תורני
בית מלכה י-ם מלכי ישראל 38 ירושלים 02-5384181 02-5702793 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
בנות באיאן רוזין ישעיהו 13 ירושלים 02-5001523 02-5375745 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
חזון ישעיה רש"י 60 ירושלים 02-5004157 02-5387711 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
תפארת אסתר חזון ישעי אלפנדרי 1 ירושלים 02-5004157 02-5000593 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
מרכז ישיבות וכוללים שמעון הצדיק 23 ירושלים 02-5000455 02-5002765 מרכז הישיבות והכוללים בית ספר תורני
אהלי חיים חיי אדם 30 ירושלים 02-6537141 02-5536849 מרכז חינוכי אהלי חיים בית ספר תורני
מ. חינוכי למצטיינות ירושלים 3 ירושלים 02-6510534 02-6540958 מרכז חינוכי בית יעקב בית ספר תורני
איילת השחר בן ציון 15 ירושלים 02-6528537 153-26528537 מרכז חינוכי לבנות איילת י-ם בית ספר תורני
אולפנת תהילה יפו 208 ירושלים 02-5378412 02-5001578 מרכז חינוכי קהילת ירושלים בית ספר תורני
ישמח משה אהלי יוסף 7 ירושלים 02-5385780 02-5864087 מרכז חינוכי תורני בני ובנות צי בית ספר תורני
שערי תורה שד גבעת משה 8 ירושלים 02-5374304 02-5374305 מרכז תורני שערי תורה בית ספר תורני
משכן חיים בית וגן 9 ירושלים 02-6310582 02-6447467 משכן חיים בית ספר תורני
משנת חיים פנים מאירות 1 ירושלים 02-5371595 02-5377561 משנת חיים בית ספר תורני
לפידות בית יצחק 1 ירושלים 02-6544628 072-2447329 נווה ירושלים סמינר לבנות בית ספר תורני
בי סמינר רמות שמסיאב רוזנבלט 10 ירושלים 02-5713902 02-5713902 נווה רוז בית ספר תורני
נוות ישראל שמואל הנביא 24 ירושלים 02-5812816 02-5811324 נוות ישראל בית ספר תורני
נות ישראל ילין דוד 41 ירושלים 02-5381948 02-5384840 נוות ישראל בית ספר תורני
נחלת ירושלים תובל 2 ירושלים 03-9096664 03-9090101 נחלת ירושלים בית ספר תורני
נחלת ירושלים תובל 2 ירושלים 02-5020037 02-5334114 נחלת ירושלים בית ספר תורני
אדרת אליהו התופים 3 ירושלים 02-6262670 02-6262699 נר לרחל ובניה בית ספר תורני
נתיבי קודש דוד 20 ירושלים 02-5815483 02-5815483 נתיבי הקודש בית ספר תורני
חינוך ברמה לבנות בן ציון 18 ירושלים 02-6513461 02-6527161 נתיבים לקידום החינוך בית ספר תורני
סוכת דוד דורש טוב 18 ירושלים 02-5000550 02-5000722 סוכת דוד בית ספר תורני
עטרת התורה אלקבץ 11 ירושלים 02-6535540 02-6520456 עטרת התורה בית ספר תורני
ב"י בית מרגלית נטר 40 ירושלים 02-5377011 02-5370131 עירית ירושלים בית ספר תורני
בית יעקב הארי הפלמ"ח 57 ירושלים 02-5664428 02-5669161 עירית ירושלים בית ספר תורני
בית יעקב רמות פולין מירסקי יצחק 10 ירושלים 02-5868681 02-5868681 עירית ירושלים בית ספר תורני
בנות ירושלים אוסישקין 38 ירושלים 02-6296268 עירית ירושלים בית ספר תורני
נער ישראל אודם 1 ירושלים 054-6604770 עירית ירושלים בית ספר תורני
בית יעקב עלי באר אהליאב 16 ירושלים 02-5383007 02-5388224 עלי באר בית יעקב בית ספר תורני
סמט מ. חינוך ב"י בק 5 ירושלים 02-5715907 02-6500641 עמותת גיטל ושושנה בית ספר תורני
ידיד ה' מירסקי יצחק 1 ירושלים 02-5869066 02-5861578 עמותת ידיד ה' בית ספר תורני
עטרת חן מגן האלף 3 ירושלים 02-5818981 02-5812908 עתיד רשת חינוך ובתי ספר בע"מ בית ספר תורני
עתידך ירושלים יפו 91 ירושלים 02-5023350 02-5023350 עתיד רשת חינוך ובתי ספר בע"מ בית ספר תורני
אור אברהם טשכנוב אבן האזל 10 ירושלים 02-5387018 02-5387585 קהילת טשכנוב בית ספר תורני
אור אברהם טשכנוב עזרת תורה 47 ירושלים 02-5402929 02-5378063 קהילת טשכנוב בית ספר תורני
תפארת לוי דוד 47 ירושלים 02-5827301 02-5827306 קול סיני בית ספר תורני
בינה ודעת עזרא 19 ירושלים 02-5815593 02-5401656 רשת חינוך בית יעקב בית ספר תורני
בי"ס סמינר בנות ציון מירסקי יצחק 5 ירושלים 02-5866635 02-5864087 רשת עמל בית ספר תורני
עמל תלמים תורני זנגויל 25 ירושלים 02-6331555 02-6331556 רשת עמל בית ספר תורני
עמלנו - עמל תורני זנגויל 25 ירושלים 02-6337964 02-6337967 רשת עמל בית ספר תורני
שערי רחמים מיכל 7 ירושלים 02-5402131 רשת עמל בית ספר תורני
ת"ת דחסידי בעלזא שולאל יצחק 4 ירושלים 02-9660302 02-9660310 ת"ת דחסידי בעלזא בירושלים בית ספר תורני
תת רוממה ירושלים המ"ג 1 ירושלים 02-5375712 02-5372982 ת"ת ובימ"ד ימין ה' רוממה בית ספר תורני
חוות דעת אהלי יוסף 17 ירושלים 02-5381055 02-5373882 ת"ת חוות דעת ירושלים בית ספר תורני
ת"ת תורת אמת חנה 25 ירושלים 02-5387814 02-5003679 ת.ת תורת אמת הכללית בית ספר תורני
יעלת חן -חסידי לבנות עמרם גאון 42 ירושלים 02-6518223 153-26518223 תורת חיים חינוך ומנהיגות בית ספר תורני
תורת חיים -ת"ת חסידי כנפי נשרים 12 ירושלים 02-6426454 153-26426454 תורת חיים חינוך ומנהיגות בית ספר תורני
יד אשר אפרסמון 30 ירושלים 02-6768839 02-6769532 תלמוד תורה יד אשר בית ספר תורני
כלל חסידי לאנשי י-ם אליעזרוב 8 ירושלים 02-5812753 02-5812753 תלמוד תורה כלל חסידי בית ספר תורני
ת"ת מוריה משגב לדך 1 ירושלים 02-6272498 02-6272919 תלמוד תורה מוריה בית ספר תורני
תפארת ברוך רג'ואן גוגה 1 ירושלים 02-6426587 02-5797099 תפארת ברוך בית ספר תורני
פאר יעקב אהלי יוסף 17 ירושלים 02-5002377 153-25002387 תקוות הגאולה בית ספר תורני
סמינר ב.יעקב תל ציון מקור ברוך 2 כוכב יעקב 02-5700387 153-25700387 ולמדתם לדבר בם בית ספר תורני
ת"ת תל ציון אהבת ישראל 74 כוכב יעקב 02-9978517 02-9971946 זכר תנחום בית ספר תורני
בית יעקב תל ציון מקור ברוך 2 כוכב יעקב 02-9709379 153-29709879 מ. אזורית מטה בנימין בית ספר תורני
תורת מנחם אהבת ישראל 34 כוכב יעקב 02-5663031 153-2566303 תורת מנחם תל ציון בית ספר תורני
בית יעקב אור רחל כפר גדעון כפר גדעון 04-6404181 04-6404181 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
תת ובי כפר גדעון כפר גדעון כפר גדעון 04-6595511 04-6590026 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
פני מאיר (מעורב) ההדרים כפר יונה 09-8986073 09-8986073 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
עטרת חיים יערה 10 כפר סבא 09-7481940 09-7463925 עירית כפר סבא בית ספר תורני
ת"ת וב"י עמיחי כרמיא חוחית 71 כרמיאל 04-9588468 04-9588469 עירית כרמיאל בית ספר תורני
ת"ת תורה ודעת הפרחים כרמיאל 04-9880585 04-9884870 עירית כרמיאל בית ספר תורני
מעוז חיים אקסודוס 2 לוד 08-9159666 153-89159666 המרכז לחינוך וחברה בלוד בית ספר תורני
שובו לוד-מעורב בן חמו אהרן 4 לוד 08-9150755 153-89152025 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
בית מנחם תורני(מעורב לובלין אהרון 38 לוד 08-9282905 08-9291918 עירית לוד בית ספר תורני
רשב"י ש ממשלתי לוד 08-9279744 08-9218553 עירית לוד בית ספר תורני
צלילי נעם הראשונים 5 מבשרת ציון 02-5340454 02-5334667 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
מגדל אור בנות שלהבת הרב עובדיה יוסף 25 מגדל העמק 04-6543613 04-6542044 מגדל אור_להפצת חינוך ותורה בית ספר תורני
מוסדות מגדל אור אלי כהן 1 מגדל העמק 04-6547880 04-6440868 מגדל אור_להפצת חינוך ותורה בית ספר תורני
מגדל אור בנים זבולון מגדל העמק 073-2227060 04-6041879 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
נחליאל הניצנים 7 מגדל העמק 04-6545360 04-6542421 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
פנינת אור הרב עובדיה יוסף 42 מגדל העמק 04-6547403 04-6040330 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ת"ת המאוחד החורש 1 מגדל העמק 04-6546284 04-6546284 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ת"ת נר הצפון האביב 213 מגדל העמק 04-6546564 04-6545216 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
תיכון נר הצפון הניצנים 8 מגדל העמק 04-6441697 04-6441697 נר הצפון בית ספר תורני
דרכה של תורה מסילת ישרים מודיעין עילית 050-4174851 02-5326470 אוצר תורת יצחק בית ספר תורני
אור יחזקאל מודיעין ע רבי שמעון בר יוחא 21 מודיעין עילית 08-9768924 153-89768924 אור יחזקאל מודיעין עילית בית ספר תורני
אור שערים אבי עזרי 3 מודיעין עילית 073-2226999 073-2226979 אור שערים בית ספר תורני
אור שערים-קרלין סטול נתיבות המשפט 75 מודיעין עילית 073-2226992 02-5380066 אור שערים בית ספר תורני
דו"ר לתפארת מסילת ישרים 60 מודיעין עילית 08-9760679 08-9760679 דור לתפארת בית ספר תורני
חדוות התלמוד משך חכמה 40 מודיעין עילית 08-9763063 08-9791449 חדוות התלמוד בית ספר תורני
חזון דוד אורחות צדיקים 6 מודיעין עילית 08-6587999 08-9743890 חזון דוד מוסקאי בית ספר תורני
כנסת הגדולה מפעלים ח שער המלך 4 מודיעין עילית 08-9741307 08-9741547 כנסת הגדולה מפעלים חינוכיים בית ספר תורני
תיכון בית יעקב נתיבות המשפט 39 מודיעין עילית 08-9287208 08-9287204 לב בנים על אבותם בית ספר תורני
ת"ת וב"י חשמונאים רמ"א 8 מודיעין עילית 08-9764687 08-9761416 מ. אזורית מטה בנימין בית ספר תורני
ב.חינוך לבנות באידיש מסילת ישרים 46 מודיעין עילית 08-9742349 08-9761271 מכון אהל דבורה בית ספר תורני
סמינר בית חינוך נתיבות המשפט 13 מודיעין עילית 08-9760964 08-9298267 מכון אהל דבורה בית ספר תורני
נוות יעקב שבזי 5 מודיעין עילית 08-6634002 08-6634001 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ת"ת מאיר עיניים מסילת ישרים 3 מודיעין עילית 08-9741492 08-9743890 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
אמרי צבי אור החיים 27 מודיעין עילית 08-9740366 08-9740366 מרכז תורני זכות לעמ"י בית ספר תורני
חסדי אבות רבי יהודה הנשיא 19 מודיעין עילית 08-9298169 08-9286582 משכן אור וחינוך בית ספר תורני
נתיבות חכמה שכ נאות הפסגה מודיעין עילית 08-6515361 02-5866255 קרן דעת ומוסר בית ספר תורני
תיכון עלי שור מסילת ישרים 3 מודיעין עילית 02-5388814 02-5713902 קרן דעת ומוסר בית ספר תורני
תורת אליהו מחסיה מחסיה 02-9951920 02-9923239 תו"מ תורה ומדע בית ספר תורני
ת"ת מעלה מכמש מעלה מכמש מעלה מכמש 02-5357252 02-5357343 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ב"י מעלה עמוס מעלה עמוס מעלה עמוס 02-9938459 02-9931101 מ. אזורית גוש עציון בית ספר תורני
באר החיים כליל החורש 3 מעלות-תרשיחא 04-9570471 04-9979684 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
שדה צופים מעלות-תרשיחא מעלות-תרשיחא 04-9571406 077-4456045 עירית מעלות תרשחיא בית ספר תורני
יסודי תורני סביבתי עין עופרים 18 מצפה רמון 08-6586473 08-6595393 בי"ס תורני סביבתי מצפה רמון בית ספר תורני
בית חינוך בראשית מרכז אזור מרום הגליל 04-6214772 04-6214772 מעיינות רבי חייא בית ספר תורני
ת"ת נתיבות משה דרך יחיעם 6 נהריה 04-9824561 04-9824561 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
אולפנת לכתך אחרי נווה נוה 08-9960643 08-9924418 חלוצה אגודה שיתופית בית ספר תורני
תלמוד תורה נווה נווה נוה 077-5565047 077-5565048 חלוצה אגודה שיתופית בית ספר תורני
תלמוד תורה דביר נוף איילון נוף איילון 08-9259244 08-9790473 ת"ת דביר בית ספר תורני
שובו - מעורב גולן 21 נצרת עילית 077-3002402 077-3002403 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
תלמוד תורה אומץ תבור 55 נצרת עילית 077-4000682 153-774000682 עירית נצרת עלית בית ספר תורני
ביחד-רשת לקידום מצוי המתמיד 14 נשר 077-4345420 077-4345421 ביחד רשת לקידום מצויינות בחינו בית ספר תורני
תפארת יורם מיכאל רימון 1 נתיבות 08-9932223 08-9948487 באר מים חיים בית ספר תורני
קול יעקב קהילות יעקב 3 נתיבות 08-9944854 153-89762927 כנסת מאור בית ספר תורני
באר מרים החזון איש 13 נתיבות 08-9940900 08-9945171 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
זכרון ישראל החזון איש 8 נתיבות 08-9940972 08-9932105 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
יבוא ברינה רימון 1 נתיבות 08-9948844 08-9933855 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
יד המלך רב יוסף הכהן 2 נתיבות 08-9931264 08-8566798 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
נווה חיה ז'בוטינסקי 9 נתיבות 08-9948404 08-9941298 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ת"ת בניהו רימון 1 נתיבות 08-9933844 08-9933855 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ת"ת נתיבות יהודה קהילות יעקב נתיבות 08-9944854 08-9944057 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
תפארת שרה מלכי ישראל 85 נתיבות 08-9941104 08-9941104 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
משכן ראובן הרב בר אילן 4 נתיבות 08-9945105 08-9932686 מרכז להנחלת ערכי היהדות בנגב בית ספר תורני
סמינר בית יעקב החדש חיל אוויר 12 נתיבות 08-9933967 153-89933967 משכן התורה נתיבות בית ספר תורני
תיכון נווה חיה ז'בוטינסקי נתיבות 08-9948404 08-9941298 נווה חוה - נתיבות בית ספר תורני
אוהל תמר ז'בוטינסקי 1050 נתיבות 08-9934139 08-9942880 עירית נתיבות בית ספר תורני
ב"י נתיבות נוה יעקב מלכי ישראל 85 נתיבות 08-9941104 08-9932447 עירית נתיבות בית ספר תורני
נתיבי אור (מעורב) הרב מזוז 8 נתיבות 08-9931985 08-9931985 עירית נתיבות בית ספר תורני
ת"ת נטעי ראובן הרב מזוז 915 נתיבות 08-9934391 08-9931708 עירית נתיבות בית ספר תורני
בית יעקב אהל חיה שכ שלום בוניך נתיבות 08-9941097 08-9930529 קרית חינוך ישיבת הנגב חנוך לנע בית ספר תורני
בית מרגלית הפורצים 23 נתניה 09-8622966 09-8622996 באשר תלך אלך בית ספר תורני
בית רבקה נחמיה 27 נתניה 09-8350319 09-8350319 בית רבקה נתניה בית ספר תורני
בנות מלך השומר 4 נתניה 09-8853398 09-8853398 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
עוז והדר החפץ חיים 801 נתניה 09-8359661 09-8359661 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ת"ת אור לציון הגר"א 4 נתניה 09-8655603 09-8655610 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
תת שערי ציון מנחת שי עולי הגרדום 27 נתניה 09-8335994 09-8342344 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
נחלת שמואל הגר"א 4 נתניה 09-8655603 09-8655610 נפש החיים בית ספר תורני
בית יעקב נתניה הפורצים 13 נתניה 09-8822434 09-8334685 עירית נתניה בית ספר תורני
הדר ישראל הנביאים 21 נתניה 09-8654536 09-8856621 עירית נתניה בית ספר תורני
שובו נתניה-מעורב השומר 4 נתניה 09-8842296 09-8626445 עירית נתניה בית ספר תורני
ת"ת חורב הצנחנים 4 נתניה 09-8823122 09-8321866 עירית נתניה בית ספר תורני
תיכון בית יעקב אפרים 75 נתניה 09-8610597 09-8336443 תיכון בית יעקב בית ספר תורני
לשון לימודים המייסדים עופרה 02-9975615 02-9978202 לשון לימודים בית ספר תורני
ברכת ישראל שרת משה 6 עכו 04-9813841 04-9814682 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ברכת ישראל בנות שרת משה 6 עכו 04-9813841 04-9814682 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
שובו שרת משה 5 עכו 04-9915032 04-9913433 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
תיכון חרדי לבנות ב"י הרב לופס 7 עכו 04-9912449 04-9913338 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
ב"י עכו ציבורי העליה 2 עכו 04-9912449 04-9913338 עירית עכו בית ספר תורני
ת"ת עכו צפון קורצ'ק יאנוש 18 עכו 04-9814375 04-9814375 עירית עכו בית ספר תורני
שירת חנה האורן עלי 02-9409633 העמותה לחינוך תורני בעלי בית ספר תורני
בית יעקב עמנואל עמנואל עמנואל 09-7921511 09-7921765 מ. מקומית עמנואל בית ספר תורני
ת"ת אהלי יעקב הגאון מוילנה 27 עמנואל 09-7921089 09-7922430 מ. מקומית עמנואל בית ספר תורני
ת"ת עמנואל בית ישראל 18 עמנואל 09-7921370 09-7922276 מ. מקומית עמנואל בית ספר תורני
אוהל רחל הגאון מוילנה 28 עמנואל 09-7921987 09-9663769 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
תיכון בית יעקב הגאון מוילנה 28 עמנואל 09-7921540 09-7928765 מרכז בית יעקב בית ספר תורני
אורות-נתיבות משה מעו הצוקית 3 עפולה 04-6523239 04-6521239 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
נעים הליכות הרצוג עפולה 04-6231152 04-6319074 עירית עפולה בית ספר תורני
ת"ת וב"י חורב ש נוה מרחב 317 פרדס חנה-כרכור 04-6377475 04-6270461 מ. מקומית פרדס חנה - כרכור בית ספר תורני
עיוני בית יעקב סעדיה גאון 15 פתח תקווה 03-9245315 03-9214408 בית ספר תיכון בית יעקב פ"ת בית ספר תורני
ברכת אברהם פתח תקווה שלומציון המלכה 20 פתח תקווה 03-9047373 03-9040456 ברכת אברהם פתח תקוה בית ספר תורני
המשכיל - שערי חכמה טבריה 7 פתח תקווה 03-9093617 03-9160021 המשכיל פתח תקוה בית ספר תורני
משיבים פתח תקווה רוטשילד 85 פתח תקווה 072-2415060 072-2415070 חינוך ומסורה בית ספר תורני
אולפנת למרחב הרב מוהליבר שמואל 13 פתח תקווה 03-9043151 03-9043161 למרחב עמותה לקידום חינוך תורני בית ספר תורני
למרחב ברוריה 2 פתח תקווה 03-9041763 03-9043161 למרחב עמותה לקידום חינוך תורני בית ספר תורני
תת למרחב עמותה תורני נורדאו מכס 25 פתח תקווה 03-9043151 03-9043161 למרחב עמותה לקידום חינוך תורני בית ספר תורני
בית יעקב מעיין החנוך החמישה 8 פתח תקווה 03-9363907 03-9363906 מעיין חינוך תורני פ"ת בית ספר תורני
מעיין פינס יחיאל מיכל 10 פתח תקווה 03-9315031 03-9315034 מעיין חינוך תורני פ"ת בית ספר תורני
תיכון אפיקים שפרינצק 17 פתח תקווה 03-9332769 03-9092308 מעיין חינוך תורני פ"ת בית ספר תורני
תיכון רננות רבי יהודה הנשיא 24 פתח תקווה 03-9074909 03-9074910 מעיין חינוך תורני פ"ת בית ספר תורני
אהבת ציון רבי יהודה הנשיא 22 פתח תקווה 03-9331507 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
נאות מרגלית המכבים 30 פתח תקווה 03-9131600 03-9130161 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ת"ת מרחביה פינס יחיאל מיכל 10 פתח תקווה 03-9332601 03-9332601 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ת"ת נטיעים שלמה פתח תקווה 03-9331817 03-9088446 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ת"ת פאר משה קרול יעקב פתח תקווה 03-9211095 03-9210069 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
שובו-מעורב פתח תקווה פתח תקווה 03-9092926 03-9094658 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
נטעי אורה כנסת ישראל 99 פתח תקווה 03-5709929 077-4701976 נטעי אורה בית ספר תורני
נשי אמי"ת ירושלים 1 פתח תקווה 03-6035994 03-6035994 נשי "אמית" בית ספר תורני
עטרת הלויים שפרינצק 25 פתח תקווה 03-9091583 03-9323268 עטרת הלויים בית ספר תורני
בית יעקב פ"ת מנחת שלמה 1 פתח תקווה 03-9086189 03-9094565 עירית פתח תקוה בית ספר תורני
בית יעקב פתח תקוה רוטשילד 64 פתח תקווה 03-9244264 03-9220706 עירית פתח תקוה בית ספר תורני
ת"ת ובי' נתיבות משה איכילוב יצחק 21 פתח תקווה 03-9305759 03-9342972 עירית פתח תקוה בית ספר תורני
ת"ת שארית ישראל סביון 23 פתח תקווה 03-9312114 03-9314308 עירית פתח תקוה בית ספר תורני
ת"ת שירת יוסף ועד ארבע ארצות 65 פתח תקווה 03-9080455 03-9320699 עירית פתח תקוה בית ספר תורני
שלהבת רוטשילד 164 פתח תקווה 03-9334958 03-9080156 שלהבת החינוך בית ספר תורני
ת"ת דעת מבינים דגל ראובן פתח תקווה 03-9216775 03-9217848 ת"ת דעת מבינים בית ספר תורני
אלקבץ צה"ל 4 צפת 04-6922713 04-6972581 אלקבץ בית ספר תורני
אלקבץ צה"ל 4 צפת 04-6922713 04-6972581 אלקבץ בית ספר תורני
נצח ישראל רמז דוד 201 צפת 04-6923212 04-6922047 העמותה למען ילדי צפת בית ספר תורני
מגן אבות האר"י 100 צפת 04-6923212 04-6922047 מגן אבות צפת בית ספר תורני
סמינר בית יעקב צפת הפלמ"ח 41 צפת 04-6999125 04-6970090 מורשת החינוך בע"מ בית ספר תורני
כנפי יונה לוחמי הגטאות 4 צפת 04-6922887 04-6925601 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ת"ת פרחי כהונה הפלמ"ח 48 צפת 04-6923381 04-6974926 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ב"י מאור חיים צה"ל 7 צפת 04-6970346 04-6970346 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
ב"י אלשיך צפת מונטיפיורי 14 צפת 04-6920113 04-6924276 עירית צפת בית ספר תורני
בית יעקב מעלות הדסה הרב קפלן שמחה 1 צפת 04-6821163 04-6821084 עירית צפת בית ספר תורני
בת מלך שפרינצק 1 צפת 04-6999416 04-6999416 עירית צפת בית ספר תורני
גנזי המלך רמז דוד 99 צפת 04-6820388 04-6829380 עירית צפת בית ספר תורני
דרך יהודית צה"ל 13 צפת 04-6923212 עירית צפת בית ספר תורני
שירת דבורה רמז דוד 89 צפת 04-6821007 04-6973279 שירת דבורה ע"ש דבורה הנביאה בית ספר תורני
בית יעקב נתיבות משה קדימה-צורן קדימה-צורן 09-8919961 09-8919961 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
ת"ת קרן נתיבות משה שד בן צבי קדימה-צורן 09-8911808 09-8911808 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
ב"י קוממיות קוממיות קוממיות 08-6600901 08-6877378 מ. אזורית שפיר בית ספר תורני
ת"ת קנין תורה קרית ארבע קרית ארבע 02-9605524 02-9960559 תלמוד תורה קניין תורה בית ספר תורני
בית יעקב בנות ירושלים 19 קרית אתא 04-8443703 04-8442992 עירית קרית אתא בית ספר תורני
ת"ת תורה תמימה המיסדים קרית אתא 04-8444405 04-8456352 עירית קרית אתא בית ספר תורני
אמת ושלום רחבת איבצן 2 קרית גת 08-6811095 08-6883632 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ב. יעקב בנות כה תאמר החלוץ 52 קרית גת 08-6886640 08-6886640 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ת"ת מפי עוללים החלוץ 52 קרית גת 08-6818481 08-6815419 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
אמת ואמונה לבנים רמות דוד 1 קרית גת 08-6813553 08-6811184 עמותה לקידום חינוך ותרבות בית ספר תורני
תפארת חיה אליהו הנביא 3 קרית גת 08-6812441 03-5488005 עמותת בית דוד בית ספר תורני
תבונה ודעת מירון 5 קרית גת 02-5863623 153-26240372 תבונה ודעת קרית גת בית ספר תורני
אור אבנר למצוינות שרת משה 18 קרית ים 04-8755891 04-9746392 עירית קרית ים בית ספר תורני
ב"י אוהל חסיה טלזסטו אזנים לתורה 3 קרית יערים 02-5333476 02-5330692 מ. מקומית קרית יערים טלזסטון בית ספר תורני
מאורות התורה קרית יערים קרית יערים 02-5341161 02-5337354 מאורות התורה בית ספר תורני
ת"ת בית יוסף שד ירושלים 20 קרית מלאכי 08-8585450 08-8585457 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ת"ת ובי' ישורון הרב ניסים יצחק קרית מלאכי 08-8581311 08-8503736 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
קרית חינוך-ק. מלאכי הרב ניסים יצחק 10 קרית מלאכי 08-8586571 08-8580953 מרכז להפצת תורה "קרן אורה" בית ספר תורני
חפץ חיים הרצל 64 קרית שמונה 050-5801993 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
בית יעקב ראש העין מהריק"א 5 ראש העין 03-9380353 03-9389854 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
נתיבות משה (מעורב) הרב שלום מנצורה 6 ראש העין 03-9031251 03-9033603 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
ת"ת יסודי התורה רה"ע מהריק"א 6 ראש העין 03-9380479 03-9027303 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
כנסת מאיר עזרא 18 ראשון לציון 03-9497487 03-5375002 כנסת מאיר בית ספר תורני
ת"ת מגן אברהם קבוץ גלויות 8 ראשון לציון 03-9494016 03-9494017 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
בית יעקב מאורות הרקפת 31 ראשון לציון 03-9415909 03-9616939 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
אור מלכה נחמיה 111 ראשון לציון 03-9580348 עירית ראשון לציון בית ספר תורני
ב"י ראשל"צ יהודה לייב 73 ראשון לציון 03-9641613 03-9675210 עירית ראשון לציון בית ספר תורני
ב"י רזאל וילנסקי וולף 2 ראשון לציון 03-9628906 03-9616939 עירית ראשון לציון בית ספר תורני
שובו-מעורב הכובש 10 ראשון לציון 03-9585092 03-9585087 עירית ראשון לציון בית ספר תורני
ת"ת חפץ חיים האחים סולימן 2 ראשון לציון 03-9697333 03-9676889 עירית ראשון לציון בית ספר תורני
ת"ת בן איש חיל זכריה משה 28 רחובות 08-9495183 08-9340131 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
תיכון בית יעקב סירני 5 רחובות 08-9456403 08-9453415 מרכז בית יעקב בית ספר תורני
שובו רחובות מעורב דוד אלעזר 11 רחובות 08-9463582 08-9463266 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
ק.תורנית טכ בית שלמה הורוביץ צבי 3 רחובות 08-9467511 08-9463137 מרכז לחינוך מקצועי בית ספר תורני
אור לציון/בנות דרך ירושלים 1 רחובות 08-9352462 08-9355276 עירית רחובות בית ספר תורני
בית יעקב קרטשנוף חפץ חיים 28 רחובות 08-9351268 08-9417640 עירית רחובות בית ספר תורני
בית יעקב רחובות נורדאו 14 רחובות 08-9451801 08-9458958 עירית רחובות בית ספר תורני
שער אליעזר בנות חפץ חיים 28 רחובות 08-9492297 08-9450980 עירית רחובות בית ספר תורני
ת"ת הראם נורדאו 16 רחובות 08-9453040 08-9458996 עירית רחובות בית ספר תורני
ת"ת ובי' נתיבות משה בר כוכבא 8 רחובות 08-9496321 08-9496320 עירית רחובות בית ספר תורני
ת"ת עץ חיים הרב נדב דוד 15 רחובות 08-9467983 08-9319708 עירית רחובות בית ספר תורני
אור חדש - בנות הרב קוק רכסים 04-9846511 04-9846066 אור חדש כ.חסידים-רכסים בית ספר תורני
ב"י אור חדש קרית אור חדש רכסים 04-8209600 04-9847965 אור חדש כ.חסידים-רכסים בית ספר תורני
ת"ת דרכי תורה בני תורה רכסים 04-9847495 04-9847627 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
תיכון לבנות בית יעקב חצב 3 רכסים 04-9040520 04-9849502 מרכז בית יעקב בית ספר תורני
ב"י יסודי רכסים דרך הרב משקובסקי 7 רכסים 04-9846480 04-9847884 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
ת"ת אור חדש רכסים רכסים 04-9849119 04-9849435 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
בת מלך הרב קוק 28 רכסים 04-9849787 04-9849787 תפארת רכסים בית ספר תורני
טללי החיים הזית 4 רמלה 08-9295761 153-89222567 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ב"י נוה שלום רמלה מור 2 רמלה 08-9220172 08-9213376 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
ת"ת ובי' שערי ציון טייטלבום רמלה 08-9211723 08-9249519 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
ת"ת נווה שלום מור 2 רמלה 08-9282698 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
משכנות אברהם הגלגל 46 רמת גן 03-6776714 03-6776798 חזון למועד בית ספר תורני
ת"ת בן איש חייל הגלגל רמת גן 03-6747643 03-6776798 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ת"ת ובי' חורב רמת גן ארלוזורוב 61 רמת גן 03-6724109 03-6702308 עירית רמת גן בית ספר תורני
תיכון בית יעקב אלוף דוד 187 רמת גן 03-6311507 03-6311507 תיכון בית יעקב אבות בית ספר תורני
ת"ת וב"י הרמב"ם בית השואבה 29 רמת השרון 03-5409192 03-5474849 עירית רמת השרון בית ספר תורני
מ.חינוכי תורני חורב תל חי 2 רעננה 09-7440435 09-7457615 מרכז תורני רעננה בית ספר תורני
תיכון חורב רעננה יפה אליעזר 6 רעננה 09-7688274 09-7457615 מרכז תורני רעננה בית ספר תורני
תת ובי יסודי התורה רמח"ל 10 רעננה 09-7746101 09-7743304 עירית רעננה בית ספר תורני
ת"ת וב"י יסודי התורה משה רבנו 140 שדרות 08-6891596 08-6890933 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
שירת ברכה יהושע בן נון 1 שדרות 08-6613130 08-6613136 עטרת אסתר בית ספר תורני
עטרת אסתר יהושע בן נון 1 שדרות 08-6613130 08-6890711 עירית שדרות בית ספר תורני
ת"ת עצמונה שומריה שומריה 077-7110156 077-7110152 ת"ת עצמונה בית ספר תורני
למען אחי שילת שילת 08-9717711 08-9717502 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
תיכון בית יעקב תל אב המליץ 3 תל אביב - יפו 03-6333111 03-6333110 אורות חינוך בית ספר תורני
תיכון תל אביב בן יהודה 86 תל אביב - יפו 03-7262008 03-7262009 המוסד הטכנולוגי העל-יסודי ת"א בית ספר תורני
מגדלות התבור 32 תל אביב - יפו 03-5100669 03-5167984 מגדלות המרכז לחינוך בית ספר תורני
בית יעקב אלחנן יצחק 4 תל אביב - יפו 03-5113232 03-5172050 מכינה פדגוגית בית יעקב ת"א בית ספר תורני
אמרי דוד דרך ההגנה 106 תל אביב - יפו 03-6538364 03-6399746 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
רש"י בנות שז"ר זלמן 39 תל אביב - יפו 03-6812036 03-6820956 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
שער שמעון אור תורה איסרליש 5 תל אביב - יפו 03-5624666 03-5614667 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ת"ת פיתוחי חותם איסרליש 5 תל אביב - יפו 03-6310229 03-7399915 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
ת"ת רש"י צונץ 11 תל אביב - יפו 03-6821982 03-6828264 מעין החינוך התורני בית ספר תורני
בית ספר יחד פומבדיתא 9 תל אביב - יפו 03-5172428 03-5169041 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
ת"ת יחד שד' החי"ל 8 תל אביב - יפו 03-5168877 03-5168116 מרכז החינוך העצמאי בית ספר תורני
ב"י בית הילד אהבת ציון 22 תל אביב - יפו 03-6049625 03-6021783 עירית תל אביב בית ספר תורני
ב"י קרית הרים לוין דבורה הנביאה 85 תל אביב - יפו 03-6473778 03-6448375 עירית תל אביב בית ספר תורני
בית יעקב לבנדה ישראל מסלנט 42 תל אביב - יפו 03-6390764 03-6392293 עירית תל אביב בית ספר תורני
בית יעקב רסג ת"א יפה בצלאל 8 תל אביב - יפו 03-5661423 03-5603079 עירית תל אביב בית ספר תורני
ק.יעקב שערי ציון תשרי 4 תל אביב - יפו 03-7393567 03-6316760 עירית תל אביב בית ספר תורני
שובו-מעורב שד' חב"ד 25 תל אביב - יפו 03-5071722 03-5062451 עירית תל אביב בית ספר תורני
ת"ת יסודי התורה ת"א חדרה 2 תל אביב - יפו 03-6096102 03-6965435 עירית תל אביב בית ספר תורני
ת"ת שילה פחד יצחק 8 תל אביב - יפו 03-5069277 03-6571277 עירית תל אביב בית ספר תורני
ת"ת שמחת תורה הצנחנים 16 תל אביב - יפו 03-6417974 03-6443775 עירית תל אביב בית ספר תורני
תפארת יוסף דרך ההגנה 106 תל אביב - יפו 03-6884481 03-6884106 עירית תל אביב בית ספר תורני
שער שמעון איסרליש 5 תל אביב - יפו 03-5624666 03-5614667 שער שמעון בית ספר תורני
אורחות חיים תפרח תפרח 08-9962463 08-9962463 חכמי הדרום בית ספר תורני
בית יעקב הדסים תפרח תפרח 08-9925542 08-9923880 מ. אזורית מרחבים בית ספר תורני
ת"ת הדסים תפרח תפרח תפרח 08-9924902 08-9924902 מ. אזורית מרחבים בית ספר תורני
שימו לב, המידע מוגש כשירות לציבור, למערכת אין כל אחריות לטיב ואיכות השיעור ולאמינות ודיוק הפרטים כמבואר בתקנון מומלץ להתקשר טלפונית ולברר את מועדי שיעור התורה לפני ההגעה למקום
לא מצאת מקום ללמוד? חפש גם ב: חברותא | חוגי בית יהדות | ישיבות לחוזרים בתשובה | שיעורי תורה
-->
מי אנחנו?
שיעורי תורה
ללמוד וללמד
ללמוד וללמד הינו אתר התנדבותי, מטרתינו לסייע במציאת שיעורים חברותא וקהילות תומכות למתחזקים, פרסום שיעורי תורה (לא מסחרי) באתר הינו חינם למטרת הכלל.