5 טיפים לכתיבת צוואה

כדאי לתכנן מראש את כתיבת הצוואה. לשם כך, אנו נסקור 5 טיפים לכתיבת צוואה נכונה, אשר ימנעו התנגדויות בעתיד מצד היורשים:

  1. הידברות והסכמה בין היורשים – כאשר אדם מתכנן לחלק את רכושו בין יורשיו בצורה בלתי שווה, מומלץ שעוד בחייו ידבר עם היורשים, יסביר להם את השיקולים המניעים אותו לחלוקה זו, וינסה על ידי תהליך של הידברות וגישור להגיע להסכמה הדדית בין כל היורשים. מסמך צוואה אינו מקום לחיסול חשבונות, ולכן על כותב הצוואה לכתוב את הצוואה במלוא הרגישות.
  2. כשירות לכתיבת צוואה – על כל כותב צוואה להשיג מסמך על כשירות הכותב לכתיבת הצוואה, ביום כתיבת הצוואה. מומלץ לכותב הצוואה להצטייד במסך רפואי המעיד שכותב הצוואה היה כשיר לחתום על הצוואה ביום בו כתב וחתם על הצוואה. השגת אישור זה, ימנע טענה עתידית שעלולה לעלות מצד יורשיו של כותב הצוואה, כי כותב הצוואה לא היה כשיר לכתיבת הצוואה.
  3. פירוט מדוייק של נכסי היורש על מנת למנוע מציאות בה חלק מהיורשים יעלימו נכסים מסויימים של כותב הצוואה, מומלץ שכותב הצוואה יפרט במסמך הצוואה את כל נכסי הנדל"ן שלו, את כל הכספות בהן מאוכסן כספו של כותב הצוואה, ואת חשבונות הבנק של כותב הצוואה.
  4. פירוט מדוייק של חלק בן/בת הזוג בנכסי ביורש לפי חוק המדינה, גם בן או בת הזוג זכאים לקבל חלק מהירושה. חשוב מאוד לפרט בצוואה מהו החלק של בן/בת הזוג בירושה. מומלץ לערוך עם בן או בת הזוג הסכם ממון, על מנת לגבות את הרשום בצוואה. מומלץ להוסיף סעיף "יורש אחר יורש". לעיתים, יכול הנפטר לצוות שבן הזוג יירש את כל העיזבון, אך לאחר פטירת 2 בני הזוג, יעבור העיזבון מבן/בת הזוג אל היורשים. במקרה כזה על המוריש לתת הוראות ברורות כיצד לנהוג בעיזבון, במקרה ובן הזוג בחר להתחתן מחדש. על כותב הצוואה לתת הוראות ברורות שיגנו על העיזבון, כדי שלא יתבזבז על שטויות. על כותב הצוואה להגדיר בצורה ברורה את חלקו של בן הזוג בנכס בו התגורר. על כותב הצוואה לציין בבירור איזה רכוש יישאר בידי בן הזוג. זאת על מנת למנוע תרחיש בו יורשי כותב הצוואה מוכרים את כל רכוש המנוח, ובן הזוג נותר ללא רכוש, ללא קורת גג וללא כסף.
  5. כתיבה ברורה מומלץ שכותב הצוואה יקל על יורשיו, ויכתוב את הצוואה בכתב יד ברור ומובן. על ניסוח והוראות הצוואה להיות ברורים וחד משמעיים. נומלץ, שכאשר כותב הצוואה מציין שמות, יוסיף כותב הצוואה את מספר הזהות של השם המצורף. על כותב הצוואה לציין בצורה ברורה מי הוא ממנה כאפוטרופוס על ילדים קטנים. על כותב הצוואה להגדיר את כל המושגים בצוואה בצורה ברורה.
אולי יעניין אותך:  מס רכישה בישראל - דברים שאתם חייבים לדעת

למידע נוסף בקרו באתר משרד המשפטים.

You Might Also Like